Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 60
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 607-1457-1457-149C-157C-149


Naastliggers vanNoorderhaven 60
ten oostenNoorderhaven 62
ten zuidenVoorstraat 17
ten westenNoorderhaven 58
ten noordende Noorderhaven


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0154r van 25 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0166r van 20 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0316r van 30 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0512r van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Folckerts
naastligger ten noordenIda Doedes Baerts


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0121v van 28 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1365‑00‑00 gghuis en houtstek
kopermr. Wouter Gerryts Burum, gehuwd metnotaris en procureur postulant
koperMaria Sibrants
naastligger ten oostenTaeke Taekes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTaeke Taekes
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJan Sydses, gehuwd metmr. timmerman
verkoperAeffke Jacobs


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0274v van 7 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven] strekkende zuidwaarts tot aan de loods van Frans Martens1500‑00‑00 gghuis en houtstek
koperCornelis Allerts, gehuwd met te Franeker
koperDieuw Willems te Franeker
naastligger ten oostenTaecke Taeckes
naastligger ten zuidende loods van Frans Martens
naastligger ten westenTaecke Taeckes
naastligger ten noordenNoorderhaven
eerdere eigenaarJan Sydses c.u.
verkopermr. Wolter Gerryts Burum, gehuwd metnotaris
verkoperMaria Sybrandts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Allerts x Dieuw Willems te Franeker kopen een huis en houtstek zz. Noorderhaven. Ten O. en W. Taecke Taeckes [Lauta], ten Z. Frans Martens [Kyl]. Rechten en plichten zoals de verkopers het kochten van Jan Sydses c.u., behalve het uitstekende bord en de stok, die de verkopers behouden. Gekocht van notaris publicus mr. Wolter Gerryts Burum x Marra Sybrandts voor 1500 gg.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281r van 25 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0185v van 3 jul 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Allerts


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0196r van 27 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1728‑00‑00 gghuis en houtstek
koperJan Jansen de Boer, gehuwd met
koperGriet Aris
naastligger ten oostenTaecke Taeckes
naastligger ten zuidenLolcke Aeltyes
naastligger ten zuidenFrans Jacobs
naastligger ten westenTaecke Taeckes
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperCornelis Allerts, gehuwd met
verkoperDieuw Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jans de Boer x Griet Aris kopen een huis en houtstek, nu deels bewoond door de verkopers, zz. noorder nieuwe haven. Ten O. Taecke Taeckes [Lauta], ten Z. Lolcke Aeltyes en Frans Jacobs. Geen grondpacht. Gekocht van Cornelis Allerts en Dieuw Willems voor 1728 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0205v van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenerf of plaats van Jan de Boer


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0144r van 12 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSyoerdt Tyebbes Popta


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0023r van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMevus Piebes, gehuwd met
naastligger ten westenWibrigh Jans


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0014v van 2 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Jan Broers


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0040v van 10 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGriet Aeris


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0104v van 19 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0127r van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Griet Aries


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0203r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Griet Aries


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0147v van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet erf van Jan de Boer


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0159r van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ2500‑00‑00 gg7/8 huis waarin twee woningen
koperGerlof Johannis c.u.smalschipper
huurder woning 1de koper Gerlof Johannis c.u.smalschipper
huurder woning 2Gerrit Knoop
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Belike Popta, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Lauta
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Cornelis
verkoper van 1/2Hylcke Hoytes, gehuwd met
verkoper van 1/2Grietie Jans
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Jan Pieterszoutzieder


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0247v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ00‑00‑00 cg1/8 huis
koper provisioneelN. N.
bewonerGerloff Johannis
bewonerGerryt Lammerts Knoop
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Tiebbe Pyters Dreyer, curator over
verkoperPieter Jansen, minderjarig weeskind van
verkoperwijlen Jan Pyterszoutzieder


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0239v van 4 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerloff Joannis


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 15vNoorderhaven 60Gerloff Johannisf. 7000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0183r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerloff Joannis


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003v van 28 okt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerloff Joannes


