Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 124-183 4-186 H-067H-074


Naastliggers vanRozengracht 12
ten oostenRozengracht 14
ten zuidenSpinhuisstraat 7
ten westenRozengracht 10
ten noordende Rozengracht


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0142v van 13 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkopers Jan Scheltes c.u.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0084r van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Scheltes


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0159v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten oostenPieter Dirckx


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0159v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 12Rozengracht ZZ 10/12/14 [staat: bij het Zwart Varlaet, voor vd straat en achter tot aan de Lijnbaan]324‑00‑00 CGdrie ledige plaatsen
koperJurien Scheltes, gehuwd metrentmeester
koperMaritie Willems
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
verkoperJan Scheltes te Denemarken


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021v van 2 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten oostenPieter Dirckx


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021v van 2 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 12Rozengracht ZZ 10/12/14 [staat: zuider nieuwe stad bij het zwart verlaat]288‑00‑00 GGdrie ledige plaatsen of huissteden
koperObbe Hansen grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten zuidenlijnbaan en stadsvesten
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperburgemeester en rentmeester Jurien Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaObbe Hansen, trekschipper, koopt 3 ledige plaetsen of huissteden in de Zuider nieuwestad omtrent het Swart Vallaat. Ten O. Pieter Dircks, ten W. Jacob Willems de Graeff, ten Z. de Lijnbaan en de Stadsvesten, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jurrien Scheltes Fontein, burgemeester en rentmeester van Harlingen, voor 288 gg.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0069r van 19 aug 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurien Scheltes rentmeester


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0097r van 2 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenObbe Hansen


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0178v van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenObbe Hansen


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0009v van 9 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en kinderen van Obbe Hanses


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0220v van 9 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijntie, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Obbe Hansen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0186r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Abraham Bontekoe
naastligger ten oostenburgemeester Abraham Bontekoe


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0186r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 12Rozengracht ZZ 10/12 [staat: zuidoost van het zwart vallaet strekkende van het diept tot aan de Lijnbaansstraat]1875‑00‑00 GGhof
koperAucke Jans Haselar c.u.
verpachter grondde stad Harlingen15‑00‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Abraham Bontekoe
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Lijnbaansstraat]
naastligger ten westenhof en huis van Symen Jelles Stijl
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperHans Obbes, ter assistentie van zijn moeder
verkoperTrijntie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Obbe Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jansen Haeselaer koopt een hof met bomen etc., ten Z.O. van het Swart Vallaat, strekkende zuidwaarts tot aan de Lijnbaansstraat. Ten O. de burgemeester Abraham Bontekoe, ten W. het door Symon Jelles Stijl gekochte huis en hof, ten Z. de Lijnbaenstraat, ten N. de straat en diept. Met condities. Gekocht van Trijntie Pieters wv Obbe Hansen, voor 1875 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0238r van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAucke Jansen Haselaer


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0058v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud gemeensman Aucke Haselar


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0129r van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenlege plaats of houttuin van de weduwe Fettie Lases


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhouttuin of ledige plaats van de verkoper


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij het zwart verlaat]1506‑10‑08 GGhouttuin of ledige plaats met een vrije uit- en ingang in de Baanstraat
koper provisioneelPytter Cornelis Bonck
koper provisioneelHylcke Hanekuick
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastliggerSpinhuisstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten oostengemeensman Dirck Fisscher
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe Fettie Lases
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFettie Lases, weduwe en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen vroedsman Aucke Jansen Haseler


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij het zwart verlaat]276‑01‑12 GGledige plaats of houttuin
koperPytter Cornelis Bonck koopman
koperHylcke Joannes Hanekuyck koopman
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJoost Michiels Kuyck kapitein
naastligger ten westeneerdere eigenaar van het pand ten westen Fettie Lases
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperFettie Lases, weduwe van
verkoperwijlen gemeensman Aucke Jansen Haseler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Cornelis Bonck en Hylke Johannes Hanekuik kopen een ledige plaets of houtstek omtrent het Swart Vallaat. Ten W. het huis dat capitein Joost Michiels heeft gekocht van Fettie Lases wv Aucke Jansen Haselaer. Prijs is 276 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022r van 2 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houtstek van Pytter Boncq c.soc.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0139v van 22 mrt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houtstek van Pytter Boncq c.soc.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215v van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houtstek van de erfgenamen van wijlen Pyeter Boncq c.soc.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0270v van 20 jan 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pyter Bonck c.soc.koopman


