Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 57
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 571-0331-0331-036A-032A-030
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 571-0341-0341-037A-033A-030
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 571-0351-0351-037A-033A-030


Naastliggers vanNoorderhaven 57
ten oostenNoorderhaven 59
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 55
ten noordenDroogstraat 6


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 57naamloze steeg ten oosten


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0019r van 4 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 57oostNoorderhaven NZ, strekkende tot aan de Droogstraat900‑00‑00 gg1/2 huis en de helft van een hof recht achter dit huis, Droogstraat NZ, twee plaatsen breed
koperTake Albarts, gehuwd met
koperMaike Stoffels
naastligger ten oostenFreerk Dirks
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe van wijlen Foppe Uyftes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperPiter Stoffels te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Take Albarts x Mayke Stoffels koopt 1/2 huis nz. Nieuwe Noorderhaven, strekkende noordwaarts tot de Droogstraat. Ten O. Freerk Dirks, ten W. wd. Foppe Uyftes, ten Z. die haven, ten N. de Droogstraat. Hij koopt ook nog een 1/2 hof van 2 plaetsen breed, recht achter dit huis, nz. Droogstraat. Gekocht van Piter ...ssels? te A`dam, voor 1900 gg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0120r van 21 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 57westNoorderhaven NZ [niet vermeld]2351‑15‑00 gghuis en hof
koperRobijn Egbarts c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Take Alberts
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenDouwe Douwes
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperWybren Jansen c.s.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Robijn Egberts koopt een 1/2 huis en hof nz. Noorderhaven. Ten O. erven Take Alberts, ten W. wd. Douwe Douwes. Het is belast als andere Havengenoten voor 3/16 parten van de hof die op kosten van de proclamant is gekocht van Wybren Jansen, voor 2351 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0075v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 57oostNoorderhaven NZ300‑00‑00 cg1/9 van vastgoed waaronder een huis en een panwerk erachter, nagelaten door haar moei Mayke Stoffels
koperAnna Sioerds, weduwe van
koperwijlen Claas Gerrits Schiere
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Scheltes, gehuwd metbakker
verkoperBauk Rinses, mede erfgenamen van
erflaterwijlen Mayke Stoffels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Sioerds wv Claas Gerrits Schiere koopt 1/9 van de vastigheden die de verkopers zijn aanbeerfd van haar moei Maycke Stoffels. Het is het huis waarin Mayke is overleden, en een panwerk erachter, waarvan de verkopers met hun negenen erfgenamen zijn. Gekocht van Cornelis Scheltes, bakker x Bauck Rinses, voor 300 cg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002v van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 57oost_achterDroogstraat ZZ (achter Noorderhaven 57 oost)825‑00‑00 gghuis
koperJan Meckes grootschipper
naastligger ten oostende mouterij gebruikt door Baucke Joannis
naastligger ten zuidende voorhuisinge
naastligger ten westenRobijn Egberts
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Taco Alberts, gehuwd met
verkoperwijlen Maycke Stoffels
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke gedeelte) Jan Meckes, grootschipper, koopt een (achter)huis met 2 grote kamers, grote kelder, provisiekelder, brede gang, keuken en plaets tussen het voorhuis en dit achterhuis aan de zz. Droogstraat. Met mede-eigendom, gebruik en onderhoud van die plaets en de steeg ten O. van het voorhuis. Ten O. de mouterij die door Baucke Joannis wordt gebruikt, ten W. Robijn Egberts, ten Z. het voorhuis, ten N. de Droogstraat. Als de eigenaars van het voorhuis de keuken zouden willen verbouwen gelden er voorwaarden. Gekocht van erven Take Albarts en Mayke Stoffels, voor 825 gg.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0056r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 57oost_voorNoorderhaven NZ800‑00‑00 gghuis
koperDoede Jansen, gehuwd mettimmerman
koperFoeckje Hendrix de Wite
naastligger ten oostende mouterij gebruikt door Baucke Joannis
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenRobijn Egberts
naastligger ten noordenhet huis gekocht door Jan Mackes
verkoperde erfgenamen van wijlen Maycke Stoffels
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Doede Jansen, timmerman x Foekje Hendrix de With koopt een huis nz. Noorderhaven met een zomerkeuken aan de oz. van de ledige plaets. Het is het zuidelijkste v.d. 2 die daar aanelkaar gebouwd zijn. Met mede-gebruik en eigendom v.d. ledige plaets tussen dit huis en het achterhuis etc. Ten O. de mouterij die door Bauke Johannes gebruikt wordt, ten W. Robijn Egberts, ten Z. de haven, ten N. het huis dat door Jan Meckes is gekocht. Gekocht van erven Mayke Stoffels, voor 800 gg.