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0291v van 7 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ200‑00‑00 cg1/7 huis
koperDouwe Jansen koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Taeke Lauta
naastligger ten zuidenoud burgemeester Tjeerd Bouwes
naastligger ten westende gemeensman Pieter Jacobs Klynckhamer
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJohannes Symenskoopman te Makkum


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0360v van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ126‑00‑00 gg1/7 huis
koper door niaarDouwe Jansen koopman
eigenaar van een niet gespecificeerd gedeelteDouwe Jansenkoopman
geniaarde koperJurien Harmensmr. ledezetter en chirurgijn
huurder voor 1 jaarRomke Kieviet 90‑00‑00 cg
huurder voor 1 jaarJan Jansen Reier 39‑00‑00 cg
naastligger ten oostenals bewoner burgemeester Simon Cornelis
naastligger ten zuidenburgemeester Tiaed Bouwens c.s.
naastligger ten westengemeensman Klinkhamer
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper van 1/6Siouke Jacobs, en zijn broerzeeman
verkoper van 1/6Symon Jacobs, en zijn broerzeeman
verkoper van 1/6Dirk Jacobs, en namens hun zusterzeeman
verkoper van 1/6Doetie Jacobs
verkoper q.q.Tjeerd Reiners, vertegenwoordigermr. zeilmaker
verkoper q.q.Jurien Clases Fontein, vertegenwoordigers vankoopman
verkoper van 1/6Eelke Jacobs
verkoper q.q.Douwe Janssen, vertegenwoordiger vankoopman
verkoper van 1/6Wytske Jacobs


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0386r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Jansen


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0063v van 7 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ126‑00‑00 gg1/7 huis
koperDouwe Jansen, gehuwd metkoopman
koperTrijntie Popta
eigenaar van een niet gespecificeerd gedeelteDouwe Jansenkoopman
huurderRomke Jansen Kievit c.u. en c.s.
naastligger ten oostenals bewoner dr. Scheltinga
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Clinkhamer
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperPytie Jacobs, gehuwd met te Zurich
verkoperWybe Ruurds te Zurich
verkoperTjerk Jacobsmr. bakker en koopman te Workum
verkoperHylkjen Jacobs, gehuwd met te Pingjum
verkoperSybren Bouwesmr. bakker te Pingjum
verkoper q.q.Wybe Ruurds, geauthoriseerd curator
verkoper q.q.Tjerk Jacobs, geauthoriseerde curatoren over
verkoperJaneke Jacobs, kind
verkoperPytter Scheltes, kind
verkoperAntie Scheltes, kinderen van
erflaterwijlen Antie Jacobs, gehuwd met
erflaterwijlen Schelte Pytters
erflaterwijlen Jacob Jetzes, gehuwd met te Pingjum
erflaterwijlen Acke Jans te Pingjum


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0069v van 5 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ200‑00‑00 cg1/7 huis
koperTjebbe Douwes te Workum
huurderDouwe Jansen koopman
huurderRomke Jans Kieviet
naastligger ten oostendr. Scheltinga
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Klinkhamer
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTjemme Lolkes te Makkum


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Douwe Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-145 , folio 144Noorderhaven 60huis
eigenaarDouwe Jansen wed.
gebruikerDouwe Jansen wed.
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑16‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0268v van 30 aug 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ tussen Vismarkts- en Raadhuisbruggen100‑00‑00 cghuis en plaats
koper van 1/7Trijntie Jacobs Popta, weduwe van
koper van 1/7wijlen Douwe Jansen
naastligger ten oostenburgemeester Gonggrijp
naastligger ten zuidenoud burgemeester T. Bouwens
naastligger ten westenAeltie Allarts Laquart
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperSjoukjen Symens, weduwe van te Makkum
verkoperwijlen Heere Jaities te Makum


