Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 70
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Heiligeweg 703-1943-1943-211G-022G-020


Naastliggers vanHeiligeweg 70
ten oostenFranekereind 6
ten zuidenHeiligeweg 68
ten westende Heiligeweg
ten noordenFranekereind 2
ten noordenFranekereind 4


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0084v van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: op de horne van de Turfhaven OZ bij de Rode Brug]0‑00‑00 gghuis met plaats daarachter
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑19‑00 cg
naastligger ten oostenJan Gerbens te Wijnaldum
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoper q.q.Ane Sioerdts, geauthoriseerde curator over
verkoperde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Rinnert Johannes
verkoper q.q.Ane Sioerdts, gelastigde van
verkoperJencke Allerts, gehuwd met
verkoperAttie Rinnerts
erflaterwijlen Rinnert Johannes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0077r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ hoek Franekereind [staat: Turfhaven hoek Voorstraat]872‑00‑00 gghuis met ledige plaats erachter
koperBente Tiards Boncq, gehuwd met
koperGrietie Fridses
verpachter grondde stad Harlingen0‑19‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Pieters Hagen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenhet andere huis van de verkoper Louw Rippers c.u.
verkoperLouw Rippers c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Tiaerdts Boncq x Grietie Fridses kopen een huis met ledige plaats erachter, op de hoek van de Turfhaven aan de Voorstraat. Ten O. Jacob Pieters Hagen, ten Z. erven Pieter Jacobs, ten W. de straat, ten N. het andere huis van de verkoper. Grondpacht 19 st. Gekocht van Louw Ripperts c.u. voor 827 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012r van 13 mrt 1670 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de Turfhaven]1200‑00‑00 gghuis
koperSymon Groenwolt, gehuwd met
koperGriettie Bentes
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Sipke Jansen olieslager
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Bonk


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0018va van 2 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: hoek Turfhaven OZ]1200‑00‑00 gghuis
koper provisioneelSimon Groenwolt c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenBeernt Boyens kuiper
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Sipke Jansen olieslager
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Boncq


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059ra van 3 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] naast de Turfdragersbrug625‑00‑00 gghuis
koper provisioneelJiellert Sipkes, gehuwd metmr. bakker
koper provisioneelAntie Lieuwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑19‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Sipkes grootschipper
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven en Turfdragersbrug]
naastligger ten noordenSymon Groenwolt
verkoperSymon Groenwolt, weduwnaar vannotaris te Dokkum
verkoperwijlen Grietie Bentes
verkoperGrietie Symens Groenwolt


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-194Heiligeweg 70huis
eigenaarJan Ulbes
gebruikerJan Ulbes
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-194Heiligeweg 70huis
eigenaarJan Ulbes
gebruikerJan Ulbes
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan9‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0063v van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]710‑00‑00 cghuis
koperJohannes Hylckes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑19‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBauke Foekes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: dito haven]
naastligger ten noordenJohannes Jansen
naastliggerRinse Abbes
verkoperJan Ulbes c.u. te Franeker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-194Heiligeweg 70huis
eigenaarJohannes Hylkes
gebruikerJohannes Hylkes
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0252r van 24 apr 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]1090‑00‑00 cghuis
koperJacob Wybrens, gehuwd met
koperTjetsken Jarigs
verpachter grondde stad Harlingen0‑19‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRemmer Huybers mr. pottenbakker
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven] en bruggen
naastligger ten noordenburgerhopman Harmen Ages
verkoperJohannes Hylkeswijdschipper


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0290r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 70Heiligeweg OZ [staat: Turfdragersbrug OZ]1500‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperUlbe Jansen, gehuwd metmr. bakker
koperAefke Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen0‑19‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRimmert Huiberts mr. pottenbakker
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfdragersbrug]
naastligger ten noordenoud hopman Harmen Agama
naastligger ten noorden*wijlen Rinse Abbes
verkoperJacob Wybrensmr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-194Heiligeweg 70huis
eigenaarUlbe Jansen
gebruikerUlbe Jansen
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0042v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 70Heiligeweg OZ [staat: Turfdragersbrug OZ]2032‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperWouter Arents, gehuwd metmr. schoenmaker
koperYttie Alberts Mellema
verpachter grondde stad Harlingen0‑19‑00 cg
naastligger ten oosten [staat: westen]N. N.
naastligger ten zuidenRimmert Huiberts
naastligger ten westen [staat: oosten]Heiligeweg [staat: Turfdragersbrug]
naastligger ten noordenoud hopman Harmen Agema
verkoperUlbe Jans Menalda, gehuwd metmr. bakker
verkoperAafke Gerbens


