Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheffersplein 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 13(niet bekend)(niet bekend)D-113D-092
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 13(niet bekend)(niet bekend)D-113D-093
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 13(niet bekend)(niet bekend)D-119D-083


Naastliggers vanScheffersplein 13
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidenScheffersplein 15
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 11


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0208v van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 13een_achtersteegje ZZ lopende van het Scheffersplein [staat: de Zoutsloot] in de Ooievaarsteeg [staat: lange steeg]15‑10‑00 CGkamer
koperCornelis Pieters, gehuwd met
koperTrijntie Bartels
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Waterlandse): kamer
naastligger ten zuidenTrijntje Jans
naastligger ten westenStiensma
naastligger ten noordensteegje lopende van het Scheffersplein [staat: de Zoutsloot] in de Ooievaarsteeg [staat: lange steeg]
verkoperTrijntie Jans ongehuwde dochter, dochter van
erflaterwijlen Jan Hansen, gehuwd met
erflaterwijlen Eelcke Jansen


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0374v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0360r van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0031v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Berend Johannes Pol... 1814. (GAH204); id. van wijk B-161; gebruiker Willem Lodewijks, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk D-113; gebruikers Jouke Jolles Kanonrijder, en Jan Huyer militair, 1814. (GAH204); B.P. en Martje van Dam, beide ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Jan Huyergebruiker van wijk D-113, militair, medegebruiker Jouke Jolles Kanonrijder, eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Jouke Jolles Kanonrijder... en Rinske Jochems; BS ovl 1815; 1816 huwelijken, ovl 1831, ovl 1849, regattdv 1826-93; gebruiker van wijk D-113, medegebruiker is Jan Huyer, militair, eigenaar is Berend Pol, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-119Scheffersplein 13Johannes Tjebbes van der Meulen... (GAH204); eigenaar van wijk D-059; wagenmakerij van Rients van der Meulen, 1814 (GAH204); id. van wijk D-119, wagenhuis, 1814. (GAH204); J. vdM. en Grietje Rients, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-113Scheffersplein 13Berend Pol Jouke Jelles Kanonrijder
D-113Scheffersplein 13Berend Pol Jan Huyer militair
D-119Scheffersplein 13Johannes van der Meulen wagenhuis


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 101 van 20 jun 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-119Scheffersplein 13koopaktefl. 80wagenhuis D-119
 
verkoperJohannes van der Meulen
koperJacobus Hannema


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 781Scheffersplein 13Sjoerd Jacobus HannemazoutziederHarlingenpakhuis (20 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 782Scheffersplein 13Berend PolkramerHarlingenhuis en erf (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 783Scheffersplein 13Berend PolkramerHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Douwe Baukes de Jong... 17 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 53 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, tichelaar, wijk D-113; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Klaas Hendriks Alkemageb 1800 Schraard, ovl 27 mrt 1847 HRL, huwt met Tjietske Zaagstra, zv Hendrik A., en Doutje Reidsma, werkman; BS ovl 1847; oud 40 jaar, geb Schraard, wonende te HRL. 1839, boere-arbeider, wijk D-113; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Sjouwkje Hillebrands van Loon... Gerbens vL, en Sijtske Dirks Tanja; BS huw 1837, ovl 1849, ovl 1880, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk D-113; oud 30 jaar, geb Winsum en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Tjitske Zaagstrahuwt met Klaas Hendriks Alkema, wonende te HRL 1847; BS ovl 1847; oud 30 jaar, geb Idsegahuizen en wonende te HRL. 1839, wijk D-113; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Trijntje Pieters Louwenaar... genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-113; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-113Scheffersplein 13Hendrik Klazes Alkema, overleden op 22 mei 18391 1/2 jr, geboren Arum, overleden Ooievaarsteeg D 113. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 10) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-113OyevaarsteegKlaas H Alkema40 jboerearbeyderSchraardgezin 1, m, protestant, gehuwd
D-113OyevaarsteegTjietske Zaagstra30 jIdzegahuizengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-113OyevaarsteegHendrikje Alkema8 jFerwoudegezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-113OyevaarsteegDouwtie Alkema6 jFerwoudegezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-113OyevaarsteegTrijntie Alkema4 jWonsgezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-113OyevaarsteegDouwe de Jong52 jtichelaarMidlumgezin 2, m, protestant, gehuwd
D-113OyevaarsteegTrijntie Louenaar55 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-113Scheffersplein 13Janna Jentjes Struik, overleden op 8 juli 184110 jr (geboren 28/3/1831), overleden Ooievaarsteeg. D 113. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 71) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 781Scheffersplein 13 Dina HerdinghHarlingeneen pakhuis gebouwd op een koud steed, bij het zoutpakhuis, om te dienen tot berging van zout


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 781Scheffersplein 13wed Sjoerd HannemaHarlingeneen pakhuis gebouwd op een koud steed, bij het zoutpakhuis, om te dienen tot berging van zout


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-113Scheffersplein 13Sybeda Zijlstra, overleden op 17 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 59 jr, geboren Makkum, overleden Ooievaarsteeg D 113, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-113Scheffersplein 13Matje Harmens van den Berg, overleden op 2 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 55 jr (geboren 1793), overleden Ooievaarseeg D 113, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-113Scheffersplein 13Janke Geerts Spandauw, overleden op 8 september 1848(Certificaat van onvermogen), 56 jr (geboren 16/5/1792), overleden Ooievaarsteeg D 113, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Hermanus Albertus Rouing... HRL, huw.afk. 28 dec 1828 en 4 jan 1829, wonende te HRL, zilversmid. Rooms Katholiek, panbakker, ovl wijk D-113, zv Albert Harmens R, en Maria ten Hulst; BS huw 1829, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 781Ooijevaarsteeg D-119Leendert Hannema en mede eig.zoutkeet
Sectie A nr. 783Nieuwstraat D-113Ernst Georg Langenhorstwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 781Korte Zoutsloot D-083Leendert Hannemabergplaats
Sectie A nr. 783Ooijevaarsteeg D-092Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 782Ooijevaarsteeg D-093Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 785Scheffersplein 13 (D-083)fa. Sjoerd Hannemapakhuis
  terug