Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHeiligeweg 15-069 5-066 F-157(niet bekend)
   huisnummer hogerHeiligeweg 15-070 5-067 F-158F-150


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0065v van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 1oostHeiligeweg NZ [staat: op de oude zuiderwal]230‑00‑00 GGhuis
koperGerryt Attes schipper
koperAtke Claeses
verpachter grondFocke Sipckes c.u.0‑07‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Sybren Doedes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende verkoper Focke Sipckes c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFocke Sipckes, gehuwd met
verkoperMagdalena Jorys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Attes, schipper x Atke Claes kopen een huis op de oude zuiderwal. Ten O. erven Sybren Doedes, ten W. de verkopers. Het is van de westerse kamer afgescheiden en tot een woning gemaakt. Ook nog tien voeten ledige plaats achter de westerse kamer leggende van erven Jan Huygens naar voren af te rekenen. Grondpacht 7 st aan de verkopers. Gekocht van Focke Sipkes x Magdalena Jorys, voor 230 GG.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0104r van 26 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 1[staat: op de oude oosterwal]300‑00‑00 CGkamer
koperGerryt Attzes, gehuwd met
koperAttye Claesen
naastligger ten oostende verkoper Foockele Sipckes c.u.molenaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hessel Waatzes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFoockele Sipckes, gehuwd metmolenaar
verkoperMadaleen Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Attzes x Attye Claes kopen kamer op de Oude Oosterwall. Ten W. Hessel Waatzes, ten N. de verkoper. Gekocht van Foockle Sypkes, molenaar.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0061r van 5 mei 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 1westHeiligeweg ZZ [staat: Oude Oosterwal]260‑00‑00 GGhuis
koperAeffke Teunis
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claes Gerryts Bot
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenAnne Hessels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Atses, broer van
verkoperJochum Atses, broer van
verkoperLieuus Atses absent


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0050v van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ [staat: Zuiderwal strekkende noordwaarts tot aan het huis van Ydtie weduwe van Tomas Piters]720‑00‑00 GGhuis
koperWillem Gijsberts c.u.mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oosten (voor)Eelck, weduwe van
naastligger ten oosten (voor)wijlen Seerp Sibrants
naastligger ten oosten*de weduwe van Claes Bot
naastligger ten oosten (achter)huis en hof van Jacob Heeres kistmaker
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenAebe Wopkes
naastligger ten noordenYdtie, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Tomas Piters
verkoperPiter Cornelis, en zijn broer
verkoperClaes Cornelis


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0051v van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ [staat: Zuiderwal achter de cat]320‑00‑00 GGdwarshuis
koperDouue Tiepkes, gehuwd met
koperDed Claeses
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenwijlen Claes Bot
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAeff Tuenes