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0126v van 30 nov 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 57oost_voorNoorderhaven NZ1050‑00‑00 cghuis en zomerkeuken met mede-eigendom en medegebruik van de ledige plaats tussen dit huis en het achterhuis
koperPoppe Jansen, gehuwd metgrootveerschipper
koperFolku Jans
naastligger ten oostende mouterij gebruikt door Baucke Joannis
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenRobijn Egberts
naastligger ten noordenhet huis gekocht door Jan Mackes
verkoperDoede Jansen c.u.mr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Poppe Jansen, grootveerschipper x Folku Jans koopt een huis met een zomerkeuken aan de oz. van de plaets. Het is het zuidelijkste van de 2 aanelkaar gebouwde huizen. Hij koopt ook de mede-eigendom en onderhoud v.d. ledige plaets tussen dit huis en het achterhuis. Het geheel staat nz. Noorderhaven. Ten O. de mouterij van Baucke Johannes (huurder), ten W. Robijn Egberts, ten Z. die haven, ten N. het door Jan Meckes gekochte huis. Zie de vele voorwaarden. Gekocht van Doede Jansen, mr. timmerman, voor 1030 cg.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0012v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 57oost_voorNoorderhaven NZ308‑00‑00 gghuis
koperPytter Hendrik, gehuwd met
koperTyttje Jans
naastligger ten oostende mouterij van wijlen Bauke Johannis
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenClaas Robijns
naastligger ten noordende huisinge van Jan Mackes
verkoperFolku Jans, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Jansengrootveerschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-033Noorderhaven 57huis
eigenaarArjen Robijns
gebruikerJoseph Salomons
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-034Noorderhaven 57huis
eigenaarPieter Hendriks
gebruikerJoucke Jelles
aanslag huurwaarde07‑12‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-035Noorderhaven 57huis
eigenaarPieter Hendrik
gebruikerJan Poppes
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-033Noorderhaven 57huis
eigenaarArjen Robijns
gebruikerJoseph Salomons
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-034Noorderhaven 57huis
eigenaarPieter Hendriks
gebruikerJoucke Jelles
aanslag huurwaarde07‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-035Noorderhaven 57huis
eigenaarPieter Hendriks
gebruikerJan Poppes cum soc.
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-033Noorderhaven 57huis
eigenaarArjen Robijns
gebruikerJoseph Salomons
aanslag huurwaarde13‑06‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-034Noorderhaven 57huis
eigenaarPieter Hendriks
gebruikerPieter Hendriks
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-035Noorderhaven 57huis
eigenaarPieter Hendriks
gebruikerwed. Jan Poppes
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0043v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 57oost_voorNoorderhaven NZ645‑00‑00 gghuis en zomerkeuken
koperClaas Jacobs Houtkoper, gehuwd met
koperBerber Lenerts
naastligger ten oostenzeepziederij van wijlen Hylke Douwes Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenerfgenamen wijlen Arjen Robijns koopman
naastligger ten noordenSierk Tolsma
verkoper van 1/2Johannes Pyters Postkastmr. gortmaker
verkoper van 1/4Claas Jansenmr. gortmaker te Leeuwarden
verkoper van 1/4Antie Jaekles
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Claas Jacobs, houtkoper x Berber Lijsbeth Lenerts? koopt een mooi huis met een zomerkeuken en een plaets ten O., de zuidelijkste van de 2 aanelkaar getimmerde, met mede-eigendom en gebruik van de ledige plaets tussen DIT huis en het achterhuis, nz. Noorderhaven. Ten O. de zeepziederij van wl. Hylke Douwes Hanekuik, ten W. erven Arjen Robijns, ten Z. de straat en haven, ten N. Sierk Tolsma. Gekocht van Johannes Pyters Potkast, voor 1/2, en Jaap Jansen...? uit Leeuwarden, voor 1/4, en Antie Jakles, voor 1/4, voor 645 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-033Noorderhaven 57huis
eigenaarSierk Tolsma
gebruikerSierk Tolsma
aanslag huurwaarde13‑06‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-034Noorderhaven 57huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-035Noorderhaven 57huis
eigenaarSierk Tolsma
gebruikerSierk Tolsma
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-033Noorderhaven 57huis
eigenaarSjirk Tolsma
gebruikerSjirk Tolsma
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-034Noorderhaven 57huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-035Noorderhaven 57huis
eigenaarSjirk Tolsma
gebruikerSjirk Tolsma
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-033, fol. 4rNoorderhaven 57Sierk Tolsma cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderen137:1:00 cg22:17:00 cgwel begoedight


