Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 65-0215-0215-020E-235E-235
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 65-0205-020E-235E-235


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 6
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 10
ten westenVoorstraat 70
ten noordenKleine Kerkstraat 6


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 6, Harlingen


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kopers Pyter Jelles c.u.wieldraaier


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6Kleine Kerkstraat WZ425‑00‑00 gghuis
koperPyter Jelles, gehuwd metwieldraaier
koperImpck Reyns
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWybren Meynerts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende kopers Pyter Jelles c.u.wieldraaier
verkoperJan Claessen c.soc.
verkoperRemmert Claessen c.soc.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177v van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Pyter Jelles c.u.wieldraaier


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177v van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6Kleine Kerkstraat WZ625‑00‑00 cghuis, behalve de bovenzolder en het dak
koperSytie Jans, zuster van
koperAnnetie Jans
verpachter grondN. N. 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenJan Tieerds korfmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende verkoper Pyter Jelles c.u.wieldraaier
verkoperPyter Jelles c.u.wieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytie en Annetie Jans, gezusters, kopen een huis behalve de bovenzolder en het dak, wz. Kleine Kerkstraat. Ten Z. korfmaker Jan Tieerds, ten N. de verkopers. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van wieldraaier Pyter Jelles c.u., voor 625 CG.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134r van 9 aug 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Jelles


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134r van 9 aug 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6Kleine Kerkstraat WZ800‑00‑00 gghuis
koperJan Jansen, gehuwd metkorfmaker
koperHittie Jans
verpachter grondN. N. 0‑10‑00 cg
toehaakeen kindere wagentie
huurder voor 8 jarenN. N. 28‑00‑00 gg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidenals gebruiker Claes stoeldraaier
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPytter Jelles
verkoperAbraham Claesen, gehuwd met
verkoperAnnetie Jans Westerdijk


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0214v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Jelles


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0214v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6Kleine Kerkstraat WZ750‑00‑00 gghuis
koperHarmen Hessels c.u.wieldraaier
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenJacob Schotsman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Jelles
verkoperJan Jansenwieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Hessels, wieldraaier c.u. kopen een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. Jacob Scholsman?, ten N. Pieter Jelles. Grondpacht 10 st. Gekocht van wieldraaier Jan Jansen voor 750 gg.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040v van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Jelles c.u.mr. wieldraaier


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0079v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jelles


1680 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 264r van 6 feb 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Kerkstraat 6
inventarisantPieter Jellesmr. wieldraaier
wijlen Jelte Pieters mkind van de inventarisant
Jan Wybrandts, geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
Dirck Jeltes kindskind van de inventarisant, oud 15 jaren
Eelck jeltes kindskind van de inventarisant, oud 11 jaren
Grietie Jacobs, gehuwd met
Joannes Pytters kind van de inventarisant
aangeverGrietie Pytters als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0264r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Pieter Pieters Oldaens en Folckert Lamberts Nijkerck als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Pieter Jelles in leven mr. wieldrayer binnen deser stede, van alle sodanige goederen actien uit- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoecke van de vroedsman Jan Wybrandts als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Dirck en Eelck Jeltes respectievelijk old 15 en 11 jaren nagelatene kinderen van wijlen Jelte Pieters en vervolgens kindtskinderen van de overledene voornoemt, mitsgaders van Grietie Jacobs ende Joannes Pytters nagelaten kinderen van de overledene boven gedagt ende alsoo t' zamen erfgenamen van de selve, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Grietie Pytters als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die oock den belofte daer toe staende heeft gepaseert in handen van de mede commissaris Nijkerck waer mede tot de bescievinge is gepocedeert als volght. Actum den 6e februari 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0132r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Jelles wieldraaier


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6[niet vermeld]290‑18‑00 cggrondpacht van 0-10-00 cg
koper provisioneelFredrick Bourman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Pieter Jelles0‑10‑00 cg
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009r van 26 mrt 1699 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6[niet vermeld]232‑07‑00 cggrondpacht van 0-10-00 cg
koperburgervaandrig Tjalling Pieters, gehuwd metmr. koekbakker
koperCornelia Viselaer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Pieter Jelles0‑10‑00 cg
verkoperMeinert Borman, erfgenaam van zijn broerchirurgijn te Kollum
erflaterwijlen burgervaandrig Fredrich Borman


