Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 42
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 425-0865-0865-085G-181G-229


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 42, Harlingen


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0377v van 6 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 42westGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]225‑00‑00 gghuis
koperLyuwe Sipckes, gehuwd met
koperJantien Claesen
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende rijdweg van het kerkhof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNanningh Willems
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperJohanys Jonys ?, voor zichzelf en namens zijn moeder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLyuwe Sipckes x Jantien Claes kopen een huis in de Kerkstraat. Ten O. de rijdtwech vant Kerkhoff, ten W. Nanning Willems. Grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van Johannes Janssen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0204r van 16 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 42Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat WZ]290‑00‑00 gghuis met daarachter een plaats
koperHeert Jans, gehuwd metdoodgraver
koperTrijn Pyters
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oosten [staat: zuiden]Kerkpad [niet vermeld]
naastligger ten zuiden [staat: westen]N. N.
naastligger ten westen [staat: noorden]Nanning Willems
naastligger ten noorden [staat: oosten]Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Lieuue Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeert Jans, doodgraver x Trijn Pyters kopen een huis en plaats daar achter wz. Kerkstraat. Ten O. de straat, ten W. Nanning Willems. Grondpacht 12 st. Gekocht van de zoon van wl. Lyeuue Sipkes voor 290 gg.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0129v van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 42oostGrote Kerkstraat ZZ [staat: op de hoek van de Kerkstraat dicht bij het kerkhof]705‑00‑00 cghuis bestaande uit drie kamers
koper door niaarburgemeester Jan Heerts
geniaarde koperEngel Engels c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidende predikantenwoning en hof
naastligger ten westende weduwe van wijlen Nanning Willems
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperArian Dirx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBurgemeester Jan Heerts koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Engel Engels c.u., een huis bestaande uit drie kamers op de hoek van de Kerkstraat aan het Kerkhof. Ten O. de straat, Z. de predikants huis en hof, ten W. wed. Nanning Willems, ten N. de straat. Grondpacht 15 st. Gekocht van Arian Dirx c.u. voor 705 GG.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0108r van 4 jul 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 42westGrote Kerkstraat ZZ237‑14‑00 gghuis
koperMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
koperTrijntie Bruynsvelt
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenClaeske Willems van der Mey, gehuwd met
naastligger ten oostenmr. Joannes Tarquiny
naastligger ten zuidenJoucke Hoites Beima
naastligger ten westenTjomme Jacobs Stickersma
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperClaeske Willems van der Mey, gehuwd met
verkoperJoannes Tarquinijmr. chirurgijn
erflaterwijlen Willem Jansen van der Mey vader van de koperse
verkoper q.q.Claeske Willems van der Mey, geauthoriseerde curator over mede-erfgenaam
verkoperJan Willems van der Mey


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0106r van 4 jul 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 42oostGrote Kerkstraat ZZ op de hoek263‑07‑00 gghuis
koperMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
koperTrijntie Bruynsvelt
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
huurderN. N. 25‑00‑00 gg
naastligger ten oostenKerkpad naar de grote kerk
naastligger ten zuidenMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
naastligger ten zuidenTrijntie Bruynsvelt
naastligger ten westenMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
naastligger ten westenTrijntie Bruynsvelt
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperClaeske Willems van der Mey, gehuwd met
verkoperJoannes Tarquinymr. chirurgijn
erflaterwijlen Willem Jansen van der Mey vader van de koperse
verkoper q.q.Claeske Willems van der Mey, geauthoriseerde curator over mede-erfgenaam
verkoperJan Willems van der Mey


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-086 , folio 100Grote Kerkstraat 42huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerRinse Pieters c.soc.
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-086 , folio 65vGrote Kerkstraat 42huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerRinse Pieters cum soc.
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-086 , folio Grote Kerkstraat 42huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerRinse Pyters cum soc.
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1728 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 42 (Hannemahuis), HarlingenGrote Kerkstraat 42 (Hannemahuis)Anno' en '1728'Vermoedelijk afkomstig uit het pand Grote Kerkstraat 42.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-086 , folio 66rGrote Kerkstraat 42huis
eigenaarburgemeester Haselaar wed.
gebruikerRienk Pieters cum soc.
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑10 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0217v van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 42westGrote Kerkstraat ZZ 42/44 en Kerkpad 2615‑07‑00 ggdubbel huis met weefwinkel, grote plaats en bleekveld
koper door niaarJelle Lykeles, gehuwd metdoodgraver
koper door niaarMinke Ulbes
geniaarde koperEke Jansen, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperAntie Poppes
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenJelle Lykles grafmaker
naastligger ten westenGeertie Abrahams
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper van 1/3Johannis Wetzens, gehuwd metsecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoper van 1/3Catarina Haselaar, gehuwd met
verkoper van 1/3vroedsman Jan Donkerkoopman
verkoper van 1/3Auke Haselaar