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-034, fol. 4rNoorderhaven 57Claas Jacobs cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderenbeurtschipper30:5:00 cg5:1:00 cgvan gemeen bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-033Noorderhaven 57huis
eigenaarSierk Tolsma
gebruikerSierk Tolsma
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-034Noorderhaven 57huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-035Noorderhaven 57huis
eigenaarSierk Tolsma
gebruikerSierk Tolsma
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-033Noorderhaven 57huis
eigenaarSjerk Tolsma
gebruikerSjerk Tolsma
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-034Noorderhaven 57huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-035Noorderhaven 57huis
eigenaarSjerk Tolsma
gebruikerSjerk Tolsma
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Noorderhaven 57huis
eigenaarS. Tolsma wed.
gebruikerS. Tolsma wed.
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-037Noorderhaven 57huis
eigenaarJan S. Porten
gebruikerJan S. Porten
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0252v van 28 apr 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 57oostNoorderhaven NZ820‑00‑00 gghuis
koperJan Foppes Porten, gehuwd metwijdschipper
koperSibrig Ages
naastligger ten oostenWybe Hanekuik koopman
naastligger ten westende weduwe van wijlen S. Tolsma
naastligger ten noordende weduwe van wijlen S. Tolsma
naastligger ten zuidenNoorderhaven
verkoperClaas Jacobs Houtkoperwijdschipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Jan Foppes Porten, wijdschipper x Siebrig Ages koopt huis. Ten O. Wybe Hanekuik, ten W. en N. Stijntje Hylkes Hanekuik wv Sierk Tolsma, die vrij in- en uitgang heeft over de plaets en door de steeg etc. Het riool (pijp?) naar de Zoutsloot is mandelig in onderhoud, ten Z. de haven. Gekocht van Claas Jacobs, houtkoper en wijdschipper, voor 820 gg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0003r van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 57westNoorderhaven NZ2401‑00‑00 cghuis
koperJohannes van Assen, gehuwd metpredikant
koperAnna Clasina Jongsma
naastligger ten oostenJan Porten
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan A. Backer koopman
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]
verkoper van 1/2Teekle S. Tolsma te Luidingakerk
verkoper van 1/4Ytje Sierks Tolsma, gehuwd met
verkoper van 1/4Dirk Vellingasolliciteur admiraliteit Friesland


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Noorderhaven 57huis
eigenaards. J. van Assen
gebruikerds. J. van Assen
aanslag huurwaarde15‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-037Noorderhaven 57huis
eigenaarJan Porten
gebruikerJan Porten
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0056v van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 57oostNoorderhaven NZ845‑15‑00 cghuis
koperGeert Roelofs, gehuwd metschuitschipper
koperAntje Hendriks Hoppinga
naastligger ten oostenJan Douwes Zeylmaaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westends. van Assen
naastligger ten noordends. van Assen
verkoperJan Freerks Porten, vader vanoud beurtschipper
verkoperHyke Jans Porten
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Geert Roelofs, schuitschipper, koopt huis nz. Noorderhaven. Ten O. Jan Douwes Zeylmaker, ten W. en N. ds. Van Assen, ten Z. de straat. Gekocht van Jan Foppes Porten, beurtschipper.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-036 , pag. 5Noorderhaven 57ds. J. van Assen 9‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-032Noorderhaven 57Johannes Wijnandus van Assen... IJde Johannes van Assen, geb 25 mrt 1797, ged 23 apr 1797 Grote Kerk HRL; eigenaar engebruiker van wijk A-032 in 1814. (GAH204); Pieter Sjoerdts van Anna Parochie en Elizabeth Letfing van HRL, laatst geproclameert op ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-033Noorderhaven 57Geert Roelofs van der Woude... Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1849, ovl 1873; eigenaar en gebruiker van wijk A-033, schipper, 1814. (GAH204); oud 73 jaar, geb Oostermeer en wonende te HRL. 1839, wijk A-033; VT1839; R.R. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-032Noorderhaven 57Johannes van AssenJohannes van Assengeref. predikant
A-033Noorderhaven 57Geert R van der WoudeGeert R van der Woudeschipper