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0167v van 12 apr 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 1west[niet vermeld]478‑00‑00 GGdwarshuis en ledige plaats
koperJan Claesen Both, enkoopman
koperRintie Claesen Both koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenmede koper Jan Claesen Both koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaeske, weduwe van
naastligger ten westenwijlen burgemeester Lolle
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouwe Tiepkes c.u.mr. glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Clasen en Rintie Claesen?, kooplieden, kopen een dwarshuis en ledige plaats. Ten O. medekoper Jan Clasen, ten W. Claeske wv Lolke. Grondpacht 42 st. Gekocht van mr. glazenmaker Douwe Liepkes? c.u. voor 478 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0062v van 4 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ [staat: bij de twee bruggen ten noorden van het diept]500‑00‑00 GGhuis met een vrije steeg ten westen
koperReintien Romkes de Vos, gehuwd metmr. kleermaker
koperAafke Sibrens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Claassen Bot c.s.
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenmr. Jacob Sprong
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenReintien Romkes de Vos mr. kleermaker
verkoperJacob Jansen de Kok c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReintie Romkes de Vos x Aafke Sybrens koopt huis met vrije steeg ten W., bij de twee bruggen, ten N. van het diept. Ten O. Jan Claassen Bot, ten W. Jacob Sprong, ten Z. de straat, ten N. de koper zelf. Gekocht van Jacob Jansen de Cocq.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0184r van 8 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ [staat: bij de twee bruggen] bij de Vleesmarkt425‑00‑00 GGhuis met het mede gebruik van de steeg ten westen
koperAndries Pouwels c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Clasen Both c.s.
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten westenmr. Jacob Sprong
naastligger ten noordenReintien Rompkes de Vos
verkoperReintien Rompkes de Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Pouwels koopt huis met verscheidene vertrekken en een steeg ten W., bij de twee bruggen. Ten O. Jan Claassen Bot, ten W. Jacob Sprong, ten Z. de straat, ten N. Reintie Romkes de Vos. Gekocht van Reintie Romkes de Vos.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-069Heiligeweg 1huis
eigenaarwed. Doede Jans
gebruikerwed. Doede Jans
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-070Heiligeweg 1huis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerwed. burgemeester Wildschut
gebruikerClaas Hendrix veint
huurwaarde46‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-069Heiligeweg 1huis
eigenaarwed. Doede Jansen
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-070Heiligeweg 1huis
eigenaarPieter Feitema
gebruikerwed. b[urgem]r. Wildschut c.s
huurwaarde46‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑5‑1720
opmerking1720 den 21 mei van de ... wiltschuts wed ontfangen 4-10-0
aansl. huurw. voldaan13‑6‑1720
opmerkingden 13 juny nog hier op ontfang 4-14-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-069Heiligeweg 1huis
eigenaarwed. Doede Jansen
gebruikerwed. Doede Jansen
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-070Heiligeweg 1huis
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. burgemeester Wiltschut cum soc.
huurwaarde46‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑13‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-069Heiligeweg 1huis
eigenaarerven wed. Doede Jansen
gebruikerCornelis Gabes
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-070Heiligeweg 1huis
eigenaarerven Pieter Feytema
gebruikerJanke Wildschut
huurwaarde46‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-069 Heiligeweg 1wed. Douwe Jansen, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
5-069 Heiligeweg 1Wopke Edsgers, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg0
5-070 Heiligeweg 1Janke Wildschut, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-069Heiligeweg 1huis
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerwed. Douwe Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG
grondpacht aanburgemr. Westra erven
grondpacht01‑08‑00 CG
aanslag grondpacht00‑07‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-070Heiligeweg 1huis
eigenaarPytter Feytema erv.
gebruikerJanke Wildschut
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0126r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 1Heiligeweg NZ [staat: onder de groene bomen dicht aan de Spekmarkt]600‑00‑00 CGdubbel huis
koperHendrik Johannes de Windt, gehuwd met
koperZydske Johannes Leyenaar
huurder oostelijke woningHendrik Johannes de Windt c.u.
huurder westelijke woningde weduwe van Pieter Jans
naastligger ten oostenZydske Wetsens
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes Alberts
naastligger ten noordenF. Haas mr. slotmaker
verkoperPieter Feytema


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-069, pag. 76Heiligeweg 1Johannes Albertsfranequerschipper
5-070, pag. 76Heiligeweg 1Hendrik Wind, 26 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0293v van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ bij de twee bruggen450‑00‑00 CGhuis
koperJohan Willem Arend, gehuwd met
koperGeertje Rinkes
huurderJohannes Alberts trekschipper op Franeker50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHendrik de Windt
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: de vaart]
naastligger ten westenTjeerd Dirks
naastligger ten westen [staat: noorden]Duman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Norelmr. loodgieter


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-066, pag. 109Heiligeweg 1Jan W Arend wed1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Pieter Callenborn... aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; eigenaar en gebruiker van wijk F-157, varensgesel, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, onderwijzer in de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-158Heiligeweg 1Johannes Hendrikus de Windt... G. Gerrits, huwt met Grietje Gerrits (vd Mey); BS ovl 1831; wed. J.H. dW. eigenaar en gebruiker van wijk F-158, winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-137; gebruiker Rinske Sjoerds, 1814. (GAH204); weduwe ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Heiligeweg 1 P. Kallenbornfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-157Heiligeweg 1Pieter Kallenborn Pieter Kallenborn schipper
F-158Heiligeweg 1Johannes H de Wind wedJohannes H de Wind wedwinkeliersche