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0388v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij de kleine sluis]97‑01‑00 CG1/2 houtstek
koperFoeckjen Symens, gehuwd metkoopman
koperAesge Lieuwes
eigenaar van 1/2Wentien Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
huurder voor 8 jarenN. N. 12‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhuis en tuin van Hidde Tjerx de Vries
naastligger ten zuidenStadsvesten en het vanepadt
naastligger ten westende weduwe van Joost Michiels
naastligger ten noordenstraat
verkoperSymen Pieters Bonq te Schapendijck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoekjen Symens (Stijl) x Eesge Lieuwes koopt een 1/2 groot houtstek bij de Kleine Sluis, waarvan de andere 1/2 van Weintie Hendrix is. Ten O. huis en tuin van Hidde Tjerx de Vries, ten W. wd. Joost Michiels, ten Z. het Baanpad en de Stadsvesten, ten N. de straat. Gekocht van Symen Pytters Boncq, wonende aan de Schapendijk, voor 97 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0041v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij de kleine sluis]100‑00‑00 GG1/2 houtstek
koperAesge Lieuwes koopman
eigenaar van 1/2de vrouw van Aesge Lieuwes
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhuis en tuin van Hidde Tjerx de Vries
naastligger ten zuidenbaanpad en stadsvesten
naastligger ten westende weduwe van Joost Michielsen kapitein
naastligger ten noordenRozengracht [staat: diept]
verkoperWeintien Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Hylke Joannis Hanekuyck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAesge Lieuwes, koopman, koopt 1/2 groot houtstek bij de Kleine Sluis waarvanzijn vrouw de andere 1/2 toebehoort. Ten O. huis en tuin van Hidde Tjerx de Vries, ten Z. baanpad en stadsvesten, ten W. wd. kapitein Joost Michiels, ten N. de diept. Grondpacht voor het geheel 5 cg. Gekocht van Weintien Hendrix wv Hylke Joannis Hanekuyck voor 100 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0174v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEsge Lieuwes c.u.koopman


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0039v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoverdekte steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Michiels Kuik kapitein


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0253r van 10 nov 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Kuik


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-183Rozengracht 12koolstek
eigenaarnot. Walrich
gebruikernot. Walrich
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-183Rozengracht 12tuin
eigenaarde not. Walrich
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066v van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoverdekte steeg
naastligger ten oostenJan Cuyck oud kapitein


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-183Rozengracht 12hoff
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Hania


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-183Rozengracht 12huis en hoff
eigenaarvroedsman Jan Kuik
gebruikerburgemr. Hania
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑10 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0015r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenUlbo Hania


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-183Rozengracht 12huis en tuin
eigenaarvroedsm. Jan Kuik
gebruikercomris. Coen
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0173r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij het Klein Verlaat]1285‑00‑00 GGhuis en een grote hof
koperLolle Heins Kok, gehuwd metmr. blauwverver
koperTrijntje Dirks Siderius
huurderde heer van Alema c.u.
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJacob Simons Kuiper
naastligger ten westenBeert Brouwer
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoper van 1/2Helena Cuik, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen burgemeester Ulbe Hania
verkoper van 1/2Adriana Kuik, gehuwd met
verkoper van 1/2Johannes Acamaapotheker


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0216r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Heins


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0126v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolle Kok


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0151v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolle Heins Kock


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0013v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Heyns


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0112r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenP. Tetrode


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0305r van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Douwes koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-1861/2, pag. 92Rozengracht 12Jan W Douwes1‑10‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Jan Willem Douwes Houtsma... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-116, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-067, gebruikers zijn Tetje en Trijntje Herema, Jouke Baukes de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Jouke Baukes de Boer... J. Oosterhof 1816; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1812, huw 1815, huw 1816, ovl 1825; gebruiker van wijk H-067, sjouwer; medegebruikers Trijntje en Tetje Herema; eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814. (GAH204); J. d. B., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Tetje Heremagebruiker van wijk H-067, samen met Trijntje Herema, andere medegebrui ker is Jouke Baukes de Boer, sjouwer, eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Trijntje Hendriks Heremazie ook: Heermans; gebruiker van wijk H-067, samen met Tetje Herema, andere medegebruiker is Jouke Baukes de Boer, sjouwer, eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814 (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-067Rozengracht 12J W D Houtsma Trijntje & Fetje Herema
H-067Rozengracht 12J W D Houtsma Jouke Baukes de Boer sjouwer


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 198 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-067Rozengracht 12Willem Tjardus Houtsma, overleden op 8 mei 18312 jr, zoon van Tjardus Houtsma, koopman Kleine Sluis H 67 en Doedtje Laases Spannenburg, broer van minderjarige Jan, Geertje, Laas, Petronella en Antje Tjardus Houtsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1889Rozengracht 12Tjardus HoutsmahoutkoperHarlingenhoutschuur (260 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Sjoerdtje Hoitinga Lijcklama à Nijeholt... ayso LaN, en Mintje Wiarda; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1811wafk, bev.reg. HRL 1851 wijk G-089, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1889Rozengracht H-067Laas Houtsmahoutstek


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1889Rozengracht H-074Laas Houtsmahoutstek


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4970Rozengracht 12 (H-074)Kornelis Posthumushoutschuur


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Garage W. Molenaar543


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 12beeldbepalend pand6 van 10
  terug