Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 181-1081-1081-151A-165A-172


Naastliggers vanKarremanstraat 18
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 20
ten westenZoutsloot 61
ten noordenKarremanstraat 16


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0233v van 2 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 18Karremanstraat WZ [staat: Sint Jacobstraat]475‑00‑00 cghuis, loods en plaats
koper van 1/3Lijsbeth Pieters, weduwe van
koper van 1/3wijlen Pier Hansen, en voor haar dochters
koper van 1/3Gaetske Piers
koper van 1/3Geertje Piers
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGeertje Tomas
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFrans Jongebloedt
verkoperTjalling Gijckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth Pieters wd. Pier Hansen voor zichzelf voor 1/3 en voor haar dochters Gaetske en Geertje Piers voor 2/3, kopen een huis, loods en plaats wz. St. Jacobstraat. Ten O. de straat, ten Z. Geertje Tomas, ten N. Frans Jongebloedts. Geen grondpacht. Gekocht van Tjalling Gijckes c.u. voor 475 cg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 6rKarremanstraat 18Tjallingh Gijkkesf. 0-00-00 wed.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0226v van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 18Karremanstraat WZ116‑07‑00 gghuis
koperAntie Roeloffs, weduwe van
koperwijlen Jacobus Wetsensius assistent
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenDirck Hugens
naastligger ten westenCornelis Vinkelbos
naastligger ten noordenJan Ynties
verkoperHylckjen Willems te Sint Jacobiparochie


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-108Karremanstraat 18huis
eigenaarJacob Wetsens wed.
gebruikerJacob Wetsens wed.
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-108Karremanstraat 18huis
eigenaarJacob Wetsens wed.
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-108Karremanstraat 18huis
eigenaarwed. Jacob Wedsens
gebruikerwed. Jacob Wedsens
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0283v van 20 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 18Karremanstraat WZ80‑14‑00 gghuis
koperEelke Dirks koopman
koperCornelis Jentjes koopman
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJob Jansen [staat: Claesen]
naastligger ten zuidenFijke Broers
naastligger ten westenOtte Sybes mr. wolkammer
naastligger ten noordenWiltje Claeses
verkoper van 1/3Rinske Jacobus, gehuwd met
verkoper van 1/3Jacobus Joostens
verkoper van 1/3Roeloff Jacobus, mede voormr. metselaar
verkoper van 1/3Cornelis Jacobus


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-108Karremanstraat 18huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerDirk Jansen
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-108Karremanstraat 18huis
eigenaarCornelis Jentjes
gebruikerDirk Jans
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-108Karremanstraat 18huis
eigenaarCornelis Jentjes
gebruikerDirk Jans
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-108Karremanstraat 18huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerDirk Jans
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0202v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 18Karremanstraat WZ300‑00‑00 cghuis en drie grote weefgetouwen
koperBaltus Molts, gehuwd metkoopman
koperPetronella Chamin
huurderSimon Willems c.u.28‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Harmen Haentjes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Haeye Dirks
naastligger ten noordenHendrik Jacobs
verkoperAntje Cornelis Timmerman, gehuwd met
verkoperJetze Boomsmakoopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-151Karremanstraat 18huis
eigenaarBaltus Moltz
gebruikerJan Harmen Nijsing
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-151Karremanstraat 18huis
eigenaarBaltus Moltz
gebruikerJan Louw
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0256v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 18Karremanstraat WZ155‑14‑00 gghuis
koperIJsbrand Willems, gehuwd met
koperJanke Willems
huurderJan Louws c.u.28‑00‑00 gg
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenWybe Clases
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJoris Pieters
verkoper q.q.B. Koelmans, executeurkoopman
verkoper q.q.Jan Bettels, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Baltus Moltz, weduwnaar van
verkoperwijlen Petronella Chamin


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-151 , pag. 17Karremanstraat 18IJsbrand Willems 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-165Karremanstraat 18IJsbrand Willems Brouwer... C. Schultz M. Goslings, voor Extract ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-165Karremanstraat 18IJsbrand Willems BrouwerIJsbrand Willems Brouwertimmerknegt


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 263 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-165Karremanstraat 18Andele IJsbrands Brouwer, overleden op 10 november 1831Karremanstraat A 165, broer van Foekje (dag daarna overleden: was enige testamentair erfgenaam) en Hendrik IJsbrands Brouwer, mr. bakker Laanen F 208. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 264 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-165Karremanstraat 18Foekje IJsbrands Brouwer, overleden op 11 november 1831Karremanstraat A 165, zuster van Hendrik IJsbrands Brouwer, mr. bakker Laanen F 208 (enige testamentair erfgenaam). Saldo fl. 80,65. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 155Karremanstraat 18 Foekje Brouwer naaivrouwHarlingenhuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-165Karremanstraat 18Antie Bosoud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-165; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-165Karremanstraat 18Hendrica Tingnagel... 1851 wijk D-069, wijk E-283, wijk H-235; oud 35 jaar, geb Eestrum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk A-165; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-165KarremanstraatJan H van der Weide24 jhuistimmerknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-165KarremanstraatTrijntie H Kuipers27 jVeenwoudengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-165KarremanstraatHendrik van der Weide1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-165KarremanstraatAntie Bos66 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
A-165KarremanstraatHenderika Tengnagel35 jnaaisterEestrumgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 356 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-165Karremanstraat 18Pietje Jans van der Weide, overleden op 16 november 18411 dg (geboren 15/11/1841), overleden Karremanstraat A 165, dochter van Jan van der Weide, timmerman & Trijntje Kuipers, zuster van minderjarige Hendrik en Bouwe Jans van der Weide. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 155Karremansstraat A-165Nanning N. Wal woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 155Karremansstraat A-172 Jan H. van der Weide woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 155Karremanstraat 18 (A-172)Jetske de Vries (wed. D. de Groot)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Karremanstraat 18 Andele de Jongmelktapperf. 1000f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 18A. de Jongmelktapper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 18L. (Lipkje) Bogaard wv de Bruin


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 18beeldbepalend pand4 van 10  terug