Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 96-0666-0666-064E-154E-150
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 96-0676-0676-065E-154E-150


Naastliggers vanLanen 9
ten oostenLanen 11
ten zuidende Lanen
ten westende Drie Roemersteeg
ten noordenDrie Roemersteeg 9


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 9Drie Roemerssteeg of Dirk Lieuwessteeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0027v van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9westLanen NZ0‑00‑00 ggledige plaats met huis erop
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lyuuessteeg]
naastligger ten noordenBender schipper
naastligger ten noordenDouwe Annis
naastligger ten noordenMargrieta Droog
verkoper q.q.mr. Douwe Annis, geauthoriseerde curator ad actis divisionis over
verkoperGeerthie Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van mr. Douwe Annis als geauthoriseerd curator ad actus ten profijte van Geertke Harmens, een ledige plaats met het huis daar op staande, strekkende van de Lanen tot aan de eerste kamer noordwaards. Ten W. Dirck Lyuues steeg, ten N. schipper Bender? met Douwe Annis en Margrieta Dircx.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0042v van 17 apr 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9westLanen NZ [niet vermeld]275‑00‑00 gghuis
koper provisioneelSyrck Syoerts goudsmid
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.mr. Douue Annis, curator over
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild ten verzoeke van mr. Douwe Annis, een huis. Provisioneel gekocht door goudsmid Syrck Syoerts voor 275 gg.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0093v van 14 sep 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9westLanen NZ200‑00‑00 ggoud huis (afgebroken en herbouwd)
koperCleys Bartels, gehuwd metveerschipper
koperTietscke Diercx
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten oostende stad Harlingen: cementmolen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBennier Gerryts
naastligger ten oostenlege plaats strekkende oostwaarts tot aan de cementmolen
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenJan Stoffels
naastligger ten noordende kamer van de weduwe van wijlen Dierck Syourdts
verkoperTiedt Laeses, weduwe van
verkoperwijlen Dierck Syourdts


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0251v van 16 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: dirck lieuuessteeg]


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0263r van 3 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenCleys Bartels


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024v van 15 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9westLanen NZ220‑19‑00 gghuis
koperRomke Greolts
naastligger ten oostenCleis Bartels
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij gebruik
naastligger ten westenHere Gatses
verkoperTieetske Dirks c.s.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0262r van 18 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9oostLanen NZ en Voorstraat, tussen500‑00‑00 gghuis en schuur
koperCleyes Bartels, gehuwd met
koperTiets Dircks
naastligger ten oostende hof van verkoperse Antie Ripperts
naastligger ten zuidenJan Bentes
naastligger ten zuidenWytske Symens
naastligger ten westende kopers Cleyes Bartels
naastligger ten westenTiets Dirckx
verkoperAntie Ripperts


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0265v van 25 mrt 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9westLanen NZ900‑00‑00 cghuis
koperJeppe Jeppes, gehuwd metmr. bakker
koperTyetske Jans
bewonerRinske Sickes, weduwe van
bewonerwijlen Aris Pyters
naastligger ten oostenoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
verkoperoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJeppe Jeppes, mr. bakker x Tyetske Jans kopen een huis nz. Lanen. Ten O. en N. de verkoper, ten Z. de Lanen, ten W. een doorgaande steeg. Geen grondpacht. Gekocht van oud-burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh voor 900 cg.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012r van 17 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9westLanen NZ800‑00‑00 cghuis
koperoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
huurderde verkopers Jeppe Jeppes c.u.mr. bakker
naastligger ten oostenBartel Kleyssen Lantingh
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenBartel Kleyssen Lantingh
verkoperJeppe Jeppes c.u.mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe oud-burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh koopt een huis nz. Lanen. Ten O. en N. de koper, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de Lanen. Gekocht van mr. bakker Jeppe Jeppes.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0086r van 8 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9westLanen NZ300‑00‑00 gghuis
koper enJan Thijssen mr. bakker
koperYeme Jacobs molenaar
bewonerJeppe Jeppes
naastligger ten oostenCleis Lantingh
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenCleis Lantingh
verkopervroedsman Douwe Lantingh


