Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kruisstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Kruisstraat 33-ong3-ong3-ongG-214G-262


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0175v van 9 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westLammert Warndersteeg [staat: Nieuwe Kerkstraat]135‑00‑00 gghuis
koperJan Hendricks, gehuwd met
koperJouck Crijns
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenGerryt turfmeter
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ledige plaats van Gerryt Hilbrants
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRinck Jacobs, weeskind van
erflaterwijlen Hottie Lieukes, moeder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks x Jouck Crijns kopen van Rinck Jacobs wv Hottie Lieukes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0208r van 13 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostLammert Warndersteeg WZ [staat: Nieuwe Kerkstraat]1700‑00‑00 ggkamer
koperEelck Claeses, weduwe van te Pingjum
koperwijlen Ydtse Eelckes
verpachter grondSipcke Dircx 0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJasper Boetes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Lammert Warners
verkoperSicke Annes, gehuwd met
verkoperTrijn Jacobs


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0217v van 4 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostLammert Warndersteeg WZ [staat: Nieuwe Kerkstraat]huis
koperN. N.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: Nieuwe Kerkstraat]
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Hendricks
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Hidde Claes, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Wouter Sems, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Gerryt Jansen, gehuwd met
verkoperEbel Reiners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de curatoren van) de weeskinderen van wl. Gerryt Jans x wl. Ebel Reiners, een huis in de Nieuwe Kerkstraat. Ten O. de Nieuwe Kerkstraat, ten Z. een andere straat, ten W. Jan Hendricks.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0221v van 25 mrt 1620 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3Nieuwe Kerkstraat WZhuis
koper provisioneelN. N.
naastliggerPieter Riuerdts Kingma
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Jans, gehuwd met
verkoperEbel Reiners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild het huis van wl. Gerryt Jans x Ebel Reiners, wz. Nieuwe Kerkstraat, achter Pieter Ruerdts Kingma.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0340r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostLammert Warndersteeg WZ [staat: nieuwe kerkstraat]100‑00‑00 ggkamer
koperCoenraad Abbes
verpachter grondMarten Piebes 0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: kerkstraat]
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuiden [a/d overkant]Jasper Botis
naastligger ten westenDirck smid
naastligger ten noordende doorgang van de hof van Jacob Pieters
verkoperJan Claesen, gehuwd met
verkoperArian Seerps


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0091v van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westHere Brouwersstraat, achter burgemeester Sytse Pieters Vogelsangh90‑00‑00 cghuis
koperJelis Bartouts, gehuwd metbrouwer
koperTrintie Bauckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenWouter Sems
naastligger ten zuidenHeerestraat
naastligger ten westende ledige plaats van burgemeester Sytse Pieters Vogelsangh
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jasper Botes
verkoperJan Hendricks


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142v van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westIn Jan Adams gleibakkerij200‑07‑00 gghuis
koperGerbren Pytters, gehuwd metmr. timmerman
koperSioucke Aerns
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWouter Sems bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ruigscherne van Bartel Cleissens
naastligger ten noordenwaar het Haerlemer Wapen uithangt het Haarlemmer Wapen
verkoperburgerhopman Jelis Bartouts, gehuwd metbrouwer
verkoperTrijntie Bauckes


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0266v van 20 jun 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westLambert Warnderssteeg100‑00‑00 ggkamer
koperHaytse Eelckes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenhet tuintje van Jan Adams
naastligger ten westenhet tuintje van Jan Adams
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Pytter Jansen c.u.
verkoper van 1/2Machtel Andries


