Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 235-0475-0475-042E-249E-248


Naastliggers vanHeiligeweg 23
ten oostende Heiligeweg
ten zuidenHeiligeweg 21
ten westenVoorstraat 80
ten noordenHeiligeweg 25


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 23naamloze steeg ten noorden


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 23naamloze steeg ten zuiden


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0073r van 1 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 23Heiligeweg NZ [staat: bij de oude Franekerpijp]1150‑00‑00 ggtwee halve huizen
koperOcke Sipckes, gehuwd met
koperGryetyen Hendricx
verpachter grondde stad Harlingen7‑10‑00 cg
naastligger ten oostenSybe Sytties
naastligger ten zuidenaan het achterhuis Tijs Goverts
naastligger ten westenFoecke Sytties
naastligger ten noordenSybe Sytties
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOcke Sipckes x Greytyen Hendricx kopen twee halve huizen doorgaans, bij de oude Franekerpijp. Ten O. Sybe Sytties, ten Z. aan het achterhuis Tijs Goverts, ten W. Foeckes Sytties, ten N. Sybe Sytties. Grondpacht 7 1/2 CG aan de Stad. Gekocht van [niet vermeld], voor 1150 GG.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0084v van 5 feb 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0132r van 17 dec 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 23Heiligeweg NZ [staat: turfhaven NW]834‑00‑00 gghuis met plaats en achterkeukentje
koperTidts Tidtsen, gehuwd met
koperLuts Saackes
verpachter grondN. N. 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHaye Laes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg in eigendom
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Folckert Thonys
verkoperOcke Sipckes, gehuwd met
verkoperGryetien Hendricx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTidts Tidts x Luts Saackes kopen een huis aan de noordwestzijde van de Turffhaven, met eigendom van de steeg ten noorden. Ten Z. Haye Laeses, ten N. erven Folckert Thonis. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Ocke Sipckes x Gryetie Hendricx, voor 834 GG.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0141r van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036v van 25 mei 1611 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick boendermaker


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0170r van 3 jul 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGoslick Freercx


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0195v van 27 nov 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeern Willems


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0388v van 15 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 23Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]730‑00‑00 gghuis
koperLeunis Dombergh, gehuwd met
koperTettye Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekAntie Rinckes
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenAgge Heeris
naastligger ten westencromme elleboogh waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Folckert Folckerts
verkoperHans Hansen Poff, gehuwd met
verkoperSytske Foeckes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0153v van 17 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0067r van 23 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0050r van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg in eigendom


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0050r van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg in eigendom


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0143v van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenTierck Hansen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0143v van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenTierck Hansen


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0091v van 2 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 23Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]870‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperHans Jansen c.u.bombazijnwerker
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPyter Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGeertie Folckerts, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Brenckman
verkoperSape Heeres c.u.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0265v van 15 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0044v van 13 okt 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van Jarich Frieses


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0155v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirck Dircx kistmaker


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0039v van 18 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Dirxen


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013ra van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Jansen


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0062v van 30 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Jansen


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0207v van 26 sep 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Jansen


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0011r van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Vosma


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0089r van 15 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hans Jansen


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0071r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirck IJsenbeeck


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0143r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvrije in- en uitgang in de Allemansteeg
naastligger ten noordenYde Pyters timmerman


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0149r van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen lege plek


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0152v van 28 apr 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0306v van 9 mei 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0066r van 28 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Auckes metselaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-047 , folio 96Heiligeweg 23huis
eigenaarJacob Auckes
gebruikerJacob Auckes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0277v van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYde Pieters timmerman
naastligger ten noordeneen ledige plaats


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 23Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]625‑00‑00 cghuis
koperHaje Pieters
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenYde Pieters mr. huistimmerman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sierk Nauta
naastligger ten noordenPieter Fransen c.s.
verkoperHoite Hoites c.s., naaste bloedverwant vanmr. koekbakker
verkoperAuke Jacobs, en
verkoperDirck Jacobs, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Jacob Auckes, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntie Dirk IJsenbeek


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0287r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Auckes


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0001v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaje Pieters


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-047 , folio 62vHeiligeweg 23huis
eigenaarHaie Pieters
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑5‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0181r van 3 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaye Pyters


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-047 , folio Heiligeweg 23huis
eigenaarHaye Pyters
gebruikerHaye Pyters
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0065v van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeresteeg
naastligger ten noordenHaye Pyters


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0065v van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeresteeg
naastligger ten noordenHaye Pyters


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0066v van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoeckle Wybes
naastligger ten noordenPhilippus Bos


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0066v van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoeckle Wybes
naastligger ten noordenPhilippus Bos


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0100r van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaye Pyters blauwverver


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0239r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaye Pieters blauwverver


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBerensteeg
naastligger ten noordenHaye Pieters


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBerensteeg
naastligger ten noordenHaye Pieters


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-047 , folio 63rHeiligeweg 23huis
eigenaarHaye Pyters
gebruikerHaye Pyters
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-047Heiligeweg 23Keimpe Tjeerds, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg01‑00‑00 cg
5-047Heiligeweg 23wed. Pieke Hommes, bestaande uit 1 persoon, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-047 , folio 63rHeiligeweg 23huis
eigenaarKeympe Tjeerds
gebruikerKeympe Tjeerds
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerwed. Pieke Hommes
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-047 , folio 64rHeiligeweg 23huis
eigenaarKeimpe Tjeerds
gebruikerKeimpe Tjeerds
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerPiebe Hommes
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0033v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeerestraat
naastligger ten noordenAntje Hayes


