Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 15(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)E-130E-128
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 15(niet bekend)6-048/26-048/2E-130E-128
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 156-0496-0496-050E-130E-128


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 15
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 17
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenhet Poortje


aangrenzende stegen
adresheeft
Kleine Bredeplaats 15't Poortje ten noorden


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0100v van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15[niet vermeld]450‑00‑00 ggtwee kamers of 1/2 huis, van de schoorsteen tot de steeg ten oosten
koperde dochter van Jacob Arys, weduwe van
koperwijlen Cornelis Ockes
verpachter grondde Stad Harlingen0‑14‑00 cg
protesteert q.q.Bencke Cornelis, voor zijn broeder te Kimswerd
protesteert vanwege een hypotheekCornelis
naastligger ten oostenPoortje [staat: steeg] waarlangs vrij in- en uitgang naar de Lanen
naastligger ten zuidenLijsbeth
naastligger ten zuidenGosse
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPoortje [staat: steeg]
naastligger ten noordenHendrick ijzerkramer
verkoperSybren Jansen Longerhouw, gehuwd met
verkoperAelke Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Arys dochter nagelaten weduwe van wijlen Cornelis Ockes, koopt twee kamers of een half huis streckende van die schersteyn daer opt huys staet aff tot achteren ander steege ten oosten daer aen leggende. Hebbende een vrijen opslach opte Laenen mit eenen waterloosinge soe wel nae de laenen als nae voren. Grondpacht 14 st. Ten Z. Lijsbet Gosses, ten N. Hendri yserkramer en een steeg. Gekocht van Sybren Jans Longerhouw x Aelke Douwes voor 450 GG.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0159r van 29 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ [staat: de Plaets]642‑12‑00 gghuis
koperTyam Johannes te Bolsward
verpachter grondJan Jansen 0‑14‑00 cg
verpachter grondTrijnke Claesen
protesteert vanwege een vorderingTrijn Reyns, weduwe van
protesteert vanwege een vorderingwijlen Marten Gerloffs
protesteert q.q.Hendrick Aerns, curator over
protesteert vanwege een vorderinghet sterfhuis van wijlen Maycke Thomas
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Gosse
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenHendrick ijzerkramer
verkoperSybren Jans te Longerhouw
verkoperAelcke Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyam Johannesdochter wonende tot Bolswert koopt een huis op de olde plaets. Ten Z. Lijsbeth Gosses, ten N. Hendrick ijsercramer. Grondpacht 14 st aan Jan Jans x Trijncke Claesen. Gekocht van Sijbe Jansen Longerhouw x Aelcke Douwes, voor 642 GG 12 st.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de hoek van de poort op de plaats]315‑00‑00 gggrondpacht van 0-14-00 cg
koperburgemeester Hesselus Wringer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Valentijn Jacobs0‑14‑00 cg
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15een_achterPoortje [staat: daarachter in de poort]315‑00‑00 gggrondpacht van 0-07-00 cg
koperburgemeester Hesselus Wringer
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Rinck Poppes0‑07‑00 cg
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15twee_achterPoortje [staat: daarachter]315‑00‑00 gggrondpacht van 0-07-00 cg
koperburgemeester Hesselus Wringer
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Bartel Douwesschoenmaker0‑07‑00 cg
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] hoek het Poortje630‑00‑00 cggrondpacht van 0-14-00 cg
koperJelte Ruierdts
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Joannes Sjouckes0‑14‑00 cg
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15een_achterKleine Bredeplaats OZ [staat: in het poortje achter het pand van Joannes Sjouckes]630‑00‑00 cggrondpacht van 0-07-00 cg
koperJelte Ruierdts
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Rintk Poppes0‑07‑00 cg
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15twee_achterKleine Bredeplaats OZ [staat: in het poortje achter het pand van Joannes Sjouckes]630‑00‑00 cggrondpacht van 0-07-00 cg
koperJelte Ruierdts
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Bartel Douwes0‑07‑00 cg
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0172r van 11 okt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] op de hoek van het Poortje [staat: de Poort]593‑00‑00 gghuis
koperGerben Fongers, gehuwd met
koperRicxt Janties
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenRienck Poppes
naastligger ten zuidenTrijn Jacobs
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenPoortje, het [staat: de Poort]
verkoperhuisman Joannes Siouckes c.u. te Dongjum


