Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 345-1655-1655-180F-214F-206


Naastliggers vanLanen 34
ten oostenLanen 36
ten zuidenSchritsen 25
ten westenLanen 32
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 34naamloze steeg ten oosten


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0247v van 10 dec 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 34Lanen ZZ900‑00‑00 cghuis
koperMinck Harmens, gehuwd metbrouwer
koperRixtie Teeckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenMinck Harmens, gehuwd metbrouwer
naastligger ten oostenRixtie Teeckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Wigbolt Hendricx
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperFrans Reinerts Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinck Harmens, brouwer x Rixtie Teeckes koopt huis zz. Lanen. Ten O. de koper, ten W. Wigbolt Hendricx. Gekocht van Frans Reiners Templar, voor


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0039r van 18 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 34Lanen ZZ350‑00‑00 ggstokerij met een kamer of woning erachter en een ledige plaats
koperDirk Aukes, gehuwd met
koperTrijntje Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuideneen mouterij
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperwijlen Mink Harmens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Aukes x Trijntje Jans koopt een stokerij met een camer erachter en een ledige plaats, op de Lanen. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van wd. Minck Harmens voor 350 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 23vLanen 34Dirck Auckesf. 500-00-00


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-165Lanen 34huis
eigenaarDirck Auckes wed.
gebruikerDirck Auckes wed.
opmerkingonmagtich


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-165Lanen 34huis
eigenaarDouwe Sickes
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingonvermogende


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-165Lanen 34huis
eigenaarwed. Douwe Sipkes
gebruikerwed. Douwe Sipkes
opmerkingonvermogende


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0122r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 34Lanen ZZ575‑00‑00 cghuis
koperSioerd Johannis, gehuwd metmr. timmerman
koperAntie Gosses
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenDouwe Jelles Vettevogel
naastligger ten zuidenJacob Groenewolt c.s.
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenvroedsman Buma
verkoperSioukien Dirks, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Sickes Siderius


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-165Lanen 34huis
eigenaarSjoerd Johannes
gebruikerSjoerd Johannes cum soc.
aanslag huurwaarde04‑03‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-165Lanen 34huis
eigenaarSjoerd Johannes
gebruikerSjoerd Johannes cum soc.
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-165, fol. 97rLanen 34Sjoerd Johannes cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 0 kinderentimmerman, mr.32:0:00 cg5:6:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-165Lanen 34huis
eigenaarSjoerd Johannis
gebruikerSjoerd Johannis
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-165Lanen 34huis
eigenaarSjoerd Johannis
gebruikerSjoerd Johannis
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-180Lanen 34huis
eigenaarGosse Sjoerds
gebruikerGosse Sjoerds
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0150v van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 34Lanen ZZ500‑00‑00 gghuis
koperDooitze Theunis kooltjer onder Almenum
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenJan Gerryts Schoone
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Buma [staat: Bouma]
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.dr. Hendrik Philip Stambke, curator bonorum overadvocaat Hof van Friesland
verkoperde verlaten boedel van Gosse Sjoerds, gehuwd metmr. huistimmerman
verkoperAaltje Rintjes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-180Lanen 34huis
eigenaarDooitse Teunis
gebruikerDooitse Teunis
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerFettje Claasen
huurwaarde20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0183v van 29 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 34Lanen ZZ200‑00‑00 cghuis
koperCornelis Arjens Jonker, gehuwd met
koperSymke Pieters Bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenSytse Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen A. Wijngaarden
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Buma [staat: Bouwma]
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperDooitze Theunisoud gardenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker x Symke Pieters Bakker koopt een huis zz. Lanen, met vrij in- en uitgang langs de steeg ten O. Ten O. Sytse Jans, ten W. erven Buma, ten Z. erven Abraham Wijngaarden, ten N. de straat. Gekocht van de diaconen van de Ger. gemeente, als alimentatoren over Doytse Teunis, voor 200 cg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0286r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 34Lanen ZZ400‑00‑00 cghuis
koperPieter Lourensen, gehuwd met
koperMartje Thijssen
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenSytse Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Wijngaarden
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Buma [staat: Bouma]
naastligger ten noordenLanen
verkoperCornelis Jonker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lourens x Martje Thijsses koopt een huis zz. Lanen, met vrij in- en uitgang langs de steeg van de naastligger ten O. Ten O. Sytse Jans, ten Z. erven Abraham Wijngaarden, ten W. erven Buma, ten N. de straat. Gekocht van Cornelis Jonker.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-180 , pag. 120Lanen 34Pieter Louwrens 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-214Lanen 34Laas Laases Wijnalda... en Sjoukje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1815, ovl 1836, ovl 1855, ovl 1860; gebruiker wijk F-214, kleermaker; eigenaar en medegebruiker Pieter Lourens, groenteverkoper, 1814. (GAH204); Wij ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-214Lanen 34Pieter Laurens Pieter Laurens groenteverkoper
F-214Lanen 34Pieter Laurens Laas Wijnaldakleermaker


