Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 63
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Schritsen 635-1355-1355-205F-153F-147


Naastliggers vanSchritsen 63
ten oostende Schritsen
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 61
ten noordenLanen 74


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 63Loonsteeg ten oosten


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMaycke Schoester


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0061v van 13 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTierck Alberts


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0206r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028v van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016r van 23 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 63Schritsen NZ aan de Vleesmarkt425‑14‑00 gghuis
koperHans Hendricks
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Voorda
naastligger ten zuidenSchritsen en vleesmarkt
naastligger ten westende weduwe van wijlen Douwe Hilles
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Aeltie Hayes
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendricks koopt een huis, loods en plaets nz. Schritsen aan de Vleesmarkt. Ten O. erven burgemeester Voorda, ten W. wd. Douwe Hilles, ten Z. de straat en Vleesmarkt, ten N. erven Aeltie Hayes. Gekocht van de doopsgezinde gemeente.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0265r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet achterhuis van Hans Hendrix executeur


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0268r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 63Schritsen NZ en vleesmarkt380‑00‑00 gghuis
koper door niaarGryttje Tyttes, gehuwd met
koper door niaarBeernt Andries zeevarende
geniaarde koperClaes Oepkes c.u.briefbesteller
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisJan Jansen Wiersma
bewonerde weduwe van wijlen Hans Hendrix
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Voorda c.soc.
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSicke Salomons havenmeester
naastligger ten noordenJan Jansen Wiersma mr. timmerman
verkoperMayke Foekes, weduwe van
verkoperwijlen Hans Hendrixexecuteur


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0337v van 9 mei 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 63Schritsen NZ510‑00‑00 gghuis
koperClaes Oepkes, gehuwd metbriefbesteller en winkelier
koperAeltie Tjeerds
huurderMayke Doekes 17‑00‑00 gg
huurderwijlen Hans Hendrix
naastligger ten oostensteeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Voorda c.s.
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenSicco Salomons havenmeester
naastligger ten noordenJan Jansen Wiersma
verkoperGryttje Tytes, gehuwd met
verkoperBerent Andriesbootsman


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0164r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Upkes* briefbesteller


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0203v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Upkes briefbesteller


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-135 , folio 105Schritsen 63huis
eigenaarClaes Oepkes
gebruikerClaes Oepkes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 6300‑00‑00 cghuis
koper door niaarJancke Hanses
geniaarde koperSijke Reindersmeerderjarige jongedochter
geniaarde koperGeertie Reindersmeerderjarige jongedochter
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten oostenAndries Jochems e.a.
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenBaukjen Douwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Sicke Salomons
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Servaas van Beemen
naastligger ten noordenClaes Jansen c.u.
verkoperClaes Upkes c.u.briefbesteller
koper door niaarClaas Jansen, gehuwd metmr. scheepstimmerman650‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0014v van 27 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkopers Claes Jansen c.u.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-135 , folio 68vSchritsen 63huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan19‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-135 , folio Schritsen 63huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0230v van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Jansen scheepstimmerman


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0289r van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRuird Geerts mr. schoenmaker


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0053r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claas Upkes*


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-135 , folio 69rSchritsen 63huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerRuerd Gerryts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-135 , folio 69rSchritsen 63huis
eigenaarClaas Jansen erv.
gebruikerClaas Jansen erv.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0113r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntje Claeses


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-135 , folio 70rSchritsen 63huis
eigenaarClaes Jansen erven
gebruikerClaes Jansen erven
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0133r van 2 apr 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLammert Sybrens


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0167v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLammert Sybrens


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0001r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLammert Sybrands


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-135 , folio 70rSchritsen 63huis
eigenaarClaas Jansen erven
gebruikerClaas Jansen erven
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0162v van 29 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0196v van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Lammert Sybrens


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-205 , folio 126vSchritsen 63huis
eigenaarLammert Sybrens wed.
gebruikerLammert Sybrens wed.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0291v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 63Schritsen NZ1025‑00‑00 cghuis
koperMichiel Pieters, gehuwd met
koperChristina Jans
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenHaye Jacobs
naastligger ten noordenCornelis Johannes
verkoperAntje Klases, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Lammert Sybrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Pieters x Christina Jans koopt een huis nz. Schritsen, met de losse goederen welke bij de Vleesmarkt behoren. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. die straat, ten W. Haye Jacobs, ten N. Cornelis Johannes. Gekocht van Antje Klases wv Lammert Sybrens.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0039v van 25 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMichiel Pieters c.u.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-205 , folio 126vSchritsen 63huis
eigenaarMichiel Pieters
gebruikerMichiel Pieters
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0284r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMichiel Pieters


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0313v van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 63Schritsen NZ1300‑00‑00 cghuis en winkelinventaris vleesmarkt
koperBarend J. Smit, gehuwd metmr. uurwerkmaker
koperJanneke Johannes
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenHaaye Jacobs
naastligger ten noordenGerben Andries
verkoperMichiel Pieterswinkelier


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-205 , folio 127vSchritsen 63huis
eigenaarBeernd Smit
gebruikerBeernd Smit
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0112v van 27 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kinderen van Barend Smit


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0133v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kinderen van Barend Smit


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0215v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMichiel Pieters