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0040v van 12 feb 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Bartel schoenmaker


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0109v van 1 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] op de hoek van het Poortje500‑14‑00 gghuis
koperAnthoni Oesters mr. kleermaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenRinck Poppes
naastligger ten zuidenTrijn Jacobs
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoperRixtie Janties, weduwe van
verkoperwijlen Gerben Fongers


1673 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 211 folio 403r van 4 sep 1673 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Bredeplaats 15
Pieter de Horn te Leeuwarden, aangehuwde oom, geauthoriseerde curator over
aangeverde vijf nagelaten kinderen van Jacobus Barraty, weduwnaar (1) vanmr. horlogemaker
Maycke Gijsberts
aangeverJacobus Barraty, gehuwd (2) metmr. horlogemaker
Aeltje Ages
inleiding bij de boedelinventarisatie[0403r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Lourens Jacobs Asperen als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuise van wijlen Maycke Gijsberts in lewen echte huisvrouw van Jacobus Barratij mr. horologiemaecker alhier, van alle sodanige goederen als bij welgedachte echteluyden te samen sijn geposseert ende nae 't overlijden van den overledenen aldaer ten huise sijn bevonden, alles ter instantie van Pieter de Horn burger binnen Leeuwarden als aengehoude oom en aldaer geauthoriseert tot curator van ende over de vijff naegelaten kinderen van wijlen Mayke Gijsberts bij welgedachte Jacobus Barritij in echte getogen, die oock aengenomen heeft onder solemnele ede in haden welgesegde heere commissaris omme alles wel ende getrouwelijck te sullen aengewen, hebbende sich weder ten echte ende ad secunda vota begewen met sijn tegenwoordge echte huisvrouw Aeltje Ages, nae welx alles tot de beschrijvinge is geprocedeert in naevolgende manieren. Actum den 4en Septembris 1673.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1687 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 281r van 2 feb 1687 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Bredeplaats 15
inventarisantSioerdtie Scheltes, weduwe van
wijlen Anthony Anthonys Oestersmr. kleermaker
Jeltie Anthonys kind, oud omtrent 18 jaren
Goyckyen Anthonys kind, oud in 't 15e jaar
Antie Anthonys kind, oud 12 jaren
Schelte Anthonys kind, oud 8 jaren
Anthonys Anthonys kind, oud omtrent 4 jaren
Reyner Clasen Fontein op verzoek aanwezig
Wytse Pybes van Tallum op verzoek aanwezig
aangeverJetske Scheltes, gehuwd met
Pytter Bruyns
inleiding bij de boedelinventarisatie[0281r] Ontsegelinge respectievelyck inventarisatie en beschrijvinge van goederen gedaenten overstaen van de heer praesiderende burgemeester Jan Dircksen Cuyck als commissaris, geadsocieert met de heer Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van Sioerdtie Scheltes, weduwe van Anthony Anthonys Oesters, in leven burger en meester cleermaker alhier, nagelaten hebbende vijf minderjarige kinderen, met namen Jeltie old ontrent 18 jaeren, Goyckjen old int 15 jaer, Antie old 12 jaeren, Schelte 8 jaren, Anthonys old ontrent 4 jaren, en dat ten instantie van de naeste bloedt vrienden van de voorschrevene kinderen, doch ten praesentie van Reyner Clasen Fonteyn, en Wytse Pybes van Tallum, als versocht wesende om bij desen praesent te willen sijn, en dat op het aen geven van Jetske Scheltes, echte huysvrouw van Pytter Bruyns, die ook bij manuale stipulatie heeft aengenoomen alles wel en getrouwelijck nae haer beste weeten en kennisse te sullen aengeven, aen handen van welgedachte heere commissaris en secretaris, waer op de beschrijvinge is geprocedeert wes volght. Actum den 2e februaris 1687.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0014ra van 11 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15Bredeplaats op de hoek van 't Poortje450‑00‑00 cghuis c.a.
koperJacobus Barrytius horlogemaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenBinne Hartmans
naastligger ten zuidenvroedsman Jacob Claesen
naastligger ten westenBredeplaats
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoper q.q.ds. Fredericus Butterwegh, curator overpredikant
verkoperwijlen Anthonius Anthonii, gehuwd metmr. kleermaker
verkoperSjoerdtie Scheltes