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0123v van 9 jun 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westLammert Warndersteeg (achter het Haarlemmer Wapen)0‑00‑00 ggwoning
aanhandelaarEvert Ruyrts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende gleibakkerij van Jan Adams
naastligger ten westende gleibakkerij van Jan Adams
naastligger ten noordende hof van Pytter Walings
verwandelaarHaytse Eelckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruyrts c.u. wandelen een woning in Lammert Warnerts steeg achter het Haerlemmer Wapen. Ten Z. de gleibakkerij van Jan Adams, ten N. de hof van Pytter Walings. Grondpacht 1 cg. Aangewandeld van Haytse Eelckes c.u. voor een kamer aan het kerkhof.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0184v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westLammert Warndersteeg, achter het Haerlumer Wapen115‑00‑00 ggkamer
koperTiepke Bouwens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende gleibakkerij, nagelaten door Jan Adams
naastligger ten westende gleibakkerij, nagelaten door Jan Adams
naastligger ten noordende hof van Pytter Walings
verkoperEvert Ruierds c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiepke Bouuens c.u. kopen een kamer in Lammert Warners steeg, achter 't harlumer wapen. Ten Z. en W. de nagelaten gleybakkerij van Jan Adams, ten N. de hof van Pyter Walings. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van Evert Ruierds c.u. voor 115 GG.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0188v van 3 mei 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westLammert Warndersteeg achter het Wapen van Batavia100‑00‑00 ggkamer
koperAuck Reiners, gehuwd methet Wapen van Batavia
koperPyter Minnes Loenen
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenCornelis Lordewagen
naastligger ten zuidensteeg of straat
naastligger ten westende koopster Auck Reiners
naastligger ten noordende koopster Auck Reiners
verkoperDieuwertje Hendrix


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0048r van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostLammert Warndersteeg WZ [staat: Lammertssteeg]230‑00‑00 gghuis
koperPhilippus Auckes c.u.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: Lammertssteeg]
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: dwarsstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Pytters Clijffvoet
verkoperBuwe Jurrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Auckes koopt een huis wz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. de dwarsstraat (Kruisstraat), ten N. Jacob Pytters Cleyfoet. Gekocht van Buwe? Jurrits?, voor 230 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0115r van 13 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostKruisstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg]376‑00‑00 cghuis
koperWarner Egberts, gehuwd met
koperAntie Anderys
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: de dwarsstraat naar de Turfhaven]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pytter Wolters
naastligger ten noordenJacob Pytters Cluyffoet
verkoperPhilippus Auckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWarner Egberts x Antie Anderys koopt een huis wz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. wd. Pytter Wolters, ten Z. de dwarsstraat (Kruisstraat) naar de Turfhaven, ten N. Jacob Pytters Cleyfoet?. Gekocht van Philippus Auckes, voor 376 cg.


1670 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 271r van 2 jun 1670 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kruisstraat 3
inventarisantWarner Egberts
requirantPytter Jelles, curator over
Egbert Warners oudste zoontje van de inventarisant
requirantde weesvoogden van der Harlingen, alimentatores van
Hiltie Warners jongste kind van de inventarisant
aangeverHittie Jansdienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0271r] Inventarisatie ende Beschrijvinge gedaen ten owerstaene van de praesiderende burgemeesteren Goffe Joannes Adema ende Henricus Caesarius als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuise van wijlen Warner Egberts van alle de inboelen uit en inschulden aldaer bevonden, ten versoecke van Pytter Jelles als geauthoriseerde curator ower 't oldste soontie Egberts Warners ende de weesvoogden deser stede als opsienders ende alimentatores ower 't jongste kint Hiltie Warners, op 't aengewen van Hittie Jans als dienstmaagd 't sterffhuis gefrequenteert hebbende, die den belofte daer toe staende in handen van welgedachte commissarien heeft gedaen, in manieren so volcht. Actum Harlingen den 2 junii 1670.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0031r van 3 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westKruisstraat NZ [staat: recht tegenover de Witte Gevel]110‑00‑00 gghuis recht tegenover de Witte Gevel
koperClaes Stinderts, gehuwd metmr. stadstimmerman
koperSjucke Sjouckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg en het hoekhuis
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet genoemd]
naastligger ten zuiden [a/d overkant]het huis genaamd de Witte Gevel de Witte Gevel
naastligger ten westende paardenstal van Auck Reiners
naastligger ten noordenhet huis van het Wapen van Batavien het Wapen van Batavia
verkoperMarten Pytterskuiper