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0299v van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Jeltes


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0299v van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6Kleine Kerkstraat WZ260‑00‑00 cg1/2 huis
koperGoytjen Clasen Braam koopman
eigenaar van 1/2Hessel Harmenswieldraaier
verpachter grondN. N. 0‑10‑00 cg
bewonerDooye Haytseskorfmaker
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenDirk Jeltes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDirk Jeltes
verkoperAete Lieuwes, gehuwd met te Sint Annaparochie
verkoperAntie Yppes te Sint Annaparochie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoitien Clasen Braam koopt 1/2 huis in de Kleine Kerkstraat, waarvan wieldraaier Hessel Harmens al 1/2 bezit. Ten O. die straat, ten Z. en N. Dirk Jeltes. Gekocht van Aete? Lieuwes x Antie Yppes, voor 260 cg.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 14e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6Kleine Kerkstraat367‑00‑00 cggrondpacht van 0-10-00 cg
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Harmen Hessels0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020 , folio 93Kleine Kerkstraat 6huis
eigenaarGoitien Braam
eigenaarHessel Harmens
gebruikerHessel Haies
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-021 , folio 93Kleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Jeltes
gebruikerDirk Jeltes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0012r van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Jeltes


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0012r van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6Kleine Kerkstraat WZ107‑14‑00 gg1/2 huis
koperDirk Hugens koopman
eigenaar van 1/2Hessel Harmensmr. wieldraaier
verpachter grondN. N. 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Sicke Outgers
naastligger ten westenLubbe Alles
naastligger ten noordenDirk Jeltes
verkoperde kinderen van Goitien Claessen Braemkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt een 1/2 huis wz. Kleine Kerkstraat, waarvan de andere 1/2 eigendom is van mr. wieldraaier Hessel Harmens. Ten O. die straat, ten Z. wd. Sicke Outgers, ten W. Lubbe Alles, ten N. Dirk Jeltes. Gekocht van de kinderen van Goitien Claesen Braam.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020 , folio 60rKleine Kerkstraat 6huis
eigenaarHessel Harmens
eigenaarDirk Hugens
gebruikerEelcke Fockes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingde boode ruwel als administrator verclaert
opmerkingniet te hebben nogh te sullen ontvangen
opmerkingvan de huir onder ede
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-021 , folio 60vKleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Jeltes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg
aansl. grondp. voldaan14‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020 , folio Kleine Kerkstraat 6huis
eigenaarHessel Harmens
eigenaarDirk Huigens
gebruikerGieke Tomas
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-021 , folio Kleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Jeltes
gebruikerDirk Jeltes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0292v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Jeltes
naastligger ten zuidende kamer van Dirk Jeltes


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0292v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Jeltes
naastligger ten zuidende kamer van Dirk Jeltes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0027v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Jeltes mr. wieldraaier


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0027v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6Kleine Kerkstraat WZ144‑08‑00 cg1/2 huis
koperDirk Huigens koopman
verpachter grondHarmen Douwes Faeber 0‑10‑00 cg
huurderRoelof Jaenes
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenDirk Beerns korfmaker
naastligger ten westenLubbe Alles mr. gortmaker
naastligger ten noordenDirk Jeltes mr. wieldraaier
verkoperAert Hesselsmr. wieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens, koopman, koopt 1/2 huis wz. Kleine Kerkstraat, waarvan de andere 1/2 aan de verkoper behoort, nu gehuurd door Roeloff Jaenes c.u. Ten O. de straat, ten Z. korfmaker Dirk Beerns, ten W. mr. gortmaker Lubbe Alles, ten N. mr. wieldraaier Dirk Jeltes. Grondpacht 10 st aan Harmen Douwes Faber. Gekocht van mr. wieldraaier Aert Hessels, voor 144 CG 8 pn en een zilveren ducaton.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020 , folio 60vKleine Kerkstraat 6huis
eigenaarHessel Harmens
eigenaarDirk Huigens
gebruikerJoost Hendriks
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-021 , folio 61rKleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Jeltes
gebruikerDirk Jeltes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0072v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Jelles


