Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 45
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 451-0271-0271-030A-026A-025


Naastliggers vanNoorderhaven 45
ten oostenNoorderhaven 47
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 43
ten noordenNoorderhaven 43


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 1, fol. 3vNoorderhaven 45Dries Jansenf. 9000-00-00


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-027Noorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
gebruikerWybe Drieses
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-027Noorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-027Noorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
gebruikerWybe Drieses
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-027Noorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
gebruikerWybe Drieses
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1740 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 45, HarlingenNoorderhaven 45'1740'


1740 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 45, HarlingenNoorderhaven 45I, D;G, H'D I'
'H G'
links en rechts van een naar links varend vol getuigd zeilscheepje


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-027Noorderhaven 45huis
eigenaarDrys Jansen
gebruikerWybe Hanekuik wed.
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-027Noorderhaven 45huis
eigenaarDries Janzen
gebruikerDries Janzen
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-027Noorderhaven 45huis
eigenaarDries Jansen
gebruikerDries Jansen
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-030Noorderhaven 45huis
eigenaarSytse Drieses
gebruikerHylke Dreyer kinders
huurwaarde75‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-030Noorderhaven 45huis
eigenaarSytse Drieses wed.
gebruikerHendrik Oswald
huurwaarde75‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting04‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-030 , pag. 4Noorderhaven 45Z. van der Zee wed.4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-026Noorderhaven 45Sytse Drieses van der Zee... schoenmakerswinkel, kwit. no. 20, 27 nov 1780. (GAH1111); wed. S.D. vd Zee eigenaar en gebruiker van wijk A-026, rentenierse, 1814 (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:15:0 voor geleverde ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-026Noorderhaven 45wed S D van der Zeewed S D van der Zeerenteniersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 332Noorderhaven 45 Simon Boon zeehandelaarHarlingenhuis en erf (154 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 224 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-026Noorderhaven 45Cornelia G. Goverts Blom, overleden op 29 juli 1834G.=Goverdina, dochter van afwezige Govert Blom, op reis naar Oostindien (Noorderhaven A 26) en Aaltje Jacobs Janssen, zuster van minderjarige Otto-Pieter Goverts Blom. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-026Noorderhaven 45Dirk Aries de Jong... zv Arij dJ, en Neeltje Klaas Visser; BS huw 1831, ovl 1852, huw 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-026; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk A-032; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-026Noorderhaven 45Jantje Hielkes Prins... P, en Maike Simons de Haan; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-026; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-032; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-026NoorderhavenCornelis Teves21 jkantoorbediendeHarlingenm, protestant, gehuwd
A-026NoorderhavenJanna Schaafsma22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-026NoorderhavenJan Teves2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-026NoorderhavenMarten TevesHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-026NoorderhavenVroukje Duman21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 353 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-026Noorderhaven 45Jan Cornelis Teves, overleden op 18 september 18414 jr (geboren 21/11/1837), overleden Noorderhaven A 26, zoon van Cornelis Teves, kantoorbediende & Janna Martens Schaafsma, broer van minderjarige Teves en reeds 26/9 overleden Marten Cornelis Teves. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 354 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-026Noorderhaven 45Marten Cornelis Teves, overleden op 26 september 18412 jr (geboren 27/8/1839), overleden Noorderhaven A 26, zoon van Cornelis Teves, kantoorbediende & Janna Martens Schaafsma, broer van minderjarige Teves Cornelis Teves. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 332Noorderhaven A-026Cornelis Roozendaal woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 332Noorderhaven A-025erven Maaike Boon vrouw v. A.S. Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 332Noorderhaven 45 (A-025)Albertina Alta (vr. v. A.S. Schaafsma)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 45 Sijtze Wielingaonderwijzerf. 1400f. 1500


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 45J. v.d. Hoef164


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 45J. v.d. Hoef164


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 45J. v.d. Hoef164


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 45W. Fekkes-
Noorderhaven 45wed. C. Fekkes-de Jong-


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 45O.M.S. (Olga) Jansen wv v. Hurck


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 45rijksmonument 20545


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 332Noorderhaven 45  terug