Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 66-150 6-150 E-119E-119
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 66-151 6-150 E-119E-119
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 66-155 6-150 E-119E-119
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 66-156 6-150 E-119E-119


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 6
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 8
ten westenGrote Bredeplaats 26
ten noordenKleine Bredeplaats 4


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0108v van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0098r van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJannicken, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Dirck Lucas


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096r van 2 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 6Kleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]2550‑00‑00 CGhuis
koperIsack Pyters Verhagen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMarten Beerns
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenburgemeester Geersma
verkoperJacop Clasenstadsroeper


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0099v van 13 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIsack Pyters Verhagen


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0055r van 14 okt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMayke Martens


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0197r van 14 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0256r van 18 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 6Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]1025‑00‑00 GGhuis
koperGerryt Sybrens mr. bakker
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van Jan metselaar
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma
naastligger ten noordenJoannes Tjebbes
verkoper van 3/4Maartie Joannes, gehuwd met
verkoper van 3/4Dirck Gerryts
verkoper van 1/4Maycke Martens, gehuwd met
verkoper van 1/4Goslingh Steenstrachirurgijn


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005ra van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Sybrens mr. bakker


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0296r van 3 nov 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrit Sybrens mr. bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-150Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarjuffr. Nauta
gebruikercapt. Stapert
huurwaarde27‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-151Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerJoh. Marnstra 50-00-00
gebruikerMayke Jans 15-00-00
huurwaarde65‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-155Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarReiner Wybes
gebruikerReiner Wybes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-156Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarPieter Hessels
gebruikerPieter Hessels
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-150Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarjuffr. Nauta
gebruikercapitein Stapert
huurwaarde27‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑4‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-151Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarPieter Feitema
gebruikerJacob Ottes 50-00-00
gebruikerMayke Jans 15-00-00
huurwaarde65‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑7‑1720
opmerking1720 den 8 july van mayke jans ontfang 3-0-0
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720
opmerking1720 den 23 july door feytema betaelt 10-0-0
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-155Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarReiner Wybes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑9‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-156Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarPieter Hessels
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146v van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 6Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]625‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Jacobs, gehuwd met
koperReinske Rinkes
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenReinder Wybes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Rintjes Botsma
naastligger ten noordenHans Fransen
verkoperGerrit Sibrensmr. bakker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-150Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarcapt. Stapert
gebruikercapt. Stapert
huurwaarde27‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-151Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerJacob Ottes cum soc.
huurwaarde65‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑17‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-155Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarReinder Wybes
gebruikerReinder Wybes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-156Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarPyter Hessels
gebruikerPyter Hessels
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0028v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Jacobs mr. bakker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0031r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 6Kleine Bredeplaats WZ1050‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperBente Gerryts
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenReiner Wybes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Feitema
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hans Fransens
verkoperJohannes Jacobsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Gerryts, vrijgezel, koopt een huis en bakkerij wz. Bredeplaats. Ten O. de [Kleine] Bredeplaats, ten Z. Reiner Wybes, ten W. erven Pieter Feitama, ten N. erven Hans Fransens. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bakker Johannis Jacobs voor 1050 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-150Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarcapitein Stapert
gebruikercapitein Stapert
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-151Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarerven Pyter Feytema
gebruikerJelle Roelofs
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-155Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarReinder Wybes
gebruikerReinder Wybes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-156Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarGerben Tjommes
gebruikerGerben Tjommes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0142v van 18 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBente Gerrits


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-150 Kleine Bredeplaats 6wed. capt. Stapert, bestaande uit 2 personen15‑00‑00 cg0
6-155 Kleine Bredeplaats 6Reiner Wybes, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0
6-156 Kleine Bredeplaats 6Gerben van der Velde, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-150Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarwed. captn. Stapert
gebruikerwed. captn. Stapert
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-151Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarerv. Pytter Feytema
gebruikerTrijntje Nitters
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑07‑04 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-155Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarerv. Reyner Wybes
gebruikererv. Reyner Wybes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-156Kleine Bredeplaats 6huis
eigenaarGerben Tjommes
gebruikerGerben Tjommes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0203r van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBente Gerryts