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 163 van 29 sep 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-032Noorderhaven 57koopaktefl. 30woningen A-030 en A-032
 
verkoperJan Galama
verkoperCornelis Arjens Jonker


1818 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 44 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-033Noorderhaven 57Antje Hendriks Hoppinga, overleden op 4 mei 18182e vrouw van Geert Roelofs van der Woude, schipper (Noorderhaven A 33, wednr. Aaltje Hendriks Hoppinga), geen kinderen, stiefmoeder van Vroukje (vrouw van Bauke Lykles de Boer, varensgezel) en minderjarige Stijntje Geerts van der Woude (uit 1e huwelijk man), zuster van genoemde wijlen Aaltje, Siegerke (vrouw van Jelle Jans Molenaar, winkelier Leeuwarden), Houkje (vrouw van Jan Hanses van der Meulen, arbeider Franeker) en wijlen Wieger Hendriks Hoppinga (vader van Antje, vrouw van Wybren Abes de Vries, zeepziedersknecht/winkelier Sneek en - reeds overleden -Tjamke Wygers Hoppinga, vrouw van Age Klazes de Jong, verver aldaaren moeder van minderjarige Wyger Ages de Jong). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 004a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-032Noorderhaven 57Johannes van Assen, overleden op 15 november 1820emeritus predikant (Noorderhaven A 32), wednr. NN, man van Anna-Clasina Jongsma, vader van afwezige Wijnandus-Andringa Johannes van Assen (in mil. dienst Oostindien) (uit eerder huwelijk) en Ernst, apotheker, Aukje, Cornelis, juridisch professor Leiden, Bernardus, notarisklerk Amsterdam en Ida Johannes van Assen (uit laatste huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
vermeld alsgeschat adresbericht
A-032Noorderhaven 57Heeren huizinge c.a. aan de Noorderhaven, eigenaarse mej. de wed. J. van, Assen. Finaal verkocht op 14 dec 1825 bij Hendrik Winter door nots. Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 340Noorderhaven 57 Simon Boon zeehandelaarHarlingenhuis en erf (400 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-032Noorderhaven 57Dirk Aries de Jong... bev.reg. HRL 1851 wijk A-026; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk A-032; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-032Noorderhaven 57Jan Benen de Boer... schip ''Jantine Femmenine'', geb te Noordwolde in Holland; BS huw 1831, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk D-169; oud 35 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-161; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-032Noorderhaven 57Jantje Hanses de Vries... kramerse in 1851 dv Hans Pieters dV, en Foekje (Johannes); BS huw 1831, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, 231, wijk B-200, wijk D-169, wijk E-060, 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-032Noorderhaven 57Jantje Hielkes Prins... 1809, BS huw 1831, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-026; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-032; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-033Noorderhaven 57Froukje Geerts van der Woude... Hendriks Hoffinga; BS huw 1817, ovl 1849; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-033; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-032NoorderhavenDurk A de Jong36 jkaptein ter zeeVlielandm, protestant, gehuwd
A-032NoorderhavenJantie H Prins30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-032NoorderhavenAry D de Jong7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-032NoorderhavenHielke Prins de Jong5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-032NoorderhavenSymon D de Jong3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-032NoorderhavenDirk D de Jong1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-032NoorderhavenJieke Wagter26 jWolvegav, protestant, ongehuwd
A-033NoorderhavenFrouwkje van der Woude44 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
A-033NoorderhavenRoelof de Boer21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-033NoorderhavenGeert de Boer8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-033NoorderhavenWijke de Boer18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-033NoorderhavenGeert van der Woude73 jOostermeerm, protestant, ongehuwd