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0133v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9westLanen NZ341‑12‑00 gghuis
koperDirk Jansen mr. metselaar
bewonerJeppe Jeppes
naastligger ten oostenCleys Lantingh apotheker
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenCleys Lantingh apotheker
verkoperYeme Jacobsmolenaar
verkoperJan Thijssesbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jansen (IJsenbeek?), mr. metselaar koopt nz. Lanen een huis. Ten O. en N. Cleys Lantingh, apotheker, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de straat. Gekocht van Yeme Jacobs, meulenaar en Jan Thijssen, backer.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0261v van 1 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9oostLanen890‑00‑00 cghuis, plaats en cementmolen
koperJurjen de Roos, gehuwd met
koperJetske Jacobs
naastligger ten oostenGrietie Lieuwes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDirck Jansen mr. metselaar
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenburgemeester Menelaus Hillebrants
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Freerx Braam
verkoperCleys Lantinghwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen de Roos [Rosee] x Jetske Jacobs koopt huis, plaats, cementmolen, loods, schuur en paardenstal c.o.a., nz. Lanen. Ten O. Grietie Lieuwes, ten Z. de Lanen, ten W. mr. metselaar Dirck Jansen en een steeg, ten N. burgemeester Menelaus Hillebrants en erven Claes Freerx Braam. Vrij in- en uitgang in de steeg ten W. en in de steeg achter het huis van erven Braam naar de Lanen. Gekocht van wijnhandelaar Cleys Lantingh.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0402r van 10 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9oostVoorstraat ZZ, met de ingang in een steegje430‑00‑00 cgtwee woningen
koperDirck Sickes, gehuwd met
koperPytie Jacobs Braem
naastligger ten oostenDirck Sickes, gehuwd met
naastligger ten oostenPytie Jacobs Braem
naastligger ten zuidenJurjen Rosee cementmaker
naastligger ten westenmr. Aert Jacobs
naastligger ten noordenGerrit Willems
verkoper van 1/2Antie Pyters, gehuwd met
verkoper van 1/2Cornelis Claessen te Kimswerd
verkoperJoannes Jansen veniam aetatis
verkoper q.q.Reyner Jansen, curator overzeilmaker
verkoperMayke Jansen
erflaterwijlen Joannes Joannis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Sickes x Pietie Jacobs Braam koopt 2 woningen, bestaande uit 2 onder- en bovenkamers met een ruime ledige plaets er tussen, in- en uitgaande op de zz. Voorstraat door een steegje. Ten O. de kopers, ten W. mr. Gert Jacobs en andere woningen, ten Z. cementmaker Jurjen Rosee. Gekocht van Antie Pytters x Cornelis Claassen te Kimswerd voor 1/2 en Joannes Jansen met zeilmaker Reiner Jansen, als curator over Mayke Jansen, kinderen en erven van hun wl. vader Joan Joannes, voor de andere 1/2.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0164r van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Jans mr. metselaar


