Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 34(niet bekend)5-083(niet bekend)G-186G-233


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 34
ten oostenGrote Kerkstraat 36
ten zuidenBorstelsteeg 3
ten westenBorstelsteeg 1
ten noordenGrote Kerkstraat 36


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 34naamloze steeg ten noorden


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0056r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ136‑21‑00 ggdwarskamer
koperFrans Hendricks c.u.linnenwever
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Piters
naastligger ten zuidende hof van proclamant Frans Hendricks linnenwever
naastligger ten westende kamer van burgemeester Rinnert Oedses
naastligger ten noordenhet grote huis gekocht door Willem Stoffels c.u.
verkoper q.q.oud burgervaandrig Sibrand Hessels, procuratiehouder van
verkoperNeeltie Cornelis, dochter en erfgenaam van
erfgenaamwijlen Cornelis Jobs te Utrecht


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0002r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ achter het grote huis en plaats van Neeltie Cornelis, in of bij de200‑00‑00 gghuis met een weefwinkel erin en een hof ten zuiden
koperTeunis Jacobs c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Piters
naastligger ten zuidenhet domineeshuis
naastligger ten westende kamer van burgemeester Rinnert Oedses
naastligger ten noordenhuis en plaats van Neeltie Cornelis
verkoperFrans Hendrix c.u.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 12rGrote Kerkstraat 34Isbrandt Jansen, modderleiker (stads -)f. 0-00-00


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037r van 22 jan 1719 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ in een steegje60‑00‑00 cgkamer
koper door niaarBeernt Hendricks bontwever
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 cg
geniaarde koperDirk Sytses c.u.
naastligger ten oostenwijlen Jan Ydes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBeernt Hendrix
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperBouwe Willemsmakelaar


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0359v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ achter in een steegje141‑00‑00 gghuis
koperGijsbertus Wildschut koopman
huurderFeite Arjens 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBeern Hendrix
naastligger ten oostenMarijke Lammerts
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenMarijke Lammerts
naastligger ten noordensteeg
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-083Grote Kerkstraat 34huis
eigenaarSjeerp Wiltschut
gebruikerGerrit Hendriks
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0249r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ achter het huis van mr. knoopmaker Jacob Dirks door een steegje in te gaan576‑05‑00 cgwoning
koperHaye Pyters oud mr. blauwverver
naastligger ten oostenBeernt Hendriks bontwever
naastligger ten zuidenHendrik Egberts
naastligger ten westenGijsbert Wildschut bontreder
naastligger ten noordenJacob Dirks mr. knoopmaker
verkoperGijsbert Wildschutbontreder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaye Pyters, oud-mr. bontwever, koopt een nieuwe woning, achter het huis van Jacob Dirks, mr. knoopmaker, zz. Grote Kerkstraat, en door een steegje in te gaan. Ten O. bontwever Beernt Hendriks, ten Z. bontwever Hendrik Egberts, ten W. de verkoper en anderen, ten N. Jacob Dirks. Gekocht van Gijsbert Wildschut, bontreder, voor 576 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-083Grote Kerkstraat 34huis
eigenaarHaye Pytters
gebruikerHaye Pytters
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-083Grote Kerkstraat 34huis
eigenaarHaye Pyters erven
gebruikerHaye Pyters erven
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-083Grote Kerkstraat 34huis
eigenaarHaye Pyters
gebruikerHaye Pyters
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0013r van 20 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ tussen de brug en kerkhof in een steeg430‑00‑00 gghuis en tuin
koperCornelis Jacobus Wetsens, vader vanwinkelier
koperDirk Cornelis Wetsens winkelier
huurderGerryt van Beek
naastligger ten oostenBeerend Verlage
naastligger ten zuidenHendrik Egberts
naastligger ten westenAntje Keimpes Feerdijk
naastligger ten noordenBaarent Ysaaks
verkoperAntje Keimpes Feerdijk, gehuwd met
verkoperRein Gerbranda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobus Wetsens en zijn zoon Dirk Cornelis Wetsens kopen (a) een huis met tuin zz. Grote Kerkstraat tussen brug en kerkhof, in te gaan in een steeg. Ten O. Beerend Verlaage, ten Z. Hendrik Egberts, ten W. perceel b, ten N. Baarent Ysaaks. Als huurders bewoond door Gerryt van Beek c.u. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Ceimpes Feerdijk x koopman Rein Gerbranda, voor 430 gg (voor a en b).