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-194Heiligeweg 70huis
eigenaarWouter Arents
gebruikerGerlof Jansen
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-194, fol. 54rHeiligeweg 70Gerben Jansen cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en 2 kinderenbakker, mr.46:15:00 cg7:16:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-194Heiligeweg 70huis
eigenaarGerben Jansen
gebruikerArent Wouters
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-194Heiligeweg 70huis
eigenaarGerben Jansen
gebruikerArent Wouters
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] hoek Turfdragersbrug380‑00‑00 gg1/3 huis en bakkerij
koper provisioneelArent Wouters
huurderArent Wouters Baxma c.u.mr. bakker105‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTjebbe Heerkes
naastligger ten zuidenBauke Jans
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenClaas Leystra c.s.
verkoper q.q.Arent Wouters, administrator
verkoper q.q.Bauke Jansen, administratoren overwinkelier
verkoperWouter Gerbens van der Veen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Verkoop van 1/3 huis en bakkerij oz. Turfhaven op de hoek bij de Turfdragersbrug. Ten O. Tjebbe Heerkes, ten W. Turfhaven, ten Z. Bauke Jans, ten N. Claas Leystra. Er is geboden door Arent Wouters Baxma. Gekocht van Wouter Gerbens v.d. Veen.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0111r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug]400‑00‑00 cg1/3 huis en bakkerij
koperYttje Gerbens van der Veen
eigenaar van 1/3Arent Wouters Baksma oom van de koper
bewoner huis bij de grote sluisMarten Clases
verkoperJan Gerbens van der Veen meerderjarig jongmanbakkersgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYttje Gerbens v.d. Veen koopt 1/3 van een huis en bakkerij bij de Turfdragersbrug bewoond door haar oom Arend Wouters Baksma, die ook 1/3 bezit. Gekocht van Jan Gerbens v.d. Veen, die ook 1/3 bezit.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-211Heiligeweg 70huis en bakkerij
eigenaarGeert Olthof
gebruikerDouwe Pieters Bakker
huurwaarde85‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑00‑00 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0090v van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] hoek Turfdragersbrug690‑07‑00 gghuis en bakkerij met winkel en gereedschappen
koperDurk Cornelis Wetzens koopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]Heiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperYtie Gerbens van der Veen, gehuwd met
verkoperGeert Olthofmoutmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Cornelis Wetzens koopt huis en bakkerij op de hoek van de Turfhaven bij de Turfdragersbrug. Ten O. de Turfhaven, ten N. de straat. Gekocht van Ytie Gerbens v.d. Veen x Geert Althof.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-211Heiligeweg 70huis
eigenaarDirk Wetsens
gebruikerDirk Wetsens
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0156r van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]352‑21‑00 gghuis
koperBeernd Oorthuis, gehuwd met
koperBeitske Jans
naastligger ten oostenJohannes Benzonides
naastligger ten zuidenJan Hannema
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen J. Bolman
verkoper q.q.vroedsman Sibren Pieters Molenaar, executeur
verkoper q.q.Willem de Boer, executeurs vankoopman
verkoperwijlen Dirk C. Wetzens


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-211 , pag. 71Heiligeweg 70Beerend Oorthuis 2‑10‑00 cg


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 172 van 27 apr 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-022Heiligeweg 70finale toewijzingfl. 725huis en de bakkerswinkel G-022
 
verkoper en koperGosling Piekinga
verkoperHendrik Leyenaar
verkoperThomas Baukes Bakker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-022Heiligeweg 70Berend Oorthuis... huw 1821, ovl 1823, ovl 1824, ovl 1832, ovl 1864, ovl 1865, ovl 1872; eigenaar en gebruiker van wijk G-022, koopman, 1814. (GAH204); B.O. ende Martje Gerrits van der Meulen, beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-022Heiligeweg 70Berent OorthuisBerent Oorthuiskoopman