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0033v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeerestraat
naastligger ten noordenAntje Hayes


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0132v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLykle Blomberg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-047 , folio 64rHeiligeweg 23huis
eigenaarKeimpe Tjeerds
gebruikerLykle Reidses
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0074v van 25 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 23Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]1050‑00‑00 cghuis
koperCornelis Haerings, gehuwd metmr. wolkammer
koperRomkjen Jacobs
huurderLykle Reidses 45‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten zuidenAntje Keimpes Veerdijk c.m.
naastligger ten westenSierk Laquart
naastligger ten westenPieter Laquart
naastligger ten noordenAntje Keimpes Veerdijk c.m.
verkoperAntje Keimpes Veerdijk, gehuwd met
verkoperRein Gerbrandaoud mr. bakker


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0148v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSteffen Christoffels
naastligger ten noordenBeeresteeg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0148v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSteffen Christoffels
naastligger ten noordenBeeresteeg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0122v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Harings


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-042 , folio 111rHeiligeweg 23huis
eigenaarCornelis Harings
gebruikerCornelis Harings
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0099v van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenS. Laquart
naastligger ten noordenP. Laquart


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0246v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHeere Wybrens


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0248r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeeresteeg
naastligger ten noordenCornelis Harings


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0248r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeeresteeg
naastligger ten noordenCornelis Harings


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0257v van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHeere Wybrens


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0111v van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Harings wolkammer


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-042 , folio 111rHeiligeweg 23huis
eigenaarCornelis Harings
gebruikerCornelis Harings
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0307r van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 23Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]500‑00‑00 gghuis
koperAge Heeres, gehuwd metassistent
koperAntje Jeltes
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende erfgenamen Heere Wybrens
naastligger ten westenS. Laquart
naastligger ten westenP. Laquart
naastligger ten noordenS. Laquart
naastligger ten noordenP. Laquart
erflaterwijlen Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
erflaterwijlen Simon Wiarda, executeurs vanboekverkoper
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen Cornelis Haringsmr. wolkammer


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-042 , folio 111rHeiligeweg 23huis
eigenaarAge Heeres
gebruikerAge Heeres
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0205r van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAge Heeres


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0293r van 13 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAge Heeres


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-044, pag. 74Heiligeweg 23Age Heeres


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0283r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Heere Wybrens
naastligger ten noordenDirk Buisman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-042 , pag. 107Heiligeweg 23Age Heeres 2‑00‑00 cghuis


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Antje Jeltes Raapzie ook: Antje Jelles; geb 1763 ... , ovl 28 mrt 1812 HRL, huwt met Age Heeres Bakker, ovl wijk E-249, dv Jelte Wigles en Trijntje Stevens; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1812, ovl 1849


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Age Heeres Bakker... ovl 1814, huw 1823, ovl 1837, ovl 1841, ovl 1844, ovl 1849, ovl 1862; eigenaar en gebruiker van wijk E-249, uitdrager, 1814. (GAH204); A.H.B. eigenaar van percelen nrs. 24-26 te HRL, woonplaats HRL, gebruik resp. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Trijntje Ages Bakkerzie ook: Trijntje Ages; geb 1792 HRL, ovl 13 mrt 1814 HRL; wijk E-249, dv Age Heeres B., en Antie Jeltes (Raap); BS ovl 1814


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Heiligeweg 23Age H. Bakkerfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-249Heiligeweg 23Age H BakkerAge H Bakkeruitdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 995Heiligeweg 23Age Bakker Harlingenhuis en erf (148 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Cornelia Hendriks Teemans... 1851 N.H., dv Hendrik T, en Juliana Kel; BS ovl 1833; 1841 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377, VT 1839; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-249Heiligeweg 23M B Wijckel stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-249Turfhaven39 jkleermakerAchlumm, protestant, gehuwd
E-249Turfhaven56 jArumv, protestant, gehuwd
E-249Turfhaven17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-249Turfhaven14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-249Heiligeweg 23Egbert Bakker, overleden op 26 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 2 dg (geboren 24/1/1848), overleden Lanen E 249. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Adam Tjeerds Stoker... Prikkenaar; BS huw 1812, huw 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-243, wijk C-198, wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Engeltje Willems Unia... bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk E-249; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Meindert Sybrens Wijkel... wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-249; VT1839; Meine Wyckel eigenaar van perceel nr. 463, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 807, huis en ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Simon Hiddes de Weerd... Durks (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, huw 1858, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-054, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Wendeltje Gerrits Oudeboon... 1859, (geb in het rijk), N.H., dv Gerrit O, en Zwaantje Philippus; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-209; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-068; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 995Turfhaven E-249Tjerk L. Adema woonhuis


1876 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 249 van 6 nov 1876
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-249Heiligeweg 23koopaktefl. 3500huis met erf E-249
 
verkoperTjerk Lieuwes Adema (q.q.)
verkoperMetje Adema (q.q., wv Hette Jonker)
koperWillem Barteles van der Meer


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 995Gedempte Turfhaven E-248 Willem van der Meer Bzn.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 995Heiligeweg 23 (E-248)Izaak de Vrieswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 23aF. Frölichstalhouder


1929 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 23, HarlingenHeiligeweg 23M. Smitstalhouderij, vervoer per auto, verhuizingen enz.


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14172
Heiligerweg 23Meindert Smit


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 23, HarlingenHeiligeweg 23gebr. Jonkmanstalhouderij, vervoer per auto, verhuizingen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 23M. (Mettje) Windsma wv Tol


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 23beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.10854983329773


  terug