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0342v van 5 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9westLanen NZ1000‑00‑00 gghuis, plaats, loods, schuur en paardenstal
koper door niaarPietie Jacobs Braam, gehuwd met
koper door niaarDirk Sickes koopman
geniaarde koperOcke Tytes, gehuwd met
geniaarde koperWapke Wigles
naastligger ten oostenGrietie Lieuwes
naastligger ten oostenDirk Sickes koopman
naastligger ten zuidenDirk Jansen mr. metselaar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenDirk Jansen mr. metselaar
naastligger ten noordende kinderen van burgemeester Hillebrands
naastligger ten noordenDirk Sickes koopman
verkoperJetske Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Jurien Rosee, en als voogd van haar dochtercementmaker
verkoperLeentie Juriens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPietie Jacobs Braam x Dirck Sickes koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis, plaats, loods en paardenstal nz. Lanen. Ten O. de kopers en Grietie Lieuwes, ten W. en Z. mr. metselaar Dirk Jansen (IJsenbeek) en de openbare steeg, ten Z. de Lanen, ten N. erven burgemeester Hillebrands en de kopers. Vrij in- en uitgang in de steeg ten W. en ook door de steeg achter de paardenstal van Dirk Sickes, naar de Lanen. Gekocht van Jetske Jacobs wv cementmaker Jurjen Rosee voor 1/2, en haar dochter Leentie Jurriens voor 1/2, voor 1000 gg.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0366v van 4 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9oostLanen NZ900‑00‑00 gghuis, loods en planten
koperJan Reiners, gehuwd met
koperJacomijntie Martens
naastligger ten oostenGrietie Lieuwes
naastligger ten oostenPietie Jacobs Braem c.m.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDirk Jansen mr. metselaar
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordende kinderen van burgemeester Menelaus Hillebrands
naastligger ten noordenPietie Jacobs Braem c.m.
verkoperPietie Jacobs Braem, gehuwd met
verkoperDirk Sikkeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Reiners x Jacomijntje Martens koopt een huis, loods en plaets nz. Lanen. Vrij in- en uitgang door de steeg. Ten O. die steeg, Grietie Lieuwes en de verkoper, ten Z. de Lanen, ten W. mr. metselaar Dirk Jansen (IJsenbeek?), ten N. de kinderen van burgemeester Menelaus Hillebrants en de verkoper. Ook vrij in- en uitgang door de steeg ten W., achter de stal of het erf van verkoper, naar de Lanen. Kopers moeten zelf de reparaties aan het huis betalen en er zijn veel condities. Gekocht van Pytie Jacobs Braam x Dirk Sickes, voor 900 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-066 , folio 118Lanen 9huis
eigenaarHendrik Dirks c.soc.
gebruikerHendrik Dirks c.soc.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-067 , folio 118Lanen 9huis
eigenaarJan Reiners wed.
gebruikerJan Reiners wed.
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-066 , folio 77rLanen 9huis
eigenaarHendrik Dirks cum soc.
gebruikerHendrik Dirks cum soc.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-067 , folio 77rLanen 9huis
eigenaarJan Reiners wed.
gebruikerJan Reiners wed.
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-066 , folio Lanen 9huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerBauke Ydes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-067 , folio Lanen 9huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-066 , folio 77vLanen 9huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-067 , folio 77vLanen 9huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0296v van 17 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-066Lanen 9Hendrik Cornelis, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
6-067Lanen 9Albert Jansen, bestaande uit 3 personen15‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-066 , folio 77vLanen 9huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-067 , folio 77vLanen 9huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-066 , folio 78vLanen 9huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-067 , folio 78vLanen 9huis
eigenaarDirk IJsenbeek
gebruikerDirk IJsenbeek
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0045v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9westLanen NZ hoek Drie Roemerssteeg550‑00‑00 cghuis
koperJacob Symons, gesterkt met zijn curatorkleermaker
koperJan Heins schoolmeester stadsweeshuis
naastligger ten oostenDirk IJsenbeek c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenDirk IJsenbeek