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0143r van 10 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBente Gerrits


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0104v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBente Gerrits


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0180r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBente Gerrits


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0026v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBente Gerryts


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0154r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimke Alberts


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0040r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimke Alberts


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0175r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimke Alberts


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-150, pag. 140Kleine Bredeplaats 6J Roorda15‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-119Kleine Bredeplaats 6Folkert Bakkereigenaar van wijk E-119; gebruiker is Siebren Pieters wed., hoedjemaker, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-119Kleine Bredeplaats 6Siebren Pietersovl voor 1815; gebruiker van wijk E-119, hoedjemaker; eigenaar is Folkert Bakker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-119Kleine Bredeplaats 6Folkert Bakker Siebren Pieters wedhoedjemaker


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 49 van 31 mei 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-119Kleine Bredeplaats 6koopaktefl. 750huis E-119
 
verkoperFolkert Thomas Bakker (te Sneek)
koperHendrik Cornelis Haagsma (gehuwd met Grietje Dirks Alta)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1161Kleine Bredeplaats 6Hendrik Cornelus HaagsmazeilmakersknegtHarlingenhuis (50 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-119Kleine Bredeplaats 6Grietje Dirks Alta... huw 1859 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-148; oud 62 jaar, geb Makkum, wonende te HRL. 1839, wijk E-119; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-119Kleine Bredeplaats 6Hendrik Haagsma... 1861 1880 overlijdens, ovl 1881; oud 65 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk E-119; VT1839; H.C.H. eigenaar van perceel nr. 1161 te HRL, zeilmakersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 261, ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-119Kleine Bredeplaats 6H C Haagsma stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-119Kleine BreedeplaatsHendrik Haagsma65 jzeylmakersknegtLemmerm, protestant, gehuwd
E-119Kleine BreedeplaatsGrietje D Alta62 jMakkumv, protestant, gehuwd
E-119Kleine BreedeplaatsCornelis Haagsma35 jbaantjerLemmerm, protestant, ongehuwd
E-119Kleine BreedeplaatsKlara Jacobus Alta25 jLemmerv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 219 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-119Kleine Bredeplaats 6Simon Cornelis Tichelaar, overleden op 31 augustus 18446 wk (geboren 19/7/1844), overleden Kleine Bredeplaats E 119, zoon van Cornelis Eeltjes Tichelaar, pakhuisknecht en Johanna S. Galjard, broer van minderjarige Eeltje, Lijskje, Sophia en Cornelis Cornelis Tichelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-119Kleine Bredeplaats 6Berber Jans de Vries... dv Jan dV, en Trijntje Innes Appel/de Vries; BS huw 1821, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167, wijk E-119, wijk H-210; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-119Kleine Bredeplaats 6Otte Bruinsmageb 5 jan 1786 Franeker, ovl 8 nov 1853 Franeker, Vst 1 sep 1853 uit Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk E-119


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-119Kleine Bredeplaats 6Cornelis Hendriks Haagsma... bev.reg. HRL 1851 wijk B-131, wijk A-181; oud 35 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, baantjer, wijk E-119; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1161Kleine Breedeplaats E-119Klara Haagsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1161Kleine Breedeplaats E-119Clara Haagsma, wed. Stoltewoonhuis


1893 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
vermeld alsgeschat adresbericht
E-119Kleine Bredeplaats 6Een winkelhuis aan de Kleine Breedeplaats. Finaal verkocht op 14 jul 1893 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 1015.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1161Kleine Bredeplaats 6 (E-119)Pieter P. Dijkstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kl. Breedeplaats 6 Sape Postma Wzn.winkelierf. 700f. 800


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 6, HarlingenKleine Bredeplaats 6S.W. Postmaroomboter, kaas, vleeschwaren, blikgroenten


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 6S. Postmawinkelier


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 6, HarlingenKleine Bredeplaats 6 Schefferfoto, film, fotografie


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 6J. (Jelte) Scheffer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 6rijksmonument 20478


1993 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1994
adresgegevens
Kleine Bredeplaats 6Shoarma Pyramide
  terug