Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 336-0796-0796-075E-170E-162


Naastliggers vanLanen 33
ten oostenLanen 35
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 25
ten noordenLanen 31


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0444r van 10 feb 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lyscke van Weda


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0254v van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33Lanen NZ 33/351450‑00‑00 ggtwee huizen naast en aan elkaar strekkende noordwaarts tot aan de ringmuur met de uitgang in de brede steeg ten westen van het kleinste huis
koperDirck Pieters Maes, gehuwd met
koperTrijnke Waelings
verpachter grond kleinste huisde erfgenamen van wijlen Tyalcke Claesens 0‑12‑00 cg
verpachter grond grootste huisde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenDirck Pieters Maes c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg, brede
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBauck Sytzes, gehuwd met
verkoperJan Bredael
verkoperLijsbeth Jans, gehuwd met
verkoperLambert Warners
verkoperMaycke Janssen, gehuwd met
verkoperClaes Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDierck Pieters Maes x Tryncke Waelings kopen twee huizen naast en aan elkaar, nz. Lanen, strekkende van vooren van de straat tot achter aan de ringmuur, met de uitgang in de brede steeg ten westen van het kleinste. Kopers moeten zicg houden aan een contact over het leggen van dongh, van 8 jan 1593. Ten O. de proclamanten, ten W. de brede steeg. Grondpacht voor het kleinste huis 12 st aan erven Tyalcke Claesen, voor het grootste huis 6 st aan de Stad. Gekocht van Bauck Sytzes, tegenwoordig x Th. Bredael, Lijsberts Jans x Lambert Warners, en Maycke Jans x Claes Harmens, voor 1450 GG.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0282r van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33Lanen NZ strekkende noordwaarts (24 voet lang) tot aen de schursteen toe opte steigh ten westen290‑00‑00 ggvooreind van een huis
koperBuwe Luyties, gehuwd met
koperIntgie Gerryts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Tialcke Claesen 0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenDirck Pieters Maes c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJohannes Janssen
naastligger ten noordenDirck Pieters Maes c.u.
verkoperDirck Pieters Maes, gehuwd met
verkoperTrijnke Waelings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Luyties x Intgie Gerryts


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0174v van 14 okt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBuwe Luytties


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0099v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33Lanen NZ325‑00‑00 gghuis
koperIdsard van Hettinga, gehuwd met
koperSijcke van Hylcama
verpachter grondde kopers Idsard van Hettinga 0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende kopers Idsard van Hettinga c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAart Johannis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBuue Luytiens, gehuwd met
verkoperJuttie Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdsert van Hettinga x Sijke van Hylcama koopt een huis nz. Lanen. Ten O. de koper en een steeg. Het is belast aan van Wetsens. Gekocht van Buwe Luytiens x Intie Gerryts, voor 325 gg.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33Lanen NZ300‑00‑00 ggledige plaats
koperIppe Meynerts c.u.mr. timmerman
naastligger ten oostenverkoper Idsaert van Hettinga
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAert Joannes
verkoperIdsaert van Hettinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Meinerts, mr. timmerman, koopt een ledige plaets c.a. nz. Lanen. Ten O. de verkoper, ten W. Aert Joannes en een openbare steeg. Gekocht van Idsert van Hettinga, voor 300 gg.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0267v van 20 jun 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33Lanen NZ1120‑00‑00 gghuis
koperDoede Piers, gehuwd metkuiper
koperAuck Tuenis
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostengedeputeerde Idsaert Hettinga
naastligger ten westensteeg waarlangs in- en uitgang
naastligger ten westenhet huis van Aert Johannes
naastligger ten noordenweduwe Siucke
verkoperIpe Meynerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Piers, kuiper x Auck Teunis koopt een huis nz. Lanen. Ten O. Idsert van Hettinga, ten W. de openbare steeg waarin dit huis een in- en uitgang heeft, en Aert Johannes, ten N. Dieucke? of Rincke?, een wd. Gekocht van Ipe Meynerts, voor 1120 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoede Piers kuiper


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0049r van 8 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoede Piers kuiper


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021va van 1 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33Lanen NZ1000‑05‑00 gghuis met een vrije uit- en ingang in de steeg ten westen
koperSymon Reins
koper provisioneelPieter Arentz q.q.1000‑05‑00 gg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gerloff Fransen
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aart Joannis
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende stad Harlingen: armvoogdij
verkoper q.q.Pieter Evertz, curator
verkoper q.q.Harmen Pieters, curatoren overbrouwer
verkoperMarike Doedes, erfgenaam
verkoperSymen Douwes, gehuwd metmolenaar
verkoperHylkjen Doedes, erfgenamen van
erflaterwijlen Doede Pierskuiper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0188v van 24 jan 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33achterLanen recht achter het huis van de koper225‑00‑00 ggkamer
koperSymon Rinses
naastligger ten oostenJan Wybes
naastligger ten zuidende koper Symon Rinses
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Idsert Hettinga
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): diaconie


