Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 44
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 447-137 7-142 C-164C-156


Naastliggers vanNoorderhaven 44
ten oostenNoorderhaven 46
ten zuidenVoorstraat 7
ten westenNoorderhaven 42
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 44naamloze steeg ten oosten


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0099v van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Willems alias Swart


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025v van 5 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrittien Andries


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0180v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrietie Andries


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0193v van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGritie Andris


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0247v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 44Noorderhaven ZZ2125‑14‑00 GGhuis daer de Dom van Uuytrecht uuythanght
koperJan Jansen bakkerde Dom van Utrecht
naastligger ten oostenoud burgemeester Hans Harmens de Vries
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Tiberius Templaer
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperSipke Reins
verkoperFeddrick Sipkes


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0175r van 9 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 44Noorderhaven ZZ2400‑00‑00 GGhuis alwaer de Dom van Utrecht uythanght
koperHendrick Jansen c.u.de Dom van Utrecht
toehaakeen ducaton tot een vereringe
naastligger ten oostenHans Harmens de Vries
naastligger ten zuidenSybrant Suyrger
naastligger ten westenhet huis van Tiberius Templar
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Jansen Schoonenbeeck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen (Hengevelt) koopt een huis zz. Noorderhaven, waar 'de Dom van Utrecht' uitsteekt. Ten O. Hans Harmens de Vries, ten W. Tiberius Templar, ten Z. Sybrant? Zuriger, ten N. die straat en haven. Gekocht van Jan Jansen Schoonebeek voor 2400 gg. en een ducaton tot een verering, en met conditie dat 2000 cg. ten profijte komen van zijn kind, en bij de kopers zal blijven staan tegen 5%.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005v van 15 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 44Noorderhaven ZZ2500‑00‑00 GGhuis
koperBaukien Fransen Visscher, weduwe van
koperwijlen Jan van Zwoll notaris
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Amama
naastligger ten zuidenAmelyke Zuirgers
naastligger ten westenReiner Templar
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHendrik Jansen Hengeveldt c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukien Fransen Visscher wv notaris Jan van Swol koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. Jan Amama, ten W. Reiner Templar, ten Z. Amelijke Suirger (Suringar), ten N. de straat. Vrij mede gebruik van de steeg ten O., voorzover het huis strekt. Gekocht van Hendrik Jansen Hengeveld, voor 2500 gg.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0164v van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 44Noorderhaven ZZ1280‑07‑00 GGhuis
koperJoannes Tarquinii Roorda, met als curatormr. goudsmid
koperJan Dirx Roorda q.q.
geniaarde koperClaes Fransen Visscher
bewonerReyner Huibertsmr. bakker
naastligger ten oostenhet achterhuis van Joan Ammema
naastligger ten zuidenAmelycke Suirgers
naastligger ten westenClaes Willems Burger
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperBauckien Fransen Visscher, gehuwd met
verkoperHendrick Mouts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fransen Visscher koopt een mooi huis c.a. zz. Noorderhaven, door Reiner Huiberts, mr. bakker, bewoond. Ten O. het achterhuis van Johan Ammema, ten W. Claes Willems Burger, ten Z. Amelyke Suringer, ten N. die straat. Vrij mede-gebruik van de steeg ten O., voorzover dit huis strekt. Gekocht van Bauckien Fransen Visscher x Hendrik Mouts, voor 1280 gg. Er is geniaard door Jan Dirx Roorda, mr. goudsmid. Zie ook de acte.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0024ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0115r van 14 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 44Noorderhaven ZZ808‑07‑00 GGhuis
koperMaeycke Cartouw, weduwe van
kopervroedsman Pyter Hylkes Coolhardt
bewonerReyner Huybertsgezworen makelaar
naastligger ten oostenvroedsman Jacob Velthuys
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Burgers
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJoannes Terquiny Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMayke Cartouw wv vroedsman Pyter Hylkes Coolhart, koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. Jacob Velthuis, vroedsman, ten W. erven Claes Burgers. Met vrij gebruik van de steeg ten O. Gekocht van mr. Joannes Tarquini Popta, voor 808 gg.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0144r van 30 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 44Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt760‑00‑00 GGhuis
koperReyner Huyberts bakker en gezworen makelaar
naastligger ten oostenvroedsman Jacob Velthuys
naastligger ten zuidenAmelyke Haenties
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Klaes Burger
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkoperMayke Kartouw
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Huyberts, bakker en gezw. makelaar, koopt een huis zz. Noorderhaven (met beschrijving), door hemzelf bewoond. Ten O. de vroedsman Jacob Velthuis, ten W. erven Claes Burgers, ten Z. Amelyke Haentjes, ten N. die straat en haven. Vrij mede-gebruik van de steeg ten O., zover dit huis strekt. Gekocht van Mayke Cartouw, voor 760 gg.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005va van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReynert Huyberts stadsmakelaar


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0095r van 21 jun 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Huiberts
naastligger ten oostenvroedsman Jacobus Sprottinga c.u.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0256v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Reyner Huyberts stadsmakelaar


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0144v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Reiner Huiberts