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-020Kleine Kerkstraat 6Wyger Jarigs, bestaande uit 6 personen07‑00‑00 cg0
5-021Kleine Kerkstraat 6Jelte Douwes, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020 , folio 60vKleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Hugens erv.
gebruikerWyger Jarigs
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-021 , folio 61rKleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Jeltes erv.
gebruikerLieuwe Ewerts
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg
grondpacht aanHarmen Douwes erven
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-020, fol. 81vKleine Kerkstraat 6Wyger Jarigs cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 2 kinderenweever18:17:00 cg3:3:00 cgbestaet geringh


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-021, fol. 81vKleine Kerkstraat 6Jelte Douwes cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindwieldrayer23:16:00 cg3:19:00 cggemeen bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020 , folio 61vKleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Huigens erven
gebruikerWieger Jarigs
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-021 , folio 62rKleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Jeltes erven
gebruikerLieuwe Everts
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg
grondpacht aanHarmen Douwes erven
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020 , folio 61vKleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Huigens erven
gebruikerWieger Jarigs
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-021 , folio 62rKleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Jeltes erven
gebruikerLieuwe Everts
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg
grondpacht aanHarmen Douwes erven
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0194r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jelte Douwes


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0194r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6Kleine Kerkstraat WZ170‑14‑00 cghuis
koperB. ten Velde mr. kleermaker
verpachter grondDouwe Harmens Faber 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenGosling Piekes
naastligger ten westenJacob Koster
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jelte Douwes
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaB. ten Velde, mr. kleermaker, koopt een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten O. de straat, ten Z. Gosling Piekes, ten W. Jacob Koster, ten N. wd. Jelte Douwes. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van (koffieschenker Gerryt Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsters Marijke en Stijntje Gerryts de Jong en mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong voor 1/2, en winkelier Dirk Cornelis Wetsens en de minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens gesterkt met haar vader Cornelis Jacobus Wetsens voor 1/2, zijnde de erven van hun oudoom koopman Dirk Huigens, voor 170 GG 14 st.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020 , folio 108vKleine Kerkstraat 6huis
eigenaarJelte Douwes wed.
gebruikerJelte Douwes wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
grondpacht aanHarmen Douwes erven
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020 , folio 108vKleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Hessels erven wed.
gebruikerDirk Hessels erven wed.
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg
grondpacht vanDirk Hessels erven wed.
grondpacht aanHarm. Douwes erven
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg
opmerking[er is vermeld dat de grondpacht verschuldigd
opmerkingis door Harm. Douwes aan Harm. Douwes]


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0057r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Hendriks


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020 , folio 108vKleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Hessels erven wed.
gebruikerDirk Hessels erven wed.
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg
grondpacht vanDirk Hessels erven wed.
grondpacht aanHarmen Douwes erven
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0215r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Willem Hendriks


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0215r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6Kleine Kerkstraat WZ300‑00‑00 cghuis
koperJacob Riet kapitein van de turfdragers
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
huurderTrijntje Jans
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidenG. Piekenga
naastligger ten westenDirk Houtsma
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Willem Hendriks
verkoperHeerke Wiglinghuisenmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Riet, kapitein der turfdragers, koopt een huis wz. Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door Trijntje Jans. Ten O. de [Kleine] Kerkstraat, ten Z. G. Piekenga, ten W. Dirk Houtsma, ten N. Albert W. Bakker (zegge erven Willem Hendriks). Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van mr. kleermaker Heerke Wiglinghuisen, voor 300 CG.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-021, pag. 71Kleine Kerkstraat 6Jacobus Riet


