Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 205-1205-1205-147G-046G-044


Naastliggers vanHeiligeweg 20
ten oostenHeiligeweg 22
ten zuidende Tiepelsteeg
ten westenHeiligeweg 18
ten noordende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 22
ten noordende Tiepelsteeg
ten noordenHeiligeweg 18
ten noordende Heiligeweg


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0070v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg [staat: nieuwe turfhaven]250‑00‑00 gghuis, loods en ledige plaats
koperJencke Johanis, gehuwd met
koperAth Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenHoyte Gauckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHoyte Gauckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperUlck Bottes, weduwe van
verkoperwijlen Ieme Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJencke Johanis x Ath Douues kopen een huis en loods met ledige plaats op de nieuwe turfhaven. Ten O. en W. Hoyte Gauckes. Grondpacht 14 st aan de stad.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0207v van 16 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen]0‑00‑00 ggnieuw gebouwd huis met een kamer daarachter
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten noordoostenCornelis Hilbrants
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vij in- en uitgang
naastligger ten zuidwestenCornelis Jans
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperRyckele Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van Ryckle Jans c.u. een nieuw gebouwd huis op de Schritsen. Ten NO. Cornelis Hilbrants, ten ZW. Cornelis Jans. Strekkende van de straat zuidwaarts tot aan de steeg daar achter, strekkende oostwaarts tot aan Cornelis Stulmans kamer, met uitgang in de steeg. Grondpacht 14 st. aan de Stad.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0214v van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]475‑00‑00 gghuis
koper provisioneelYske Taeckes
bewonerRyckle Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild heen huis op de Turfhaven waar Ryckle Jans in woont. Nu onlangs provisioneel gekocht door Yfke Taekes voor 475 GG.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0336v van 18 jan 1623 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: op de oude turfhaven of Schritsen]huis, loods en plaats
koper provisioneel
bewonerHendrick Hendricks
naastligger ten oosten [staat: westen]Syts vlasster
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWillem Jansen
verkoper q.q.Coenraad Abbes, geauthoriseerde curator over
verkoperHessel Dircks, nagelaten weeskind van
verkoperwijlen Wypck Hessels


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0093r van 17 dec 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen]0‑00‑00 gghuis en kamer
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten noordoostenHessel Bottes
naastligger ten zuidoostenstraat
naastligger ten zuidoostende kamer van Cornelis Stienman
naastligger ten zuidwestenCornelis Jansen
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet genoemd]
verkoperTaecke Yskes
verkoperTyercke Yskes
verkoperAntie Yskes
verkoper q.q.Taecke Yskes, geauthoriseerde tutor
verkoper q.q.Willem Jansen Rollema, geauthoriseerde tutoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Foppe Yskes, gehuwd met
verkoperwijlen Yd Jans Rollema


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen]475‑00‑00 gghuis en kamer ten oosten daaraan staande
koper finaalN. N.
naastligger ten noordoostenHessel Bottis
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestenCornelis Jans
naastligger ten noordwestenN. N.
verkoperN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0050r van 23 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen] van de straat tot de steeg510‑00‑00 gghuis en kamer
koperSicke Scheltis, gehuwd met
koperJancke Harckes
naastligger ten noordoostenHessel Bottis
naastligger ten zuidoostensteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidwestenCornelis Jans
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperBonte Reins, gehuwd met
verkoperSytske Fockes Unia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Scheltis x Jancke Harckes kopen een huis zz. Schritsen [Heiligeweg]. Ten NO Hessel Bottis, ten ZW Cornelis Jans. Strekkende zuidwaarts van de straat tot de steeg daar achter, met een kamer ten oosten daar aan, strekkende oostwaarts tot aan Cornelis Steenman, met uitgang in de steeg. Gekocht van Bonte Reins en Sytske Fockes Unia voor 510 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0112v van 25 aug 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen strekkende zuidwaarts tot de steeg daar achter en oostwaarts tot de kamer van Cornelis Stienmans]600‑00‑00 gghuis
koperClaes Claesses, gehuwd met
koperTrijntie Rencks
naastligger ten noordoostenHessel Bottis
naastligger ten oostende kamer van Cornelis Stienman
naastligger ten zuidwestenCornelis Jans
verkoperSicke Scheltes, gehuwd met
verkoperJancke Harckes