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 90 van 5 mrt 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-157Heiligeweg 1koopaktefl. 350huis aan de Heiligeweg
 
verkoperGeertje Rinkes
verkoperHidde Bleeker
koperPieter Kallenborn


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 126 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-158Heiligeweg 1Grietje Johannes de Windt, overleden op 18 juni 1822dochter van Johannes de Windt, winkelier (Heiligeweg F 158) en Maartje Petrus Battaerdt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 van 10 mrt 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-158Heiligeweg 1koopaktefl. 3501/2 deel in huis F-158
 
verkoperZytske Johannes Leyenaar
koperJohannes Hendriks de Windt
koperMaartje Pieters Battaardt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1030Heiligeweg 1Pieter KallenbornzaakwaarnemerHarlingenhuis en erf (120 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1031Heiligeweg 1Pieter KallenbornzaakwaarnemerHarlingenhuis en erf (78 m²)


1838 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 21 nov 1838
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-158Heiligeweg 1koopaktefl. 800huis op de Heiligeweg F-158
 
verkoperMaria Bosma (gescheiden huisvrouw van Pieter Kallenborn)
koperCasper Johannes Schokker (gehuwd met Fintje Wiebes de Vries)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Anna Peeloud 30 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, wijk F-157; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Ymke Klazes Kamminga... huw 1816, huw 1817, huw 1819, huw 1828, ovl 1857, ovl 1878, ovl 1882, bev.reg. Ha18 51 wijk A-153, wijk F-157, supp wijk G-402; gebruiker van wijk F-070, sjouwer, eigenaar is Jan deketh erven, 1814. (GAH204); oud 62 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-158Heiligeweg 1Fentje Wybes de Vries... huw 1834, ovl 1876, bev.reg. 1851 wijk F-184; oud 39 jaar, geb Bergumerdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-158; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-158Heiligeweg 1Casper Schokker stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-157HeiligewegAnna Peel30 jnaaivrouwSneekv, rooms katholiek, ongehuwd
F-157HeiligewegHelena Maria Peel24 jSneekv, rooms katholiek, ongehuwd
F-158HeiligewegKasper Schokker39 jturfschipper en winkelierLeeuwardenm, protestant, gehuwd
F-158HeiligewegFintie de Vries39 jBergumerdamv, protestant, gehuwd
F-158HeiligewegRoelofke Schokker4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-158HeiligewegYmkje Schokker3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-158HeiligewegLolkje Dijkstra13 jMidlumv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 967 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-157Heiligeweg 1Georg Jacob Johannes Metzelaar, overleden op 1 november 18475 dg (geboren 27/10/1847), overleden Heiligeweg F 157, zoon van Johannes Klaas Metzelaar en Jeltje Rienks Atsma, broer van minderjarige Klaas en Rienk-Hendrik Johannes Metzelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Hitje Poppes Zijlstra... dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, 220, wijk D-178, wijk F-157; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-237; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Marten Jans van der Mey... Faber; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, 220, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Rinske Jolles Bakker... dv Jolle Joukes B, en Rinske Jochems; BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-153, 185, wijk F-157, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-158Heiligeweg 1Aaltje Johannes van der Heide... vdH, en Maria Hermanus IJskamp; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1812, huw 1824, bev.reg. HRL 1851 wijk F-158, ... (alles)


1858 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 03-03-1858
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 1, HarlingenHeiligeweg 1Johanna Schokkerstrooien en zijden vrouwenhodend


1858 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 03-03-1858
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 1, HarlingenHeiligeweg 1Ytje Feddemastrooien en zijden vrouwenhodend


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1030Heilige weg F-158Kaspar Johs. Schokkerwoonhuis
Sectie A nr. 1031Heilige weg F-157Froukje Swart wed. P. Kallenbornwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3612Gedempte Heiligeweg F-150IJmkje Schokker, wed. Rients Norel en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3612Heiligeweg 1 (F-150)Ymkje Schokker (wed. Norel)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 1 Fenna Johanna Norelzonderf. 500f. 500
Heiligeweg 1 Aalze B. Ademaonderwijzerf. 1100f. 1200


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 1G. de Witklerk ter secretarie
Heiligeweg 1D. de Witverver


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 1, HarlingenHeiligeweg 1F. Frölichhuisschilders, behangers, glazenmakers


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28472
Heiligeweg 1Oebele Terpstra


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28597
Heiligeweg 1Oebele Terpstra


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.O. Terpstra214Handelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 1I.C. (Irma) Mussche wv v. Hurck
  terug