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0138r van 4 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacobus Barrity


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0107v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] op de hoek van t Poortje366‑00‑00 gghuis
koperPoppe Tieerds, gehuwd metschuitschipper
koperAntie Hessels
verpachter grondN. N. 0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende woning van Knierke Dirks
naastligger ten zuidenObbe Jacobs
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoper van 1/4Fokeltie Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/4Dirk Sytses
verkoper van 1/2Marike Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Minnesmr. bakker
verkoper van 1/4Geertie Jacobs, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Ruirdt Tieerdts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-049 , folio 116Kleine Bredeplaats 15huis
eigenaarPoppe Tieerds
gebruikerPoppe Tieerds
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
grondpacht aanRuird Pieters kinderen
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-049 , folio 75vKleine Bredeplaats 15huis
eigenaarPoppe Tiaerds
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720
grondpacht aanRuird Pieters erven
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg
aansl. grondp. voldaan1‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-049 , folio Kleine Bredeplaats 15huis
eigenaarPoppe Tjeerds
gebruikerHelena de Vries
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg
grondpacht aanJelte Ruirds
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑12 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-049 , folio 76rKleine Bredeplaats 15huis
eigenaarFoppe Tjeerds
gebruikerFoppe Tjeerds
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg
grondpacht aanJelte Ruerds
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑12 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0286v van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPoppe Tieerds beurtschipper op Amsterdam


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0286v van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15een_achterPoortje ZZ bij de Bredeplaats, het270‑00‑00 cgkamer
koper door niaarJan Jacobs
geniaarde koperPoppe Tieerdsbeurtschipper op Amsterdam
naastligger ten oostende weduwe van wijlen oud burgemeester Rypema
naastligger ten zuidenJeremias Jacobs mr. stoeldraaier
naastligger ten westenPoppe Tieerds beurtschipper op Amsterdam
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoperSake Jacobsvarenspersoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs koopt, na nieaar ratione sanguinis tegen Poppe Tieerds, meede ordinaris beurtschipper van Harlingen op Amsterdam, een kamer in het poortje.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0045v van 6 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPoppe Tjeerds


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0277v van 2 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPoppe Tjeerds schipper


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0277v van 2 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15een_achterPoortje ZZ bij de Kleine Bredeplaats, in het210‑00‑00 ggwoning
kopervroedsman Stiddert Jetses Bontekoe
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgemeester Rypema
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPoppe Tjeerds schipper
naastligger ten noordenPoortje
verkoperJan Jacobsvarensgezel


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-048/2 , folio 76rKleine Bredeplaats 15huis
eigenaarvroedm. Bontekoe
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-049 , folio 76rKleine Bredeplaats 15huis
eigenaarPoppe Tjeerds
gebruikerPoppe Tjeerds
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
grondpacht aanJelte Ruirds
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0164av van 22 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15twee_achterPoortje80‑00‑00 cghuis of kamer
koperYske Claases timmerman
verpachter grondJetse Ruirds Nauta 0‑07‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSybren Jansen*
naastligger ten westenvroedsman Stittert Bontekoe
naastligger ten noordensteeg
verkopervrouw Trijntje Kuyk, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Livius Rypma


