Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 165-016 1/25-015 E-230E-230


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 16
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 18
ten westenGrote Kerkstraat 13
ten noordenKleine Kerkstraat 14


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 16, Harlingen


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0181r van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamers van Lambart Hobbes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0131v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZ432‑00‑00 GGhuis
koper door niaarTonis Willems van Dalen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
toehaakdrie ducatons
geniaarde koperJurien Hansbontwerker
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHaentie Lambarts
naastligger ten zuidenTonis Willems van Dalen c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende stad Harlingen: kamer of huis
verkoperStellanus Watses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTonis Willems van Dalen c.u. kopen, na niaar ratione vicinitatis, een huis wz. Kleine Kerkstraat, onlangs verkocht door Stellanus Watses c.u. aan bontwerker Jurien Hans. Ten Z. Haentie Lambarts en de kopers, ten N. de stadts camer ofte huysinge. Grondpacht 10 st aan de Stad.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0145r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lambert Hilles
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Grote Kerkstraat


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0128r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjeerd Suyrger


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0160v van 29 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAmelia Suirger


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0269r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidends. H. Reneman n.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 16huis
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGrietie Pieters
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 16huis
eigenaarRenemans
gebruikerAlbert Jansen cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0230r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZ45‑14‑00 GGhuis
koper door niaarVoorda, gehuwd metnotaris
koper door niaarMaria Zuyringar
geniaarde koperDirk Huygens, gehuwd metwinkelier
geniaarde koperStijntje Hendrixwinkelier
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenSyds Jacobs stoeldraaier
naastligger ten westenSyds Jacobs stoeldraaier
naastligger ten noordenvroedsman Frans Huydekoper
verkoperAmelia Zuyrger, weduwe van
verkoperwijlen ds. Henricus Renemanpredikant te Buitenpost
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNotaris Justus Voorda x Maria Suiringar koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Dirk Huigens, een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten O. die straat, ten Z. en W. stoeldraaier Syds Jacobs, ten N. de vroedsman Frans Huidekoper. Gekocht van Amelia Suringer wv ds. Henricus Reneman te Buitenpost.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0282v van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZ110‑00‑00 CGhuis
koperDirk Huigens, gehuwd met
koperStijnje Hendrix
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenSyds Jacobs stoeldraaier
naastligger ten westenSyds Jacobs stoeldraaier
naastligger ten noordenvroedsman Huydekoper
verkoperMaria Zuiringar, gehuwd met
verkoperJustus Voorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntje Hendrix koopt een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten N. Huidekoper, ten Z. en W. Syds Jacobs, ten O. de Kleine Kerkstraat. Gekocht van Maria Suiringer x Justus Voorda.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0041v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Hugens


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0122r van 17 jun 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Huigens


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-016 Kleine Kerkstraat 16Keimpe Bouwes, bestaande uit 1 persoon06‑00‑00 cg0
5-016 /2Kleine Kerkstraat 16Jan Uilkes, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016 /2Kleine Kerkstraat 16woning
eigenaarMarijke Hugens
gebruikerJan Uilkes cum soc.
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0185v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWildschut c.s.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen G. Wildschut


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0193r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZ201‑07‑00 CGwoning
koperEeke Jans Menalda oud mr. bakker
koperDirk Douwes stadsturfdrager
huurderTytje Willems 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenKeimpe Bouwes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Klaas Doedes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Klaas Doedes
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeke Jans Menalda, oud-mr. bakker, en stads-turfdrager Dirk Douwes kopen een woning wz. Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door Tytje Willems. Ten O. de straat, ten Z. Keimpe Bouwes, ten W. en N. Claas Doedes. Geen grondpacht. Gekocht van (koffieschenker Gerryt Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsters Marijke en Stijntje Gerryts de Jong en mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong voor 1/2, en winkelier Dirk Cornelis Wetsens en de minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens gesterkt met haar vader Cornelis Jacobus Wetsens voor 1/2, zijnde de erven van hun oudoom koopman Dirk Huigens, voor 201 GG 7 st.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0108r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEeke Menalda c.s.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0043v van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0055r van 1 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZ45‑00‑00 CG1/2 huis
koperAldert Harmens, gehuwd met
koperBaukje Johannes
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van E. Wijnalda
naastligger ten westenJan Roordtje
naastligger ten noordenJan Roordtje
verkoperFoekje Jacobs Kuiper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Menalda