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-205 , pag. 123Schritsen 63Beerend Smith erven2‑00‑00 cg


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 94 van 31 dec 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-153Schritsen 63koopaktefl. 700huis op de Schritsen NZ wijk F-153
 
verkoper van 1/7Sophia Waller (gehuwd met Jacobus J. Kerkhoven)
verkoper van 3/7Griettje Barends Smit (te Gorredijk, ev Tzietse Scheltes)
verkoper van 3/7Jurjen B. Smit (meerderjarig, thans uitlandig)
ten oostenTaeke Jansen
ten zuidende Schritsen
ten westenHaeye Jacobs
ten noordenT. van Benthem (q.q.)
koperRuurd Frederiks Duman


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0157v van 24 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 63Schritsen NZ wijk F-153700‑00‑00 cghuis
koperRuurd Duman
huurderCornelis Aukes 60‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTaeke Jans
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenHaye Jacobs
naastligger ten noordenT. van Benthem q.q.
verkopervrouwe Sophia Waller c.s., gehuwd met
verkoperJacobus J. Kerkhoven
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Duman koopt een huis wijk F-153, nz. Schritsen. Ten O. Taeke Jans, ten Z. de Schritsen, ten W. Haye Jacobs, ten N. T. van Benthem. Koper moet de goederen die tot de Vleesmarkt behoren overnemen. Gekocht van Sophia Waller x Jacobus J. Kerkhoven.


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-153Schritsen 63Fredrik Duman... 1812 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Duman en Geertruida ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-153Schritsen 63Ruurd Fredriks Duman... Grote Kerk HRL 1806, 1811, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1826, ovl 1850; eigenaar en gebruiker van wijk F-153, metzelknegt, 1814. (GAH204); R.F. van Duman en Geertruida Andries van der Spoel, zijnde de aangave gedaan ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-153Schritsen 63Ruurd F DumanRuurd F Dumanmetzelknegt
F-153Schritsen 63Ruurd F DumanGrietje


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 121 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-153Schritsen 63Hiltje Ruurds Duman, overleden op 13 januari 1825dochter van Ruurd Duman, metselaar (Schritsen F 153) en Geertruida Koopmans, zuster van minderjarige Andries, Antje, Akke en Fredrik Ruurds Duman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 98 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-153Schritsen 63Frederik Duman, overleden op 28 februari 1827vader van Hendrik, belastingcommies, Geertje (vrouw van Abraham Keizer, mr. wagenmaker Edam) en wijlen Ruurd Hendriks Duman (man van Geertruida Koopmans, naaister Schritsen F 153, vader van minderjarige Antje, Andries, Akke, Fredericus en Ruurd Ruurds Duman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1319Schritsen 63wed. Ruurd Duman Harlingenhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-153Schritsen 63Pieter ten Brug... wijk F-150, zv Hermanus tB, en Antje Martens; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk B-068, wijk D-182, wijk F-153; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-154; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-153Schritsen 63Reinder Steeksma... 179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 43 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, stadstimmerman, wijk F-153; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-153Schritsen 63R Steeksma stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-153Schritzen43 jstadstimmermanFranekerm, protestant, gehuwd
F-153Schritzen42 jWeidumv, protestant, gehuwd
F-153Schritzen14 jAlmenumm, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1319Schritsen 63 Andries HoogmolenHarlingenwoonhuis in een pakhuis veranderd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-153Schritsen 63Cornelis Bernardus Proosterbeek... Jetzes Tolsma, werkman N.H., zv Bernardus Jans P, en Klara Tromp; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk F-153, 205, wijk G-159, 246, 282; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-123; VT1839; geb 12 nov 1786, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-153Schritsen 63Rigtje Sybrands Wijkel... wijk E-179, wijk F-179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 42 jaar, Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-153; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-153Schritsen 63Rinze Yntes Reinsma... bakkersknecht, Vst 4 mrt 1857 uit Almenum, A 19 mei 1856 Almenum, N.H., bakkersknecht in 1851, ovl wijk F-153, zv IJnte Rinses en Martje Jans de Bruin; BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1319Schritsen F-153Berend G. Bakker woonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
F-153Schritsen 63Een winkelhuis met plaats aan de noordzijde van de Schritsen, verhuurd aan H. van, Drooge. Provisioneel verkocht op 3 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 12 dec 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
F-153Schritsen 63Een winkelhuis met plaats aan de noordzijde van de Schritsen, verhuurd aan H. van, Drooge. Finaal verkocht op 17 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2101.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1319Schritsen F-147 Berend Bakker woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1319Schritsen 63 (F-147)Rienk Baardawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 63mej. B. Uiterkamp Schootonderwijzer
Schritsen 63W. Uiterkamp Schootonderwijzeres (gep.)


1940 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 63, HarlingenSchritsen 63C. Haangas- en waterleiding, zink- en mastiekwerk


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenC.J. Haan658Loodg., install.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenC.J. Haan658Loodg., install.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenC.J. Haan658Loodg., install.


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 63, HarlingenSchritsen 63C. Haaninstallateur van gas- en waterleiding


1964 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 63, HarlingenSchritsen 63gebr. Haanloodgietersbedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 63M. (Meintje) Kloosterman wv Haan


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 63rijksmonument 20656


2023
0.072136163711548


  terug