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0233r van 3 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 42westGrote Kerkstraat ZZ 42/44700‑00‑00 cghuis
koperPytter Ulbes controleur aan de Noordermolen
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenJelle Lykeles grafmaker
naastligger ten westenGeertie Abrahams
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJelle Lykeles, gehuwd metgrafmaker
verkoperMeinke Ulbes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-086Grote Kerkstraat 42Reyn Feytes, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-086 , folio 66rGrote Kerkstraat 42huis
eigenaarPytter Ulbes
gebruikerRein Feites
gebruiker20 0 0
gebruikerCornelis Willems
gebruiker26 0 0
gebruikerWillem Jans
gebruiker28 0 0
huurwaarde totaal74‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-086 , folio 67rGrote Kerkstraat 42huis
eigenaarPyter Ulbes
gebruikerRein Feites
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Willems
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerWillem Jans
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal74‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-086 , folio 67rGrote Kerkstraat 42huis
eigenaarPyter Ulbes
gebruikerRein Feites
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Willems
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerWillem Jans
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal74‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085 , folio 115rGrote Kerkstraat 42huis
eigenaarAge Agema wed.
gebruikerHessel Pieters
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerWillem Gaeles
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerSjoerd Anes wed.
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal80‑12‑00 cg
af: lasten02‑12‑00 cg
huurwaarde totaal78‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑03‑10 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0126v van 3 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 42westGrote Kerkstraat ZZ 42/44 en Kerkpad 2255‑00‑00 ggdubbel huis en weefwinkel
koper door niaarDirk Jacobs mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
geniaarde koperJan Pouluskoopman
huurder beneden oostJohannes Nicolaas 0‑08‑00 cg
huurder boven westTjetske 0‑06‑00 cg
huurder boven oostN. N. 0‑06‑00 cg
huurder beneden westHessel Pieters 0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenJelle Agema
naastligger ten westenEvert Beva
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperNeeltje Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Agemamr. steenhouwer


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0140r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 42westGrote Kerkstraat ZZ260‑14‑00 gghuis
koper van 1/2Jacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
koper van 1/2Rinske Willems
koper van 1/2Jan van der Poll, gehuwd metmr. timmerman
koper van 1/2Anna Catharina Zarkzeen
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
huurderChristiaan Boormeester
naastligger ten oostenJacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
naastligger ten oostenRinske Willems
naastligger ten oostenJan van der Poll, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten oostenAnna Catharina Zarkzeen
naastligger ten zuidenJacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
naastligger ten zuidenRinske Willems
naastligger ten zuidenJan van der Poll, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten zuidenAnna Catharina Zarkzeen
naastligger ten westende weduwe van wijlen E. Beva
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperSjoukje Johannes Westerwijk, gehuwd met
verkoperJacob Sybrens Brouwerkoopman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0139r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 42oostGrote Kerkstraat275‑00‑00 gghuis
koper van 1/2Jacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
koper van 1/2Rinske Willems
koper van 1/2Jan van de Poll, gehuwd metmr. timmerman
koper van 1/2Anna Catharina Zarkzeen
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
huurderWybe Douwes
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
naastligger ten westenRinske Willems
naastligger ten westenJan van de Poll, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten westenAnna Catharina Zarkzeen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperSjouwkje Johannes Westerwijk, gehuwd met
verkoperJacob Brouwerkoopman


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0285r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 42westGrote Kerkstraat ZZ199‑00‑00 gghuis
koperPieter Minnes mr. timmerman
koperJohannes Jacobus mr. timmerman
huurder benedenAge Watzes schoenmakersbaas
huurder bovenJan Freerks
naastligger ten oostenNicolaas Postma
naastligger ten westende weduwe van wijlen E. Beva
naastligger ten zuidenAgema
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, procuratiehouder van
verkoper van 1/2Jacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
verkoper van 1/2Rinske Willems
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, procuratiehouder van
verkoper van 1/2Jan van der Poll, gehuwd metmr. timmerman
verkoper van 1/2Anna Catharina Zarkzeen