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-020 , pag. 104Kleine Kerkstraat 6Jan A. Bakker 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-235Kleine Kerkstraat 6Dirk Lautenbach... als Hendrik Geerts) als schoenmakersknecht bij D.L., 15 jun 1781/(GAH1112) wed. D.L. gebruiker van wijk E-235, medegebruiker is Jetse Lens wed., eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); rentmeester van het Weeshuis ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-235Kleine Kerkstraat 6Gerhardus Sybrandus Groenewoud... is Ab. Wierdsma, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb deinum en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk E-235; VT1839; Extract uit het Doopboek van den dorpe deinum Gemeente Marssum. den 4 okt 1789 is geb te deinum ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-235Kleine Kerkstraat 6Jan Alberts Bakker... (GAH204); eigenaar van wijk E-092; gebruiker is Hartog B. Cohen, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-235; gebruikers Jetse Lens wed. en Dirk Lautenbach wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-236, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-235Kleine Kerkstraat 6Jetze Lentz... gecompareerd Roelof W. Meintz, goede bekende, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; wed. J.L. gebruiker van wijk E-235, medegebruiker Dirk Lautenbach wed; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); Pieter Dirks ende Rixtje ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-235Kleine Kerkstraat 6Jan A Bakkerwed Jetze Lens
E-235Kleine Kerkstraat 6Jan A Bakkerwed Dirk Lautenbach


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 223 van 8 jul 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-235Kleine Kerkstraat 6koopaktefl. 400huis in de Kleine Kerkstraat E-235
 
verkoperJantje Eelkes Steenstra (wv Thijs Gijsses Kussendrager)
koperJanke Kussendrager
koperAndries Kussendrager (te Harderwijk)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1059Kleine Kerkstraat 6wed. Thijs Kussendrager uitdraagsterHarlingenhuis (52 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-235Kleine Kerkstraat 6Apolonia Balkstra... bev.reg. HRL 1851 wijk F-008, wijk G-036, wijk H-148; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-235; VT1839; Op heden den Negen en twintigsten jul Achtienhonderd en twaalf Compareerde voor ons Vrederegter ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-235Kleine Kerkstraat 6G Groenewoud stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-235Kleine Kerkstraat50 jkorenmeeterDeinumm, protestant, gehuwd
E-235Kleine Kerkstraat47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-235Kleine Kerkstraat18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-235Kleine Kerkstraat22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-235Kleine Kerkstraat12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49033 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 205 en 211 van 2 dec 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-235Kleine Kerkstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 390huis Kleine Kerkstraat E-235
 
verkoperOense Akkerboom
koperHenricus Willems Lunter


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 178 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-235Kleine Kerkstraat 6Johannes H. Tjisses Visser, overleden op 5 juni 1844H.=Hendericus, 4 mnd (geboren 5/2/1844), overleden Kerkstraat E 235, zoon van Tjisse Hedzers Visser, zeeman en Maria-Alouisa Gastrik. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-235Kleine Kerkstraat 6Cornelis Schippers, overleden op 14 december 1847(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 8/1/1845), overleden Kerkstraat E 235. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1059Kleine Kerkstraat E-235Hilbrandus G. Pot woonhuis


1865 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 20 jan 1864
vermeld alsgeschat adresbericht
E-235Kleine Kerkstraat 6Een huis en erf in de Kleine Kerkstraat, bewoond door Z., Helmers. Provisioneel verkocht op 8 feb 1865 in de Oijevaar bij de wed. de Boer door notaris Goslings.


1865 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 10 feb 1864
vermeld alsgeschat adresbericht
E-235Kleine Kerkstraat 6Een huis en erf in de Kleine Kerkstraat, bewoond door Z., Helmers. Finaal verkocht op 15 feb 1865 in de Oijevaar bij de wed. de Boer door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 1000.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1059Kl. Kerkstraat E-235 Maria Drost vrouw van Hendrikus Felixwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1058Kleine Kerkstraat 6 (E-234)Rinze van Asperenwoonhuis
Sectie A nr. 1058Kleine Kerkstraat 6 (E-234)Rinze van Asperenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 6S.A. Schuilbetonwerker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 6beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.13671112060547


  terug