Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarsteeg 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOoievaarsteeg 15(niet bekend)(niet bekend)D-106D-109


Naastliggers vanOoievaarsteeg 15
ten oostenNieuwstraat 16
ten zuidenOoievaarsteeg 17
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 13


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0148r van 12 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0148r van 12 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 15Ooievaarsteeg 13/15 OZ [staat: Zoutsteeg]20‑00‑00 GGtwee kamers
koperSjoerd Hylckes
floreenrente
naastligger ten oostenSjoerd Hylckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordende kamers gekocht door Douwe Sipkes
verkoperGeertje Tjerx, weduwe van
verkoperwijlen Jarigh Frieses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Hylckes koopt 2 camers in de Zoutsteeg. Ten O. de koper, ten W. die steeg, ten Z.?, ten N. de camer van Douwe Sybes. Gekocht van Geertje Tjerx wv Jarich Frieses.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0145v van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: straat]


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035v van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSimke Tomas


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0145r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 15Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]43‑14‑00 GGhuis
koperRoelof Roelofs, gehuwd metmr. bontwever
koperJetske Jans
naastligger ten oostenburgervaandrig Johannis Hylkama
naastligger ten zuidensteegje
naastligger ten westenZoutsteeg
naastligger ten noordende stal van wijlen Harmen Johannis voerman
verkoperJan Funkes
verkoperAntje Funkes, dochter, gehuwd met
verkoperJillert Sipkesgleibakker
erflaterwijlen Funke Tomas, vader


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0002v van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 15Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]67‑14‑00 GGwoning
koperJacob Dirks mr. knoopmaker
naastligger ten zuidensteegje van Zoutsteeg naar Angelierstraat
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordende stal van Harmen Johannes voerman
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0114r van 28 sep 1732 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 15Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]00‑00‑00 cghuis
aanhandelaarJan Hendrix, gehuwd met
aanhandelaarMarijke Lammerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg van de Zoutsteeg naar de Anjelierstraat
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordende stal van wijlen Harmen Johannes voerman
verwandelaarJacob Dircx, gehuwd met
verwandelaarGertie Gerryts


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0197r van 13 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0002r van 5 mei 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0063v van 18 mrt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuwe Epkes


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0044v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg naar de Nieuwstraat


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0014r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHein Gerrits Brouwer


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0230v van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHein G. Brouwer


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0035r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 15Ooievaarsteeg OZ [staat: noordeinde Zoutsteeg achter de Nieuwstraat]78‑21‑00 GGhuis met 2 woningen onder 1 dak
koperFrans Jans mr. bontwever
huurder noordelijke woningde weduwe van Gerben Hendriks 15‑00‑00 CG
huurder zuidelijke woningPieter de Vries 15‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOene Fokkes
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen S. Kamsma
verkoper q.q.Pieter Hylkes, en gelastigde vanmr. timmerman
verkoperHittje Rodmers, gehuwd met
verkoperJacobus Schuurmans, erfgenamen vanlandsopzichter te Makkum
erflaterwijlen Fokke Carsten


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0314v van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg, doorgaande


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0172r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutstegen NZ achter de Nieuwestraat


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0173r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 15Zoutstegen NZ achter de Nieuwestraat42‑00‑00 CGhuis
koperJan Wytzes Vettevogel koopman
bewonerSjerk Pieters
naastligger ten zuidenBeerend Bruining
naastligger ten oostenOene Fokkes
naastligger ten westenZoutsteeg
naastligger ten noordenZoutstegen NZ achter de Nieuwestraat
verkoperAntje Franssen weduwe, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Donker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-106Ooievaarsteeg 15Jacob van der Linde... van wijk D-105, gebruiker is Gerrit van der Linde, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-106, gebruiker is Johannes Andriessen, 1814. (GAH204); kind: Gerben Jacobs van der Linde, geb 25 may 1810, ged ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-106Ooievaarsteeg 15Johannes Andriessen... de aangave geschied onder Procductie van genoegzaam bewijs, 13 Wijnmaand 1810; BS ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-106Ooievaarsteeg 15Jacob van der Linde Johannes Andriessen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 831Ooievaarsteeg 15Jacob van der LindekoorndragerHarlingenhuis en erf (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-106Ooievaarsteeg 15Sipke/Sijke Hofstra... bev.reg. HRL 1851 wijk D-115; oud 54 jaar, (vnm: Sijke L. ), geb Lollum en wonende te HRL. 1839, wijk D-106; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-106OyevaarsteegSijke Lolles Hofstra54 jLollumv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-106Ooievaarsteeg 15Jacoba Melles, overleden op 3 juli 1844(Certificaat van onvermogen), 24 jr (geboren 16/1/1820), overleden Ooievaarsteeg D 106, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-106Ooievaarsteeg 15Jieke Drijfhoutgeb 29 jun 1810 Wolvega, huwt met Jan de Vries, (gk), Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-262, wijk D-056, 106, wijk E-010, wijk F-096, 139, supp wijk I-063 schip


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-106Ooievaarsteeg 15Wiebe Hoekstrageb 1802 prov, huwt met Gerritje Hesling, (gk), koeknegt in 1851, N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, wijk D-088, 106, wijk G-020


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 831Nieuwstraat D-106Hein D. Blanksmawoonhuis


1877 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50054 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 136 en 147 van 23 mei 1877
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-106Ooievaarsteeg 15provisionele en finale toewijzingfl. 292huis in de Ooievaarsteeg D-106
 
verkoperGerrit Blanksma
verkoperHendrik Visser
verkoperAuke Blanksma
verkoperHendrik Visser (q.q.)
verkoperYep Tigchelaar ( voor zich en q.q.)
verkoperHaye Tigchelaar (q.q.)
koperGermen van der Linden


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 831Ooijevaarsteeg D-109Germen van der Lindewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 831Ooievaarsteeg 15 (D-109)Eelke Bootsmawoonhuis
  terug