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0070v van 3 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostKruisstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg WZ]100‑00‑00 gghuis
koper van 1/2Joannes Pytters c.u.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pytter Wolters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeert Alberts c.soc.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0135v van 8 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostKruisstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg WZ]100‑00‑00 cg1/2 huis
koperPieter Jelles mr. wieldraaier
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: dwarsstraat naar de Turfhaven strekkende]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pyter Wouters
naastligger ten noordenJacob Pyters trekschipper op Leeuwarden
verkoperBauckjen Tjebbes, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Binne Ynses, erfgenaam ex testamento van
erflaterwijlen Egbert Warners


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0072v van 17 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westKruisstraat NZ [staat: bij de Lammert Warndersteeg WZ]40‑00‑00 cghuis tegenover de Witte Geevel
koper door niaarDieucke Pyters Hoogstra, weduwe van
koper door niaarwijlen Freerck Braam
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
geniaarde koperWillem Jansen, gehuwd metopperbaas van het werkhuis
geniaarde koperBauckjen Jans
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg en het hoekhuis
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten zuiden [a/d overkant]het huis genaamd de Witte Gevel de Witte Gevel
naastligger ten westende paardenstal van Dieucke Pyters
naastligger ten noordenhet huis waar het wapen van Batavia via uithangt het Wapen van Batavia
verkoperClaes Stinnerts, gehuwd metstadstimmerman
verkoperSjouckjen Sjouckes


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0217v van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostKruisstraat NZ [staat: Lammert Warnderssteeg hoek straat naar de Turfhaven]79‑10‑08 gghuis
koperReinier Daniels, gehuwd met
koperEelkjen Doyes
huurderFrans Andries c.u.schoenlapper13‑00‑00 gg
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenDieuke Pytters Hoogstra
naastligger ten noordenDieuke Pytters Hoogstra
verkoperJoannes Pytterswieltjer te Midlum


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0020v van 5 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostLammert Warndersteeg WZ hoek straat naar de Turfhaven170‑00‑00 cghuis
koperHans Jansen c.u.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenstraat naar de Turfhaven
naastligger ten westenDieuwke Pieters Hoogstra
naastligger ten noordenDieuwke Pieters Hoogstra
verkoperReinier Daniels c.u.


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0023v van 13 jul 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostLammert Warndersteeg WZ hoek straat naar de Turfhaven152‑00‑00 cghuis
koperHarmanus Portier, gehuwd metzoutzieder en koopman
koperFroukjen Claeses Braem
huurderJan Tjeerds
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenDieuke Pyters Hoogstra
naastligger ten noordenDieuke Pyters Hoogstra
verkoperJan Hansen, gehuwd metzakkendrager
verkoperYbeltje Clases


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0085v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westKruisstraat NZ [staat: kruisstraat van de Lammert Warndersteeg]37‑07‑00 ggwoning tegenover het huis genaamd de Witte Gevel
koperHarmanus Portier, gehuwd met
koperFroukjen Clases Braem
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenHarmanus Portier, gehuwd met
naastligger ten oostenFroukjen Clases Braem
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten zuiden [a/d overkant]het huis genaamd de Witte Gevel de Witte Gevel
naastligger ten westenerf huis: de Hoop de Hoop
naastligger ten noordenhet huis het Wapen van Batavia het Wapen van Batavia
verkoperGrietje Oldaens, weduwe van
verkoperwijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaal


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0375r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westKruisstraat NZ30‑07‑00 ggwoning
koperHendrik Gerrits, gehuwd metbontwever
koperFroukjen Alefs
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenhet pas gekochte huis van Cornelis Cornelis
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenmevrouw Wijdenbrug
naastligger ten noordenHarmanus Portier zoutzieder en koopman
verkoperHarmanus Portierzoutzieder en koopman


