Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheffersplein 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Scheffersplein 293-002 3-002 D-123D-089


Naastliggers vanScheffersplein 29
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 27


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0102r van 26 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende keet van Hendrick Saves


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0334v van 21 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koper Jan Scheltes c.u.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0360r van 15 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0521r van 3 aug 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Scheltes


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0033r van 20 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Scheltes


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0143r van 4 okt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 29Scheffersplein OZ [staat: In de noordees bij de franekerpijpen]1600‑00‑00 GGgroot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterij
koperJelmer Pieters, gehuwd met
koperTysck Tiepckes
floreenrente0‑05‑10 fl
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Thijs Hendrixs
naastligger ten oostenals bewoner Sioerd Feykes
naastligger ten zuidenMelle Symons
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende zoutkeet van Tijs Hendrixs
verkoperJan Scheltes, gehuwd met
verkoperNeeltie Nicolaes


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0190v van 5 sep 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0025r van 4 sep 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrick Hansen


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0001r van 7 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende keet van Waling Tiaerdts


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0171v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet net verkochte huis en ledige plaats


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0171v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0204r van 25 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0215v van 5 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noorden


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0083r van 19 apr 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Ooievaar


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0106r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hendrick Hansen


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0262v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hendrick Hansen


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0262v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende plaats van het vorige perceel in deze akte


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0105v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende plaats van Hendrick Hansen


1659 - rooiboek blz. 68 sub 2bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Scheffersplein 29 Leucke Martens
De Magistrât der Stede Harlingen, collegialiter op den Râdhuyse vergadert sijnde, en op alles vrijelyck gelet hebbende nae voorgaende genomene oculare inspectie op den 15en febr. 1659 ten versoecke van Hans Euwes Requirant, en Leucke Martens Requireerde, nopens de quaestie van seeckere steyg leggende ten noorden van des Requirants, en ten suyden van des Requireerde huisinge, verclaert den Requirant eygenaer van gedachte steyg, en volgens dien consenteert den selven om dien te meugen bebouwen en ordonneert den Requirants plaets van de opslagene vensters te ontledigen, en die op sijn costen te amoveren. Aldus gedaen in de vergaderinge van de Magistrât nae voorgaende examinatie van partijen wedersijts Requesten, Rescriptien, en bij gevoegde documenten als coopbryven en attestatien. Actum den 22en febr. 1659. In kennisse van mij Secretaris (get.) D. Wringer 1659.


1659 - rooiboek blz. 69 sub 1bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Scheffersplein 29 Leucke Martens Faber
De Magistraet der Stede Harlingen, ten versoecke van Hans Euwes als Requirant, en Leucke Martens Faber Requireerde hun versoecht hebbende door hunnen Gecommitteerde ter plaetse waer des Requirants en Requireerdes huisingen sijn staende, hebben den Requirants consenteert om de ledige plaets, en de uysdrup in 't noorden aen Leuck Martens huysinge te mogen bebouwen en diens volgens sijn Requirants zijdmuye aen des Requireerdes gevel ofte muyringe te mogen oprechten ende bouwen. Aldus gedaen en wtgesproocken den 28en febr. 1659. Me praesente (get.) D. Wringer 1659.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0273v van 23 dec 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Hans Eeuwes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0011ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Hans Aeuwes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTheunis Hendricks


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0269r van 13 mei 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hans Euwes


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0013r van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Hans Eeuwes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0167r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAllert Kirchman


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0262v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAllert Kirchman


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0303v van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAllert Kirchman


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0322r van 1 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Grytie Lieuwes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0325r van 6 jul 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAllert Kirghman


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0006r van 4 sep 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 29Scheffersplein OZ [staat: bij de Zoutdragersbrug]1650‑00‑00 CGvier aan elkaar staande huizen, woningen en erven
koperDoede Hendrix koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Oyevaer de Ooievaar
naastligger ten zuidenHaye Ruyrdts trekveerschipper
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenDoede Hendrix koopman
verkoperAllert Kirghmanhovenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendrix, koopman, koopt 4 aan elkaar staande huizen, woningen en erven c.a. met de inventarissen, behalve de kleerstokken en datgene wat van de huurders is, bij de Zoutdragersbrug. Ten O. het huis 'de Ooievaar' en de Zoutsteeg, ten W. de Zoutsloot en de straat (Scheffersplein), ten Z. Haye Ruurdts, trekschipper, ten N. de koper. Zie de voorwaarden in de acte. Gekocht van Allert Kirchman, hovenier v.d. Stad, voor 1650 cg.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0218r van 24 jun 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSeerp Doedes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-002Scheffersplein 29keet
eigenaarL. Ripema
gebruikerL. Ripema
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde40‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-002Scheffersplein 29keet
eigenaarvroedsman Ripema
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde40‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-002Scheffersplein 29keet
eigenaarburgemeester Rypema
gebruikerRypema
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde33‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-002Scheffersplein 29keet
eigenaarwed. burgemr. Rypma
gebruikerwed. burgemr. Rypma
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde33‑06‑10 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0018r van 1 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoede Seerps Backer koopman


