Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 62
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 623-1983-1983-215G-026G-024


Naastliggers vanHeiligeweg 62
ten zuidenHeiligeweg 60
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 64


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0222r van 24 aug 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 62Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]284‑14‑00 gghuis
koperPieter Harmens, gehuwd met
koperLijsbeth Wybe
verpachter grondde pastorie0‑05‑00 cg
naastligger ten oosten*tuin of bleekveld van Jacob van Pomeren
naastligger ten zuidenPieter Jacobs sterkwaterbrander
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenLieuwe Eesges
verkoperJacob Willems q.q.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Harmens x Lijsbeth Wybes kopen een huis oz. Turfhaven, strekkende van voor tot achter aan Jacob van Pomerens tuin of bleekveld. Ten Z. Pieter Jacobs [sterkwaeterbrander], ten N. Lieuwe Eesges. Grondpacht 5 st aan de pastorie. Gekocht van Jacob Willems qq. Voor 284 GG 14 st.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0381v van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 62Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]510‑00‑00 cghuis en plaats
koperThomas Jaspers, gehuwd metmr. kuiper
koperSytscke Hylckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenDieucke Pytters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Freerk Clasen Braam
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Freerk Clasen Braam
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordengemeensman Yde Jacobs Reinalda
verkoperdr. Petrus Piersma J.U.D.advocaat Hof van Friesland


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-198Heiligeweg 62huis
eigenaarTomas Jaspers
gebruikerTomas Jaspers
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-198Heiligeweg 62huis
eigenaarTomas Jaspers
gebruikerTomas Jaspers
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-198Heiligeweg 62huis
eigenaarwed. Tomas Jaspers
gebruikerwed. Tomas Jaspers
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0377r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 62Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] bij de Turfdragerbrug]528‑00‑00 gghuis
koperJoris Aerts, gehuwd metmr. gortmaker
koperTrijntje Annes
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenweduwe Wijdenburgh
naastligger ten zuidenweduwe Wijdenburgh
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenDirk Huigens koopman
verkoperSydtske Hylkes, weduwe van
verkoperwijlen Thomas Jaspers, enkuiper
verkoperhaar zoon Pieter Thomasmr. kuiper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-198Heiligeweg 62huis
eigenaarJoris Aarts
gebruikerJoris Aarts
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-198Heiligeweg 62huis
eigenaarJoris Aerts
gebruikerJoris Aerts
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-198, fol. 54vHeiligeweg 62Joris Aarts cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 0 kinderengortmaeker, mr.29:9:00 cg4:18:00 cgbestaet reedelijk wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-198Heiligeweg 62huis
eigenaarJoris Aarts
gebruikerJoris Aarts
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0244v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 62Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]918‑14‑00 gghuis
koperPyter Blom, gehuwd metmr. verver
koperJetske Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenheer Wijdenbrug
naastligger ten zuidenheer Wijdenbrug
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen H. Hanekuik
verkoperJoris Aarts, gehuwd metoud mr. gortmaker
verkoperTrijntje Annes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-198Heiligeweg 62huis
eigenaarPyter S. Blom
gebruikerPyter S. Blom
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-215Heiligeweg 62huis
eigenaarPieter Blom
gebruikerPieter Blom
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-215Heiligeweg 62huis
eigenaarP. Blom wed.
gebruikerP. Blom wed.
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0187r van 15 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 62Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de Turfdragersbrug]1000‑00‑00 cghuis
koperBote Louws Tuininga ongehuwd meerderjarig jongman
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
naastligger ten oostende heer D. Fontein
naastligger ten zuidendr. W. J. Hanekuik
naastligger ten westendr. W. J. Hanekuik
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperRoelofje Blom, gehuwd met
verkoperFolkert de Haasmr. slotmaker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-215 , pag. 71Heiligeweg 62B.L. Tuininga 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Bote Louwrens Tuininga... Kerk HRL 1806, 1810, BS huw 1813, huw 1822, huw 1825, ovl 1835, ovl 1851; eigenaar en gebruiker van wijk G-026, winkelier; medegebruiker T. Roquette, kantoorbediende, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62T Roquettegebruiker van wijk G-026, kantoorbediende; eigenaar en medegebruiker is Bote Tuininga, winkelier, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-026Heiligeweg 62Bote TuiningaBote Tuiningawinkelier
G-026Heiligeweg 62Bote TuiningaT Roqueltekantoorbediende