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-145 , folio 94vNoorderhaven 60huis
eigenaarDouwe Jansen wed.
gebruikerDouwe Jansen wed.
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-145 , folio Noorderhaven 60huis
eigenaarDouwe Jansen wed.
gebruikerDouwe Jansen wed.
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322r van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ440‑00‑00 cg2/7 huis
koperHylkjen Douwes, weduwe van
koperwijlen Douwe Keimpes
eigenaar van 5/7Hylkjen Douwes, weduwe van
eigenaar van 5/7wijlen Douwe Keimpes
naastligger ten oostenoud burgemeester Justus Gonggrijp
naastligger ten zuidenSerwaes van Beemen
naastligger ten westenjuffrouw Laquart
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
verkoper van 1/3Jacob Tjebbesmr. zeilmaker te Workum
verkoper van 1/3Johannes Tjebbesmr. zeilmaker te Workum
verkoper van 1/3Sytske Tjebbes, gehuwd met te Workum
verkoper van 1/3Jan Hesselsschipper te Workum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylkjen Douwes wv Douwe Keimpes Vlasblom, koopt 2/7 huis zz. Noorderhaven, door haar bewoond en voor de overige 5/7 in eigendom. Ten O. oud burgemeester Justus Gonggrijp, ten Z. Servaas van Beemen c.s., ten W. juffr. Laquart, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van mr. zeilmakers Jacob Tjebbes en Johannes Tjebbes, en van Sytske Tjebbes huisvrouw van schipper Jan Hessels, allen te Workum, voor 440 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-145 , folio 95rNoorderhaven 60huis
eigenaarDouwe Keimpes wed.
gebruikerDouwe Keimpes wed.
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-145Noorderhaven 60Keimpe Douwes, bestaande uit 5 personen25‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-145 , folio 95rNoorderhaven 60huis
eigenaarerven Douwe Keimpes
gebruikererven Douwe Keimpes
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-145, fol. 132vNoorderhaven 60Keympe Douwes cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 3 kinderenbeurtschipper75:19:00 cg12:12:00 cgbestaet wel


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0016v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCeimpe Douwes
naastligger ten oostenCeimpe Douwes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-145 , folio 96rNoorderhaven 60huis
eigenaarDouwe Keimpes erven
gebruikerDouwe Keimpes erven
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024r van 11 jul 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKeimpe Douwes Vlasbloem


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0260r van 13 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCeimpe Douwes Vlasbloem


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-145 , folio 96rNoorderhaven 60huis
eigenaarCeimpe Douwes
gebruikerCeimpe Douwes
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0222v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeimpe Douwes Vlasbloem


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0020v van 3 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeimpe D. Vlasbloem


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0211v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenKeimpe Douwes Vlasbloem


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-149 , folio 160vNoorderhaven 60huis
eigenaarKeimpe Vlasblom
gebruikerKeimpe Vlasblom
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0269v van 9 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenK. D. Vlasblom


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0157r van 9 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKeimpe D. Vlasblom


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-149 , folio 160vNoorderhaven 60huis
eigenaarTj. van Benthem
gebruikerTj. van Benthem
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0250r van 12 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSytske Keimpes Vlasbloem


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0092v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSytske Keimpes Vlasbloem


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-149 , folio 160vNoorderhaven 60huis
eigenaarTj. van Benthem
gebruikerTj. van Benthem
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0189r van 20 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenT. van Benthem c.u.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0193v van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLaatste van de kopers


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-156, pag. 116Noorderhaven 60Tj. van Benthem


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0256r van 7 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjerk van Benthem


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-149 , pag. 157Noorderhaven 60T. van Benthem 6‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-157Noorderhaven 60Cornelis Schaafsma... zv Jan Jacobs S, en Aaltje Cornelis Blok; BS huw 1812, huw 1814, huw 1819, ovl 1829; gebruiker van wijk C-157, drukker; eigenaar en medegebruiker is T. van Benthem wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-157Noorderhaven 60Tjerk van Benthem... C-038; gebruiker B. Beerendsen, kleermaker, 1814. (GAH204); wed. T. v. B. eigenaar en gebruiker van wijk C-157; medegebruiker is C. Schaafsma, 1814.(GAH204); rnid. van wijk F-121, gebruiker is Tjalling P. Schaafsma, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-157Noorderhaven 60wed T van Benthemwed T van Benthempakhuis
C-157Noorderhaven 60wed T van BenthemC Schaafsmadrukker


