Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 128-016 8-017 C-186C-180a


Naastliggers vanNoorderhaven 12
ten oostenNoorderhaven 14
ten zuidenGrote Bredeplaats 9
ten westenNoorderhaven 10
ten noordende Noorderhaven


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0131v van 10 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis gehuurd door Reyner Jacobs


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0152v van 29 aug 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Laes Laesen


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0031r van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Laes Laessens


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0086v van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg noordwaarts tot aan de haven
naastligger ten noordenoud burgemeester Laes Laesens


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0077r van 11 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0077v van 11 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0189v van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Laes Laesen


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0223r van 22 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van oud burgemeester Laes Laessen


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237r van 30 apr 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZ [niet vermeld]275‑00‑00 GGledige plaats, strekkende zo ver het huis en erf van de koper is, met hetgeen daarop staat, achter en naast het huis waarin Hanssen Roilebuit woont
koperHendrick Michiels c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
toehaakeen rosenobel en drie rijksdaalders
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkopermr. Jillis Schenckelchirurgijn te Terschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Michiels koopt ledige plaets, strekkende zover als zijn huis en erf is, met alles wat er opstaat, achter en naast het huis waarin Hans Rousenburgh woont, maar de verkoper behoudt vrij in- en uitgang en op- en afslag achter, op de zz. Noorderhaven en zal zoveel ruimte houden dat er een turfdrager met een korf tussendoor kan. Gekocht van mr. Jilles Schenkel, chirurgijn op der Schelling, voor 275 gg. en 1 Rosenobel.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0132v van 7 jun 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Laes Laessens


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0006v van 4 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 12Grote Bredeplaats NZ [niet vermeld]100‑00‑00 GGgrondpacht van 2-00-00 CG
koperHendrick Michiels
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Tiaitien Schonenburgh c.u.2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*steeg naar de Noorderhaven lopend
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperTiaitien Schonenburgh c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Michiels koopt 2 cg jaarlijkse grondpacht uit de plaats achter zijn huis, vroeger door verkopers' wl. schoonvader aan de verkoper nagelaten. Ook koopt hij het recht van uitgang door de steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van mr. Tiaitien Schonenburgh c.u. voor 100 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0056v van 2 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZ831‑00‑00 CGhuis
koperHendrick Michiels koopman
naastligger ten oostenHendrick Michiels koopman
naastligger ten zuidenHendrick Michiels koopman
naastligger ten westenBouuen Hessels c.s.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAucke Jansen Haselaer c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Michiels koopt huis. Ten O. en Z. de koper, ten W. Bouwe Hessels, ten N. de straat. Gekocht van Aucke Hansen Haselaer.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0105v van 1 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZ86‑00‑00 CGplaats achter kopers nieuwe huis
koperHendrick Michiels koopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperTiatje Schonenburch c.u.mr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Michiels koopt zekere plaatze achter zijn nieuwe huizinge, zo breed als zijn eigen huis en lang 4 en 1/4 houtvoeten. Gekocht van mr. Tietje Schonenburch, chirurgijn.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0107v van 29 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Michiels


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024r van 29 okt 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 12Noorderhaven [staat: oude haven]100‑00‑00 CGgrondpacht van 3-14-00 GG
koperHendrick Michiels koopmande Witte Boterton
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis waar de Drie Dissels hebben uitgehangen en dat nu de Witte Butterton in de gevel heeft Hendrick Michiels4‑18‑00 CGde Drie Dissels
verkoperRegnerus Templar


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0144v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0049v van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0096v van 24 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Hendrix Michiels Kingma koopman


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0162r van 9 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Hendrick Michiels


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0237v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende keuken van Hendrick Michiels


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0252r van 16 sep 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZ1425‑00‑00 CGhuis
koperDirck Dircksen, gehuwd metmr. bakker
koperAntie Haentjes
huurderDirck Dircksen mr. bakker50‑00‑00 GG
huurderAntie Haentjes
naastligger ten oostenals huurder Holke Tettinghs
naastligger ten zuidenhet huis van Ruyrdt Tjeerdts wijdschipper
naastligger ten westenhet huis van Taeke Doeles blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperStijntie Hendricks, als erfgename van haar moey
erflaterwijlen Aeltie Jelles, weduwe van
erflaterwijlen Hendrick Michiels
verkoperStijntie Hendricks
verkoperEwert Hynghstkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Dircksen [de Jong], mr. bakker x Antie Haentjes kopen een huis zz. Noorderhaven. Ten O. de verkoper, ten W. blokmaker Taeke Doeles, ten Z. wijdschipper Ruirdt Tjeerdts, ten N. de straat. Gekocht van Stijntje Hendricks x Evert Hingst, als erfgenaam van haar moei Aeltie Jelles wv Hendrick Michiels.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-016Noorderhaven 12huis
eigenaarDirk Dirksens
gebruikerMeile Ruirds
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0273v van 22 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende huisinge van Dirk Dirksen