1815 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Elisabeth Anthony Berting... heb ik ondergetekende deurwaarder bij het Vredegeregt van het kanton HRL, aldaar woonagtig in wijk G-026, ten verzoeke van A.E.A.B., Fruitverkoopster te HRL, behoorlijk door de Regtbankgeauctoriseerd, om tegen ... (alles)


1815 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Jacob Philippus van der Zandt... heb ik ondergetekende deurwaarder bij het Vredegeregt van het kanton HRL, aldaar woonagtig in wijk G-026, ten verzoeke van A.E.A.B., Fruitverkoopster te HRL behoorlijk door de Regtbank geauctoriseerd, om tegen ... (alles)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 956Heiligeweg 62 Joost Bergsma winkelierHarlingenhuis en erf (102 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Antje Sybes Krol... Siebe Johannes K., en Geertje Simons Vink; BS ovl 1826; 1828 huwelijken, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-026, 176, 184, supp wijk G-402; oud 53 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-186; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Joost Walles Bergsma... is Pier Abes wed., 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk G-026; VT1839; J.W.B. eigenaar van perceel nr. 956 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 53, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Trijntje Pottinga... van genoegzaam bewijs, 24 may 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-026; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Wybe Jochems Feenstra... Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1810, 1811, BS ovl 1812, huw 1813, huw 1818, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-026, 176, 184; oud 64 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-186; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-026TurfhavenJoost Bergsma66 jwinkelierWorkumm, protestant, gehuwd
G-026TurfhavenTrijntie Pottinga56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-026TurfhavenDouwe Bergsma17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-026TurfhavenRinskje Bergsma15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-026Heiligeweg 62Ellechien van der Wijk, overleden op 6 november 1847(Certificaat van onvermogen), 1 jr, geboren Wildervank 12/10/1846, overleden Turfhaven G 26. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-026Heiligeweg 62Levij Liepman de Vries... Mariane Stokvis, winkelbediende en koopman, NI, woonde tussen 1851 en 1860 in wijk D-027, wijk G-192 wijk G-0263, kind: Schoone Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk D-027, wijk G-192, 263; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 956Turfhaven G-026wed. Pieter Hamers woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 956Gedempte Turfhaven G-024 Menze Crop woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 956Heiligeweg 62 (G-024)Pieter van der Sluiswoonhuis


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
HeiligewegG. Houbein78in geconserv., zoute en versche groenten, fruit en


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
HeiligewegG. Houbein78In geconserv., zoute en versche groenten, fruit en aardappelen


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 62 Tjalke Heijnenkantoorbediendef. 600f. 700


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 62G. Houbein78In geconserv., zoute en versche groenten, fruit en aardappelen


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 62G. Houbein78In geconserv., zoute en versche groenten, fruit en aardappelen


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 62G. Houbein78Gec. zoute en versche groenten, fruit en aardapp.


1923 - advertentiebron: Inval der Noormannen, de, Vroolijk spel in drie bedrijven (Wielinga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 62, HarlingenHeiligeweg 62J. Houbeinpianist


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 62G. Houbein78Gec. zoute en versche groenten, fruit en aardapp.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 62G. Houbein78Gec. zoute en versche groenten, fruit en aardapp.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 62G. Houbein78Gec. zoute en versche groenten, fruit en aardapp.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 62J. Houbeinmusicus


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-30852
Heiligeweg 62Sigmund Alois Hauch


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 62, HarlingenHeiligeweg 62 DoornbosGaragegarage


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 62H. (Hein) de Boer


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 62, HarlingenHeiligeweg 62 Doornbosautomobielbedrijf


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 62, HarlingenHeiligeweg 62 Tolsmaautobedrijf, simca crysler dealer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 62beeldbepalend pand5 van 10  terug