Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 105-0185-0185-018E-233E-233


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 10
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 14
ten westenVoorstraat 70
ten noordenKleine Kerkstraat 10


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 10, Harlingen


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Meynerts


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177v van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Tieerds korfmaker


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134r van 9 aug 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals gebruiker Claes stoeldraaier


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0214v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Schotsman


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Pytters wieldraaier


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZ600‑00‑00 gghuis
koperSierk Sioerds, gehuwd met
koperGretsk Lases
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenAeltie Jans
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Pytters wieldraaier
verkoperde erfgenamen van wijlen Anne Pytters c.u.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 5rKleine Kerkstraat 10Jacob Pytters, wieldraaierf. 100-00-00


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0299v van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Jeltes


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018 , folio 92Kleine Kerkstraat 10huis
eigenaarWopke Clases c.soc.
gebruikerAge Dirks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0012r van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Sicke Outgers


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018 , folio 60rKleine Kerkstraat 10huis
eigenaarWopke Clases
gebruikerAge Dirx
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018 , folio Kleine Kerkstraat 10huis
eigenaarClaes Pyters erven
gebruikerAge Dirks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0027v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Beerns korfmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018 , folio 60vKleine Kerkstraat 10huis
eigenaarClaas Pyters erven
gebruikerJelle Hayes
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-018Kleine Kerkstraat 10Jelle Haeyes, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018 , folio 60vKleine Kerkstraat 10huis
eigenaarClaas Pyters erv.
gebruikerJelle Hayes
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0028v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Berends* korfmaker


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0028v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat228‑00‑00 gghuis
koper van 1/2majoor Age de Haas
koper van 1/2Huige Gerryts winkelier
huurderburgervaandrig Wagenaer c.u.0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenAntie Pieters
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Alle Lubbes c.s.
naastligger ten noordenDirk Berends* korfmaker
verkoperde erfgenamen van wijlen Klaaske Wopkes te Bolsward


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018 , folio 61vKleine Kerkstraat 10huis
eigenaarAge de Haas c.s.
gebruikermilitair sergiant
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑02‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018 , folio 61vKleine Kerkstraat 10huis
eigenaarAge de Haas c.s.
gebruikermilitair sergiant
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑02‑12 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0194r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGosling Piekes


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0212v van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGosling Piekes


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0212v van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZ71‑21‑00 gg1/2 huis
kopermajoor en executeur Age de Haas
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claes Doedes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Doedes
naastligger ten noordenGosling Piekes
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curator overnotaris
verkoperHuge Gerryts
verkoperSybrigje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge de Haas, majoor en executeur, koopt 1/2 huis wz. Kleine Kerkstraat, waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. die straat, ten W. en Z. erven Claas Doedes, ten N. Gosling Piekes. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Huige Gerrits x Siebrigje Pieters.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0094r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohan A. Faustman


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0094r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZ161‑07‑00 gghuis
koperEkko Frieseman, gehuwd met
koperBerbera de Haas
huurderHendrik Hoog c.u.20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claas Doedes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Doedes
naastligger ten noordenJohan A. Faustman
verkoper q.q.vroedsman Albertus de Haas, curator
verkoper q.q.Ekko Frieseman, curatoren overkoopman
verkoperde minderjarige Beatrix de Haas
verkoperde minderjarige Berber de Haas
verkoperde minderjarige Simon de Haas
verkoperde minderjarige Janke de Haas
erflaterwijlen stadsmajoor Age de Haas, gehuwd met
erflaterwijlen Dirkje Sopingius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEkko Frieseman x Berbera de Haas kopen een huis wz. Kleine Kerkstraat, verhuurd aan Hendrik Hoog c.u. Geen grondpacht. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z.en W. erven Claas Doedes, ten N. Johan A. Faustman. Gekocht van (mede-vroedschap Albertus de Haas en koopman Ekko Frieseman, als curatoren over) Beatrix, Berber, Simon en Janke de Haas, nagelaten minderjarige kinderen van stads-majoor Age de Haas en Dirkje Sopingius, voor 161 GG 7 st.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018 , folio 108rKleine Kerkstraat 10huis
eigenaarJohan A. Fautsman
gebruikerJohan A. Fautsman
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0039r van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJ. A. Fautsman


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0039r van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZ219‑00‑00 gghuis
koperSytze Drieses van der Zee, gehuwd met
koperEke IJsenbeek
huurderBenjamyn Levy 30‑00‑00 cg
naastligger ten oosten*Kleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*J. A. Fautsman
verkoper q.q.Schelte Wybinga, geauthoriseerde executeurkoopman
verkoper q.q.J. J. van der Ley, geauthoriseerde executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Ecco Frieseman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytze Drieses v.d. Zee x Eke IJsenbeek kopen een huis oz. Kleine Kerkstraat, gehuurd door Benjamin Levy. Naastliggers zijn de Kleine Kerkstraat, J.A. Faustman en anderen. Geen grondpacht. Gekocht van (de executeurs-testamentair van Ecco Frieseman, voor 219 GG.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018 , folio 108rKleine Kerkstraat 10huis
eigenaarA. Faustman
gebruikerA. Faustman
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-018 , folio 108rKleine Kerkstraat 10huis
eigenaarS. Fautsman
gebruikerNathan Eliazar
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0215r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenG. Piekenga


