Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 35-0375-037(niet bekend)E-226E-224


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 3
ten oostenGrote Kerkstraat 11
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westende Grote Kerkstraat
ten noordenGrote Kerkstraat 5


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 3naamloze steeg ten oosten


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 3, Harlingen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0061v van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ250‑00‑00 gghuis
koper door niaarJan van Freen, schoonvader van te Ameland
koper door niaarwijlen de verkoper Bauck Beernts
verpachter grondCornelis Edes Feytema 3‑00‑00 cg
toehaakeen zilveren onderriem van ongeveer 12 of 13 lood zwaar
geniaarde koperKoert, gehuwd met
geniaarde koperAaff Claasen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Evert wieldraaier
naastligger ten zuidenGrote kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Bonte Hond Reyner Jans de Bonte Hond
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Bauck Beernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Freen, als schoonvader van Bauck Beernts wd. verzoekt niaar ratione sanguinis van een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. wd. wieldraaier Evert [Grote Kerkstraat 11] en een steeg, ten W. Reyner Jansen in de Bonte Hond [Grote Kerkstraat 1]. Grondpacht 3 cg. aan Cornelis Edes Feytema


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0004r van 8 okt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZhuis
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenReyner Janssen molenaar
naastligger ten noordende weduwe Lijsbeth Andries
crediteur (triumphant)Jan van Vreen
verkoper (gesuccumbeerde)Hendrick Hendricxroermaker
eerdere samenvatting door Yde Elsingaeen huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een algemene steeg, ten Z. de straat, ten W. Reyner mollener, ten N. ? Andries weduwe.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0051r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat]99‑21‑00 gg3/4 huis
koperClaes Reiners, gehuwd met
koperLijsbeth Jans
verpachter grondCornelis Edis Feytema 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenReiner Jans de Bonte Hond
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Nys Adolffs, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/4Jay Tyallings
verkoper van 1/4Sicke Tyallings
verkoper van 1/4Aeltie Tyallings


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0150r van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ360‑00‑00 gghuis
koperJacob Brugman c.u.zwaardveger
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderSteffen Eleman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenmr. Marten Johannis*
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Bartel Kleysen Lantingh


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 4vGrote Kerkstraat 3Jacob Brugman, zwaardvegerf. 500-00-00


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0171v van 23 okt 1681 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]110‑07‑00 gggrondpacht van 3-00-00 cg
koperWybe Fransen mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jacob Brugmanszwaardveger3‑00‑00 cg
verkoper van 1/2Sybrant Feytema
verkoper q.q.Pieter Sjoerdts, gelastigde van
verkoper van 1/2de kinderen van Eduwert Feytema


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ135‑00‑00 cggrondpacht van 3-00-00 cg
koperburgerhopman Aucke Jansen Banga
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van N. N.zwaardveger3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenmr. Marten
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Fransenbakker


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0323v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ53‑00‑00 cghuis
koperJan Janses Bostijn, gehuwd metmr. kleermaker
koperSjoukje Douwes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten westenmr. Marten Johannis
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordeneen kamer
verkoperJacobus Brugman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Bostijn, mr. kleermaker. Gekocht van Jacobus Brugman te Leeuwarden.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 3huisje
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJan Bostijn
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarJan Bostijn
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑8‑1720
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg
aansl. grondp. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJan Bostijn
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0382r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ141‑00‑00 cghuis
koper door niaarJan Jansen Bostijn koopman en fabrikant
geniaarde koperGijsbertus Wildschutkoopman en fabrikant
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurdersHessel Jacobs c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten noordenGijsbertus Wildschut koopman en fabrikant
verkoper van 3/5Saekjen Jans Bostijn [staat: Bastijn], gehuwd met
verkoper van 3/5Jan Janzen Blaeuwschipper
verkoper van 1/5Jan Jansen Blaeuw, gelastigde vanschipper
verkoper q.q.Syds Jans Bostijn [staat: Bastijn] te Amsterdam
verkoper van 1/5Aeltie Jans, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Douwe Feddriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Bostijn koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Gijsbertus Wildschut, een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een steeg, ten W. Salomon Stapert, ten Z. die straat, ten N. de koper. Gekocht van Saekjen Jans Bostijn x Jan Jansen Blauw, schipper, voor 3/5, Syds Jans Bostijn te A`dam, voor 1/5, en Aeltie Jans Bostijn wv Douwe Feddricks, voor 1/5, voor 140 cg.


1733 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 3, HarlingenGrote Kerkstraat 3'1733' in gebeeldhouwde bekroning


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0206r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ200‑00‑00 cghuis
koperGijsbert Wiltschut fabrikeur
bewonerHessel Jacobs c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten noordenGijsbert Wiltschut fabrikant
verkoperJan Jansen Bostijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Wildschut, fabriqeur, koopt een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een steeg, ten W. Salomon Stapert, ten Z. die straat, ten N. de koper. Gekocht van Jan Jansen Bostijn.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarGijsbert Wiltschut
gebruikerGijsbert Wiltschut
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
opmerkingis beklemt onder no. 27
grondpacht aan Auke Bakker erven
grondpacht03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
opmerking[doorgehaald] de grondpagt afgekogt volgens
opmerkingverklaringe van Jan Aukes Bakker


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarGijsbert Wiltschut
gebruikerGijsbert Wiltschut
opmerkingis beklemd onder no. 27


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarGijsbert Wildschut
opmerkingbeklemd onder no. 5-027


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarGijsbert Wiltschut
opmerkingbeklemd onder no. 5-027


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-226Grote Kerkstraat 3Frans Willems Leemkoel... pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-226, gebruiker is Jasper Ramaker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-227, pakhuis, gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-226Grote Kerkstraat 3Jasper Ramakergebruiker van wijk E-226, gegagimenteerd; eigenaar is F. Leemkoel, 1814 (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-226Grote Kerkstraat 3F LeemkoolJasper Ramachergegagimenteerd


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 21 jun 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-226Grote Kerkstraat 3koopaktefl. 1600huis en pakhuis E-223 en E-226
 
verkoperRuurd van Dokkum
verkoperAukje Pieters de Boer
Jacob Levy de Beer
Doedtje Samuels Reyzer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1069Grote Kerkstraat 3 Frans Leemkool koopmanHarlingenstal (114 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-226Grote Kerkstraat 3Hendrika Duboisgeb 1808 Franeker, ovl 6 aug 1855 HRL, huwt met Goitse de Vries, N.H., winkelierse in 1851, dv Pieter D, en Antje Jentes; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-226


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1069Kerkstraat E-226Johs. J. Langenhorst pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1069Kerkstraat E-224wed. en erven Johannes Frans Leemkoel woonhuis
Sectie A nr. 1069Kerkstraat E-225wed. en erven Johannes Frans Leemkoel woonhuis
Sectie A nr. 1069Kerkstraat E-226wed. en erven Johannes Frans Leemkoel woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4298Grote Kerkstraat 3 (E-224)erv. J.F. Leemkoelwoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Grote Kerkstraat 3Tjalke Koopmans


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkstraat 3 Tjalke Koopmanstimmerknechtf. 800f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 3D.T. Rutgerswinkelier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 3W. (Willem) Brouwer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 3rijksmonument 20458  terug