Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 112-1292-1302-172B-006B-009


Naastliggers vanRommelhaven 11
ten oostenRommelhaven 13
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 9
ten noordenHoogstraat 16


aangrenzende stegen
adresheeft
Rommelhaven 11naamloze steeg ten westen


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0330r van 26 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGosse Pieters
naastligger ten westenGosse Pieters


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0084r van 2 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar het verlaat


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0277v van 21 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0387r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Rommelhaven [staat: verlaten]


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sipcke slotmaker


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sipcke slotmaker


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0092v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0094r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0109r van 18 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012va van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrije in- en uitgang naar de vallaten
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Pibe Hayes Sinnema


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0127r van 9 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sybes pottenbakker
naastligger ten oostenJacob IJsbrants


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189v van 31 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan IJsbrans koopman


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0197v van 10 apr 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 11Rommelhaven NZ [staat: bij de grote sluis]379‑00‑00 gghuis
koperFreerck Wijngaarden gerechtsbode
bewonerWytse Sjoerdtskoopman
naastligger ten oostenJan Jansen Reyers mr. gortmaker
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: grote sluis]
naastligger ten westenJelte Ynses koopman
naastligger ten noordenJan Jansen Reyers mr. gortmaker
verkoper q.q.Tjeerd Reyners, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Claes Robijns, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Joannes Willems ?, gecommitteerden uitkoopman
verkoperde crediteuren van de geabandonneerde boedel van Claes Andries, gehuwd met
verkoperGeertie Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Wijngaarden, gerechtsbode, koopt een huis omtrent de Grote Sluis. Ten O. en N. Jan Jansen Reyers, mr. gortmaker, ten W. Jelte IJnses, ten Z. de straat. Er is een steeg ten W. van het huis, waardoor het huis ten N. vrij in- en uitgang heeft. (met diverse condities). Gekocht van de crediteuren van Claes Andries x Geertje Pytters, voor 379 gg.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0244r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 11Rommelhaven NZ [staat: bij de grote sluis]00‑00‑00 cghuis
aanhandelaarOepke Rinses, gehuwd met
aanhandelaarJanke Pytters
naastligger ten oostenJan Jansen Reyers
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJelte Ynses
naastligger ten noordenJan Jansen Reyers
verwandelaarFreerk Wijngaerdenoud gerechtsbode
aanhandelaarAntje Freerks Wijngaerden, gehuwd met
aanhandelaarTomas Overhart
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOepke Rinses x Jancke Pytters ruilt dit huis (wandelcoop) met zijn achterbuurman Freerk Wijngaerden. Ten O. en N. Jan Jansen Reyers, ten W. een steeg en Jelte IJnses, ten Z. de straat. Zie ook bij Hoogstraat 16, 18 of 20.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0103r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Willems
naastligger ten westenPieter Willems
naastligger ten westenUpke Rinses
naastligger ten westenUpke Rinses


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0193r van 12 mrt 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 11Rommelhaven NZ [staat: bij de grote sluis]650‑00‑00 cghuis
koperAuckjen Wybes, gehuwd met
koperHartman Fejes schipper
naastligger ten oostenSybe Jansen Reyers
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: grote sluis]
naastligger ten westenJelte Ynses
naastligger ten noordende huisinge van Pieter Willems
verkoperUpke Rinses