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0002v van 21 nov 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Reiner Huiberts


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0234v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Reiner Huberts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-137Noorderhaven 44huis
eigenaarReiner Huberts erven
gebruikerReiner Huberts erven
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0291r van 7 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 44Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt404‑04‑00 GGhuis
koperJilles Martens, en
koperEelke Douwes
naastligger ten oostenHans Gonggrijp koopman
naastligger ten zuidende hof van Arjen van Hemert
naastligger ten westenJanke Donker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHuibert Reiners, en zijn sustersstadsmakelaar
verkoperSytske Reiners, en
verkoperGeertie Reiners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGilles Martens en Eelke Douwes kopen huis bij de Vismarkt, zz. Noorderhaven Ten O. Hans Gonggrijp, ten W. Jouke Donker, ten Z. de tuin van Arjen van Hemert, ten N. de straat en haven. Er is vrij in- en uitgang door een steeg ten O. Gekocht van Huibert Reiners, stadsmakelaar en zijn zusters Sytske- en Geertie Reiners.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-137Noorderhaven 44huis
eigenaarEelke Douwes
eigenaarGillis Martens
gebruikerEibert Wybes cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0133v van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEelke Douwes c.s.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-137Noorderhaven 44huis
eigenaarEelke Douwes
eigenaarGillis Martens erven
gebruikerSijke Reinders cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0064r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 44Noorderhaven ZZ bij de Vismarktsbrug425‑14‑00 GGhuis
koperde heer Johannes Wetsens, gehuwd metsecretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijks
koperBaukjen Nauta
huurderHendrik Cornelis c.u.
naastligger ten oostensteeg, waarin twee in- en uitgangen
naastligger ten zuidenPyter Arjens de Adam
naastligger ten westenvroedsman Jan Donker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/4Pyter Eelkesmr. gortmaker
verkoper van 1/2Marten Gillis Mesdaghmakelaar
verkoper q.q.gemeensman Hotse Swerms, curatormr. zilversmid
verkoper q.q.Fedrik Ayles Mahui, curatoren overkoopman
verkoper van 1/4Eelco Jochums, en zijn vader
verkoper q.q.Jochum Eelkesboterkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Wetsens, secretaris 5 dln. zeedijken x Baukjen Nauta koopt huis zz. Noorderhaven bij de Vismarktsbrug. Ten O. een steeg, ten W. Jan Donker, vroedsman, ten Z. Pyter Arjens de Adam, ten N. ten naasten de straat en haven. Gekocht van de curatoren over Jochum Eelkes Butterkoper en zijn zoon Eelco Jochums voor 1/4, Marten Gilles Mesdagh, makelaar voor 2/4 en Pyter Eelkes, mr. gortmaker voor 1/4.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0081v van 2 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Johannes Wetsens secretaris


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-137Noorderhaven 44pakhuis
eigenaarsecretaris Wetsens
gebruikersecretaris Wetsens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0051r van 27 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Johannis Wetzens secretaris


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0175v van 3 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 44Noorderhaven ZZ1260‑00‑00 CGpakhuis
koperSalomon Fokkes Stapert, zoon vanijzerkoper
koperFoekjen van Alema, weduwe van
koperwijlen Fokke Stapert kapitein
huurderEvert Nieuwenhuis 18‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenhuis genaamd het Paradijs het Paradijs
naastligger ten westenIJsbrand Hornstra schipper
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJohannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Fokkes Stapert, ijzerkoper, koopt een pakhuis dat hij huurde, en verhuurt het voor 3 jaar aan Evert Nieuwenhuis. Ten O. een steeg waarin 2 aparte in- en uitgangen, ten W. IJsbrand Hornstra, schipper, ten Z. het huis 'het Paradijs', ten N. de straat en haven. Gekocht van Johannes van Wetsens, secretaris 5 delen binnen- en buitendijks, voor 1260 cg.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0183r van 1 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van Wetzens secretaris


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0082r van 27 jun 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 44Noorderhaven ZZ999‑19‑00 CGpakhuis
koperTaeke Stephanus, gehuwd metwijnhandelaar en winkelier
koperTrijntie Annes winkelier
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisAuke Jans Bakker q.q., gelastigde vankoopman
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatishuisman Petrus Adriani Adam onder Holwerd
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisEvert Nieuwenhuis q.q., gehuwd metkoopman
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisTrijntie Stapert
huurderJohannes van Wetsens secretaris
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenhet huis genaamd het Paradijs het Paradijs
naastligger ten westenIJsbrand Sierks
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperFoekjen Alema, weduwe van
verkoperwijlen Fokke Stapertkapitein
erflaterhaar wijlen zoon Salomon Stapertijzerkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stephanus, wijnhandelaar x Trijntje Annes koopt een pakhuis c.o.a., zz. Noorderhaven. Ten O. een steeg waardoor vrij in- en uitgang etc., ten W. IJsbrand Sierks, ten Z. huis 'het Paradijs', ten N. de straat en haven. Een deel v.d. zolders wordt verhuurd aan de secretaris Johannes van Wetsens. Gekocht van Foekjen van Alema wv kapt. Fokke Stapert, als erfgenaam van haar wl. zoon Salomon Stapert, ijzerkoper, voor 999 cg. Het is een verkoop op redemptie van 4 jaar. Er wordt geniaard ratione vicinitatis door Auke Jan Bakker, namens Petrus Adrianus de Adam te Holwerd, en Trijntie Stapert x Evert Nieuwenhuis niaren ook tegen d`Adam. Jan Aukes Bakker niaart ook, en wijst op een accoord tussen de retrahent en de proclamant, wegens de voorwaarde van redemptie die Foekje van Alema heeft opgenomen in het verkoopcontract. Hij verzoekt daarom om toewijzing aan de Proclamant Taeke Stefanus. Uiteindelijk toegewezen aan de proclamant voor 999 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-137Noorderhaven 44pakhuis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerSalomon Stapert
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0032r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Taeke Stephanus


