Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 35-0715-0715-068F-159F-151


Naastliggers vanHeiligeweg 3
ten oostenHeiligeweg 5
ten zuidende Heiligeweg
ten westende Heiligeweg
ten noordenLanen 91


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 3naamloze steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0065v van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 1oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van Sybren Doedes


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0199v van 9 mrt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 3Heiligeweg NZ [niet vermeld]300‑00‑00 ggtwee onder- en bovenwoningen
koperWillem Thonis schroer
verpachter grondN. N. 0‑07‑08 cg
naastligger ten oostenHendrick Aernts
naastligger ten zuidensteeg naar de Heiligeweg [staat: het water van de Kimswerdervaart]
naastligger ten zuidenledige plaats
naastligger ten westenGerrit Atses Both
naastligger ten noordensteeg naar de Grote Kerkstraat
naastligger ten noordenledige plaats
verkoper van 1/4Grette Sybrants, gehuwd met
verkoper van 1/4Lyuck Taeckes
verkoper van 1/4Lyue Sybrants, geassisteerd met
verkoper van 1/4Cornelis Jacobs
verkoper van 1/4Syts Sybrants, gehuwd met
verkoper van 1/4Wobbe Claesen nu buitens lands
verkoper van 1/4Doede Sybrants nu buitens lands
erflaterwijlen Sybrant Doedes
eerdere samenvatting door Yde Elsingavrije uitgang door twee stegen, een naar de grote kerkstraat en een zuidwaarts naar t'water.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0200r van 9 mrt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 3achterHeiligeweg NZ [staat: noorder oude stadswal]32‑14‑00 gg1/4 achterkamer, met vrij medegebruik van de steeg en de plaats
koperWillem Thonis
eigenaar van de voorste kamerAeff Meylis, gehuwd met
eigenaar van de voorste kamerJacob Andries
naastligger ten oostenHendrick Aerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerrit Aetses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrette Sybrants, gehuwd met
verkoperLyuck Taeckes
eerdere samenvatting door Yde Elsingaop de noorder olde stadswal


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0198r van 29 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 3Heiligeweg NZ [staat: bij een steeg noordwaarts naar de Grote Kerkstraat en een andere zuidwaarts naar de Kimswerdervaart]350‑00‑00 ggtwee beneden woningen, een bovenwoning, zomerkeuken aan de grote kamer
koperCornelis Jans, gehuwd met
koperSyts Sibrants
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 cg
naastligger ten oostenHendrick Aerts
naastligger ten zuidensteeg zuidwaarts naar het water naar de Kimswerdervaart
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenGerryt Atzes Both
naastligger ten noordensteeg noordwaarts naar de Grote Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Thoenis
tekst in de margeAlle handen zijn affgewesen ende t'gewijsde gereserveert tot vertoon van 't coopbrieff. Actum den 19en februari 1614.
tekst in de margeDepost bij vertoninge van't coopbrieff toegewesen opten proclamanten den 19en februari utsupra.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jans x Syts Sibrants kopen (a) twee onderwoningen, een bovenwoning en zomerkeuken, met vrije uit- en ingang door twee stegen, de een dienende noordwaarts op de Grote Kerkstraat, de andere zuidwaarts naar het water naar de Kimswerdervaart [Heiligeweg]. Ten O. Hendrick Aerts, ten W. Gerryt Atzes Both. Grondpacht 8 1/2 st. Gekocht van bakker Claes Thoenis voor (a+b) 350 gg.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0198r van 29 jan 1614 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 3achterHeiligeweg NZ [staat: noorder oude stadswal]350‑00‑00 gg1/4 achterkamer
koperCornelis Jans, gehuwd met
koperSyts Sibrants
eerdere eigenaar van de voorkamerAeff Meyles
naastligger ten oostenHendrick Aerts
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenGerryt Atzes Both
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Thoenis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jans x Syts Sibrants kopen (b) 1/4 achterkamer waarvan Aeff Meyles de voorste toebehoorde, op de noorder stads olde wall [Heiligeweg], met vrij medegebruik van een steeg. Ten O. Hendrick Aerts, ten W. Gerryt Atzes Both. Gekocht van bakker Claes Thoenis voor (a+b) 350 gg.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0279r van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Janssen c.u.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0027r van 10 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0105v van 11 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0061r van 5 mei 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 1oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Claes Gerryts Bot


