Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 91
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 911-1461-1461-218A-050A-047


Naastliggers vanNoorderhaven 91
ten oostenNoorderhaven 93
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 89
ten noordenDroogstraat 12


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0277v van 21 mei 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 91Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]550‑00‑00 gg1/5 voor- en achterhuis
koperDieucke Pieters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperPieter Feddes zoon van de koper, gehuwd met
verkoperEetscke Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDieucke Pieters koopt (a) 1/5 voor- en achterhuis nz. Noorderhaven tot aan de Droogstraat. Gekocht van Dieucke's zoon Pieter Feddes x Eetscke Abbes voor 550 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0031v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 91Noorderhaven NZ541‑00‑00 gghuis met een vrije uit- en ingang naar de Droogstraat
koperArjen van Hemert apotheker
huurderJillert Pieters mr. schoenmaker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybren Hessels
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet houtstek van Wytse Pybes
naastligger ten noordenhet perceel in de volgende akte
verkoper van 1/2Dina Tjebbes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Pyter Feddesbrouwer
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Dieucke Goukes


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0269v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 91Noorderhaven NZ [niet vermeld]800‑00‑00 gghuis
koperGouke Claessen Braem apotheker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybren Hessels
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet houtstek van Wytse Piebes
naastligger ten noordenDirkjen [staat: Dirk] Everts
verkoperArjen van Hemertapotheker te Harlingen te Pingjum


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0259r van 9 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 91Noorderhaven NZ462‑12‑12 gghuis
koperDirk Hugens, gehuwd met
koperStijntie Hendricks
naastligger ten oostenSytse Claessen koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenSymen Kuiper schipper
naastligger ten noordenDirckjen Everts
verkoperGouke Braamapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Sytse Claessen, ten W. Symon Kuiper, schipper, ten Z. de straat en haven, ten N. Dirckjen Everts. Er is een achter in- en uitgang naar de Droogstraat. Gekocht van Goikjen Pieters?, de vrouw van Jan Jansen, mr. metselaar.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-146Noorderhaven 91huis
eigenaarDirck Huigens
gebruikerledig
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-146Noorderhaven 91huis
eigenaarDirck Huges
gebruikerFeddrick Kalff
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-146Noorderhaven 91huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerwed. Fedde Pyters
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-146Noorderhaven 91huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerDirk Huigens
aanslag huurwaarde15‑03‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-146Noorderhaven 91huis
eigenaarDirk Hugens
gebruikerJan Bretton
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-146, fol. 17rNoorderhaven 91Jan Bretton cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 1 kindrentenier86:17:00 cg14:9:00 cgwel bestaend


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-146Noorderhaven 91huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikercommies Schrader
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-146Noorderhaven 91huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerAge de Haas
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0187v van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 91Noorderhaven NZ1225‑07‑00 cgdeftig huis
koperTjepke Gratama koopman en fabrikant
huurdermajoor Age de Haas c.u.70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaas Sytses Hingst
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJacob Symons Kuiper
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama, fabriquer, koopt een deftig huis, nz. Noorderhaven. Ten O. Claes Sybrens Hingst, ten W. Jacob Symons, kuiper, ten Z. de straat en haven, ten N. perceel b)een woning met ten Z. en O. perceel a), ten W. Jacob Symons Kuiper, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Gerryt Gerryts de Jong, coffyschenker, Marijke- en Stijntje Gerryts de Jong, en Jurjen Gerryts de Jong, mr. schoenmaker, samen voor 1/2, en Dirk Cornelis Wetsens, winkelier, Marijke Cornelis- en haar vader Cornelis Jacobs Wetsens, samen voor de andere 1/2. Allen erven van hun oud-oom Dirk Huigens.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0187v van 15 jun 1766 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 91achterDroogstraat ZZ1225‑07‑00 cgwoning achter vorig perceel
koperTjepke Gratama koopman en fabrikant
huurderSikke Innes c.u.20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenJacob Symons Kuiper
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier


1769 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 91, HarlingenNoorderhaven 91Anno' en '1769'


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-218Noorderhaven 91huis
eigenaarT. Gratema erven
gebruikerDirk Vellinga
huurwaarde75‑00‑00 cg
af: lasten05‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-218Noorderhaven 91huis
eigenaarT. Gratama
gebruikerT. Gratama
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0098v van 8 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 91achterDroogstraat ZZ250‑00‑00 ggachterhuis
koperDirk Jans, gehuwd met
koperTjettje Foppes
huurderWytze Bergsma c.u.
huurderFoppe de Vries c.u.
naastligger ten oostenT. Gratema
naastligger ten zuidenvoorhuis van de verkopers aan de Noorderhaven
naastligger ten westenJan Wytzes Vettevogel
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSjoerd Foekens, gehuwd met
verkoperTrijntje de Jongh


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-218 , pag. 23Noorderhaven 91T. Gratama 5‑00‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 166 van 29 okt 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-050Noorderhaven 91koopaktefl. 2650huis A-050
 
verkoperTjepke Gratama
koperJohannes Nicolaas Kersjes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-050Noorderhaven 91J. N Kersjescommissaris van politie 1811-1813; eigenaar en gebruiker van wijk A-050, 1814. (GAH204); id. van wijk A-051, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-136, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-050Noorderhaven 91J N KersjesJ N Kersjes