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0147r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van vroedsman Taeke Stephanus


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0014v van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 44Noorderhaven ZZ501‑07‑00 GGpakhuis
koperHendrik Pesma notaris
medegebruikervroedsman T. Stephani
huurder achterste zolder
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAllardus Westendorp
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haan
naastligger ten noordenNoorderhaven en haven
verkopervroedsman Stephanus Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
verkoperwijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd met te Groningen
verkoperHarmanus Rasschencommies te Groningen
verkoperAafke T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNotaris Pesma koopt pakhuis zz. Noorderhaven. Ten O. een steeg, ten W. erven Edsger Hyltjes de Haan, ten Z. Allardus Westendorp, ten N. de haven. Gekocht van de (met name genoemde) erven burgemeester Take Stephani x Trijntje Annes. Er is sprake van een contract tussen Petrus Adriani de Adam en Take Stephani, van 23 aug 1745 en een sententie van het gerecht te Harlingen van 18 mei 1771.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0026v van 21 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 44Noorderhaven ZZ bij de Vismerkt860‑00‑00 CGpakhuis
koperGerlof Wygers mr. wolkammer en koopman
huurder benedenSymon Jacobs van der Ley 25‑00‑00 CG
huurder achterste zolder
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenA. Westendorp
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haan
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHendrik Pesmanotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Wygers, koopman en mr. wolkammer, koopt een braaf pakhuis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt. Beneden gebruikt door Symon Jarigs van der Ley, achterboven door de Vijf Delen Zeedijken, voorboven ledig. Ten O. een steeg massaal met Allardus Westendorp, ten Z. Allardus Westendorp, ten W. erven Edsger Hyltjes de Haan, ten N. de Noorderhaven. Koper moet zich houden aan een contract tussen Petrus Adriani de Adam en oud-burgemeester en koopman Taeke Stephani, en de daarop gevolgde sententie. Gekocht van notaris publicus Hendrik Pesma voor 860 CG.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0280r van 4 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 44Noorderhaven ZZ bij de Vismerkt1265‑00‑00 CGhuis
koperSipke Janes van Slooten schipper en koopman
naastligger ten oostenGerlof Wiegers c.s.
naastligger ten zuidenJochem Hoffius
naastligger ten westenA. R. van Dalsen notaris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Hein Gerryts Brouwer, gelastigde vankoopman
verkoperHoratius de HaanRooms priester te Marienfreed


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-142, pag. 156Noorderhaven 44Jan Schiere3‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-164Noorderhaven 44Jan Cornelis Schiere... Age Siebr. Hollander, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-162, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-164, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-173; gebruiker IJede Pieters wed., vischvrouw, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-164Noorderhaven 44Jan Schiere Jan Schiere pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 547Noorderhaven 44Simon Jans SchierekoopmanHarlingenpakhuis (105 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-164Noorderhaven 44Albertje Jans Fokkema... Doekes F, en Berber Sjoerds Feenstra; BS huw 1833, ovl 1834, huw 1836, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 39 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-164Noorderhaven 44Joeke Minnes Radsma... dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1831, huw 1855, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-164Noorderhaven 44Johannes van Texel... koperslager, N.H., zv Rinse Feikes vT, en Janke Johannes; BS huw 1836, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk G-084; ... (alles)


1855 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 3628 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-164Noorderhaven 44Albertje Bakema, overleden op 4 juni 1855Noorderhaven-Zuidzijde C 164, vrouw van Syds Foekens, koopman (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Albert Sydses Foekens. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 547Noorderhaven C-164Jacob Metzelaarblokmakerij


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 547Noorderhaven C-156Jacob Metzelaarwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 547Noorderhaven 44 (C-156)Douwe de Vrieswoonhuis en blokmakerij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 44 Age Visserkoopmanf. 700f. 1000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 44A. Visser183Handel in brandstoffen


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 44A. Visser183Handel in brandstoffen


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 44A. Visser183Brandst.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 44A. Visser183Brandst.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 44A. Visser183Brandst.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 44A. Visser183Brandst.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 44A. Visserbrandstoffenhandelaar


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 44A. Visser183Brandst.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 44A. Visser696Brandst.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 44A. (Age) Visser
  terug