Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 265-0795-0795-077G-190G-237


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 26
ten oostenGrote Kerkstraat 28
ten zuidenHeiligeweg 36
ten westende Heiligeweg
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 26naamloze doorlopende steeg ten zuiden


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 26, Harlingen


0000 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1998
adresgegevens
Grote Kerkstraat 26Klaas Tigchelaar, herenkapper op de hoek Kerkstraat-Heiligeweg


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0120v van 2 jul 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de hoek van de oude kerkpoortsbrug]0‑00‑00 gghuis
koperJan Eylberts, gehuwd met
koperItke Hayes
verpachter grondde Stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Folckert Tonys
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperCrijn Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Eylerts x Itke Hayes kopen een huis opden hoek vanden olden kerck poorts brugge. Ten O. Folckert Tonys, ten W. en N. de straat. Grondpacht 14 st aan de Stad. Aangewandeld van Crijn Gerryts.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0132v van 7 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de hoek van de oude kerkpoortsbrug]385‑00‑00 gghuis
koperJan Jans, gehuwd met
koperTruytien Willems
verpachter grondN. N. 0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van Folckert Thonis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
eerdere eigenaarCrijn Gerryts, gehuwd met
eerdere eigenaarLuck Warners
verkoperJan Ellerts, gehuwd met
verkoperYtke Hayes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jans x Trijntien Willems kopen huis opden hoeck vanden olde kerck poorts brugge. Ten O. erven Folckert Thonis, ten W. en N. de straten. Eerder van Crijn Gerryts en Luck? Warners. Grondpacht 14 st. Gekocht van Jan Allerts x Ytke Hayes, voor 385 gg.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0243v van 25 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de hoek van de oude Kerkpoortsbrug]408‑00‑00 gghuis
koperWillem Egberts, gehuwd met
koperSara Jans
verpachter grondN. N. 0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenFolckert Tonys
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
eerdere eigenaarJan Eylerts, gehuwd met
eerdere eigenaarItke Hayes
verkoperJan Jans, gehuwd met
verkoperTruycken Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Egberts x Sara Jans kopen huis op de hoeck van de olde kercke poorts brugge. Ten O. Folkert Tonys, ten W. en N. de straten. Grondpacht 14 st. Zoals eerder gekocht van Jan Eylerts x Iske Hayes. Gekocht van Jan Jansen x Tryncken Willems voor 408 gg.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0080v van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de noordwesterhoek van de Kerkstraat aan de Turfhaven]168‑15‑00 cg1/10 huis
koperHarmen Joncker, mede-erfgenaam van zijn oom te Blesdijke
begunstigde van een lijfrenteGeert Hendricx30‑00‑00 gg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperHendrick Hartmans, mede-erfgenaam van zijn oom te Steggerda
verkoperwijlen Harmen Hendricks Hoenichman


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0098r van 23 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ [staat: turfhaven op de NW hoek van de kerkstraat]127‑00‑00 gg2/14 huis
koperGeert Jans bakker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaardit is het sterfhuis van Harmen Hendricks Hoenighman
verkoperHarmen Joncker te Blesdijke


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat] bij de Kerkbrug127‑00‑00 gg1/14 van twee huizen
koper door niaarPieter Briffo schoenmaker te Bolsward
geniaarde koperDouue Reyns, gehuwd met te Bolsward
geniaarde koperAuck Gerryts te Bolsward
naastligger ten oostenClaes bezemmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat naar de Schritsen]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
erflaterwijlen Harmen Hendricks Hoenichman, oom van
verkoperSyttie Pieters te Bolsward


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0123v van 22 mrt 1618 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ [niet vermeld]135‑00‑00 gg2/14 huis
koperFonger Laquart te Bolsward
koperLambert Pieters te Bolsward
koperTymen Jacobs te Bolsward
begunstigde van een lijfrenteGeert Hendricx3‑00‑00 cg
betrokkenehet sterfhuis van Harmen Hendricx
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenClaes Alberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Kerkbrug]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperHendrick Carstesschipper te Bolsward