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 12vLanen 33Symon Reynsf. 7000-00-00


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0195v van 3 apr 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastliggerin te gaan bij het huis van Symen Reyns
naastligger ten oostende weudwe van Ypke Jelles


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0195v van 3 apr 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastliggerin te gaan bij het huis van Symen Reyns
naastligger ten oostende weudwe van Ypke Jelles


1690 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 35r van 20 sep 1690 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 33
inventarisantAafke Hettinga, weduwe van
wijlen Hector van Hoytemamr. chirurgijn
Ulricus Huber, curator overoud raad Hof van Friesland
Anthony Hectors Hoytema nagelaten minderjarige zoon, oud 19 jaren
Lodewijck Hectors Hoytema nagelaten minderjarige zoon, oud 16 jaren
aangeverTjeerd Hectors Hoytema nagelaten oudste zoonmr. chirurgijn
inleiding bij de boedelinventarisatie[0035r] Ontsegelinge van slotten ende respectievelijke inventarisatie ende beschrijvinge van goederen, actien ende credyten bevonden ten sterfhuyse van wijlen Aafke Hettinga, in leven weduwe van Hector van Hoytema, mr. chirurgijn aldaar, gedaen ten overstaan van de heere praesiderende burgemeester dr. Ericus Haarsma als commissaris, geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ter instantie van de heere Ulricus Huber, old raedt in den Hove provinciael van Friesland etc., als geauthoriseerde curator over Anthony ende Lodewijck Hectors Hoytema, nagelaten minderjarige soonen van gedaghte Aefke Hettinga respectievelijk old 19 en 16 jaren, en dat mede op 't aengeven van Tjeerd Hectors Hoytema, mr. chirurgijn, de oldste soon, als den sterfhuyse best bekent sijnde, die ook belooft heeft onder [0035v] solemnelen eede, aan handen van gedachte heere commisaris, om nae sijn beste weeten en kenisse alles getrouwelik te sullen aengeven, waer op tot de beschrijvinge is geprocedeert, soo volght, actum Harlingen den 20 september 1692.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0021ra van 28 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33Lanen NZ730‑00‑00 cghuis
koperSicco Salemons havenmeester
naastligger ten oostenJan Wybes Kalff c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Aerts
naastligger ten noordenJan Wybes Kalff c.u.
verkoper q.q.Sybrandus Feytama, curatormr. plateelbakker
verkoper q.q.Reyner Jansen, curatoren overmr. zeilmaker
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Symen Reyns, gehuwd metgaljootschipper
verkoperAeltie Jans


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100v van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0048v van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenruime steeg


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0051v van 29 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSicco Salomons havenmeester


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-079 , folio 119Lanen 33huis
eigenaarSicco Salomons wed.
gebruikerEvert Drogenham
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-079 , folio 77vLanen 33huis
eigenaarSicke Salomons wed.
gebruikerEwert Drogenham
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan7‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0108r van 13 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33Lanen NZ565‑00‑00 cghuis
koperHendrik Dirx, gehuwd metmetselaar
koperRiemke Outgers
huurderJelmersma c.u.bode27‑00‑00 gg
naastligger ten oostenHere Dirx
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenHere Dirx
verkoperBaukje Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Sicke Salomons


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-079 , folio Lanen 33huis
eigenaarwed. Hendrik Dirks
gebruikerJan Wouters
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-079 , folio 78rLanen 33huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerBauke Ydes
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑06 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0168v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-079 , folio 78rLanen 33huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerSikke Jansen
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0090r van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33Lanen NZ445‑14‑00 gghuis
koperHendrik Jansen de Wit, gehuwd metmr. bontwever
koperMarijke Jans
huurderWalte Hayes c.u.
naastligger ten oostenRinske Kalf
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westengrote steeg
naastligger ten noordenHarmen Agema
verkoperDirk Jansenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen de Wit, mr. bontwever x Marijke Jans kopen een huis nz. Lanen met diverse kelders, kelderkamer en bovenkamers, bewoond door Walte Hayes c.u. Ten O. Rinske Kalf, ten Z. de Laenen, ten W. een grote steeg, ten N. Harmen Agema. Geen grondpacht. Gekocht van mr. metselaar Dirk Jansen, voor 445 GG 14 st.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0109v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Jansen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-079 , folio 79rLanen 33huis
eigenaarHendrik de Wit
gebruikerHendrik de Wit
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0244r van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenruime steeg waardoor vrij in- en uitgang