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 167 van 15 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-050Noorderhaven 91koopaktefl. 2900huis op de Noorderhaven A-050
 
verkoperHenricus Stroband
koperGerard Arnold Herklots


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 44 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-050Noorderhaven 91Tjalling Franses Tjallingii, overleden op 5 juli 1821tegelfabrikant/koopman (Noorderhaven A 50), man van Elisabeth Pieters Hannema (testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Sybrand (vader van Frans, Pieter, Martha, Dirk en Catharina Sybrands Tjallingii: ieder legaat ad fl. 1.000,-), Pieter-Feitema en Grietje Franses Tjallingii. Legaat fl. 1.025,82voor D G-gemeente. Saldo fl. 39.657,05. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 215 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-050Noorderhaven 91Johannes Cornelis Simonsz, overleden op 27 mei 183110 mnd, zoon van Cornelis Pieter Simonsz, commissionair Noorderhaven A 50 en Eke Gratama, broer van minderjarige Elisabeth, Dorothea, Catharina, Hendrik, Dirk, Rinske en Andries Cornelis Simonsz. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7006/112b, ingediend 3/3/1834, met verklaring dat geen vruchtgebruik of fidei commis is vervallen. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 368Noorderhaven 91 Cornelis Simonsz commissionairHarlingenhuis en erf (244 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 24 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-050Noorderhaven 91Alida Cornelis Simonsz, overleden op 14 januari 1833ruim 8 mnd, dochter van Cornelis Pieters Simonsz, commissionair (Noorderhaven A 50) en Eke Gratama, zuster van minderjarige Elisabeth, Dorothea, Catharina, Hendrik, Rinske, Dirk en Andries Cornelis Simonsz. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 261 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-050Noorderhaven 91Cornelis P. Cornelis Simonsz, overleden op 19 mei 1838P.=Pieter, ruim 8 mnd, zoon van Cornelis Pieter Simonsz, commissionair (Noorderhaven A 50) en Eke Gratama, broer van Elisabeth, Dorothea en minderjarige Catharina, Hendrik, Rinske, Dirk en Andries Cornelis Simonsz. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-050Noorderhaven 91Aaltje Kerkhoven... mei 1825, dv Jacobus Pieters K, en Janke Eeuwes vd Heide; BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-050; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-071; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-050Noorderhaven 91Bregtje Asmus Tuinhout... bev.reg. HRL 1851 wijk A-173, 50; oud 57 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, wijk A-057; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-050Noorderhaven 91Cornelis Pieters Simonsz... Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-050Noorderhaven 91Eeke Gratama... Wiebenga; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-043; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-050; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-050NoorderhavenCornelis P Simonsz47 jcommissionairZaandamm, protestant, gehuwd
A-050NoorderhavenEke Gratama45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-050NoorderhavenHendrik Simonsz19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-050NoorderhavenDirk Simonsz13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-050NoorderhavenAndries Simonsz11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-050NoorderhavenElisabeth Simonsz24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-050NoorderhavenDorothea Simonsz22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-050NoorderhavenCatharina Simonsz21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-050NoorderhavenRinske Simonsz16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-050NoorderhavenWypkje Holmans21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 368Noorderhaven 91cornelis pieter simons150 gl.7.00 gl.9.000 gl.7.00 gl.9.00 gl.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 650 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-050Noorderhaven 91Dirk Cornelis Simonsz, overleden op 6 maart 184619 jr (geboren 31/7/1826), overleden Noorderhaven A 50, zoon van Cornelis Pieter Simonsz, commissionair en Eke Gratama, broer van Hendrik, Elisabeth, Dorothea, Catharina, Rinske en minderjarige Andries Cornelis Simonsz. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-050Noorderhaven 91Cornelis Buwaldageb 1 jan 1789 Lemmer, huwt met Wibbigje van Zandbergen, rijkscommies, Vst 21 mei 1856 uit Nieuwland, A 20 apr 1858 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, wijk A-050


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-050Noorderhaven 91Wibbigje van Zandbergengeb 26 mrt 1797 Sneek, huwt met Cornelis Buwalda, Vst 21 mei 1856 uit Nieuwland, A 20 apr 1858 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, wijk A-050


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 368Noorderhaven A-050H. Schouwenburg woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3441Noorderhaven A-047erven Cornelis P. Simonsz woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3441Noorderhaven 91 (A-047)Rinske Simonszwoonhuis


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 91R.A. Feenstra82aardappelverkoop Vereen. Westergo


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 91R.A. Feenstra82Aardappelverkoop Vereen. Westergo


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 91 IJede Postmaonderwijzerf. 0f. 1100


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14278
Noorderhaven 91Arnoldus Wilhelmmes Maria Broekhoven


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14279
Noorderhaven 91Johannes Petrus Broekhoven


1944 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 91, HarlingenNoorderhaven 91L. Wierstragerechtsdeurwaarder


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.L. Wierstra439Gerechtsdeurw.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.L. Wierstra439Gerechtsdeurw.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.L. Wierstra439Gerechtsdeurw.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 91A. (Anne) Tuinstra wv Wiersma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 91rijksmonument 20564


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5693Noorderhaven 91  terug