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-016Noorderhaven 12huis
eigenaarDirk Dirks
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0096v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Dircksen


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0112r van 18 mei 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Dirxen


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0153v van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Dirx


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-016Noorderhaven 12huis
eigenaarDirk Dirksen
gebruikerDirk Dirksen
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0384r van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende keuken van de erfgenamen van wijlen Hendrik Mighiels


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0063r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Wiersma mr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-016Noorderhaven 12huis
eigenaarerven Dirk Dirksen
gebruikererven Dirk Dirksen
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-016Noorderhaven 12huis
eigenaarerv. Dirk Dirksen
gebruikererv. Dirk Dirksen
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0113r van 31 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Dirks


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0218ar van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeertje Edsgers


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0114v van 23 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Dirks
naastligger ten noordenEdger Dirks


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0153r van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEasge Dirks de Jong
naastligger ten oostenDirk Dirks de Jong


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0173r van 18 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Dirks
naastligger ten noordenEdsger Dirks


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0143v van 13 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Dirks de Jong
naastligger ten oostenEsge Dirks de Jong


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0273r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEdsger bakker


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0269r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZ300‑00‑00 CGhuis en voormalige bakkerij
koperMartha Jacobs Kuiper, gehuwd met
koperFrans Zeeman koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen C. B. Schiere
naastligger ten oostenmajoor Harmen Gonggrijp
naastligger ten zuidenP. van Arum koopman
naastligger ten westende weduwe van Yde Floris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperDirk Dirksen de Jong bejaard vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMartha Jacobs Kuiper x Frans Zeeman koopt huis, v/h een bakkerij, zz. Noorderhaven. Ten O. erven Cornelis Bouwes Schiere en de majoor Harmen Gonggrijp, ten W. wd. Yde Floris, ten Z. P. van Arum, ten N. de straat en haven. Gekocht van Dirk Dirksen de Jong, die het recht van inwoning zonder huur te betalen heeft zolang hij leeft. Zie de acte voor de voorwaarden. De prijs is 300 cg. Er is geniaard namens wd. Stijl te Dokkum?


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0169r van 22 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZ tussen de Vischmarkt en de Prinsestraat675‑00‑00 CGhuis, voormaals bakkerij
koperBarend Visser koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen C. B. Schiere
naastligger ten oostenmajoor H. Gonggrijp
naastligger ten zuidenP. van Arum koopman
naastligger ten westende weduwe van Yede Floris
naastligger ten noordenNoorderhaven en haven
verkoperMartha Jacobs Kuiper, gehuwd met
verkoperFrans Zeeman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser koopt huis en erf tussen Vismarkt en Prinsenstraat, afkomstig van Dirk Dirks de Jong. Het was een bakkerij. Ten O. erven Cornelis Bouwes Schiere en H. Gonggrijp, ten W. wd. Yede Floris, ten Z. P. van Arum, ten N. de straat en haven. Gekocht van Martha Jacobs Kuiper x Frans Zeeman.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0200r van 28 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBarend Visser koopman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0300v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBarend Visser koopman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0322v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBarend Visser


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0164v van 28 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJentje de Vries


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-017, pag. 160Noorderhaven 12Barend Visser4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-186Noorderhaven 12Barend Jansen Visser... id. van wijk B-168, lijnbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk B-169, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-186, pakhuis, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, huisno. 9, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-186Noorderhaven 12B Visser & zoon B Visser & zoon pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 504Noorderhaven 12erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis en erf (78 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 504Noorderhaven C-186Barend Visser & zoonpakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3120Noorderhaven C-180Jan H. van 't Vlietwoonhuis
Sectie A nr. 3120Noorderhaven C-180Jan H. van 't Vlietwinkel


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5173Noorderhaven 12 (C-180)Jan van 't Vlietwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 12 Douwe Roordabootwerkerf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 12W. Markensteintimmerman


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 12, HarlingenNoorderhaven 12W. Markensteintimmer- en metselwerken


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 12, HarlingenNoorderhaven 12W. Markensteintimmer- en metselwerken


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 12J. (Jacob) Tichelaar


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 12rijksmonument 20576


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7816Noorderhaven 12


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 12, HarlingenNoorderhaven 12W. Markensteintimmer- en metselwerken
  terug