Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 83-162 3-184 G-220G-263


Naastliggers vanLammert Warndersteeg 8
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidende Kruisstraat
ten noordenLammert Warndersteeg 6


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0108v van 14 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van oud burgemeester Coenraet Abbes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0149r van 29 mei 1641 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 8Lammert Warndersteeg WZ [staat: nieuwe kerkstraat] tegenover de hiervoor gekochte zoutkeet1601‑00‑00 GGkamer
koperoud burgervaandrig Schelte Juriens
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Dirx 0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Coenraet Abbes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125r van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0014r van 2 mrt 1678 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 8Lammert Warndersteeg OZ2400‑00‑00 CGkamer
koperDoede Hendricks, gehuwd metzoutzieder
koperBauckien Seerps
verpachter grond kamerde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenhuis genaamd het Wapen van Batavia het Wapen van Batavia
naastligger ten westende hof van Freerck Braem
naastligger ten noordenMinne Jansen
verkoper van 1/2Maria Sybema, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Schelto Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Georgius Fonteynmedicinae doctor
verkoper van 1/3 van 1/2Maria Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Susanna Fonteyn


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-162Lammert Warndersteeg 8keet
eigenaarsecretaris Backer
gebruikerArjen Robijns
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde40‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-162Lammert Warndersteeg 8keet
eigenaarsecr[etaris] Backer
gebruikerArjen Robijns
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde40‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan30‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-162Lammert Warndersteeg 8keeth
eigenaarHermanus Portier nom. uxor.
gebruikerHermanus Portier nom. uxor.
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde33‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-162Lammert Warndersteeg 8soutkeet
eigenaarHarmanus Portier n.u.
gebruikerHarmanus Portier n.u.
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde33‑06‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-162Lammert Warndersteeg 8zoutkeet
eigenaarTjalling Tjallingii
gebruikerTjalling Tjallingii n.u.
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde36‑07‑04 CG


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0244r van 22 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhof en koetshuis gekocht door Daniel Sloterdijk


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0234r van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Hibma


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0276av van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Hibma


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0011v van 22 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 8Lammert Warndersteeg WZ140‑00‑00 GGhuis en weefwinkel
koperFreerk Fontein koopman
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenJohannes moutmaker
naastligger ten westenJacob Hibma koopman
naastligger ten noordenJacob Hibma koopman
verkoperJan Allertsbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein, koopman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0023v van 11 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer W. J. Hanekuyk


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 124r van sep 1808 , betreft pand G-220 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Lammert Warndersteeg 8


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0124r van 4 sep 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 8Lammert Warndersteeg WZ [staat: Kruisstraat NZ]150‑00‑00 CGhuis
koperW. J. Hanekuik advocaat
huurderOepke Zomer
huurderSymon Gerlofs
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenW. J. Hanekuik
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Geert Roelofs
verkoper van 1/3Houkje Roelofs, gehuwd met
verkoper van 1/3Feike Dirks
verkoper van 1/3Neinke Roelofs, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirk Faber


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-184, pag. 68Lammert Warndersteeg 8F Tjallingii2‑10‑00 cgkeet


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-220Lammert Warndersteeg 8Frans Tjallingii... wijk D-034, gleybakkerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-037, houtschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-220, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-224, zoutkeet ''de Hoorn''; gebruiker Claas D. Molenaar, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-220Lammert Warndersteeg 8F Tjallingii erven zoutpakhuis


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 6 van 12 jan 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-220Lammert Warndersteeg 8koopaktefl. 25001/2 deel van de zoutkeet genaamd de Hoorn G-220, G-224, G-225 en G-328
 
verkoperElizabeth Pieters Hannema
koperPieter Feytama Tjallingii
koperGrietje Tjallingii


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 945Lammert Warndersteeg 8Sybrand Tjallingii en mede E.koopmanHarlingenpakhuis of zoutbergplaats en e (67 m²)


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 25 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-220Lammert Warndersteeg 8koopaktefl. 8501/3 deel in de zoutkeet met knechtswoning, selhuis enz., G-220, G-224, G-225, G-327 en G-328
 
verkoperAafke Tjallingii
koperSybrand Tjallingii


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-220Lammert Warndersteeg 8Hette Koestrageb 1802 HRL, ovl 30 dec 1879 HRL, huwt met Andries Onsman, N.H., arbeidster in 1851, dv IJnte K, en Hiske Douwes Prins; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 199, wijk G-220, 303


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-220Lammert Warndersteeg 8Pieter Christiaans Riem... Wijnalda; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1832, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-220Lammert Warndersteeg 8Romkje Ages Postma... Age Pieters P, en Weltje Romkes Seldrijk; BS huw 1832, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 945Lammert Warndersteeg G-220Dirk Tjallingiipakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 945Lammertwarndersteeg G-263Dirk Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5111Lammert Warndersteeg 8 (G-263)Sybrand Tjallingii (en Cons.)woonhuis
  terug