verkoperJan Hendriks van der Korfmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Jacob Symons [Reinalda], kleermaker, koopt huis hoek Drie Romerssteeg. Ten O. en N. Dirk IJsenbeek, ten Z. de Lanen, ten W. de steeg. Gekocht van mr. chirurgijn Jan Hendriks v.d. Korf.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0217v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-066 , folio 78vLanen 9huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-067 , folio 78vLanen 9huis
eigenaarDirk IJsenbeek
gebruikerDirk IJsenbeek
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-064 , folio 134vLanen 9huis
eigenaarJacob Reinalda
gebruikerJacob Reinalda
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-065 , folio 134vLanen 9huis en cementmakerij
eigenaarDirk IJsenbeek
gebruikerDirk IJsenbeek
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0183v van 25 apr 1784 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9oostDrie Roemerssteeg00‑00‑00 cghuis
koperGeertje Pieters Scheltema, weduwe van
koperwijlen Reinder D. IJsenbeek cementmaler en koopman in kalk en steen
huurderPieter Jans
huurderAndries Claasen
naastligger ten oostenburgemeester S. Schaaff
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordende weduwe Antje Nauta
verkoper van 1/3Trijntje Dirks IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/3Johannes Oswaldmr. blikslager
verkoper q.q.Schelte Wybenga, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Douwes Zeilmaaker, curatoren overkoopman
verkoper van 1/2 van 1/3Grietje Jans IJsenbeek
verkoper van 1/2 van 1/3Hendrik Jans IJsenbeek
erflaterwijlen Jan Dirks IJsenbeek
verkoper q.q.Schelte Wybenga, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Douwes Zeilmaaker, curatoren overkoopman
verkoper van 1/3Dirk Reinders IJsenbeek, kind van
erflaterwijlen Reinder Dirks IJsenbeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertje Pieters Scheltinga wv Reinder Dirks IJsenbeek, kalk-, steen- en cementmaler koopt groot huis en cementmolen. Ten O. Wybe Andries, ten W. de Drie Romerssteeg en Jacob Reinalda, ten Z. de Lanen, ten N. het volgende perceel, een huis in de Drie Romerssteeg direct erachter. Ten O. de burgemeester S. Schaaff, ten W. de steeg, ten Z. het 1e perceel, ten N. wd. Antje Nauta. Gekocht van Trijntje Dirks- x Johannes Oswald, mr. blikslager, Grietje- en Hendrik Jans-, en Dirk Reinders IJsenbeek, allen voor 1/3, als erven Dirk Jansen IJsenbeek, cementmaler.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0183v van 25 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9oostLanen NZ1827‑00‑00 gghuis en cementmalerij
koperGeertje Pieters Scheltema, weduwe van
koperwijlen Reinder D. IJsenbeek cementmaler en koopman in kalk en steen
huurder huisde koper Geertje Pieters Scheltema 42‑00‑00 cg
huurder cementmalerijde koper Geertje Pieters Scheltema 68‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWybe Andries
naastligger ten zuidenLanen en straat
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten westenJac. Reinalda
naastligger ten noordenDrie Roemerssteeg
verkoper van 1/3Trijntje Dirks IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/3Johannes Oswaldmr. blikslager
verkoper q.q.Schelte Wybenga, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Douwes Zeilmaaker, curatoren overkoopman
verkoper van 1/2 van 1/3Grietje Jans IJsenbeek
verkoper van 1/2 van 1/3Hendrik Jans IJsenbeek, kinderen van
erflaterwijlen Jan Dirks IJsenbeek
verkoper q.q.Schelte Wybenga, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Douwes Zeilmaaker, curatoren overkoopman
verkoper van 1/3het kind van Dirk Reinders IJsenbeek
erflaterwijlen Reinder Dirks IJsenbeek
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Geertje Pieters Scheltinga wv Reinder Dirks IJsenbeek, kalk-, steen- en cementmaler koopt groot huis en cementmolen. Ten O. Wybe Andries, ten W. de Drie Romerssteeg en Jacob Reinalda, ten Z. de Lanen, ten N. het volgende perceel, een huis in de Drie Romerssteeg direct erachter. Ten O. de burgemeester S. Schaaff, ten W. de steeg, ten Z. het 1e perceel, ten N. wd. Antje Nauta. Gekocht van Trijntje Dirks- x Johannes Oswald, mr. blikslager, Grietje- en Hendrik Jans-, en Dirk Reinders IJsenbeek, allen voor 1/3, als erven Dirk Jansen IJsenbeek, cementmaler.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-064 , folio 134vLanen 9huis
eigenaarJacob Reinalda
gebruikerJacob Reinalda
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-065 , folio 134vLanen 9huis en cementmakerij
eigenaarOkke van der Stok
gebruikerOkke van der Stok
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0271v van 24 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9westLanen NZ hoek Drie Roemerssteeg700‑00‑00 cghuis
koperOcke Jurjens van der Stok, gehuwd met
koperGeertje Pieters Scheltema
naastligger ten oostenGeertje Pieters Scheltema
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenGeertje Pieters Scheltema
verkoperJacobus Simons Reinalda


