Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 122-1152-1152-159B-027B-032


Naastliggers vanHoogstraat 12
ten oostenHoogstraat 14
ten zuidenRommelhaven 7
ten westenHoogstraat 10
ten noordende Hoogstraat


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0327v van 5 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0327v van 5 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZ [staat: straat naar de Franekerpoort in de nieuwe stadt bij dezelfde plaats naar de Verlaten]575‑00‑00 gghuis
koperMeiles Pybes, gehuwd met
koperAeltien Martens
naastligger ten oostenFeycke Dircx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPiecke Wybrandts
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Jelmer Pieters, ter assistentie van
verkoperElbrich Claesen, weduwe van
verkoperwijlen Gerloff Jansen


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0129r van 11 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMelis Piebis


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMelis Pybes


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0042v van 5 nov 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Melis Pibes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0157v van 31 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en houtstek van wijlen Melis Pibes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0049r van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0049r van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZ1441‑00‑00 gghuis, loods, plaats en houtstek
koperCornelis Ariens Isselmonde c.u.
naastligger ten oostenInne Tieerdsen houtkoper
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Hendricx Hollander
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperJacob Claessen c.u.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214r van 22 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZ1150‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperJan Riuerts c.u.mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenInne Tiaerdts houtkapper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Hendrickx Hollander
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperCornelis Ariens c.u.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0216r van 12 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet oude huis en plaats in de Hoogstraat van de verkoper Cornelis Ariens Isselmonde


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0243v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZ [staat: Hogstraat]1047‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperFoecke Pytersen Roos, gehuwd metgrootschipper
koperDieucke Jelles
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenEnne Tierds houtkoper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Hendricks Hollander
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Rioerdts c.u.mr. metselaar


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0229v van 22 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Claeses koopman


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0275r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Jansen q.q.koopman


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0300r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Jansen koopman


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0242v van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Jans q.q.koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-115 , folio 33Hoogstraat 12huis
eigenaarLaes Pieters kinderen
gebruikerTiaerd Cornelis c.soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-115 , folio 20rHoogstraat 12huis
eigenaarClaes Willems
gebruikerHessel Jarigs cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0067r van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Willems koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-115 , folio Hoogstraat 12huis
eigenaarClaes Willems
gebruikerHessel Jarigs cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0268r van 16 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Willems koopman


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0040v van 27 feb 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZ750‑00‑00 cghuis
koperDirk Pieters, gehuwd methuistimmerman
koperYske Dirks
naastligger ten oostenPieter Tjeerds mr. sleefmaker
naastligger ten zuidenYede Pieters
naastligger ten westenAntoni Wijngaerden
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperClaes Willems Hoogstraetenkoopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-115 , folio 20vHoogstraat 12huis
eigenaarDirk Pieters
gebruikerDirk Pieters
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-115Hoogstraat 12wed. Dirk Pieters, bestaande uit 1 persoon02‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-115 , folio 20vHoogstraat 12huis
eigenaarDirk Pytters wed.
gebruikerDirk Pytters wed. cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0041r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Dirk timmerman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-115 , folio 20vHoogstraat 12huis
eigenaarDirk Pyters
gebruikerDirk Pyters c.soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0263r van 7 jul 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZ391‑07‑00 cghuis
koper provisioneelHendrik Pesma notaris
naastligger ten oostenPieter Tjeerds mr. sleefmaker
naastligger ten zuidenSybout Sierks Hoornstra
naastligger ten westende weduwe van wijlen Romke Lanting procureur
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperGerryt Gerryts, vader van zijn minderjarige kinderenturfdrager
verkoperDirk Gerryts
verkoperGerryt Gerryts
verkoperMarten Gerryts, zonen van
erflaterwijlen Goyken Dirks


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0077r van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZ712‑10‑00 cghuis
koperJan Gerbens, gehuwd metvoerman
koperAntie Douwes
huurderGerryt Gerryts c.s.turfdrager
naastligger ten oostenPieter Tjeerds
naastligger ten zuidenSybout Sierks Hornstra
naastligger ten westende weduwe van wijlen Romke Lanting
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHendrik Pesmanotaris