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0231v van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ [staat: bij de kerkbrug]112‑13‑00 gg1/14 huis
koperAntie Dircks zuster van de verkoper, weduwe van te Bolsward
koperwijlen Pieter Brefoort
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Dircks, erfgenaam van
erflaterHarmen Hendricks Honichman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Dircks te Bolsward wv Pieter Brefoort koopt 4/10 van twee huizen bij de kerkbrug, de verkoper aangeerfd als mede erfgenaam van Harmen Hendricks honichman. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van haar broeder Hendrick Dircks, voor 112 GG 13 st.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0174v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ op de hoek529‑00‑00 gg1/2 huis
koperDouue Douues, gehuwd metbakker
koperTiaerdtie Hessels
eigenaar van 1/2Hendrick Willemsboendermaker
huurderDouue Douues c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmaker
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: Kerkbrug en Heerestraat]
naastligger ten zuidensteeg
verkoperHibbe Euues, gehuwd metkoopman
verkoperUylck Gepckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Douwes, bakker x Tiaerdtie Hessels kopen 1/2 huis waarvan boendermaker Hendrik Willems de andere 1/2 bezit, op de hoek zz. Grote Kerkstraat, verhuurd aan de koper. Ten O. erven bezemmaker Claes Alberts en een steeg, ten NW de Kerkbrug en de Herenstraat, ten Z. ook diezelfde steeg. Gekocht van koopman Hibbe Luues x Uylck Gepkes, voor 529 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 25ra van 10 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 26(per decreet) "(decreet) Tieerd Jelles Koesma, als vader en wettige voorstander over zijn drie kinderen bij wl. Antie Timens, verkoopt 1/2 huis op de hoek van de Grote Kerkstraat. Ten O. Rippert Jacobs Forsenburg, ten Z. en W. de straat, ten N. de Grote Kerkstraat. Grondpacht 5 st. Geboden door Jan Jansen [Graafsma] en koper gebleven voor 1110 cg 7 st 8 pn.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024va van 10 jan 1664 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat, op de hoek van de1110‑07‑08 gg1/2 huis
koper provisioneel en finaalJan Jansen
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenRippert Jacobs Forsenburg
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperTieerd Jelles Koesma voor zich en zijn drie kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Antie Tiemens


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 12rGrote Kerkstraat 26Jan Jansen, doodgraverf. 1200-00-00


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0134r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ [staat: oost van de Kerkbrug op de hoek van de Kerkstraat]250‑00‑00 gghuis
koperPieter Jansen c.u.schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 cg
naastligger ten oostensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Jan Jacobs timmerman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperJan Jansen Grafsmamr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen, schoenmaker c.u. kopen een huis aan de oz. Kerkbrug, op de hoek van de Kerkstraat. Ten O., W. en N. de straten, ten Z. het zojuist door timmerman Jan Jacobs gekochte huis [Heiligeweg 36]. Grondpacht 3 st aan de Stad. Gekocht van mr. steenhouwer Jan Jansen Grafsma voor 250 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-079Grote Kerkstraat 26huis
eigenaarPieter Jansen
gebruikerPieter Jansen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-079Grote Kerkstraat 26huis
eigenaarPieter Jansen
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-079Grote Kerkstraat 26huis
eigenaarPyter Jansen
gebruikerPyter Jansen
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-079Grote Kerkstraat 26huis
eigenaarPyter Jansen
gebruikerPyter Jansen
opmerkingpauper


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0071v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ hoek Kerkbrug239‑07‑00 gghuis
kopermeerderjarig vrijgezel Cornelis Pytters, zoon vanschoenmaker
koperPyter Jansen mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Rinse Abbes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
reversaalhouderAntje Jans Bakker
verkoper van 1/2Pytter Jansen, weduwnaar vanmr. schoenmaker
verkoper van 1/2wijlen zijn 1e vrouw Aefke Ruirds, en namens
verkoper van 1/2hun dochter Grietie Pyters


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-079Grote Kerkstraat 26huis
eigenaarPytter Jansen
gebruikerPytter Jansen
opmerkingonvermogende