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0126v van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZ94‑10‑00 CGhuis
koperAbraham de Ruiter, gehuwd metboekbindersknecht
koperGerrytje Pieters
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Wijnalda
naastligger ten westenTjalke Koster*
naastligger ten noordenJan Roedtje
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk Douwes
verkoper van 1/2Aldert Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/2Baukjen Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham de Ruiter, boekbindersknecht x Gerrytje Pieters kopen een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten O. de straat, Z. de wv Evert Wynalda, ten W. Tjalke [Koster], ten N. Jan Roedtje. Geen grondpacht. Gekocht van (de diakenen van de Gereformeerde Gemeente als hypothecaire crediteuren van) de erven Dirk Douwes voor 1/2, en Aldert Harmens x Baukjen Johannes voor 1/2, voor 94 CG.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0217v van 20 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZ wijk E-230200‑00‑00 CGhuis
koperTake S. Stephany procureur fiscaal
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Wijnalda
naastligger ten westenTjalke Koster
naastligger ten noordenJan Roedtje
verkoperAbraham de Ruiterboekbinder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stephany, procureur fiscaal, koopt huis wz. Kleine Kerkstraat, wijk E-230. Ten O. die straat, ten Z. wd. Evert Wijnalda, ten W. Tjalke [Jans] Koster, ten N. Jan Roedtje. Geen grondpacht. Gekocht van boekbinder Abraham de Ruiter, voor 200 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-015, pag. 104Kleine Kerkstraat 16T S Stephany0‑10‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0145r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenT. S. Stephany procureur


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Hans Hanses Rost/Ros... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, BS huw 1831 1835 huwelijken, ovl 1856; vrouw H.R. gebruiker wijk E-230; eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Taeke Stephanus Stephani... van wijk E-128; gebruikers Johannes de Graaf, kapper, Klaas Oosterbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk E-230; gebruiker Hans Ros vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk F-162; gebruiker H. Tamboezer, commies, en Jan ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-230Kleine Kerkstraat 16 Stephany ervenHans Ros vrouw


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1054Kleine Kerkstraat 16erven Taeke StephanyHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Gerben Jans Fluitman... BS huw 1829 1847 overlijdens, ovl 1850; oud 35 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, pannebakker, wijk E-230; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Sietske Eeltjes Rispens... 1829, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-344; oud 35 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-230; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-230Kleine KerkstraatGerben J Fluitman35 jpannebakkerGaastm, rooms katholiek, gehuwd
E-230Kleine KerkstraatSietske Rispens35 jHerenveenv, rooms katholiek, gehuwd
E-230Kleine KerkstraatAaltie Fluitman9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-230Kleine KerkstraatSetske Fluitman6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-230Kleine KerkstraatGeertje Fluitman4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-230Kleine KerkstraatJanna Fluitman2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Jetske Tjeerds Kooistra... en Geertje Jetzes Baarda; BS huw 1826, ovl 1855, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-231, wijk G-278, wijk E-230; oud 37 jaar, geb Baard en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1054Kleine Kerkstraat E-230Hartog S. van der Lindewoonhuis


1869 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 29 jan 1868
vermeld alsgeschat adresbericht
E-230Kleine Kerkstraat 16Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Provisioneel verkocht op 10 feb 1869 ten huize van Fekkes door notaris Goslings.


1869 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 19 feb 1868
vermeld alsgeschat adresbericht
E-230Kleine Kerkstraat 16Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Finaal verkocht op 24 feb 1869 ten huize van Fekkes door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 385,5.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1054Kl. Kerkstraat E-230Baukje van Ekenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1051Kleine Kerkstraat 16 (E-229)Hendrik Kramerwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Kerkstraat 16M. Koopmansjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kl. Kerkstraat 16 Martinus Koopmansslagerf. 2000f. 3000


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 16beeldbepalend pand6 van 10
  terug