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0284r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 42oostGrote Kerkstraat ZZ260‑00‑00 gghuis
koperNicolaas Postma, gehuwd met
koperAnna Geerling
huurder benedenJan Abbes 54‑16‑00 cg
huurder bovenJohannes Hendriks
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenHendriks Daniels
naastligger ten westenPieter Minnes
naastligger ten westenJohannes Jacobus
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, procuratiehouder van
verkoper van 1/2Jacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
verkoper van 1/2Rinske Willems
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, procuratiehouder van
verkoper van 1/2Jan van der Poll, gehuwd metmr. timmerman
verkoper van 1/2Anna Catharina Zarkzeen


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085 , folio 115rGrote Kerkstraat 42huis
eigenaarPieter Minnes
eigenaarJohannes Jacobus
gebruikerAge Watses
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Hendriks
huurwaarde19‑10‑00 cg
huurwaarde totaal49‑10‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑06‑00 cg
huurwaarde totaal48‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑15‑04 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085 , folio 115rGrote Kerkstraat 42huis
eigenaarPieter Minnes
eigenaarJohannes Jacobus
gebruikerAge Watzes
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerAlbert Andeles
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑06‑00 cg
huurwaarde totaal42‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑15‑04 cg
grondpacht vanPieter Minnes c.s.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑06‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑08 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0049v van 28 mei 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 42oostGrote Kerkstraat ZZ150‑00‑00 cghuis
koperZytze van Dijk mr. pruikenmaker
naastligger ten oostenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperNicolaas Postma, weduwnaar van
verkoperwijlen Anna Geerling


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-085 , pag. 111Grote Kerkstraat 42Pieter Minnes 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Age Watzes Zijlstra... Ages Z, geb 1768 HRL, Rinske Z, geb 1779 HRL; BS huw 1817, ovl 1827, ovl 1847, ovl 1858; gebruiker wijk G-181; eigenaar is Johannes Jacobus Kerkhoven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Johannes Jacobs Kerkhoven... van wijk G-034, timmerman, medegebruiker is Hans Hendr. Frens wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-181, gebruikers zijn Age Watzes Zijlstra, en Simon van Geyt, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Simon van Geyt... (gk); BS ovl 1811; 1818 overlijdens, ovl 1824, ovl 1826, huw 1833, ovl 1854; gebruiker van wijk G-181, gealimenteerd, medegebruiker is Age Watzes Zijlstra, eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-181Grote Kerkstraat 42Johannes Jacobus KerkhovenAge Watzes Zijlstra
G-181Grote Kerkstraat 42Johannes Jacobus KerkhovenSimon van Geytgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1646Grote Kerkstraat 42Cornelis Draaisma koopmanHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Arjen Jans Poort... 1806, BS ovl 1827, huw 1835, huw 1844, ovl 1849; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-181; VT1839; weesvoogden betalen f. 35:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Dirk Uilkes de Vrij... Domenij; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1838, huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk F-101, wijk G-181 bev.reg. HRL 1860-80, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Dirk Willems Hofstra... Gadske Overdijk, werkman in 1851, N.H., zv Willem H, en Aukje Jans; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-181; oud 43 jaar, geb Langweer en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-203; VT1839; D.W.H. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Jantje Hendriks Korper... Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1844, ovl 1848, ovl 1849; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-181; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-181Grote Kerkstraat63 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-181Grote Kerkstraat62 j[heerenknegt]Harlingenv, protestant, gehuwd
G-181Grote Kerkstraat26 jherenknegt*Harlingenm, protestant, ongehuwd
G-181Grote Kerkstraat24 jondermeesterHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-181Grote Kerkstraat22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-181Grote Kerkstraat18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1115 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-181Grote Kerkstraat 42Jantje Korper, overleden op 23 januari 184870 jr (geboren 13/2/1778), overleden Kerkstraat G 181, gehuwd (mogelijk met doorgehaalde ondertekenaar Hendrik Poort), moeder van Johannes, keetknecht, Jan, onderwijzer, Cornelis, timmerman, Hieke (vrouw van Bauke J. Potting, plateelbakker) en Engeltje A. Poort (vrouw van Germen Molenaar, werkman Wons). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Sake Uilkes de Vrij... zv Uilke Siebes dV, en Wimke Domenei; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1646Kerkstraat G-181Gereformeerde Kerk woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3838Kerkstraat G-229 Sake Klein woonhuis
Sectie A nr. 3838Kerkstraat G-229 Sake Klein pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3655Grote Kerkstraat 42 (G-228)Aldert Tuinmanwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 42aJ. Rooswinkeltimmerman


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 42, HarlingenGrote Kerkstraat 42Joh. Rooswinkeltimmer- en metselwerk


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22436
Grote Kerkstraat 42aSigmund Hauch


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-24303
Grote Kerkstraat 42Sigmund Hauch


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 42O. (Oeds) Reehoorn


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 42beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.13310122489929


  terug