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0123v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ tussen de brug en kerkhof in een steeg in te gaan800‑00‑00 cghuis en hof
koperBarend Izacs joods koopman
bewonerJacob Blesma c.u.
naastligger ten oostenBerend Verlage
naastligger ten zuidenHendrik Egberts
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenBarend Izacs joods koopman
verkoperCornelis Jacobus Wetzenswinkelier
verkoperDirk Cornelis Wetzenswinkelier


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0231r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ183‑00‑00 cghuis
koperJan Steenbrink koopman
huurderZaake Meinderts
naastligger ten zuidenArend Bartling
naastligger ten oostenHans Claasen
naastligger ten noordenHans Claasen
naastligger ten westenN. N.
verkoper q.q.Levy Jacobs, gelastigde vanjoods koopman
verkoperde erfgenamen van wijlen Gomperts Salomon


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0341r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat wijk G-186175‑00‑00 cghuis
koperWybe Salomons schipper te de Leye
huurderJacob Jelles
naastligger ten oostenHans Klaasen
naastligger ten zuidenArend Bertling
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHans Klaasen
verkoperJan Steenbrinkkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Salomons, schipper koopt (a) huis zz. Grote Kerkstraat, Wijk G-186. Ten O. en N. Hans Claasen, ten W.?, ten Z. Arend Bartling. Gekocht van Jan Steenbrink.


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Ane Oepkes Zomergeb 5 jan 1804 HRL, ovl 1 jul 1813 HRL; wijk G-186, ged 24 jan 1801 HRL, zv Oepke Z, en Klaaske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Arend Hendriks Bartling... 1814. (GAH204); id. van wijk G-185; gebruiker Bernardus Witte, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-186; gebruiker P. van der Stok vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-197; gebruiker is Asmus Feddes wed., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Pieter Okkes van der Stok... huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1814; vrouw P. vdS. gebruiker wijk G-186; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); P.O. vdS. van HRL. en Trijntje Harmens Smith van Arum, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-186Grote Kerkstraat 34erven A Bartlingvrouw P van der Stok


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1629Grote Kerkstraat 34 Hendrikus Witte koopmanHarlingenhuis en erf (53 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-186Grote Kerkstraat 34provisionele en finale toewijzingfl. 718woning in de Grote Kerkstraat G-186
 
verkoperHendrik Witte
koperAndries Hoogmolen


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-186Grote Kerkstraat 34Huizinge in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-186Grote KerkstraatWybe J Feenstra64 jschippersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
G-186Grote KerkstraatAntie S Krol53 jDokkumv, protestant, gehuwd
G-186Grote KerkstraatAntie S Vink18 jLeekv, protestant, ongehuwd
G-186Grote KerkstraatGeertje Feenstra10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Antje Sybes Krol... HRL 1851 wijk G-026, 176, 184, supp wijk G-402; oud 53 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-186; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Wybe Jochems Feenstra... HRL 1851 wijk G-026, 176, 184; oud 64 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-186; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1629Kerkstraat G-186Sjoerd Rodenhuis woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3834Kerkstraat G-233 Jacobus Cornelis Rooswinkel woonhuis


1881 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
vermeld alsgeschat adresbericht
G-186Grote Kerkstraat 34Een huis met erf . Finaal verkocht op 30 dec 1881 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 488.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4455Grote Kerkstraat 34 (G-233) (Onbekend)onbekend


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 34D. Monsmaventer  terug