1665 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 206 folio 334r van 17 mei 1665 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Heiligeweg 20
inventarisantGijsbart Lambarts Swerms, gehuwd metgrootveerschipper
inventarisantAntie Lieuwes
requirantsr. Jacob Dirckskoopman
inleiding bij de boedelinventarisatie[0334r] Beschrijvinge, ten overstane van de burgemeesteren Claas Sanstra ende Wijtso Michiels, als bij 't gerechte verordonneerde commissarisen uit vanden selver commissie in dato den 8e maij 1665 verlenicht op den requeste van Dr. Jacob Dircks coopman tot Bremen; gedaen ten huise van Gijsbart Lambarts Swarms grootveerschipper, ende Antie Lieuwes echteluiden alhier, van alle d'goederen aldaar bevonden op 't aangeven van de vernoemde Ghijsbart Lambarts Swarms, de belofte van getrouwe opleveringe ende aangevinge in handen van de commissaris Claas Sanstra gedaan hebbende, in voegen soo volcht actum den 17e maij 1665.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020r van 24 jun 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: tegenover oud burgemeester Lanting]1000‑08‑08 gghuis
koperCornelis Gijsbarts, gehuwd met
koperSascke Thijssen
naastligger tegenoveroud burgemeester Lanting
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Seerp Lammerts Swerms
naastligger ten zuidenPaterceliestraat
naastligger ten westenHendrick Rienx
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperde crediteuren van Gijsbart Lammerts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Lijsbarts x Sascke Thijsses kopen een huis tegenover oud-burgemeester Lanting. Ten O. Seerp Lammerts Swerms, ten Z. de Paterceliestraat, ten W. Hendrick Rienx, ten N. de Turfhaven. Gekocht van (de gecommitteerde crediteuren van) Lijsbart Lammerts c.u. voor 1000 gg 8 st 8 pn.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0046r van 19 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20achterTiepelsteeg30‑00‑00 ggkamer
koperburgervaandrig Steven Seerps Swerms
huurderMarten Martens
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westenJoannes Jacobs glasmaker
naastligger ten noordenFrans Sioerdts* smid
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Seerps Swerms, burgervaandrig, koopt een kamer in de Typelstegen, nu bewoond door Marten Martens. Ten O. en Z. de Typelstegen, ten W. Joannes glazenmaker, ten N. Frans smid. Geen grondpacht. Gekocht van erven Fokeltje Buwes voor 30 gg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0222v van 26 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20achterTiepelsteeg30‑00‑00 ggwoning of kamer
koperFrans Sioerds, gehuwd metmr. grofsmid
koperSjoerdtje Ottes
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westenJohannis Jacobs mr. glasmaker
naastligger ten noordenFrans Sioerds c.u.mr. grofsmid
verkoperburgervaandrig Steeven Seerps Swermsmakelaar


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0005v van 5 dec 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20achterTipelstegen38‑10‑00 ggkamer off woning
koperJochum Jelles, gehuwd met
koperN. N.
naastligger ten oostenTipelstegen
naastligger ten zuidenTipelstegen
naastligger ten westenhet huis van Andries Tjerx
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Frans Sioerds* smid
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperde kinderen van wijlen Frans Sjoerds, gehuwd met
verkoperwijlen Sjoerdtje Ottes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJochum Jelles c.u. kopen een kamer of woning in de Tipelstegen. Ten O. en Z. de Tipelstegen, ten W. Andries Tjerx, ten N. het huis waar Frans smid uit verstorven is. Geen grondpacht. Gekocht van de weesvoogden binnen Harlingen, als alimentatores van de kinderen van w. Frans Sjoerds x Sjoerdtje Ottes en als redders van hun boedel, voor 38 gg 10 st.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0232v van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: tussen de twee bruggen en de Kerkbrug aan de oostzijde van het diept]287‑07‑00 gghuis en tuintje
koperBotte Jacobs c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostensteegje in te gaan bij
naastligger ten zuidenhet wagenhuis van de weduwe van wijlen Hein Piers
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Anne Haies
verkoperJelle Jetses te Den Dam


