Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 54
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 545-155 5-170 F-204F-195


Naastliggers vanLanen 54
ten oostenLanen 56
ten zuidenSchritsen 45
ten westenLanen 52
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 54naamloze steeg ten westen


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0465r van 21 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 54Lanen ZZ van voren de straat tot achter aan het water van de Zuidergracht475‑00‑00 GGwoonhuis
koperJan Janssen, gehuwd met
koperGryet Wolters
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenIsbrandt Luytes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGryet Doutzes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperTrijn Hommes, gehuwd met te Franeker
verkoperNiclaes Ens secretaris van Franekeradeel


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0039r van 12 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 54Lanen ZZ1000‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
koperJan Rutten, gehuwd met
koperSyntie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenIJsbrandt Luytzes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHans Janssen
naastligger ten noordenLanen
verkoperde weduwe van wijlen Jan Pieterssen Knas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rutten x Sijntie Jacobs Cloribusdr.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0058r van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Ruytten


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Rutten


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102v van 7 dec 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Rutten


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0311v van 4 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Rutten


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0079r van 3 sep 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Rutten


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0026v van 19 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Rutten


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127r van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rutten


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0165r van 21 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 54Lanen ZZ251‑07‑00 GGhuis
koperSicke Scheltes, gehuwd met
koperJancke Harckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenAryen Reyners
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hendrick Harmens
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperAlbardt Clasenslotmaker


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0096r van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenRogier Jansen


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0073r van 11 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRogier Jansen de Kock


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0076v van 10 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRogier Jansen de Cock


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0041r van 30 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 54Lanen ZZ872‑14‑00 GGhuis, loods, zomerkeuken en plaats
koperGellius Vetzensius
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenAte Warners knoopmaker
naastligger ten zuidende verkoper Foppe Foppes
naastligger ten westenHiltie Dircx* wolnaaister
naastligger ten westende koper Gellius Vetzensius
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperFoppe Foppes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0087r van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 22rLanen 54burgemeester Wetzensius, absentf. 8000-00-00 (6000+2000)


1672 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 211 folio 121r van 7 okt 1672 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 54
overledeneoud burgemeester Gellius Vetzensiusprocureur postulant
Jurrien Syborgh, gehuwd met
Antie Vetzensius
Geert Albarts van Minden bestevader, geauthoriseerde curator over
de drie nagelaten kinderen van wijlen Theodorus Vetzensius, gehuwd metfiscaal
Geeske Geerts van Minden
mr. Cornelius Vetzensius
Pyttes Jelles oudoom, geauthoriseerde curator overwieldraaier
Jacobus Vetzensius erfgenaam van 1/5
Jan Wybrandts oom, geauthoriseerde curator over
Abrahamus Vetzensius erfgenaam van 1/5
Dirkjen Jans den sterffhuise gefraequenteerd hebbendedienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0121r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ende gemakt ten owerstaene van de heren burgemeesteren Jacobus Voorda ende Hendrick Coenraets Ludinga als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, in 't sterffhuis van den E. Gellius Vetzensius in lewen oldt burgemeester deser stede Harlingen ende procureur postulant aldaer, van alle de goederen, actien ende crediten bij den selwen oldt burgemeester metter doodt ontruimt ende naegelaten ende ten selwen sterffhuise bevonden, alles ten versoecke van coopman Jurrien Syborgh als man ende voogdt van Antie Vetzensius, Geert Albarts van Minden als bestevader ende geauthoriseerde curator ower de drie naegelaten kinderen van de owerleden fiscaal Theodorus Vetzensius bij sijn dochter Geeske Geerts van Minden in echte verweckt, mr. Cornelis Vetzensius voor hem selffs ende Pytter Jelles wieldraeyer als old oom ende geauthoriseerde curator over Jacobus Vetzensius sampt Jan Wybrandts als oom ende geauthoriseerde curator over Abrahamus Vetzensius in dier qualiteit gesamentlijck ende respectievelijck elx voor een vijftepart erffgenamen van welgedachte [0121v] owerledene haer vader ende bestevader, sijnde de aengevinge van de huisgeraden ende inboelen gedaen bij Dirkjen Jans als dienstmaegt in den sterffhuise ende alsoo 't selwe gefraequenteert hebbende, nae belofte van getrouwigheyt daer toe staende in handen van de heer mede commissaris Hendrick Coenraedts gepraesteert, ende is daerop vorders geprocedeert als volgt. Actum den 7 octobris 1672.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 54Lanen ZZ650‑00‑00 GGhuis, loods, zomerkeuken en plaats
koper provisioneelBeernt Stint mr. kleermaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenMarten Broers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHillie Dircx* wolnaaister
naastligger ten noordenLanen en diept
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius, gehuwd met
verkoperwijlen Aeltie Dirx Harderwijck


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216r van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van mr. Barent Stint


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0178v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0364v van 8 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 54Lanen ZZ450‑00‑00 GGhuis met loods, plaats en tuintje
koperPieter Cornelis, gehuwd metmr. kleermaker
koperWybrigien Juriens
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Bauke Jacobs
naastligger ten zuidenPieter IJsbrands
naastligger ten westenGrietie Ellerts
naastligger ten noordenLanen
verkoperPybe van Stint maior annis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-155Lanen 54huis
eigenaarPieter Cornelis
gebruikerPieter Cornelis
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-155Lanen 54huis
eigenaarPieter Cornelis
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-155Lanen 54huis
eigenaarPyter Cornelis
gebruikerPyter Cornelis
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0100r van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Cornelis mr. kleermaker


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0010v van 22 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Cornelis mr. kleermaker