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0076v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0038v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPeter Cornelis


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0051v van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 1oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Claes Bot


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0167v van 12 apr 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 1oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmede koper Jan Claesen Both koopman


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0112v van 1 sep 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Gijsberts


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0073v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Gerrit Willems


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0015ra van 28 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Gerrit Willems q.q.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0105r van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Gijsberts


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0149r van 26 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Gerryt Willems


1690 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 30r van 27 aug 1690 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Heiligeweg 3
inventarisantKeimpe Arjenshuistimmerman
aangeverArjen Keimpes nagelaten kind, oud 29 jaar, voor zich, en als curator over
Hoyte Keimpes nagelaten minderjarig kind, oud 24 jaar
Antie Keimpes nagelaten minderjarig kind, oud 21 jaar
Jan Keimpes nagelaten minderjarig kind, oud 18 jaar
Claes Keimpes nagelaten minderjarig kind, oud 15 jaar
Sijke Keimpes nagelaten minderjarig kind, oud 13 jaar
inleiding bij de boedelinventarisatie[0030r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge, gedaen ten sterfhuyse van Keimpe Arjens, in leven huystimmerman, nalatende ses kinderen met naamen Arjen, Hoyte, Antie, Jan, Claes en Sijke Keimpes, respectievelijk oldt 29, 24, 21, 18, 15 en 13 jaren, sijnde de beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende Burgemeester Haarsma, geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ende ter presentie van voors. Arjen Keimpes, testamentaire ende bij den gereghte geauthoriseerde curator over sijne voors. minderjarige broeders en susters, en dat van alle sodanige goederen als de overledene metter doodt ontruymt en naegelaten heeft, sijnde de aengevinge ervan gedaan door voors. oudtste soon Arjen Keimpes, dewelke onder solemnele eede heeft belooft om alles nae sijn beste geweeten ende kennisse te sullen op ende aengeven sonder iets te verswijgen, waerop dan alsoo tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert, actum den 27e Augustij 1690.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0376r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Keimpe timmerman


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0013v van 16 apr 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 3Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven]130‑00‑00 gg1/2 huis
koperTiaard Pieters, gehuwd met
koperAntie Keimpes
eigenaar van 1/2Tiaard Pieters, gehuwd met
eigenaar van 1/2Antie Keimpes
naastligger ten oostenFocke Dirx
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten westenhet huis Emaus Emmaus
naastligger ten noordenHendrik Hendriks
verkoperJan Keimpes te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjaard Pieters x Antie Keimpes koopt een 1/2 huis waarvan zij al 1/2 bezitten, nz. Turfhaven. Ten O. de kinderen van wl. Focke Dirx, ten W. het huis 'Emaus', ten Z. die straat, ten N. Hendrik Hendriks. Er is eigendom v.d. steeg ten O. en vrij in- en uitgang naar de Grote Kerkstraat. Gekocht van Jan Keimpes te Leeuwarden, voor 130 gg.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0071v van 12 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Keimpe timmerman


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0216v van 13 mei 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-071 , folio 99Heiligeweg 3huis
eigenaarTiaard Pieters
gebruikerTiaard Pieters
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0010r van 30 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTieerd Pieters sleefmaker


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-071 , folio 64vHeiligeweg 3huis
eigenaarTieerd Pieters
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-071 , folio Heiligeweg 3huis
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikerTjeerd Pyters
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0048r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerd Pieters


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-071 , folio 65rHeiligeweg 3huis
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikerTjeerd Pyters
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0090r van 24 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerd Pieters mr. sleefmaker


