Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Simon Stijlstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSimon Stijlstraat 46-120 6-115 E-218E-213


Naastliggers vanSimon Stijlstraat 4
ten oostende Simon Stijlstraat
ten zuidenSimon Stijlstraat 6
ten noordenSimon Stijlstraat 2


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0125r van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Joost Buens
naastligger ten noordensteeg


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0144r van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen kamer van de verkoper Dirck Ariens brouwer


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0052v van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter knoopmaker


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0129r van 16 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJarig Wiegers koopman


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0236v van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van Jarich Wiegers


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120Simon Stijlstraat 4huis en brouwerie
eigenaarDouwe Gerrits
gebruikerDouwe Gerrits
huurwaarde56‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑04‑00 CG
grondpacht aan Gouke Suringar erven
grondpacht01‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑08 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120Simon Stijlstraat 4huis en brouwerie
eigenaarDouwe Gerrits
huurwaarde56‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑7‑1720
grondpacht aandr. Suringar erven
grondpacht01‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑04 CG
aansl. grondp. voldaan6‑7‑1720
opmerkingaanslag had 0-5-8 moeten zijn


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120Simon Stijlstraat 4huis en brouwerij
eigenaarDouwe Gerrits
gebruikerDouwe Gerrits
huurwaarde56‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑06‑08 CG
grondpacht aan G. Zuringar erven
grondpacht01‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑06 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120Simon Stijlstraat 4huis en brouwerij
eigenaarJohannes Hylkama
gebruikerJohannes Hylkama
huurwaarde56‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑06‑10 CG
grondpacht aanerven G. Suiringar
grondpacht01‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-120 Simon Stijlstraat 4Foppe Dirks, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120Simon Stijlstraat 4huis
eigenaarFoppe Dirks
gebruikerFoppe Dirks
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120Simon Stijlstraat 4huis
eigenaarJan Alberts Calcman
gebruikerJan Alberts Calcman
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0260r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Lutherse Gemeente: pastorie
naastligger ten noordende Lutherse Gemeente: pastorie
naastligger ten noordende Lutherse Gemeente: pastorie


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-115, pag. 136Simon Stijlstraat 4Ritske Cronenburg2‑00‑00 cgstond: a w bakker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Hans Willem Cornelis Zijlstra... bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. en Beerta Hinderika Winter van Zuidhorn, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-218Simon Stijlstraat 4H W C Zijlstra H W C Zijlstra


1822 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Yebeltje Everts Oosterbaan... afk. 31 mei 1795, dv Evert O, en Jetske Steensma; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1822; sterfhuis wijk E-218/S. Stijlstraat 4, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Coenraad W. Bakker en IJ.E.O., beide van HRL, zijnde ... (alles)


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 25 van 14 feb 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-218Simon Stijlstraat 4koopaktefl. 2000huis, brouwerij, mouterij en tapperij E-216, E-217 en E-218
 
verkoperHans Willem Cornelis Zijlstra
koperGozewijn Jan Loncq


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1083Simon Stijlstraat 4Evangelische Lutersche KerkHarlingenpastory en erf (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Gozewijn Jan Loncq... huw 1829, ovl 1837, huw 1840; oud 41 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, gemeente-ontvanger, wijk E-218; VT1839; G.J.L. eigenaar van percelen nrs. 1305, 1307 en 1307A te HRL, bierbrouwer, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Jantje van Dijkoud 60 jaar, geb Appingedam en wonende te HRL. 1839, wijk E-218; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-218WortelhavenGozewijn Jan Loncq41 jgemeente ontvangers Hagem, protestant, weduwnaar
E-218WortelhavenGozewijn Jan jr Loncq15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-218WortelhavenJetske Loncq12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-218WortelhavenJantie van Dijk60 jAppengadamv, protestant, ongehuwd
E-218WortelhavenDirkje Snijder22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 33 en 44 van 8 mrt 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-218Simon Stijlstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 4000herenhuis, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis op de Wortelhaven E-216, E-217 en E-218
 
verkoperJetske Loncq (minderjarig)
verkoperGozewijn Jan Loncq
verkoperIbella Allegonda Zijlstra
verkoperGozewijn Jan Loncq (meerderjarig)
verkoperPronica Johanna van Assen
verkoperErnst Loncq (minderjarig)
verkoperHelena Catharina Loncq (minderjarig)
koperSimon Wiarda


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Petronella van der Lindegeb 8 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Gerardus Wilhelm Swighem, (gk), Vst 17 nov 1855 uit Leeuwarden, A 8 mei 1857 Leeuwarden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-218


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1083Wortelhaven E-254Evangelisch Lutherse Gemeentewoonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-218Simon Stijlstraat 4Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-218Simon Stijlstraat 4Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-218Simon Stijlstraat 4Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-218Simon Stijlstraat 4Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3346Wortelhaven E-213Johan Hendrik Herman Scholtewoonhuis
Sectie A nr. 3347Wortelhaven E-213Johan Hendrik Herman Scholtepakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4773Simon Stijlstraat 4 (E-213)Hermanus Schragewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Simon Stijlstraat 4wed Hermanus Schrage geb. Tolsmazonderf. 1600f. 1700


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 4I. Polak219Manifact., heeren- en kinderkl.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 4I. Polak219Manifact., heeren- en kinderkl.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 4I. Polak219Manifact., heeren- en kinderkl.


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-10438
Simon Stijlstraat 4Izak Polak


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Simon Stijlstraat 4mej. A. Mendelsleerares meisjesvakschool
Simon Stijlstraat 4I. Polakkoopman in manufacturen
Simon Stijlstraat 4N. Polakkoopman in manufacturen


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13561
Simon Stijlstraat 4Nathan Polak


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Stijlstr. 4N. Polak219Warenh. de Vlijt


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26112
Simon Stijlstraat 4Wed. Pietje Polak de Vries


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Burg. Simonszstr. 4G.W. Janssen768Chef mont. G.E.B.
S. Stijlstr. 4N. Polak785Warenh. de Vlijt


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Burg. Simonszstr.Prov. Electr. Bedr. In Friesland768Distr. ambt. G.W. Janssen


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Burg. Simonszstr.Prov. Electr. Bedr. In Friesland768Distr. ambt. G.W. Janssen


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Burg. Simonszstr.Prov. Electr. Bedr. In Friesland768Distr. ambt. G.W. Janssen


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 4, HarlingenSimon Stijlstraat 4P. Woudstramanufacturenhandel, tricotages, bedrijfskleding, kousen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Simon Stijlstraat 4W. (Willem) Woudstra
  terug