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0374v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostKruisstraat NZ hoek111‑14‑00 gghuis
koperCornelis Cornelis varend persoon
huurderJan Tjeerds
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenhet pas gekochte huis van Hendrik Gerrits
naastligger ten noordenHarmanus Portier zoutzieder en koopman
verkoperHarmanus Portierzoutzieder en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis, zeeman, koopt huis hoek Kruisstraat nz. Ten O. de Lammert Warnerssteeg, ten W. Hendrik Gerrits, ten Z. de Kruisstraat, ten N. de verkoper. Gekocht van Harmanus Portier, zoutzieder.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0165r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostKruisstraat, op de hoek, in de Lammert Warndersteeg156‑00‑00 gghuis
koperMinne Pyters, gehuwd metwaterhaler
koperHiltje Jans
huurderSytse Andries 21‑00‑00 cg
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenGerlof Janzen
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hendrik Fransman
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Pyters, waterhaalder x Hiltje Jans kopen heerlijk huis c.a. op de hoek van de Kruisstraat in de Lammert Warnderssteeg, bewoond als huurder door Sytse Andries voor 21 cg. Geen grondpacht. Ten O. de Lammert Warnderssteeg, ten Z. de Kruisstraat, ten W. Gerlof Jansen, ten N. wd. Hendrik Fransman. Gekocht van de Gereformeerde Diaconie, voor 156 gg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0064r van 25 mrt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westKruisstraat NZ50‑00‑00 cgvervallen woning
koperMinne Pyters, gehuwd metwaterhaler
koperHiltje Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenMinne Pyters c.u.
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westende heer Wiedenbrug
naastligger ten noordenDirk Sickes
verkoperGerlof Jans, weduwnaar vanzakkendrager
verkoperwijlen Froukjen Alefs


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0105v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westKruisstraat NZ op de hoek van de Lammert Warndersteeg266‑07‑00 gghuis
koperJurjen Okkes, gehuwd met
koperGeertje Douwes
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenSloterdijk
naastligger ten noordenJan Allerds
verkoperMinne Pieterswaterhaler


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0171r van 21 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostKruisstraat NZ192‑00‑00 gghuis
koperRoeloff Geerts, gehuwd metmoutmaker
koperAntje Tjallings
huurder deelEeltje Jelles 23‑00‑00 cg
huurder deelPieter Floris
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenJ. Hibma
naastligger ten noordenJan Hinlooper
verkoper q.q.vroedsman Johannes Frank, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/4Jannetje Nooy minderjarige vrijster te Monnikendam
verkoper q.q.Louys Nooy, vader en voogd van te Monnikendam
verkoper van 1/4Swaantje Nooy minderjarig te Monnikendam
erflaterwijlen Geertje Douwes, weduwe van
erflaterwijlen Jurjen Ockes van der Stokkoopman
verkoper van 1/4Harke Jurjens van der Stok
verkoper van 1/4Ocke Jurjens van der Stok
erflaterwijlen Jurjen Ockes van der Stok


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0124r van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostLammert Warndersteeg WZ [staat: Kruisstraat NZ]150‑00‑00 cghuis
koperW. J. Hanekuik advocaat
huurderOepke Zomer
huurderSymon Gerlofs
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenW. J. Hanekuik
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Geert Roelofs
verkoper van 1/3Houkje Roelofs, gehuwd met
verkoper van 1/3Feike Dirks
verkoper van 1/3Neinke Roelofs, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirk Faber


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-214Kruisstraat 3Dirk Pzn Fontein... is Jan Kuipers, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-212, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-214, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-218, gebruiker is Rinnert D. van der Werff, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-214Kruisstraat 3D Fonteintuin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 967Kruisstraat 3wed. Wybe Hanekuyk en mede eig.Harlingenplaisiertuin (220 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-214Kruisstraat 3Sipkje Folkerts Bakker... B., en Rigtje Wytzes; BS huw 1813, ovl 1828, huw 1834, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205, wijk G-214; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-262; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4215Kruisstraat 3 (G-262)Oedske Schaaf (wed. W. Monsma)woonhuis


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstraat 3G. de Bruin84paardenslager


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstraat 3G. de Bruin84Export- en paardenslager en veehandelaar


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kruisstraat 3 Gerrit de bruinpaardenslagerf. 2500f. 2000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Export- en paardenslager en veehandelaar


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Export- en paardenslager en veehandelaar


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kruisstraat 3J. de Bruinpaardenslager
Kruisstraat 3J. Rooswinkeltimmerman


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3Tj. Anema967Slagerij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr.Tj. Anema967Slagerij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr.Tj. Anema967Slagerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr.Tj. Anema967Slagerij  terug