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-071 , folio 65rHeiligeweg 3huis
eigenaarKeympe Tjeerds
gebruikerLijsbeth Tjallings
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-071 , folio 66rHeiligeweg 3huis
eigenaarCeimpe Tjeerds wed.
gebruikerLijsbeth Tjallings
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0031v van 26 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 3Heiligeweg NZ451‑00‑00 gghuis met weefwinkel, plaatsje en tuin
koper door niaarminderjarige Antje Jacobs, gehuwd met
koper door niaarminderjarige N. N. bontwever
geniaarde koperCornelis Geerts, gehuwd met
geniaarde koperDirkjen Ydes
huurderJohannes Pyters c.u.
naastligger ten oostenPyter Anderys
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenSybrand Feitema
naastligger ten noordenWytze Vettevogel
verkoperAntje Keimpes Feerdijk, gesterkt met
verkoperRein Gerbrandakoopman en fabrikeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Arjens koopt als curator over Antie Jacobs X (ws. Geert Harmens Krol) ...?, bontwever en beide nog minderjarig, na niaar ratione sanguinis, een deftig huis nz. Heiligeweg. Ten O. Pyter Andrys, ten W. Sybrand Feitema, ten Z. de Heiligeweg, ten N. Wytze Vettevogel. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Keimpes Feerdijk x Rein Gerbranda.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-071 , folio 66rHeiligeweg 3huis
eigenaarCeimpe Tjeerds wed.
gebruikerLijsbert Tjallings
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0222r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybrand P. Feitama koopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-068 , folio 113vHeiligeweg 3huis
eigenaarGeert Harmens
gebruikerGeert Harmens
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Sakes
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0222r van 28 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 3Heiligeweg NZ700‑00‑00 cghuis
koperJan Jacobs Schaafsma, gehuwd metmr. huistimmerman
koperAaltje Cornelis Blok
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sybrand Feitama
naastligger ten noordenWytze Vettevogel
verkoperAntje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Geert Harmens Krol
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs Schaafsma, mr. huistimmerman x Aaltje Cornelis Blok kopen huis staande aan de noordkant van de zogenaamde Heiligeweg. Ten O. erven Jan Harmens Speltje, ten Z. de Heiligeweg, ten W. erven Sybrand Feitama, ten N. Wytze Vettevogel. Verkoperse kan tot mei 1783 gratis in het voorgedeelte blijven wonen. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Jacobs wv Geert Harmens Krol, voor 700 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-068 , folio 113vHeiligeweg 3huis
eigenaarJan J. Schaafsma
gebruikerJan J. Schaafsma
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0128r van 19 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 3Heiligeweg NZ686‑14‑00 ggvoorhuis
koper van 1/2Aaltje Norel meerderjarige vrijster, zuster van
koper van 1/2Anna Norel meerderjarige vrijster
huurderHenricus Hendriks c.u.schipper
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westende weduwe van wijlen S. Feitema
naastligger ten noordenhet achterhuis, voorheen timmerwinkel
verkoperJan Schaafsma c.u.mr. timmerman te Veendam


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0128r van 19 nov 1786 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 3achterHeiligeweg NZ686‑14‑00 ggachterhuis
koper van 1/2Aaltje Norel meerderjarige vrijster, zuster van
koper van 1/2Anna Norel meerderjarige vrijster
huurderHenricus Hendriks c.u.schipper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet voorhuis
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Vettevogel
naastligger ten noordenhet huis het Blauw Lam het Blauwe Lam
verkoperJan Schaafsma c.u.mr. timmerman te Veendam


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0174v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAaltje Norel
naastligger ten oostenAnna Norel


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0120r van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 3zuidHeiligeweg NZ [staat: Heilige]800‑00‑00 cghuis met bleekveld
kopermeerderjarig vrijster Sytske Wetzen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Speltje
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westende weduwe van wijlen S. Feytama
naastligger ten noordenJohannes Adema
verkopermeerderjarig vrijster Anna Norel


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-068 , folio 113vHeiligeweg 3huis
eigenaarSytske Wetzen
gebruikerSytske Wetzen
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0119r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZydske Wetsens


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0126r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZydske Wetsens


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-071, pag. 76Heiligeweg 3Jetske Ages


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-068 , pag. 109Heiligeweg 3J.F.H. Metzlar n.ux.2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-159Heiligeweg 3J.F. H Metzlar... gebod in de week, 5 mrt 1807; ondertrouw ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-159Heiligeweg 3wed J F N Metzlarwed J F N Metzlar