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-120Heiligeweg 20huis
eigenaarBotte Jacobs
gebruikerBotte Jacobs
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-120Heiligeweg 20huis
eigenaarBotte Jacobs
gebruikerBotte Jacobs
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan28‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-120Heiligeweg 20huis
eigenaarBotte Jacobs
gebruikerBotte Jacobs
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-120Heiligeweg 20huis
eigenaarBotte Jacobs erven
gebruikerClaas Pyters
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerDoekle Wybes
huurwaarde24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0087r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20achterTiepelsteeg175‑07‑00 ggwoning
koperRutger Goslings mr. metselaar
koperJan Olivier schooldienaar
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Botte sleefmaker
naastligger ten noordenJan Jurjens wever
verkoper van 1/2Jochum Jelles, en zijn zoon
verkoper van 1/2Jelle Jochumstimmerman


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-120Heiligeweg 20huis
eigenaarBotte Jacobs erv.
gebruikerDoekle Wybes
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0228ar van 1 sep 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: tussen de twee bruggen en de Kerkbrug]640‑00‑00 gghuis met hof
koper door niaarDoekle Wybes schuitschipper
geniaarde koperburgervaandrig Keimpe Hoites Reidsma, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperFroukjen Wybrens Wijngaerden
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderDoekle Wybes c.u.
naastligger ten oostensteegje van Pier Heins
naastligger ten zuidenhet wagenhuis van Pier Heins
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenGerrit Geerts c.u.
verkoperArjen Bottesoud mr. bakker


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-120, fol. 93vHeiligeweg 20Doekle Wybes cum uxore, bestaande uit 6 volwassenen en 0 kinderenschuitschipper39:7:00 cg6:11:00 cgbestaet reedelijk wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-120Heiligeweg 20huis
eigenaarDoekle Wybes
gebruikerDoekle Wybes
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0132r van 26 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20achterTiepelstegen100‑00‑00 cghuis met hof
koperAdam Sjoerds, gehuwd metmr. metselaar
koperFolkje Feddes
huurderFedde Lieuwes
naastligger ten oostenTiepelstegen
naastligger ten zuidenTiepelstegen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Doekle Wybes
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hauk Hilles
verkoper van 1/2gezworen gemeensman Jan Olivier
verkoper van 1/2Rutger Goslingsmr. metselaar


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0239v van 18 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven tussen de twee bruggen en Kerkbrug]597‑00‑00 gghuis en winkel
koperJohannes Jans, gehuwd metbierdrager
koperJetske Dirks
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurder keukenAntje Jans 0‑07‑00 cg
naastligger ten oostensteegje in te gaan bijbrouwer
naastligger ten zuidenwagenhuis van Gerryt Heins
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenAge Agema
verkoper q.q.vroedsman Claas Leistra, boedelredder
verkoper q.q.burgervaandrig Albert Noordga, boedelredders van
verkoperde nalatenschap van wijlen Baukjen Yeves, weduwe van
verkoperwijlen Doekle Wybes


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0018v van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] tussen de twee bruggen en Kerkbrug999‑19‑00 cghuis en tuin
koperSanneke Pieters, weduwe vanwinkelierse
koperwijlen Ynte Sybrands
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderHendrik Jansen c.u.40‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteegje in te gaan bijbrouwer
naastligger ten zuidenhet wagenhuis van Gerryt Heins
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenAege Agema
verkoperJohannes Jansenbierdrager