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0212r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15twee_achterPoortje75‑00‑00 cgwoning of kamer
koperWytse Jansen Vettevoogel mr. wolkammer
verpachter grondJelte Ruirds Nauta 0‑07‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSybren Jans
naastligger ten westende weduwe van wijlen vroedsman Bontekoe
naastligger ten noordensteeg
verkoperYske Klaasesmr. timmerman


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0222v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Poppes schipper


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0222v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15een_achterPoortje bij de Brede Plaats185‑00‑00 cgwoning
koperJan Poppes, gehuwd metschipper
koperFettje Bouwes
naastligger ten oostenWytse Jansen Vettevogel
naastligger ten zuidenSybren Jans
naastligger ten westenJan Poppes schipper
naastligger ten noordenPoortje
verkoperTrijntie Claeses, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Stittert Bontekoe


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0223v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15twee_achterPoortje op de Brede Plaats136‑00‑00 cgwoning of kamer
koperJan Poppes, gehuwd metschipper
koperFettje Bouwes
verpachter grondJelte Ruurds Nauta 0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenPoortje
naastligger ten zuidenSybren Jans
naastligger ten westenJan Poppes schipper
naastligger ten noordenPoortje
verkoperWytse Jansen Vettevogelmr. wolkammer


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-048/2 , folio 77rKleine Bredeplaats 15huis
eigenaarJan Poppes
gebruikerJan Poppes
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg
opmerkingsamen met no. 6-049
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-049 , folio 77rKleine Bredeplaats 15huis
eigenaarPoppe Tjeerds
gebruikerPoppe Tjeerds
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg
opmerkingsamen met no. 6-048/2
grondpacht aanRuird Pieters erven
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-048/2 , folio 77rKleine Bredeplaats 15huis
eigenaarJan Poppes
gebruikerJan Poppes
huurwaarde totaal30‑01‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
opmerkingsamen met no. 49
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-049 , folio 77rKleine Bredeplaats 15huis
eigenaarPoppe Tjeerds
gebruikerPoppe Tjeerds
huurwaarde totaal30‑01‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
opmerkingsamen met no. 48 1/2


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-050 , folio 133rKleine Bredeplaats 15huis
eigenaarJan Poppes wed.
gebruikerPier Rutgers
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: lasten03‑10‑00 cg
huurwaarde totaal56‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑05‑06 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0096r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ974‑19‑03 cghuis en reede ?
koperSaske Jans Persijn, gesterkt met
koperSeerp IJsbrandi
huurderPier Akkringa mr. metselaar
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Sybren Jans
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoperLijsbeth Jans Persijn, erfgenaam en gesterkt met
verkoperRinke Bakker
verkoperGrietie Jans Persijn, erfgenaam en gesterkt met
verkoperSybe Salverda
verkoperAnna Jans Persijn, erfgenaam en gesterkt met
verkoperCornelis Zytses
verkoperPoppe Jans Persijn, erfgenamen van
verkoperde weduwe van wijlen Jan Poppes


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0195r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSeerp IJsbrandi


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0007r van 8 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ868‑00‑00 gghuis
koperJetze Rinses, gehuwd met
koperAafke Hendriks
huurderFettye Pieters
naastligger ten oostenPoortje, het [staat: achtersteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoperSaske Perzijn, gehuwd met
verkoperSeerp IJsbrandikoopman


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001ra van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJetze Rinses


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0037v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jetze Rinses


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0296r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJetze Rinzes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-050 , folio 133rKleine Bredeplaats 15huis
eigenaarJetse Rinses
gebruikerJetse Rinses
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0111r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ806‑21‑00 gghuis en bakkerij
koperHarke Jurjens van der Stok, gehuwd metmr. metselaar
koperDieuwke Dirks
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Johan Jansen
naastligger ten zuidenJacob Sibrandus koopman
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoperJetze Rinsesmr. bakker


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-050 , folio 133rKleine Bredeplaats 15huis
eigenaarHarke Jurjens
gebruikerHarke Jurjens
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-048/2, pag. 93Kleine Bredeplaats 15Harke van der Stok


