Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarsteeg 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOoievaarsteeg 29(niet bekend)(niet bekend)D-110D-112


Naastliggers vanOoievaarsteeg 29
ten oostenNieuwstraat 40
ten zuidenOoievaarsteeg 31
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 27


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 29Jacob van Gerben... VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 131, 1 mrt ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 29Johannes Overbeek... 1810; ondertrouw ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-110Ooievaarsteeg 29Jacob van Gerben Johannes Overbeek wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 814Ooievaarsteeg 29Jacob van GermenkramerHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 29Aukje Pallemaoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-110; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 29Harmanus Kamp... in 1851, zv Jan Harmens K, en Fokeltje Hendiks Zandman; BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-131; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 29Theodora Ottes de Jong... wonende te HRL, dv Otte Durks dJ, en Geeske Feikes de Boer; BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk F-131; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 29Tjeerd Wijngaarden... Tjeerds Spanjaar; BS huw 1824, ovl 1846; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk D-110; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-110OyevaarsteegTjeerd P Wijngaarden44 jturfdragerHarlingenm, protestant, gehuwd
D-110OyevaarsteegAukje Pallema39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-110OyevaarsteegLambertus Wijngaarden11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-110OyevaarsteegRigtje Wijngaarden2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-110Ooievaarsteeg 29Tjeerd Wijngaarden, overleden op 30 september 1846(Certificaat van onvermogen), 51 jr (geboren 13/10/1795), overleden Ooievaarsteeg D 110, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 814Nieuwstraat D-110Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-110Ooievaarsteeg 29Eene woning in de Zoutsteeg, verhuurd aan J., Zeilmaker c.s.. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1876 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 195 van 3 aug 1876
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-110Ooievaarsteeg 29koopaktefl. 1500helft in huis en bakkerij D-110
 
verkoperAntje van Dorpen (gehuwd met Hendrik Ouendag)
koperJan van Dorpen


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 814Ooijevaarsteeg D-112Gerrit Jans Blomwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3883Ooievaarsteeg 29 (D-112)Pieter van der Sluisschuur


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Ooievaarsteeg 29S. Brouweropperman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Ooievaarsteeg 29F. (Fokke) Goslinga
  terug