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 37 van 9 apr 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-214Lanen 34koopaktefl. 200huis F-214
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperBauke Johannes van der Meulen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1361Lanen 34 Bauke Meulen Harlingenhuis (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-214Lanen 34Antie S Boetjeoud 34 jaar, geb Terhorne en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-214Lanen 34Djieuwke van der Hoevenoud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-214Lanen 34Henricus Verhoeven... BS huw 1829, huw 1832, ovl 1844; oud 55 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-214; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-214Lanen 34Maria Hillebrands... Wietses; BS huw 1829, ovl 1844; oud 48 jaar, (vnm: Marijke), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-214Lanen 34Meinte Posthumaoud 34 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-214Lanen 34Melchior Zeilmaker... Ha18 51 wijk F-291; oud 34 jaar, (geslnm: Zeylemaker), geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-214; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-214Lanen 34Sjoeke Jacobs van der Woude... 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-291; oud 33 jaar, (vnm: Sjouke), geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-214LaanenHendrik Verhoeven55 jschoenmakerAmsterdamgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
F-214LaanenMarijke Hilbrands48 jFranekergezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-214LaanenHilbrand Verhoeven20 jFranekergezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-214LaanenBernardus Verhoeven11 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-214LaanenCornelia Verhoeven17 jFranekergezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-214LaanenDjieuwke van der Hoeven46 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
F-214LaanenFrederik Rob6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenCatharina Rob16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenGrietje Rob11 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenMeinte Posthuma34 jgeenGordijkgezin 3, m, protestant, gehuwd
F-214LaanenAntie S Boetje34 jTerhornegezin 3, v, protestant, gehuwd
F-214LaanenZytse Posthuma11 jTerhornegezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenArp Posthuma3 jStavorengezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenBaukje Posthuma8 jTerbandgezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenSjouwkje Posthuma1 jMarssumgezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenMelkert Zeylmaker [Zeylemaker]34 jzeylmakerHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd
F-214LaanenJacob Zeylmaker5 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenEeltie Zeylmaker1 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenGeertruida Zeylemaker9 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenAlida Zeylemaker7 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenRimkje Zeylemaker3 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenSjouke van der Woude33 jLemmergezin 4, m, protestant, gehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-214Lanen 34Jan Schuil, overleden op 7 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 2 wk (geboren 20/1/1843), overleden Lanen F 214. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-214Lanen 34Catharina van der Heide, overleden op 6 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 60 jr, geboren Middelburg 24/4/1784, overleden Lanen F 214, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-214Lanen 34Anna Rink... Nak; BS huw 1818, ovl 1842, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-212, 213, 214, 261, supp wijk G-386, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-214Lanen 34Pieter van der Geestgeb 1804 Leeuwarden, huwt met Aafke Sannes, (gk), kistmaker, vest. 20 mei 1856 uit Leeuwarden, A 21 jul 1857 naar Leeuwarden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-214


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4082De Lanen F-206 Pieter Schenkius woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4082Lanen 34 (F-206)Joh. Theod. Moonen (te Schrans bij Huizum)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 34F. Weitenbergslager
Lanen 34aK. v/d Sluisschipper  terug