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0076v van 29 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoede Backer


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-002Scheffersplein 29zoutkeet
eigenaarwed. burgemr. Rypema
gebruikerwed. burgemr. Rypema
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde36‑07‑04 CG


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0156v van 15 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkeeten van Jacobus Tjallingii


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0156v van 15 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkeeten van Jacobus Tjallingii


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0047v van 29 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenpakhuis van de heer Dodoneus Backer


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0028r van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 29Scheffersplein OZ [staat: bij de Zoutdragersbrug]401‑00‑00 GGpakhuis
koper door niaarPieter Hannema, gehuwd met
koper door niaarJanke Dreyer
geniaarde koperDaam Jarigs, gehuwd metherbergier De Ojevaar
geniaarde koperPietje Pietersherbergier De Ojevaar
gebruikerAle Andries
naastligger ten oostenDaam Jarigs, gehuwd metherbergier De Ojevaar
naastligger ten oostenPietje Pieters herbergier De Ojevaar
naastligger ten zuidenDaam Jarigs, gehuwd metherbergier De Ojevaar
naastligger ten zuidenPietje Pieters herbergier De Ojevaar
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter S. Hannema koopman
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam van te Dokkum
erflaterwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer, erfgenaam van
erflaterwijlen Berber Jans Backer moey van Jan Aukes Backer, weduwe van
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Sjoerds Hannema x Janke Dreyer kopen, na niaar ratione sanguinis tegen Daam Jarigs Wenselaar x Pietje Pieters, herbergiers in 'de Ojevaar', een pakhuis bij de Zoutdragersbrug. Ten O. en Z. Daam Jarigs Wenselaar, ten W. de straat, ten N. Pieter Sjoerds Hannema. Gekocht van Jan v.d. Hout te Dokkum, als erfgenaam van zijn oom Doede Seerps Backer, voor 1/2, en Jan Aukes Backer, voor 1/2, voor 401 gg.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0273r van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. S. Hannema


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0313v van 21 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. Hannema


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0012r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Sjoerds Hannema koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-002, pag. 49Scheffersplein 29S IJsenbeek2‑00‑00 cgkeet


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0059v van 23 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 23oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-123Scheffersplein 29Pieter Sjoerds Hannema... 1814. (B2 04); id. van wijk D-072, gebuiker is Siebe Dijksma wed., keetvrouw, 1814. (B2 04); id. wijk D-123, zoutkeet ''d''Ojevaar'', 1814. (GAH204); id. van wijk D-124, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-123Scheffersplein 29Pieter S Hannema wed zoutkeet d'oojevaar


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 121 van 12 sep 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-123Scheffersplein 29koopaktefl. 3250zoutkeet genaamd de Ooievaar D-123, D-124 en D-072
 
verkoperJan Hylkes Dreyer
koperFreerk Jans Fontein


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 790Scheffersplein 29Ids Wiarda en mede E.makelaarHarlingenzoutkeet (330 m²)


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 790Scheffersplein 29 I & s WiardaHarlingenfabriek als zoutkeet geamoveerd, zijnde thans enkel alleen een bergplaats


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-123Scheffersplein 29Akke Tolsma... 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205; oud 44 jaar, geb Oosterend en wonende te HRL. 1839, wijk D-123; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-123Scheffersplein 29Cornelis Bernardus Proosterbeek... bev.reg. HRL 1851 wijk F-153, 205, wijk G-159, 246, 282; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-123; VT1839; geb 12 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Bernardus Jans Proosterbeek en Klara Tromp; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-123OyevaarsteegCornelis Proosterbeek53 jgeenHarlingenm, protestant, gehuwd
D-123OyevaarsteegAkke Jetzes Tolsma44 jOosterendv, protestant, gehuwd
D-123OyevaarsteegHenke van der Meulen23 jturftonsterOosterendv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 790Zoutsloot D-123Nicolaas Wentholtpakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3535Korte Zoutsloot D-089Rinse G. van Slootenpakhuis, fabriek en kantoor
  terug