A-033NoorderhavenHiltje de Vries16 jSneekv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 163 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-033Noorderhaven 57Pietje Dates van der Pol, overleden op 26 februari 184018 dg?, overleden Noorderhaven A 33, dochter van Date O. van der Pol, schipper (tekent D. O. van der Pal) en Sjoukje Hanses Terpstra, zuster van minderjarige Trijntje en Oene Dates van der Pol. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 141 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-033Noorderhaven 57Tjetje Bonnes IJlstra, overleden op 26 oktober 184232 jr, geboren Almenum 8/3/1810, overleden Noorderhaven A 33, vrouw van Wybren Hanses Mud, beurtschipper, moeder van minderjarige Pietje, Feikje, Hans, Antje, Sjoukje-Geertruida en Bonne Wybrens Mud. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 737 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-032Noorderhaven 57Martinus Gerbrandus Pettinga, overleden op 9 september 184756 jr (geboren 24/11/1790), overleden Noorderhaven, A 32, landbouwer, wednr. NN Tjebbes (dochter van wijlen Tjebbe Johannes), geen kinderen, broer van Tettje Gerbrandus Pettinga (erft helft vruchtgebruik), halfbroer van wijlen Gerbrandus, in leven wijnhandelaar (vader van Gerbrandus, 24 jr, Doedtje, 8 jr, Hendrik en Martinus Gerbrandus Pettinga) en wijlen Maaike Gerbrandus Pettinga (vrouw van Willem Jacobus van Ancum, te Zwolle, moeder van Maria-Elisabeth-Antonia, Gerhardus en Doedtje Willems van Ancum), testamentair erfgenamen van blooteigendom helft boedel zijn de 3 kinderen van zijn halfzuster Maaike Pettinga en Hendrik en Martinus, zonen van halfbroer Gerbandus, testamentair erfgenamen van andere helft van boedel zijn de kinderen van zijn vrouws neef Egbert Bontjema, houtkoper Leeuwarden (vader van Hendrik-Cuperus, Egbertus, Antje, Barend, Johannes-Dijkhout, Alida, Tjebbe-Johannes en Martinus-Gerbrandus Egberts Bontjema), lijfrenten voor de oomzeggers Gerbrandus en Doedtje Pettinga, verder legaten voor NH-gemeente (fl. 1.000,-) en de testamentair executeurs: Jan Horatius Albarda, notaris Leeuwarden en Simon Wiarda, cargadoor (elk fl. 1.000,-). Saldo fl. 97.982,67. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7018/754 (verbetering van het actief). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-032Noorderhaven 57Louwrens Johannes Voogd... missive van Commissaris des Konings in Frl dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-032Noorderhaven 57Yme Willems Lijn... zv Willem L, en Trijntje /Hiltje Iemes; BS ovl 1840; 1842 huwelijken, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk D-091, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-033Noorderhaven 57Hendrik Fontein... en Eva van Dalsen; BS geb 1833, huw 1834, huw 1838, huw 1840, huw 1841, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-033; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 340Noorderhaven A-032Henricus Fluks woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3436Noorderhaven A-030 Jan Foekens woonhuis en kantoor


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3436Noorderhaven 57 (A-030)Dirk Pieter van Nouhuijswoonhuis en kantoor


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 57D.P. v. Nouhuijs58Geneesheer


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 57D.P. v. Nouhuijs58geneesheer


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 57D.P. v. Nouhuijs58Geneesheer


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 57 Dirk P. van Nouhuijsgeneesheerf. 7300f. 8000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenB. Bosch58Arts


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenB. Bosch58Arts


1922 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-5668
Noorderhaven 57Berend Bosel


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.B. Bosch58Arts


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.B. Bosch58Arts


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.B. Bosch58Arts


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.B. Bosch58Arts


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 57B. Boscharts


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenB. Bosch58Arts


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenJ.L. Strak436Arts


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenJ.L. Strak436Arts


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 57J.L. (Johan) Strak


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 57rijksmonument 20551


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5475Noorderhaven 57  terug