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-064 , folio 134vLanen 9huis
eigenaarOcke van der Stok
gebruikerOcke van der Stok
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
opmerkinghieronder beklemd een gedeelte van no. 6-065
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-065 , folio 134vLanen 9huis en cementmakerij
eigenaarOcke van der Stok
gebruikerDouwe Heeres
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerJan Bierma
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-065, pag. 94Lanen 9Okke van der Stok
6-065, pag. 94Lanen 9Pieter van der Stok, 18 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0211v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9Lanen NZ1662‑15‑00 cghuis en cementmakerij
koperdr. Bouwe Scheltema medicinae doctor te Rotterdam
koperTaeke Scheltema te tussen Arnhem
koperPieter Rodenhuis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Douwe Andries
naastligger ten oostenWiebe Andries
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenMarten Hendriks
naastligger ten noordenOkke van der Stok c.u.
verkoperOkke van der Stok, gehuwd met
verkoperGeertje Pieters Scheltema


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0022v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 9Lanen NZ2000‑00‑00 cghuis en cementmalerij
koperJohannes Norel mr. loodgieter
naastligger ten oostenHendrik Meyer
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marten Hendriks
naastligger ten noordeneen eerder verkocht perceel
begunstigde van een lijfrenteGeertje Hendriks Reidhorst, gehuwd met30‑00‑00 cg
begunstigde van een lijfrenteJacob Reinalda
begunstigde van een lijfrenteHelena Reinalda, gehuwd met30‑00‑00 cg
begunstigde van een lijfrentedr. D. Ypey
verkoper q.q.P. Rodenhuis, procuratiehouder van
verkoperBouwe Scheltema te Rotterdam
verkoperTaco Scheltema te Velp
eerdere samenvatting door Yde Elsingaeen huis & cementmalerij nz. Lanen. Ten O. Hendrik Meyer, ten W. erven Marten Hendriks, ten N. perceel (b). 2) Twee kamers onder een dak met nog een kamer bij de noordelijkste, alle staande in de Drie Romerssteeg agter, ten noorden van de huisinge en cementmalerij


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-064 , pag. 131Lanen 9Johannes Norel 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-154Lanen 9Johannis Klaases Norel... gebruiker Jan Oorthuis, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-153, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk E-154; gebruiker is Klaas Norel, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-158, stalling; gebruiker Klaas Norel, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-154Lanen 9Klaas Norel... Buma; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1812, ovl 1815; gebruiker van wijk E-154, kalkkoper; eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); id. van wijk E-158, stalling; eigenaar is Johannes ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 9Klaas Norelfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-154Lanen 9Johannes NorelKlaas Norelkalkkoper