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 246 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-022Heiligeweg 70Berend Oorthuis, overleden op 18 mei 1823koopman/winkelier (Turfhaven G 22), vader van Jan, rijksweger/meter, afwezige Sybrandus, fuselier Groningen, Henricus, timmermansknecht, Rinke, gortmakersknecht en Marijke Berends Oorthuis (vrouw van Douwe Hendriks de Boer, matroos). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 126 van 7 nov 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-022Heiligeweg 70koopaktefl. 575huis G-022
 
verkoperJan Oorthuis
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
verkoperThomas van Slooten
koperPieter Buisman
koperGeertje Lautenbach


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 165 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-022Heiligeweg 70Taeke Pieters Buisman, overleden op 7 september 1825zoon van Pieter Buisman, gleibakker (Turfdragersbrug G 22) en Geertje Lautenbach, broer van minderjarige Saakje en Trijntje Pieters Buisman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 952Heiligeweg 70 Pieter Buisman plateelbakkersknegtHarlingenhuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-022Heiligeweg 70Elisabeth Tjeerds Bakker... van genoegzaam bewijs, 1 may 1807; ondertrouw HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-022; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-022Heiligeweg 70Heerens E. van Kooloud 43 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk G-022; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-022Heiligeweg 70Pieter Buisman... 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-009; oud 42 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, aanspreker, wijk G-022; VT1839; P.B. eigenaar van perceel nr. 952 te HRL, plateelbakkersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 144, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-022TurfhavenPieter Buisman42 jaansprekerBolswardgezin 1, m, protestant, gehuwd
G-022TurfhavenElysabt. Kool van Heerens43 jWolvegagezin 1, v, protestant, gehuwd
G-022TurfhavenWytze Blom17 jVrouwenparochiegezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-022TurfhavenAntie Blom9 jKimswerdgezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-022TurfhavenTrijntie Buisman12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-022TurfhavenAntie Buisman15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-022TurfhavenElyzabeth Bakker70 jgeenHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 952Heiligeweg 70pieter buisman50 gl.2.00 gl.5.000 gl.1.00 gl.1.00 gl.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-022Heiligeweg 70Hiltje Bonnemageb 5 mrt 1786 HRL, huwt met Fredrik Metting, (gk), N.H., A 6 okt 1859 Dordrecht; bev.reg. HRL 1851 wijk E-011, wijk G-022, 355, supp wijk G-381


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 952Turfhaven G-022Sijbren Barends Bos q.q.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 952Gedempte Turfhaven G-020 Jacob R. Weidema woonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70R. Weidema


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 952Heiligeweg 70 (G-020)Remmer Weidemawoonhuis


1909 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70R. Weidemakoperslager, lood- en zinkerwerker


1910 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70R. Weidemakoperslager, lood- en zinkerwerker


1916 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-09-1916
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70R. Weidemakachels, haarden, radiatoren


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 70 Remmer Weidemakoperslagerf. 1000f. 1000


1921 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70R. Weidemakoperslager, lood- en zinkerwerker


1927 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70R. Weidemakoperslager, lood-, zink en mastiekwerker


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 70R. Weidemakoperslager


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70B. Zeijlmakergas- en waterleidingen, sanitaire installaties


1932 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70B. Zeijlmakersanitaire installaties, huishoudelijke artikelen


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70B. Zeijlmakergas- en waterleidingen, sanitaire installaties


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 70B. Zeylmaker290Gas- en waterl., sanit., install.


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23441
Heiligeweg 70Bauke Zeylmaker


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70B. Zeijlmakersanitaire installaties


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 70B. Zeylmaker887Gas- en waterl., sanit., install.


1941 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1993
adresgegevens
Heiligeweg 70mei: Nieuwe winkel geopend in electr. en sanitaire artikelen aan de Voorstraat 80 van de heer B. Zeijlmaker voorheen Franekereind hoek Heiligeweg


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 70F. (Feike) Tigchelaar  terug