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0081r van 2 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 54Lanen ZZ300‑00‑00 CG1/2 huis
koperTrijntje Pyters, gehuwd met
koperFrederick Dobbart hovenier
naastligger ten oostende burgerkolonel
naastligger ten zuidenJan Wybrens
naastligger ten westenHessel Doekles
naastligger ten noordenLanen
verkoperPyter Cornelismr. kleermaker


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0004r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Cornelis


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-155Lanen 54huis
eigenaarPyter Cornelis
gebruikerPyter Cornelis
opmerking1720 insolvent verklaart 15-00-00


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0134r van 21 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 54Lanen ZZ568‑00‑00 GGhuis
koperJan Harmens, gehuwd metschoolmeester
koperJeltje Jobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenSybrand Feykes Camsma
naastligger ten zuidenHessel Doekles
naastligger ten westenJan Wybrens
naastligger ten noordenLanen
verkoperTrijntje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Fredrik Dobberthovenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens, schoolmeester x Jeltie Jobs koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Sybrand Feykes Camsma, ten Z. Hessel Doekles, ten W. Jan Wybrens [Wijngaarden], ten N. de Lanen. Gekocht van Trijntie Pieters wv Fredrik Dobbert?, hovenier.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-155 Lanen 54Jan Harmens, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-155Lanen 54huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0230v van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Harmens


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0062v van 27 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Harmens


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0105v van 29 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Harmens


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0097v van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 54Lanen ZZ960‑00‑00 CGhuis
koperJarichius Eelcoma onderwijzer van de Latijnse school
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgerkolonel S. F. Camsma
naastligger ten zuidenFokke Gerbens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen
verkoperLijsbeth Johannes, laatst weduwe van
verkoperwijlen Jan Harmens, en erfgename van haar dochterschoolmeester
verkoperwijlen Sytske Jans


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0106r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordends. E. Eelcoma


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0004r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 54Lanen ZZ129‑21‑00 GGhuis
koperJan Yemes de Groot, gehuwd metscheepstimmerbaas
koperLijsbeth Cornelis van der Meulen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJarichius Eelcomarector van de Latijnse Scholen te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Yemes de Groot, scheepstimmerman x Lijsbeth Cornelis v.d. Meulen koopt huis zz. Lanen. De koper en anderen tot naastliggers. Gekocht van Jarichius Eelcoma. Er is ook een acte van nov 1736.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0016v van 5 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Yemes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-170, pag. 119Lanen 54Jan Yemes2‑00‑00 cghuis


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0110r van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 54Lanen ZZ wijk F-204 nabij de Woudemansteeg175‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Clemens, gehuwd met
koperMientje Sikkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑00 CG
huurderJan Oorthuis
naastligger ten oostenHendrik Meyer
naastligger ten zuidenYeme de Groot
naastligger ten westenWessel Lolkes
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Jan Cornelis van der Meulen, toeziend voogdhoutzaagmolenaar
verkoper q.q.Tjepke Gratema, administratorkoopman
verkoper q.q.Hermanus Peaux, administratoren overkoopman
verkoper van 1/2Yeme Jans de Groot, erfgenaamscheepstimmerman
verkoper van 1/6Pietje, erfgenaam
verkoper van 1/6Grietje, erfgenaam
verkoper van 1/6Jan Cornelis de Groot, erfgenamen van
verkoperwijlen Elisabeth Cornelis van der Meulen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Yemes de Groot


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-204Lanen 54Henricus Clemens... geb 11 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-204Lanen 54Henricus Clemens Henricus Clemens koekbakkersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1342Lanen 54wed. Hendrikus KleemansHarlingenhuis en erf (73 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-204Lanen 54Mintje Sikkes van der Zee... Sikke vdZ, en Pierkje ... ; BS geb 1811, ovl 1841; oud 75 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-204; VT1839; geb 20 okt 1764, ged 21 apr 1797 Grote Kerk HRL, (bejaard), dv Sikke van der Zee en Pierkje ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-204LaanenMentie S van der Zee75 jMakkumv, protestant, weduwe
F-204LaanenHendrik Posthuma26 jblauwververHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-204LaanenJelle Posthuma24 jtimmermanHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 334 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-204Lanen 54Mintje Sikkes van der Zee, overleden op 24 juli 184177 jr, geboren Makkum 20/10/1763, overleden Laanen F 204, wed. Hendericus Kleemans, moeder van Sipkje (vrouw van Jan B. Pors, varensgezel) en Pierkje Hendericus Kleemans (vrouw van Wiebe Faber, stoeldraaier), grootmoeder van Hendrik, blauwverversknecht en Jelle B. Posthuma, timmermansknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-204Lanen 54Gerrit Taekes Tol... ''Tolsma'', zv Taeke Gerrits T, en Geertje Rinses Bootsma; BS huw 1837, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-204, wijk G-258; oud 36 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-221 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-204Lanen 54Thomaske Sakes de Vriesgeb 1809 Pietersbierum, ovl 3 mrt 1854 HRL, huwt met Age Annes Zeilmaker, N.H., dv Sake dV, en Grietje Jans; bev.reg. HRL 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk F-204, wijk G-293, wijk H-210


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1342Lanen F-204Hermanus van Dijkwoonhuis


1879 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 54, HarlingenLanen 54J.M.1879.'baksteeninscriptie (J. Meijer-Krol)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1342De Lanen F-195Fredrikus Hendriks Meijerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1342Lanen 54 (F-195)Frederik Meijerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 54J. Stienstramelktapper


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 54, HarlingenLanen 54 HommingaKaashuisfijnere kaassoorten, fijne melkproducten


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenS. Homminga510Kaashuis, grooth. in boter


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenS. Homminga510Kaashuis, grooth. in boter


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenS. Homminga510Kaashuis, grooth. in boter


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 54, HarlingenLanen 54 HommingaKaashuis


1989 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Lanen 54Bouw ws. einde achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 54rijksmonument 20516
  terug