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-115 , folio 20vHoogstraat 12huis
eigenaarJan Gerbens
gebruikerJan Gerbens c.soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0253v van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerbens c.s.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0077v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZ261‑00‑00 gghuis
koperSteffen Onland c.u.bontwever
naastligger ten oostenPieter Tjeerds
naastligger ten zuidenvroedsman Sybout Sierks Hornstra
naastligger ten westenWarner Harmens schipper
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAntje Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Gerbens


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0006v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHoogstraat


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-159 , folio 41vHoogstraat 12huis
eigenaarSteffen Onland wed.
gebruikerSteffen Onland wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0003v van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Leemkool*


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-159 , folio 41vHoogstraat 12huis
eigenaarSteffen Onland
gebruikerSteffen Onland
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0183r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Willems


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-159 , folio 41vHoogstraat 12huis
eigenaarFrans Leemkool
gebruikerFrans Leemkool
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-151, pag. 29Hoogstraat 12Gerrit Beerends , 34 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0316v van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Leemkool


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0333v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Leemkool


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0098r van 22 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Leemkool


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-159 , pag. 42Hoogstraat 12Frans Leemkool 3‑00‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 105 van 5 okt 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-027Hoogstraat 12koopaktefl. 500perseel B-027
 
verkoperFrans Leemkool
koperGerryt Berend Harkes (c.u.)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-027Hoogstraat 12Gerrit Berends Hankes... koopman, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1817, ovl 1823, huw 1824; eigenaar en gebruiker van wijk B-027, turfdrager, 1814. (GAH204); Frans IJking ende Neeltje Hankes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-027Hoogstraat 12Hendrik Benning... wijk B-074, wewer, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Rheine, Westfalen (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-027; VT1839; H.B. eigenaar van perceel nr. 470 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 48, huis en erf, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-027Hoogstraat 12Gerrit B HankesGerrit B Hankesturfdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 470Hoogstraat 12Hendrik Benning winkelierHarlingenhuis en erf (147 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 346 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-027Hoogstraat 12Henricus Joannes Jacobus Rooswinkel, overleden op 19 augustus 1835geboren 16/7/1830, zoon van Jacobus Cornelius Rooswinkel (Hoogstraat B 27) en Ida Benning, broer van minderjarige Elisabeth-Maria-Henrica en Fredericus-Dominicus Jacobus Rooswinkel. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-027Hoogstraat 12Johannes van den Burg... wijk B-044; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-027Hoogstraat 12Maria Nolles Bisschop... Roelofs Terdeus; BS huw 1833, ovl 1889; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-027; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-027Hoogstraat 12Pieter Hendriks Benning... 1879, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-084; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-027; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
B-027Hoogstraat 12P Benning stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 60 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-027Hoogstraat 12Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 129 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-027Hoogstraat 12Arnoldus Pieters Benning, overleden op 30 november 18391 mnd, overleden Hoogstraat B 27, zoon van Pieter Benning, schoenmakersknecht en Maria Bisschop, broer van minderjarige Elisabeth, Geertruida en Ida Pieters Benning. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-027Hoogstraat30 jschoenmakerHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
B-027Hoogstraat29 jwinkelierscheHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
B-027Hoogstraat1 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-027Hoogstraat5 jBolswardgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-027Hoogstraat4 jBolswardgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-027Hoogstraat2 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-027Hoogstraat64 jRheine in Westphalengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-027Hoogstraat26 jheerenknegtArumgezin 2, m, protestant, weduwnaar
B-027Hoogstraat24 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-027Hoogstraat 12Sipke Boumans, overleden op 20 april 1847(Certificaat van onvermogen), 8 wk (geboren 18/2/1847), overleden Hoogstraat B 27. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 470Hoogstraat B-027Gerben Meijer en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 470Hoogstraat B-032wed. Jelle Horjus en dochterwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5020Hoogstraat 12 (B-032)Wilhelmus P. Darteewoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Hoogstraat Tj. Terpstrajongens: , meisjes:
vrouwen:
boekdrukkerij


1915 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 12, HarlingenHoogstraat 12T. Terpstrasnelpersdrukkerij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 12Tj. Terpstraboekdrukker


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 12, HarlingenHoogstraat 12T. Terpstradrukkerij en papierhandel, inbinden van boeken


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 12H. (Hendrik) Westerhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 12beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.13644099235535


  terug