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-129 , folio 35Rommelhaven 11huis
eigenaarHartman Feyes
gebruikerHartman Feyes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-129 , folio 21rRommelhaven 11huis
eigenaarHartman Feyes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-129 , folio Rommelhaven 11huis
eigenaarHartman Feyes
gebruikerHartman Feyes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-130 , folio 21vRommelhaven 11huis
eigenaarOkke Bouwes cum soc.
gebruikerJan Ydes de Groot
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
opmerking[tot ca. 1746 genummerd 2-129]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-130Rommelhaven 11Johannes Caspars, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-130 , folio 21vRommelhaven 11huis
eigenaarOkke Bouwes cum soc.
gebruikerJohannes Caspers
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-130 , folio 21vRommelhaven 11huis
eigenaarOcke Bouwes c.s.
gebruikerJohannes Casperts
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0128v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Pyters Mouter c.s.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Pyters Mouter c.s.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0130v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 11Rommelhaven NZ [staat: grote sluis]552‑07‑00 gghuis
koperWarner Harmens, gehuwd metschuitschipper
koperTrijntje Jentjes
huurderHendrik Harmens Kuik c.u.
naastligger ten oostenS. Feitama koopman
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenvroedsman S. Hoornstra
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jarichius Eelcoma, administratoronderwijzer van de Latijnse school
verkoper q.q.Hein Mollema, administratoren overmr. gortmaker
verkoperde goederen geerfd door de kinderen van wijlen Hartman Yges, van hun grootmoeder
verkoperwijlen Antje Hartman, weduwe van
verkoperwijlen Ocke Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWarner Harmens, schuitschipper x Trijntje Jentjes koopt een huis. Ten O. Sybrand Feitama, ten W. Sibout Hoornstra, ten Z. de straat, ten N.? Gekocht van de kinderen van Hartman Yges, als erven van hun grootmoeder Antie Hartmans.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-130 , folio 21vRommelhaven 11huis
eigenaarWarner Harmens
gebruikerWarner Harmens
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0023r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWarner Harmens


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0173r van 7 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWarner Harmens


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0007v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 11Rommelhaven NZ [staat: de streek van het Roode Leeuwbruggetje naar de grote sluis]460‑00‑00 gghuisn en tuintje
koperWybren Willems, gehuwd met
koperTrijntje Pieters
huurderFreerks Lykles c.u.44‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSybrand Feitama
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenS. Hoornstra
naastligger ten noordenAndries Schiere
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperwijlen Warner Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntje Jentjes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Willems x Trijntje Pieters koopt huis en tuin. Ten O. Sybrand Feitama, ten W. Sibout Hoornstra, ten Z. de straat, ten N. Andries Schiere. Gekocht van Jan Warner Harmens x Trijntje Jentjes.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172 , folio 43rRommelhaven 11huis
eigenaarWybren Willems
gebruikerWybren Willems
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172 , folio 43rRommelhaven 11huis
eigenaarWybren Willems wed.
gebruikerWybren Willems wed.
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0181r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Wybren Willems


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172 , folio 43rRommelhaven 11huis
eigenaarWybren Willems wed.
gebruikerWybren Willems wed.
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0129r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 11Rommelhaven NZ [staat: streek lopende van het Rode Leeuwbrugje na de grote sluis]735‑00‑00 cghuis
koperJan Everts Bouwknegt, gehuwd metschipper op Haarlem
koperSybrigje Ymes
naastligger ten oostenFrans Tjallingii
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenS. Hoornstra
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Arjen Douwes
verkoperDaniel Pietersoud turfdrager
verkoperFeikje Pieters bejaarde vrijster
verkoperMarijke Pieters, gehuwd met
verkoperReinder Swartbeurtschipper op Amsterdam
verkoperJanneke Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Bokke Gooikes
verkopervrijgezel Carst Pieters, alle verkopers erfgenamen van
erflaterhun wijlen zuster Trijntje Pieters, weduwe van
erflaterwijlen Wybren Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Everts Bouwknegt, schipper van Harlingen op A`dam vv. x Sybrigje Ymes, koopt een huis. Ten O. Frans Tjallingii, ten W. S. Hoornstra, ten Z. de straat, ten N. wd. Arjen Douwes. Gekocht van Daniel Pieters, turfdrager, Feikje Pieters Marijke Pieters x Reynder Swart, beurtschipper van Harlingen op A`dam, Janneke Pieters wv Bokke Gooikes, en Carst Pieters. Allen erven van hun zuster Trijntje Pieters wv Wybren Willems voor 1/2 en als erven van Wybren Willems ook voor 1/2.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0264r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Bouwknegt


