Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 203-ong 3-ong G-203G-250


Naastliggers vanLammert Warndersteeg 20
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidenLammert Warndersteeg 22
ten westenGrote Kerkstraat 39
ten noordenLammert Warndersteeg 18


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0236r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenmr. Wytse Pieters


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0266r van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFoppe Clasen Ens


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0363v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Dirk Huygens


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0100r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Jacobus Wetsens


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0176r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGeert Olthof


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0134r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjalling Hilles


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0186v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnthony Bruins bontwever en koopman


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0136r van 10 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Bakker


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-203Lammert Warndersteeg 20Lammert Johannes Brandes... jun en 5 jul 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, stokersknecht, wonende te HRL. 1812, ovl wijk G-203, kind: Johannes Lammerts, geb 1781 HRL; zv Johannes Lammerts en Fetje Sjerks; BS huw 1812, ovl 1814, ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-203Lammert Warndersteeg 20Jentje Jans van Ruiten... BS ovl 1811; 1812 huwelijken, huw 1813, huw 1814, huw 1815, ovl 1819, ovl 1829; gebruiker van wijk G-203, winkelier; eigenaar is Simon Gerrijts erven 1814. (GAH204); J. v. R., winkelier, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-203Lammert Warndersteeg 20Simon Gerryts ervenJentje J van Ruiten winkelier


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 975Lammert Warndersteeg 20Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis en erf (112 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-203Lammert Warndersteeg 20Koopmans huizinge bij G-202 op den hoek van de Lammert Warndes steeg, aan het groot kerkhof, huurder reinder, beidschat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-203Lammert Warndersteeg 20Hiske Ales de Groot... dG, en Pietje Hanses; BS huw 1825, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-203; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-203Grote KerkstraatHiske de Groot51 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
G-203Grote KerkstraatAlida Koestra14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 572 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-203Lammert Warndersteeg 20Wybren Sipkes Bouwma, overleden op 14 december 18433 mnd (geboren 15/9/1843), overleden Landwerndersteeg G 203, zoon van Sipke Pieters Bouwma, werkman en Hiltje Wybrens Dijkstra, broer van minderjarige Wietske en Pieter Sipkes Bouwma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-203Lammert Warndersteeg 20Franske Gerrits Hofgeb 1803 HRL, ovl 24 apr 1875 HRL, huwt met Johannes J. Petting op 16 mei 1850 HRL, dv Gerrit H, en Tetje Kremenus (= Cuperus); BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-203


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-203Lammert Warndersteeg 20Johannes Jacobus Potting... ovl wijk G-195, zv Jacobus P, en Grietje Sibbeles Brouwer; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-203; eigenaar en gebruiker van wijk G-195, horlogiemaker, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2080 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-203Lammert Warndersteeg 20Hessel Durks Cuiper, overleden op 30 januari 1851overleden 15/12/1845, zoon van Durk Jans Cuiper, gruttersknecht (LammertWarnderssteeg G 203) en Pietertje Hessels de Groot, broer van minderjarige Jan, Rinske, Antje, Sytske en Hieke Durks Cuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 975Lammert Warndersteeg G-203Dirk Baanstrawoonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-203Lammert Warndersteeg 20Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-203Lammert Warndersteeg 20Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-203Lammert Warndersteeg 20Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-203Lammert Warndersteeg 20Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2475.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-203Lammert Warndersteeg 20Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2475.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-203Lammert Warndersteeg 20Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2475.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2889Lammert Warndersteeg 20 (G-250)Sake Kleinwoonhuis
  terug