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1029Heiligeweg 3wed. Jan Frans Hendrik Metzlar Harlingenhuis en tuin (161 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 29 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-159Heiligeweg 3Jetske Ages Zeilmaker, overleden op 12 december 1835Heilige Weg F 159, wed. Jan-Frans Hendrik Metzlar, geen kinderen, zuster van wijlen Klaas (vader van Leentje, vrouw van Olfert Staphorst, koopman Nieuwendam, Age, schipper Amsterdam, Berendje, wed. Harmen Zijlstra, te Groningen, Jantje, wed. Minne Hylkes Wiersma, tappersche en wijlen Johanna Klazes Zeilmaker, vrouw van wijlen Jan Hendriks Leyenaar, in leven metselaar, mdv: zie ad a), wijlen Mijntje (moeder van Johannes, koopman Franeker, Leentje, vrouw van Harmen Aukes Tuinstra, tuinmansknecht Franeker, Geertje, vrouw van Kasper Aukes Tuinstra, idem aldaar, Sytze, aldaar en wijlen Age Berends Wielinga, man van wijlen Elisabeth Rintjes Deventer, vdv: zie ad b) en wijlen Anne Ages Zeilmaker (vader van Dirk, koopman, Leentje, wed. Wigle Klazes de Vries, visopdraagster, Gerben, wever en Age Annes Zeilmaker), testamentair zijn uitgesloten uit de 2e staak Sytze Berends Wielinga en uit 3e staak Age Annes Zeilmaker, in boedel ook fidei commis ingesteld door Sytske van Wetzens (overleden 17/2/1803: bijgevoegde memorie 7009/030), dat nu vervalt aan Gerefomeerde gemeente, weeshuis en stadsarmenkamer Harlingen. Saldo fl. 3.745,99. - ad a: Fimke (vrouw van Johannes Coenraad Metzlar-Overdijk, varensgezel) en minderjarige Klaas en Hendrik Jans Leyenaar. - ad b: minderjarige Berend en Rintje Ages Wielinga. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-159Heiligeweg 3Hubert Jans Wagenaar... ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk A-083; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk F-159; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-159Heiligeweg 3H J Wagenaar stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-159Heiligeweg30 jkantoorbediendeHarlingenm, protestant, gehuwd
F-159Heiligeweg34 jWorkumv, protestant, gehuwd
F-159Heiligeweg2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-159Heiligeweg6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-159Heiligeweg19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 352 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-159Heiligeweg 3Wytze Jans Feddema, overleden op 26 november 18461 jr (geboren 26/9/1845), overleden Heiligeweg F 159, zoon van Jan Wytzes Feddema en Feikje Jans van der Brug, broer van minderjarige Ytje, Klaaske, Beitske, Sytske en Wemeltje Jans Feddema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-159Heiligeweg 3Eelkje Smitgeb 1792/1801 Workum, ovl 28 feb 1857 HRL, EvL, Rooms Katholiek, dv Hendrik S, en Baukje Kann?; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-034, wijk F-159, wijk H-169


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-159Heiligeweg 3Hinke Gerrits de Vries... ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-247, wijk B-112, wijk C-219, wijk E-066, 204, 264, wijk F-147, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-159Heiligeweg 3Jacob Meinderts Regoord... te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bernardus Berend Koopman, varendsgezel, wonende te ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1029Heilige weg F-159Johannes Daum woonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-159Heiligeweg 3Anna Lijn... huw 1836, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-083; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-159; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3613Gedempte Heiligeweg F-151 Hervormde Diaconie woonhuis


1890 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 3 (links van de voordeur), HarlingenHeiligeweg 3 (links van de voordeur)Weide, Gabe van derG v d W 'baksteeninscriptie (Gabe van der Weide)


1890 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 3 (rechts van de voordeur), HarlingenHeiligeweg 3 (rechts van de voordeur)Weide, Gabe van der1890'baksteeninscriptie (Gabe van der Weide)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3614Heiligeweg 3 (F-151)Gabe J. van der Weidewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 3Joh. Boomstraontvanger waterschap


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. Schaafsma838Schildersbedr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. Schaafsma838Schildersbedr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. Schaafsma838Schildersbedr.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. Schaafsma838Schildersbedr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 3A. (Albert) Schaafsma


2023
0.21786880493164


  terug