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-120Heiligeweg 20huis
eigenaarJohannis Jansen
gebruikerHendrik Jansen
aanslag huurwaarde06‑17‑08 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0116v van 24 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Turfhaven tussen de twee bruggen en Kerkbrug600‑00‑00 gghuis en tuin
koperJildren Ruerds, broermr. huistimmerman
koperHidde Ruerds, broermr. zeilmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Agema
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenHein G. Brouwer
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoper q.q.Hein Gerrits Brouwer, geauthoriseerde curator overbrouwer en koopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Hendrik Jansen Leyke, gehuwd met
verkoperTrijntje Robijns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJildren Ruirds, mr. huistimmerman en Hidde Ruirds, mr. zeilmaker, gebroeders, kopen een huis op de Turfhaven tussen de kerkbrug en de twee bruggen. Grondpacht 14 st. Ten O. wd. Agema c.s., ten Z. een steeg met vrije in- en uitgang, ten W. de verkoper Hein G. Brouwer, ten N. de straat. Gekocht van (Hein Gerrits Brouwer, koopman en brouwer, als geauthoriseerde curator bonorum over de geabandonneeder boedel van) Hendrik Jansen, leyker x Trijtje Robijns, voor 600 gg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-147Heiligeweg 20huis
eigenaarJildren Ruurds
eigenaarHidde Ruurds
gebruikerHendrik Jansz
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: lasten02‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑15‑10 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0220v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven tussen de twee bruggen en Kerkbrug]1000‑00‑00 cghuis en tuin
koperJohannes Batstra, gehuwd metmr. blikslager
koperAntje Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Hendrik Leyker doodgraver
naastligger ten oostenAlbert Doedes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenJohannes Oebles van der Werf
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperJildren Ruurdsmr. huistimmerman
verkoperHidde Ruurdszeilmaker


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0038r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20achterTiepelsteeg achter of bij de brouwerij, in de35‑14‑00 gghuis
koperAlbert Doedes scheepstimmerman
huurderWillem Lamerts 20‑00‑00 cg
eigenaar brouwerij bij de TiepelsteegJohannes Oebles van der Werfkoopman
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westenBatstra blikslager
naastligger ten westenAlbert Doedes scheepstimmerbaas
naastligger ten noordenJohannes de Haas mr. slotmaker
verkoper van 1/2Fedde Adamsmr. huistimmerman te Anjum
verkoper q.q.Fedde Adams, als gelastigde van zijn broermr. huistimmerman te Anjum
verkoper van 1/2Jan Adams, zijn broermilitair in het regiment van generaal Nostiz


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-147Heiligeweg 20huis
eigenaarJohannes Batstra
gebruikerJohannes Batstra
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 64 van 16 mrt 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-046Heiligeweg 20koopaktefl. 666huis G-046
 
verkoperKlaas Hendriks
verkoperMinne Houtius
koperFolkert de Haas (c.u.)


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 65 van 16 mrt 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-046Heiligeweg 20renversaalfl. 666huis G-046
 
Folkert de Haas (c.s.)
Klaas Hendriks
Minne Houtius


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0028r van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] wijk G-046666‑15‑00 cghuis
koperFolkert de Haas mr. slotmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Albert Doedes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenFrans Leemkool
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoper q.q.Klaas Hendriks, curatormr. klokmaker
verkoper q.q.Minne Houttuin, curator overkoopman
verkoperwijlen Johannes Batstramr. blikslager


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-147 , pag. 117Heiligeweg 20F. de Haas 1‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Lotsijana Davids Rasjesgeb 1802 HRL, ovl 1 okt 1813 HRL; wijk G-046, dv David R, en Antie de Lange; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Folkert Jakobus de Haas... eigenaar van wijk F-066, gebruiker is Jan Johannes Leyenaar, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-046, gebruiker is Lammert B. van Gelding, blikslager, 1814 (GAH204); id. van wijk G-051, smederij, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Lammert Barends van Gelding... bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-046Heiligeweg 20Folkert de HaasLammert B van Geldingblikslager