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-079 , folio 79rLanen 33huis
eigenaarHendrik de Wit
gebruikerHendrik de Wit
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0174r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33Lanen NZ549‑07‑00 gghuis
koperHendrik Pesma nomine proprionotaris
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Houtkoper
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordenEeltje Aukes Travaille
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curator overnotaris
verkoperde verlaten boedel van Hendrik Janzen de Witteoud fabrikeur in bonten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Pesma, notaris, koopt huis nz. Lanen. Ten O. erven Jacob Houtkoper, ten W. de Wijde Steeg, ten Z. de Lanen, ten N. Eeltje Aukes Travaille. Gekocht van Hendrik Janzen de Witte, fabrikeur van bonten.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-075 , folio 135vLanen 33huis
eigenaarWestra wed.
gebruikerLolkjen Obbes
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerGerben Minse wed.
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerJan IJsenbeek wed.
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal65‑16‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal63‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑10‑02 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0173r van 25 apr 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0209v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33Lanen NZ456‑00‑00 gghuis en tuintje
koperDirk Jacobs metselaar
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Olivier
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten noordenA. R. van Dalsen n.u.
naastligger ten westensteeg
verkoper van 1/3Doetje Jacobs Houtkoper, gehuwd met
verkoper van 1/3Johannes Hogenhuismr. slotmaker
verkoper van 1/3Jacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper
verkoper van 1/3Aak Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/3Johannes Wopkesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Jacobs, mr. metselaar, koopt een mooi huis en tuin nz. Lanen. Ten O. erven burgemeester Olivier, ten W. een steeg waarin vrij in- en uitgang, ten Z. die straat, ten N. Notaris van Dalsen. Gekocht van Doetje Jacobs Houtkoper x Johannes Hogenhuis, mr. slotmaker, voor 1/3, Jacob Jacobs Houtkoper, voor 1/3 en Auck Jacobs Houtkoper x Johannes Wopkes, mr. bakker, voor 1/3. Totaal voor 456 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0186r van 2 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33Lanen NZ850‑00‑00 cghuis
koperGerryt Zweerus, gehuwd mettimmermansknecht
koperAntje Fransen
huurderPieter Christiaans
huurderRintje Tjepkes
naastligger ten oostenJacob Brouwer
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordenP. Tetrode
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
verkoperDieuwke Pesma, gehuwd met
verkoperAugustinus Robbertus van Dalsennotaris


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-075 , folio 135vLanen 33huis
eigenaarGerryt Sweerus
gebruikerSikke Jansen
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerB. Wiggerts
huurwaarde38‑00‑00 cg
gebruikerRinse Hedses
huurwaarde17‑00‑00 cg
huurwaarde totaal71‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal68‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑09‑00 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0267r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33Lanen NZ760‑00‑00 cghuis
koperHarmen Homeulen, gehuwd metkoopman
koperGeertje Andries
huurder benedenkamerFrans Baukes
huurder bovenkamerRoth c.u.grenadier sergeant
huurder bovenkamerSikke Sikkes c.u.
naastligger ten oostenJacobus Brouwer n.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordenP. Tetrode
verkoperGerryt Sweerus, gehuwd metkoopman
verkoperAntje Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Homeulen x Geertje Anderies koopt een huis nz. Lanen, beneden bewoond door Frans Baukes, en de bovenkamers door de grenadier sergeant Roth en Sikke Sikkes. Ten O. Jacob Brouwer, ten W. een wijde steeg, ten Z. de Lanen, ten N. Pieter Tetrode. Gekocht van Gerryt Sweerus x Antje Fransen, voor 760 cg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-075 , folio 135vLanen 33huis
eigenaarHarmen Homeulen
gebruikerLammert Oeges
huurwaarde10‑08‑00 cg
gebruikerSichman wed.
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerHarmen Homeulen
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0294r van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Homeule mr. bontwever


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0003r van 17 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Homeulen


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0224r van 13 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0113r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. Homeulen


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0244v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 33Lanen NZ wijk E-171700‑00‑00 cghuis
koperWijnand Hoekers mr. slager
naastligger ten oostenRuird Swart c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg [staat: Schoolsteeg]
naastligger ten noordenRuird Swart c.u.
verkoperHarmen Homeulenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Abes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0291v van 8 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-075 , pag. 132Lanen 33Wijnand Hoekers 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-170Lanen 33Wijnand Hoekers... 1849, ovl 1850, ovl 1852,; eigenaar en gebruiker van wijk E-169, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-170, slager, 1814. (GAH204); W.H. eigenaar van percelen nrs. 1267 en 1269 te HRL, vleesschouwer, woonplaats ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-170Lanen 33Wijnand HoekersWijnand Hoekersslager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1269Lanen 33Wijnand Hoekers vleeschhouwerHarlingenhuis (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-170Lanen 33Elise de Moloud 63 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-170; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-170Lanen 33Johanna Hoekers... 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-198; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman en slagerse, wijk E-170; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-170Lanen 33L Hoekers stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-170Laanen63 jgeenAmsterdamv, protestant, weduwe
E-170Laanen23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-170Laanen37 jkoopman en slagerHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1269de Lanen E-170Hemmes van der Meulen woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1269De Lanen E-162 Coenraad van der Meulen Kunée woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1269Lanen 33 (E-162)Pieter Oldenburghwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 33B. Bergsmagroentenhandelaar
Lanen 33R. Tigchelaarschipper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 33J. (Jan) Faber


2023
0.14874315261841


  terug