Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 147-046 7-047 C-098*C-094


Naastliggers vanRommelhaven 14
ten oostenRommelhaven 16
ten westenRommelhaven 16
ten westenRommelhaven 12
ten noordenRommelhaven 16
ten noordenRommelhaven 12


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174av van 21 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sytske Foppes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-046Rommelhaven 14huis
eigenaarPietie Folkerts
gebruikerPietie Folkerts
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-046Rommelhaven 14huis
eigenaarPietie Folkerts
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-046Rommelhaven 14huis
eigenaarPytie Folkerts
gebruikerPytie Folkerts
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFroukjen Symons


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0301v van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ingang van het pakhuis van Dirck Huygens


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0146v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrijntie Hanses


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0183v van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAugustinus de Graaff


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0279v van 16 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 14Vioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]160‑00‑00 CGkamer
kopervroedsman Rein Sybeda koopman
huurderJan Egberts
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens koopman
naastligger ten westenAugustinus de Graef
naastligger ten noordenTjeerd Merkus
verkoperBeernd Geersma


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-046 Rommelhaven 14Gerrit Douwes, bestaande uit 3 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-046Rommelhaven 14huis
eigenaarvroedsm. Sybeda
gebruikerGerryt Douwes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0062v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Spannenburg n.u.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0191r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkinderen van Gerben bakker


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0184r van 13 jan 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0185v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 14Vioolsteeg WZ [staat: het wijd einde van t Fooltje steeg]300‑00‑00 CGwoning
koperTeunis van der Ley koopman
koperBente van der Ley koopman
koperJarig van der Ley koopman
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten zuidenTeunis van der Ley, enkoopman
naastligger ten zuidenBente van der Ley, enkoopman
naastligger ten zuidenJarig van der Ley koopman
naastligger ten westeneen steegje
naastligger ten noordenPyter Pyters kompasmaker
verkoperburgerhopman Johannes Spannenburg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis-, Bente- en Jarig v.d. Ley kopen een woning c.o.a. op het wijd eind van de Vooltjessteeg. Ten O. die steeg, ten W. een steegje, ten Z. de kopers, ten N. Pyter Pyters [Visser], kompasmaker. Gekocht van Johannes Spannenburg, burger-hopman, voor 300 cg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0125r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJarig van der Ley


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-047, pag. 146Rommelhaven 14Schelte Piers1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-098Rommelhaven 14Johannes van der Hoefeigenaar en gebruiker van wijk C-098, pakhuis, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-098Rommelhaven 14Schelte van der Hoef Schelte van der Hoef pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 662Rommelhaven 14Pieter Matthijsen OuendaghoedemakerHarlingenpakhuis of bergplaats (114 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
C-098Rommelhaven 14Stalling en wagenhuis achter C-097 bij de Groote sluis, gebruikster weduwe sijbe, swart. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 281 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-098Rommelhaven 14Andries Pieters Bos, overleden op 5 maart 18414 dg, overleden Noorderhaven C 98, zoon van Pieter Bos, beeldhouwer en Aafke Toering. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 121 van 28 jan 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-098Rommelhaven 14koopaktefl. 800huis en stal of bergplaats bij de Grote Sluis C-097 en C-098
 
verkoper en cedentLambertus Rimkema
koper en schuldenaarSybrandus Willems Jager
koper en schuldenaarYbeltje Feddes Buisman
cessionarisKlaas Jans Gongrijp


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-098Rommelhaven 14Oeke Johannes van der Werf... geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Johannes Ariens van der Werf en Wietske Doedes ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-098Rommelhaven 14Sipke Jacobs van Slooten... bruid. 1836, zv Jacob vS, en Riemke Wybes; BS huw 1815, huw 1836, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-098; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-088; VT1839; geb 14 nov 1791, ged 13 dec 1791 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 662Vioolsteeg C-098Cornelis van de Veldepakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 662Vioolsteeg C-094Cornelis van de Veldepakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 662Rommelhaven 14 (C-094)Abraham J. Blokpakhuis
  terug