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0001r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Bouwknegt


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-164, pag. 30Rommelhaven 11Jan E. Bouwknegt, 37 jaar, gehuwdschipper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-172 , pag. 43Rommelhaven 11Jan Bouwknegt 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-006Rommelhaven 11Jan Everts Bouwknegt... huwelijken, huw 1816, ovl 1820, ovl 1827, ovl 1833, ovl 1844, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk B-006, schipper, 1814. (GAH204); J.E.B. ende Neeltje Gerrijts Spitske, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Rommelhaven 11J.E. Bouwknegtfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-006Rommelhaven 11Jan E BouwknegtJan E Bouwknegtschipper


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 234 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-006Rommelhaven 11Doedtje Jans Bouwknegt, overleden op 18 augustus 1820dochter van Jan Everts Bouwknecht, schipper (Grote Sluis B 6) en Sybrigje Ymes, zuster van Trijntje en minderjarige Jacoba, Evert en Jacob Jans Bouwknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 281 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-006Rommelhaven 11Johannes Everts Bouwknegt, overleden op 1 oktober 1823varensgezel, broer van Jan Everts Bouwknegt, schipper (bij Grote Sluis B 6). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 138 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-006Rommelhaven 11Trijntje Jans Bouwknegt, overleden op 12 mei 1827dochter van Jan Everts Bouwknecht, beurtschipper Grote Sluis B 6 (thans man van NN) en wijlen Neeltje Gerrits (overleden ruim 30 jr geleden), halfzuster van Evert, schippersknecht, Jacoba, vrijster en minderjarige Jacob Jans Bouwknecht (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 253,35. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 94 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-006Rommelhaven 11Hilbrand Jacobus Koster, overleden op 17 februari 18307 wk, zoon van Jacobus Koster, kleermaker bij Grote Sluis E. (moet zijn: B) 6 en Anna Modders. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 465Rommelhaven 11Jan Bouwknegt koopmanHarlingenhuis en erf (77 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-006Rommelhaven 11Evert Bouwknegt... Everts B., en Sijbrigje IJmes; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk B-006, supp wijk I-069, (schip); oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk B-006; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-006Rommelhaven 11Geeske H Bieseoud 33 jaar, geb Hoogezand en wonende te HRL. 1839, wijk B-006; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-006Rommelhaven 11Hiltie Fabreoud 30 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk B-006; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
B-006Rommelhaven 11Evert Bouwknegt stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-006bij de Grote Sluis36 jschipperHarlingenm, protestant, gehuwd
B-006bij de Grote Sluis33 jHogezandv, protestant, gehuwd
B-006bij de Grote Sluis10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-006bij de Grote Sluis6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-006bij de Grote Sluis4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-006bij de Grote Sluis8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-006bij de Grote Sluis3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-006bij de Grote Sluis1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-006bij de Grote Sluis30 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 550 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-006Rommelhaven 11Geesje Everts Bouwknegt, overleden op 3 december 18465 mnd (geboren 14/7/1846), overleden Rommelhaven B 6, dochter van Evert Jans Bouwknecht, schipper en Geesje Harmens Biezen, zuster van minderjarige Jan, Annechie, Harm, Jacob, Doedje, Margrite, Sybrigje, Johanna en Evert Everts Bouwknegt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-006Rommelhaven 11Trijntje Ulbes Strikwerda, overleden op 26 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 14/3/1847), overleden Scheerstraat B 6. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 465Rommelhaven B-006Dirk R. van der Zee pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 465Rommelhaven B-009 Hendrik Boswijk woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 465Rommelhaven 11 (B-009)Jantje Ebes (wed. H. Boswijk, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 11H. v/d Heidekantoorlooper
Rommelhaven 11aJ. Meijerfabrieksarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 11R. (Regnerus) v.d. Weijde


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 11rijksmonument 20629


2023
0.23065495491028


  terug