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0183v van 18 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 15Kleine Bredeplaats OZ wijk E-1301400‑00‑00 cghuis
koperJohannes Norel mr. loodgieter
huurderTrijntje de Roos
huurderwijlen Harke van der Stok mr. metselaar
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Reinsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenPoortje, het
verkoperJurjen van der Stokmetselaar
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
verkoperRienk Ruurdsbakkersknecht
verkopermeerderjarige vrijster Antje van der Stok
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
verkoperwijlen Harke van der Stokmr. metselaar


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-050 , pag. 129Kleine Bredeplaats 15Johannes Norel 3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-130Kleine Bredeplaats 15Georgius Lem(b)ke... Grote Kerk HRL; kind: Duconia Micha?la Lemke, ged 8 dec 1768 Westerkerk HRL; wed. G.L. gebruiker van wijk E-130, eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); ovl 17 feb 1792 HRL, oud 70 jaar; begraven Groot Kerkhof, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-130Kleine Bredeplaats 15Johannis Klaases Norel... eigenaar van wijk D-141, met comp. ; gebruiker Lolle Pieters, arbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-130; gebruiker G. Lemke wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-152; gebruiker Jan Oorthuis, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-130Kleine Bredeplaats 15Johannes Norelwed G Lemke


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1234Kleine Bredeplaats 15Hendrik Godthelp slagersknegtHarlingenhuis en erf (154 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-130Kleine Bredeplaats 15Aukje Bernardus Proost... Bernardus P, en Saakje Proost; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1844, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-130, wijk F-319, 320, wijk G-067; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-243; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-130Kleine Bredeplaats 15Aukje Jans van Mantgum... Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, huw 1822, ovl 1842; oud 76 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-130Kleine Bredeplaats 15Hendrik Godthelp... 1820, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk E-130; VT1839; H.J.G. eigenaar van perceel nr. 1234 te HRL, slagersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 242, huis ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-130Kleine Bredeplaats 15H J Godthelp stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-130Kleine Breedeplaats41 jvleeshouwerHarlingenm, protestant, gehuwd
E-130Kleine Breedeplaats44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-130Kleine Breedeplaats76 jHarlingenv, protestant, weduwe


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 492 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-130Kleine Bredeplaats 15Johannes Melchers Godthelp, overleden op 13 oktober 184676 jr, geboren Bergen op Zoom 10/12/1769, overleden Kleine Bredeplaats E 130, man van Sytske Hendriks Advocaat (erft vruchtgebruik), vader van Sophia (vrouw van Uilke van Leeuwen, verver), Metje (vrouw van Meindert Tigchelaar, timmerman), Hendrik, slager, Johannes, slagersknecht, Egbert, kantoorbediende, Willem, timmerman, Klaas, slager, Catharina en Albert Johannes Godthelp, slagersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1185 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-130Kleine Bredeplaats 15Sytske Hendriks Advocaat, overleden op 19 juni 184874 jr (geboren 19/2/1774), overleden Kleine Bredeplaats E 130, weduwe, moeder van Sophia (wed. Uilke van Leeuwen), Metje (vrouw van Meinte H. Tigchelaar, timmerman), Hendrik, slager, Johannes, slagersknecht, Egbert, kantoorbediende, Catharina, Willem, timmerman, Klaas, slager en Albert J. Godthelp, slagersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-130Kleine Bredeplaats 15Antje Hennings IJlstra... ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024, 66, wijk H-236; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-130Kleine Bredeplaats 15Rinske Halma... wijk E-094; VT1839; geb 4 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL, dv Pieter Halma en Grietje ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1234Kleine Breedeplaats E-130Thomas van Slooten woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1234Kleine Breedeplaats E-128 Marinus Gerardus de Jongh woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1234Kleine Bredeplaats 15 (E-128)Marinus G. de Jonghwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 15D. Lambershulpkeurmeester


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 15W.A.M. (Willem) Bouma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 15rijksmonument 20473


2023
0.22448801994324


  terug