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0096ar van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ op de hoek van de Kerkbrug229‑07‑00 gghuis
koperDirk Cornelis, gehuwd mettimmerman te Franeker
koperTrijntje Tjerks te Franeker
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Rinse Abbes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperCornelis Pietersschoenmaker


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 96b van 21 nov 1750 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 26(Er zijn twee folio 96!) Dirk Cornelis, timmerman te Franeker x Trijntje Tjerks kopen een huis zz. Grote Kerkstraat op de hoek van de kerkbrug, bewoond en gebruikt door de verkoper. Grondpacht 3 st aan de Stad. Ten O., W. en N. de straat en een steeg, ten Z. wd. Rinse Abbes. Gekocht van schoenmaker Cornelis Pieters voor 229 gg 7 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-079Grote Kerkstraat 26huis
eigenaarCornelis Pyters
gebruikerCornelis Pyters
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-079Grote Kerkstraat 26huis
eigenaarCornelis Pyters
gebruikerCornelis Pyters
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-077Grote Kerkstraat 26huis
eigenaarDirk Cornelis
gebruikerDirk Cornelis
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-077Grote Kerkstraat 26huis
eigenaarDirk Cornelis
gebruikerEyse Freerks
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑13‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑03‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-077 , pag. 110Grote Kerkstraat 26Dirk Cornelis wed.1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-190Grote Kerkstraat 26Eise Freerks Leensmaeigenaar en gebruiker van wijk G-190, schoenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-190Grote Kerkstraat 26Eise Freerks LemsmaEise Freerks Lemsmaschoenmaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1619Grote Kerkstraat 26 Gereformeerde Armvoogdij Harlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-190Grote Kerkstraat 26Hiske Dijkstraoud 48 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-190; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-190Grote KerkstraatHiske Dijkstra48 jMidlumgezin 1, v, protestant, weduwe
G-190Grote KerkstraatPietje Zijlstra22 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 284 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Dirkje Fekkes Dekker, overleden op 14 februari 184142 jr, geboren St. Annaparochie, overleden Kerkstraat G 190, vrouw van Bernardus Spandauw, schippersknecht, moeder van minderjarige Akke, Imkje en Geertje Bernardus Spandauw. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Foppe Herrema, overleden op 13 augustus 18431 1/2 jr (geboren 12/12/1841), overleden Kerkstraat G 190. (Certificaat van onvermogen nr. 143) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Akke Lammerts van der Zee, overleden op 20 augustus 184312 jr (geboren 24/5/1831), overleden Kerkstraat G 190. (Certificaat van onvermogen nr. 61) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Aafke Pieters de Boer, overleden op 11 maart 1844(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Drachten 9/4/1790, overleden Kerkstraat G 190, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Simon Herres Herrema, overleden op 19 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 9/12/1843), overleden Achter Grote Kerk G 190. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Stijntje Coersen, overleden op 3 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren 8/4/1838), overleden Kerkstraat G 190. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Martinus Oorthuis, overleden op 27 september 1847(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 13/7/1847), overleden Kerkstraat G 190. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Hendrika Pannebakker, overleden op 2 augustus 1848(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 21/1/1848), overleden Kerkstraat G 190. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1866 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Gerben Servaas de Groot, overleden op 12 april 1850geboren 25/10/1849, zoon van Servaas Heins de Groot (Grote Kerkstraat G 190) en Jouwerke Gerbens Dijksma, broer van minderjarige Hein-Servaas Servaas de Groot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-190Grote Kerkstraat 26Pietje Meyer... N.H., ovl wijk G-187, dv Auke M, en Wietske van Akkeren; BS huw 1814, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-190; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-187; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1619Kerkstraat G-190Algemeene Armvoogdij woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1619Kerkstraat G-237 Algemeene Armvoogdij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4999Grote Kerkstraat 26 (G-237)Elkan A. Speijerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkstraat 26 Nicolaas C. Hermesbarbierf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 26Kl. Tigchelaarbarbier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 26K. (Klaas) Tigchelaar


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 26beeldbepalend pand9 van 10  terug