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 228 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-046Heiligeweg 20Jeltje Sipkes, overleden op 24 januari 1826Turfhaven G 46, wed. Dirk de Vries, moeder van Trijntje (vrouw van Willem Pieters Posthuma, tichelaar Midlum), Jildouw (vrouw van Jan Johannes Leyenaar, metselaar), Jetske (vrouw van Luitje Barts Walstra, balkvlotter) en Jan Dirksde Vries, timmerman. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 27 van 7 feb 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-046Heiligeweg 20koopaktefl. 200huis op de Turfhaven G-046
 
verkoperTrijntje Derks de Vries (te Midlum)
verkoperWillem Pieters Posthuma (te Midlum)
verkoperJildouw Dirks de Vries
verkoperJan Johannes Leyenaar
verkoperJetske Dirks de Vries
verkoperLuitje Barts Walstra
verkoperJan de Vries
koperPieter Kallenborn


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1610Heiligeweg 20 Pieter Kallenborn zaakwaarnemerHarlingenhuis en erf (154 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Johanna van de Leemputoud 32 jaar, geb den Bosch en wonende te HRL. 1839, wijk G-046; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Petrus Mirandaoud 56 jaar, geb den Bosch en wonende te HRL. 1839, hoedemaker, wijk G-046; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-046HeilgewegPetrus Miranda56 jhoedemakers Hertogenboschm, protestant, gehuwd
G-046HeilgewegJohanna van de Leemput32 js Hertogenboschv, rooms katholiek, gehuwd
G-046HeilgewegPetrus Louis Miranda15 jWeespm, protestant, ongehuwd
G-046HeilgewegCarel Miranda9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-046HeilgewegDina Berndes17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Sophia Johannes Godthelp... BS huw 1814, ovl 1827, ovl 1848, ovl 1877, bev.reg. 1851: wijk C-211, wijk E-158, 224, wijk F-258, wijk G-046; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-054; ... (alles)


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2747 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-046Heiligeweg 20Japkje Gerrits Boorsma, overleden op 13 november 1852Heiligeweg G 46, moeder van Douwe Reins Bleeker, mr. zilver/goudsmid. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Anna Catrina Georg... 6 en 13 nov 1825, dienstmeid. wonende te HRL, wonende te Dronrijp, verblijf houdende te HRL, ovl wijk G-046, dv Lodewijk G, en Marijke Roeles; BS huw 1825, ovl ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1610Heilige weg G-046Reinder Doris Jong woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Riemke J. van der Helmgeb 1796 Bolsward, ovl 12 jun 1864 HRL, huwt met Johan Houbein, ovl wijk G-046, dv Jacob vdH, en Akke Wigchers; BS ovl 1864; oud 44 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-097; VT1839


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1610Gedempte Heiligeweg G-044 Sijbren Tjeerds Anema woonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 20, HarlingenHeiligeweg 20A.S. Kleinbakkerij, honigkoek, wittebrood, beschuit


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1610Heiligeweg 20 (G-044)Sake Kleinwoonhuis en bergplaats


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 20 Ate Kleinwinkelier & venterf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 20M. Hartogopzichter
Heiligeweg 20F. ten Kateonderwijzer
Heiligeweg 20A. Kleinbakker
Heiligeweg 20L. Poortmanopzichter zuiderzeewerken


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 20, HarlingenHeiligeweg 20J.D. Kuikenbrood-, koek- en banketbakkerij


1947 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 20, HarlingenHeiligeweg 20L. Hooghiemstraschilderwerken, verfwaren, behang, glas


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 20L. Hooghiemstra960Schildersbedr., verfh., glas enz.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.L.J. Hooghiemstra960Schildersbedr., verfh., glas enz.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.L.J. Hooghiemstra960Schildersbedr., verfh., glas enz.


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 20, HarlingenHeiligeweg 20L. HooghiemstraVerfhuis, 'tschildersbedrijf en verfhandel, behang, glas


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 20L. (Lambertus) Hoghiemstra


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 20, HarlingenHeiligeweg 20 HooghiemstraVerfhuis, Harlingerschilders- en behangersbedrijf


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 20rijksmonument 20399  terug