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 182 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Iebeltje Ruurds Brouwer, overleden op 4 september 1825vrouw van Watze van der Werff, leerlooiersknecht, geen kinderen, zuster van Johannes, huistimmermansknecht Bolsward en Hette Ruurds Brouwer, mr. kuiper (Noorderhaven C 157). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 220 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Ruurd Hettes Brouwer, overleden op 6 december 1825zoon van Hette Ruurds Brouwer, mr. kuiper (Noorderhaven C 157) en Rinske Johannes Proosterbeek (wed. Berend Bos), broer van minderjarige Aukje, Simkjeen Hilke? Hettes Brouwer, halfbroer van minderjarige Marten, Johannes en Sybren Berends Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 564Noorderhaven 60Hette Brouwer kuiperHarlingenhuis en erf (220 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 249 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Johannes Proosterbeek, overleden op 24 oktober 1834metselaar, man van Aukje Jelles Appelinga (reeds overleden), vader van Rinske Johannes Proosterbeek (vrouw van Hette Ruurds Brouwer, kuipersbaas Noorderhaven C 157). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 248 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Aukje Jelles Appelinga, overleden op 8 november 1834wed. Johannes Proosterbeek, moeder van Rinske Johannes Proosterbeek (vrouw van Hette Ruurds Brouwer, kuipersbaas Noorderhaven C 157). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 383 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Johanna Hettes Brouwer, overleden op 7 oktober 18353 1/2 jr, dochter van Hette R. Brouwer, kuipersbaas (Noorderhaven C 157) en Rinske Johannes Proosterbeek, zuster van minderjarige Aukje, Simkje, Hyke, Ruurd, Jan en Ybeltje Hettes Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-157Noorderhaven 60Hette Ruurds Brouwer... bev.reg. HRL 1851 wijk C-154, wijk E-167; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuipersbaas, wijk C-157; VT1839; H.R.B. eigenaar van perceel nr. 564 te HRL, kuiper, woonplaats HRL, legger nr. 131, huis en erf, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-157Noorderhaven 60Rinske Johannes Proosterbeek... Joukje Jelles Appelinga; BS huw 1812, ovl 1846, ovl 1856; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-157; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-157NoorderhavenHette R Brouwer42 jkuipersbaasHarlingenm, protestant, gehuwd
C-157NoorderhavenRinske Proosterbeek46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-157NoorderhavenJohannes Brouwer24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenRuurd Brouwer12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenJan Brouwer10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenAukje Brouwer19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenSemkje Brouwer18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenYebeltie Brouwer9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1845 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 617 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Rinske Johannes Proosterbeek, overleden op 29 december 184552 jr (geboren 14/2/1793), overleden Noorderhaven C 157, wed. Barend Martens Bos, vrouw van Hette Ruurds Brouwer, kuiper (mede testamentair erfgenaam), moeder van wijlen Marten (man van Hendrika Egges van der Laan, thans vrouw van Hendrik Willems Bakker, schoenmaker, vader van minderjarige Rinske, Trijntje en Diewertje Martens Bos), Johannes, kleermaker en Sibren Barends Bos, pakhuisknecht (uit 1e huwelijk) en van Aukje, Simkje en minderjarige Ruurd, Jan en Ybeltje Hettes Brouwer (uit 2e huwelijk). (in akte patroniemen verwisseld) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 564Noorderhaven C-157erv. Broer Broersma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 564Noorderhaven C-149 Ruurd H. Brouwer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 564Noorderhaven 60 (C-149)Tjeerd Kerkhovenwoonhuis


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 60M. v.d. Oever50Gross. in Kol.w.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 60M. v.d. Oever50Gross. in Kol.w.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 60M. v.d. Oever50Gross. in Kol.w.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 60M. v.d. Oever50Gross. in Kol.w.


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-10559
Noorderhaven 60Haaije Johannes van der Oever


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 60H.J. v/d Oeverkoopman


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 60M. v.d. Oever50Gr. In kol.w.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 60M. v.d. Oever484Gr. In kol.w.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.M. v.d. Oever484Gr. In kol.w.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.M. v.d. Oever484Gr. In kol.w.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.M. v.d. Oever484Gr. In kol.w.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 60rijksmonument 20589


2001 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8157Noorderhaven 60


2023
0.2501699924469


  terug