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 89 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-154Lanen 9Hinke van der Stok, overleden op 28 november 182937 jr, wed. Klaas Norel, vrouw van Rients de Wit, wijnwerker Laanen E 154, moeder van Dirkje (vrouw van Klaas Ymkes Kamminga, bakker Lollum) en Okke Norel (voogd is Sikko Posthuma, houtkoper) (uit 1e huwelijk) en minderjarige Bouwe, Geertje, Dirk, Jan, Baukje en nu wijlen Pieter Rientses de Wit (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 88 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-154Lanen 9Pieter Rientses de Wit, overleden op 10 december 18293 wk, dochter van Rients de Wit, wijnwerker/kalkkoopman Laanen E 154 en wijlen Hinke van der Stok (wed. Klaas Johannes Norel), broer van minderjarige Bouwe, Geertje, Dirk, Jan en Baukje Rientses de Wit, halfbroer van Dirkje (vrouw van Klaas Ymkes Kamminga, bakker Lollum) en minderjarige Okke Klazes Norel (voogd is Sikko Posthuma, houtkoopman) (uit 1e huwelijk moeder). Saldo fl. 161,72. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1254Lanen 9Rients de Wit koopmanHarlingenhuis, erf en trasmolen (260 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
E-154Lanen 9Huizinge met cementmalerij en verdere annexen aan de Lanen, gebruiker Rients de, Wit. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-154Lanen 9Cornelis Toutenburgoud 48 jaar, geb Britswerd en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-154; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-154Lanen 9Henderina Handtoud 33 jaar, geb Arle (?) en wonende te HRL. 1839, wijk E-154; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-154Lanen 9Hendrik Veldhuisoud 44 jaar, geb Gieterveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-154; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-154Lanen 9C Toutenburg stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-154Laanen48 jtimmermanBritswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd
E-154Laanen33 jArlegezin 1, v, protestant, gehuwd
E-154Laanen25 jvarensgezelWorkumgezin 2, m, protestant, gehuwd
E-154Laanen23 jBolswerdgezin 2, v, protestant, gehuwd
E-154Laanen44 jvarensgezelGieterveengezin 3, m, protestant, gehuwd
E-154Laanen26 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-154Lanen 9Bernardus Johannes Drost, overleden op 5 mei 184243 jr, postrijder, geboren Gorredijk, overleden Laanen E 154, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 44) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-154Lanen 9Hendrik Gerardus Groenewoud, overleden op 14 maart 1843(Certificaat van onvermogen), 21 jr (geboren 25/4/1821), bakkersknecht, overleden Lanen E 154, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-154Lanen 9Teuntje Oolgaard... Herst. EvL, dv Daniel O, en Antje Akkerboom; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-154, 155; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-125; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2546de Lanen E-154Aafke Tuinhout wed. W.H. Bouricius van Idema woonhuis
Sectie A nr. 2546de Lanen E-158Aafke Tuinhout wed. W.H. Bouricius van Idema stalling


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3600De Lanen E-150 Johannes J. Jager woonhuis en stal
Sectie A nr. 3600De Lanen E-150 Johannes J. Jager woonhuis en stal


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5127Lanen 9 (E-150)Jarig C. Mollema (en Cons., te Leeuwarden)woonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge123Schippersbond


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge123Schippersbond


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge123Schippersbond


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge123Schippersbond


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge & Zn.123Agent Schipperstransportvereen., comm.h.


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7428
Lanen 9Fa. D. van Drooge & Zoon


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge & Zn.123Agent Schipperstransportvereen., comm.h.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge & Zn.123Agent Schipperstransportvereen., comm.h.


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9866
Lanen 9Fa. D van Drooge en Zn.


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9866
Lanen 9Fa. D. van Drooge en Zn.


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9866
Lanen 9Fa. D van Drooge en Zn.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 9H. van Droogebazalthandelaar
Lanen 9L. van Droogebazalthandelaar
Lanen 9D. van Droogeconcertzaalhouder


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12397
Lanen 9aFa. D. van Drooge en Zn.


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 9, HarlingenLanen 9D. van Drooge & zn.beton- en wegenmaterialen


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 9, HarlingenLanen 9D. van Drooge & zn.handel in wegenbouw-materialen


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19960
Lanen 9Firma D. van Drooge


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19961
Lanen 9Firma D. van Drooge


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9Noord-Ned. Wegenbouw v.h. Fa. D. v. Drooge & Zn.123
Lanen 9D. v. Drooge & Zn.123Scheepsbevr., wegenmat., exp.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 9K. (Klaes) de Groot


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 9rijksmonument 20492


2023
0.3404860496521


  terug