Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 264-1794-1774-180H-281H-068


Naastliggers vanRozengracht 26
ten oostenRozengracht 28
ten westenRozengracht 24
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegen
adresheeft
Rozengracht 26naamloze steeg ten westen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0227r van 23 apr 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 26Rozengracht ZZ [staat: kimswerdervaart ZZ]280‑00‑00 ggtuin of jonge hof van twee huisplaatsen, met kruiden, bomen, planten etc.
koperTiaerd Jouckes, gehuwd mt
koperAuck Sjoerts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Seerps
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJoost Jelis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJantien Jelis, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Aerts
eerdere samenvatting door Yde Elsingazz. Kimswerdervaart


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0061r van 22 mrt 1628 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 26Rozengracht ZZ [staat: Kimswerdervaart]600‑00‑00 gghof of schuur, twee huisplaatsen breed
koperFolckert Jans, gehuwd met
koperGatske Annes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
toehaakeen rozenobel in specie
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Seerps
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJoost Jelis
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperTiaard Jouckes, gehuwd met
verkoperAuck Siuerdts


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0165v van 11 dec 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 26Rozengracht ZZ [staat: bij de Kerkpoort aan de zuidzijde van het diept]560‑00‑00 ggtuin, strekkende voor vanaf het diept tot achteraan het lijnbaanspad
koperGrietie Jans, weduwe van
koperwijlen Sybrant Edes Feytema
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oostenhuis en erf van Sierck Jacobs molenaar
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Lijnbaanspad]
naastligger ten westende hof van Joost Jilles
naastligger ten westenhuis en timmerwerf van Gale Gales
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperFolckert Jans, gehuwd met
verkoperGaatske Annes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-179 , folio 81Rozengracht 26panwerk
eigenaarburgemeester Wassenaer
gebruikerburgemeester Wassenaer
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0019r van 15 mei 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-179 , folio 52vRozengracht 26perk
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerAnne Jans
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑7‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0228r van 29 apr 1725 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-179 , folio Rozengracht 26perk
eigenaarWytse Piebes cum soc.
gebruikerWytse Piebes cum soc.
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0033r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Sybolts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-177 , folio 53rRozengracht 26[schoenmakers]perk
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0046v van 13 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 26achterRozengracht ZZ [staat: bij de Kerkpoort]200‑00‑00 cghof met een zomerhuis
koperJan Cramer koopman
naastligger ten oostenJohannis Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken
naastligger ten zuidenJacob Dirks
naastligger ten westenJan Cramer koopman
naastligger ten noordenJan Cramer koopman
verkoperJohannis Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cramer koopt hof met bomen en zomerhuis, omtrent de Kerkpoort. Ten O. de verkoper, ten W. en N. de koper, ten Z. Jacob Dirks. verkoper is Johannes Wetsens, secretaris 5 delen zeedijken.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-177 , folio 53rRozengracht 26perk
eigenaarJacob Lolles
eigenaarJacob Jarighs
gebruikerJacob Lolles
gebruikerJacob Jarighs
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0216r van 31 mrt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Craemer


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0218r van 28 apr 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 26Rozengracht ZZ 26/28/30 [staat: bij de Kerkpoort]1600‑00‑00 ggdeftig pan- en estrikwerk met twee ovens, knechtenwoning en paardenstal
koperde heer Bernhardus Jelgersma medicinae doctor en koopman
verpachter grondde stad Harlingen16‑05‑00 cg
naastligger ten oostende heer Johannes van Wetsens
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Harmen Gonggrijp
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Lolkes
naastligger ten zuidenpad
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJan Syboutskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Bernhardus Jelgersma koopt een dubbel pan- en estrikwerk met 2 ovens, instaande bloks, knegtswoning en paardenstal, alles bijelkaar gelegen, omtrent de Kerkpoort. Ten O. Johannes van Wetsens, ten W. wd. Jacob Lolles en erven Harmen Gonggrijp, ten Z. het openbare pad, ten N. de Rozengracht. Met overname van de hele voorraad, inventaris en het personeel. Heel uitvoerige acte. Gekocht van Jan Sybouts Cramer.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-177 , folio 53vRozengracht 26perk
eigenaarJacob Lolles wed.
gebruikerJacob Lolles wed.
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-177 , folio 53vRozengracht 26perk
eigenaarJan Lolles wed.
gebruikerJan Lolles wed.
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0255r van 12 jun 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester B. Jelgersma