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-018, pag. 71Kleine Kerkstraat 10wed. Sweitzer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-018 , pag. 104Kleine Kerkstraat 10G. Piekinga 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-233Kleine Kerkstraat 10Bartle Bartles Postma... HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1815, huw 1817, huw 1819, ovl 1826; gebruiker van wijk E-233, schoenmaker; eigenaar is G. Piekinga, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-233Kleine Kerkstraat 10Gosling Piekes Pieckinga... van wijk C-053, uitdrager; medegebruiker P. Piekinga, zilversmid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-233; gebruiker Bartle B. Postma, schoenmaker, 1814. (GAH204); sterfhuis wijk E-233/Kleine Kerkstraat 8, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-233Kleine Kerkstraat 10Joukje Christiaans Spelkerswaarschijnlijk een zuster van Jurjen Christiaans Spellekes; geb 1760 ... , ovl 21 mei 1814 HRL, huwt met Sino Vink, ovl wijk E-233; BS ovl 1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-233Kleine Kerkstraat 10G PiekingaBartle B Postmaschoenmaker


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 95 en 96 van 23 apr 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-233Kleine Kerkstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 282huis in de Kleine Kerkstraat E-233
 
Jelle Agema (q.q.)


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 306 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-233Kleine Kerkstraat 10Aaltje Jacobs Koolstra, overleden op 30 oktober 1826winkeliersche Kleine Kerkstraat E 233, zuster van Kornelis, huisman Herbayum, Jarig, arbeider Franeker, Antje (wed. Sybe Cornelis), arbeidster Witmarsum, wijlen Jaaike (vrouw van wijlen Job Hendriks Plekker, arbeider Midlum, moeder van Jacob, arbeider, Geertje, dienstmeid en Hendrik Jobs Plekker, arbeider Midlum), wijlen Corneliske, in leven werkvrouw (vrouw van wijlen Herke Ruurds, arbeider Tzum, moeder van Ruurd, boerenknecht Lollum, Trijntje, dienstmeid Welsrijp, Jetske, werkvrouw Hichtum en Japke Herkes Herkema, dienstmeid Tzum)en wijlen Jetske Jacobs Koolstra, in leven arbeidster (vrouw van Adrianus Jellema, mr. schoenmaker Veenhuizen, moeder van Jacob, fuselier Coevorden en Elisabeth Adrianus Jellema, dienstmaagd Leeuwarden). Saldo fl. 222,32. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1057Kleine Kerkstraat 10Jan de Boer lootsHarlingenhuis (40 m²)


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 en 15 van 13 mrt 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-233Kleine Kerkstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 656huis E-232 en E-233
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperSimon Bernelot Moens
koperReinder Jans Steeksma


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-233Kleine Kerkstraat 10Marten van Hoften... zv Barend vH, en Jantje Oeges (Leeman); BS huw 1820, ovl 1833, huw 1834, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk E-233, 266; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk E-231; VT1839; M. v. H. en mede eigenaars ... (alles)


1857 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 41057 (notaris ) repertoire nr. 174 en 181 van 9 sep 1857
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-233Kleine Kerkstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 1394huizen Kleine Kerkstraat E-232 en E-233
 
verkoper q.q.Jan Hubertus van Droge
koperMurk Riemers Lamminga


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1057Kleine Kerkstraat E-233Tietje R. Bootsma woonhuis


1863 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 20 nov 1863
vermeld alsgeschat adresbericht
E-233Kleine Kerkstraat 10Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, in gebruik bij A., Oostendorp. Provisioneel verkocht op 25 nov 1863 in de Korenbeurs bij J.S. de Groot door notaris J.A. Zaal Stroband.


1869 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 29 jan 1868
vermeld alsgeschat adresbericht
E-233Kleine Kerkstraat 10Eene dubbele huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Provisioneel verkocht op 10 feb 1869 ten huize van Fekkes door notaris Goslings.


1869 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 19 feb 1868
vermeld alsgeschat adresbericht
E-233Kleine Kerkstraat 10Eene dubbele huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Finaal verkocht op 24 feb 1869 ten huize van Fekkes door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 787.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1057Kl. Kerkstraat E-233 Jan Hubertus van Droge en Doede van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1056Kleine Kerkstraat 10 (E-232)Elkan A. Speijerwoonhuis


2023
0.063328981399536


  terug