Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 83-120 1/23-144 G-305G-223


Naastliggers vanKerkpoortstraat 8
ten oostenKerkpoortstraat 10
ten westenKerkpoortstraat 6
ten noordende Kerkpoortstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-120 /2Kerkpoortstraat 8
eigenaarCasper Groen
gebruikerCasper Groen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-120 /2Kerkpoortstraat 8
eigenaarCasper Groen
opmerkingpauper


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0302v van 21 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengroot kerkhof


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-120 Kerkpoortstraat 8Louw Taekes, bestaande uit 6 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0
3-120 /2Kerkpoortstraat 8Wessel Gerrits, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-120 /2Kerkpoortstraat 8huis
eigenaarWessel Gerrits
gebruikerJan Rienks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0233r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0323v van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0177v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0197r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet kerkhof


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-144, pag. 64Kerkpoortstraat 8Daam Jans0‑10‑00 cghuis


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-305Kerkpoortstraat 8Harke Gerrits... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-305Kerkpoortstraat 8Daam Jans... Daams, geb 11 feb 1803 HRL; hu Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805; eigenaar van wijk G-305, gebruiker is Johannes van Belkum, korendrager, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-305Kerkpoortstraat 8Johannes van Belkum... kind: Tjietske Johannes vB., geb 1794 HRL; BS geb 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1837; gebruiker van wijk G-305, korendrager; eigenaar is Daam Jans, 1814. (GAH204); gemeenteraad besluit om de haven of ratelwagten ter ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-305Kerkpoortstraat 8Daam Jans Johannes van Belkum korendrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1757Kerkpoortstraat 8Daam JansschoenmakerHarlingenhuis (63 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-305Kerkpoortstraat 8Elkan Speyeroud 43 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-305; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-305Kerkpoortstraat 8Judigje Jacobsoud 40 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk G-305; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-305Agter de KerkElkan Arend Speyer43 jkoopmanAmsterdamm, israëliet, gehuwd
G-305Agter de KerkJudigje Jacobs40 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
G-305Agter de KerkArend Speyer17 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
G-305Agter de KerkJacob Speyer12 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
G-305Agter de KerkJoost Speyer7 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
G-305Agter de KerkEliazar Speyer7 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
G-305Agter de KerkMozes Speyer5 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
G-305Agter de KerkKlara Elkan Speyer10 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
G-305Agter de KerkJacob Pais17 jkoopmanAmsterdamm, israëliet, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-305Kerkpoortstraat 8Gerritje Heitman, overleden op 31 oktober 184221 jr (geboren 2/4/1821), overleden Achter de Kerk G 305, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 94) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-305Kerkpoortstraat 8Kasper Doksma, overleden op 19 november 1846(Certificaat van onvermogen), 5 mnd (geboren 20/6/1846), overleden achter de Kerk G 305. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-305Kerkpoortstraat 8Jan Bongaard, overleden op 15 april 1847(Certificaat van onvermogen), 58 jr, schoenmaker , overleden achter Grote Kerk G 305, weduwnaar, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-305Kerkpoortstraat 8Hendrik Nielsen... dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1822, ovl 1845, huw 1848, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-305; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-285; VT1839; H.N. eigenaar van perceel nr. 1792 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-305Kerkpoortstraat 8Rintje Johannes Nielsen... Gerrits Driesen op 23 feb 1826 HRL, huw.afk. 12 en 19 feb 1826, sjouwerman, werkman in 1851, ovl wijk G-305, N.H., schoorsteenveger in 1865, zv Johannes Hendriks N, en Johanna Rintjes (Wagenaar); BS huw 1826, ovl ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-305Kerkpoortstraat 8Sijke Yemes de Groot... Nielsen, N.H., dv IJeme dG, en Gooikje Arjens; BS ovl 1838; 1857 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-305; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-278; VT1839; geb 10 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1757Kerkpoortstraat G-305Frederik Ebelingwoonhuis


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 31 van 3 feb 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-305Kerkpoortstraat 8koopaktefl. 250huis G-305
 
verkoperHendrik Ebeling
koperDirk Muller


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1757Kerkpoortstraat G-223Dirk Mullerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1757Kerkpoortstraat 8 (G-223)Tietje Harmens (wed. D. Muller, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkpoortstraat 8 Sjoerd van der Schuitververf. 600f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 8H. v/d Tol-


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 8H. (Harmen) Bergsma
  terug