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-180 , folio 94vRozengracht 26panwerk, perk en tuin
eigenaardr. Jelgersma
gebruikerdr. Jelgersma
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wasbleek 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet pan- en estrikwerk van Bernhardus Jelgersma


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 26Rozengracht ZZ 26/28/30 bij de Wasbleekbrug3945‑00‑00 ggpan- en estrikwerk
koper door niaarAurelia Gratama, gehuwd met
koper door niaarPieter Tetrode koopman
geniaarde koperJetse Jelleskoopman
naastligger ten oostenDirk Hajes e.a.
naastligger ten zuidende heer Bernhardus Jelgersma
naastligger ten westenvroedsman J. Westra
naastligger ten noordenRozengracht
verkoper en erfgenaamWillekes Bernhardus Jelgersmapredikant te Exmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama x Pieter Tetrode, coopman, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jetze Jelles, coopman, (a) een groot en welbeklant pan en estrikwerk met o.a. een grote ruimte ten W. (wel eer tot een perk gebruikt) aan de Zz. Roosegragt bij de Wasbleekersbrug. Vele jaren met goed succes door Bernardus Jelgersma gebruikt en gedreeven. Ten O. Dirk Hayes e.a., ten Z. het volgende perceel, ten W. vroedsman J. Westra, ten N. de Roosegragt. (b) twee woningen ten Z. van a). (c) een woning en weefwinkel in de Molenstraat ten Z. van de Wasbleeksbrug. (d) een pakhuis en een woning daarnaast ten N. van c). (e) een woning en weefwinkel ten N. van d). Alles vrij van grondpacht. Personeel moet overgenomen worden. Verkoper (de boedel van) Wiltetus Bernardus Jelgersma, bedienaar des Goddelijken Woord te Exmorra en Allingawier, die erft van zijn wijlen vader Bernardus Jelgersma, voor 3945 gg. en 7 st.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0145r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 26Rozengracht ZZ bij Wasblekersbrug4345‑07‑00 ggpan- en estrikwerk
koperFrans Fokkes van Esta koopman
eerdere eigenaarwijlen dr. Bernhardus Jelgersma
naastligger ten oostenDirk Hayes e.a.
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenvroedsman J. Westra
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperAurelia Gratama, gehuwd met
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Fokkes van Esta koopt (a) groot, welbeklant pan- en estrikwerk met twee ovens etc. etc., oorspronkelijk van wl. dr. Bernhardus Jelgersma. Ten O. Dirk Hayes e. a., ten W. de vroedsman J. Westra, ten Z. perceel b), ten N. de Rozengracht. Hij koopt ook (b) twee woningen naast elkaar ten Z. van a), en (c) ook een woning en weefwinkel etc. in de Molenstraat (nu Wasbleekstraat) ten Z. v.d. Wasbleekbrug en (d) een pakhuis met woning ernaast. Ten O. de Molenstraat, ten W. a), ten Z. c), ten N. Dirk Hayes. En ook (e) een woning en weefwinkel met ten O. de Molenstraat, ten W. a), ten Z. d), ten N. Dirk Hayes. Gekocht van Aurelia Gratama, huisvrouw van Pieter Tetrode, voor 4345 gg. 7 st.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0223r van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvan Esta koopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-180 , folio 94vRozengracht 26panwerk
eigenaarF. van Esta
gebruikerF. van Esta
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-180 , folio 94vRozengracht 26panwerk
eigenaarF. van Esta
gebruikerF. van Esta
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0041r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEsta koopman


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0125r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenF. van Esta


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-180 , pag. 92Rozengracht 26F. van Esta 4‑00‑00 cgpanwerk


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1870Rozengracht 26Frans van Tjallingii fabrikeurHarlingenerf (112 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-281Rozengracht 26Petrus Daum... D., en Maria Zweitser; BS huw 1833, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-181, wijk H-070, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1870Rozengracht H-060Haije H. Tigchelaar tuin


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5223Rozengracht 26 (H-068)Gosse A. Hoek (en Cons.)woonhuis


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 26H. Broersmaaannemer


1929 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 26, HarlingenRozengracht 26H. Broersmaaannemers


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 26beeldbepalend pand8 van 10


2023
0.114825963974


  terug