Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 175-042 5-037 E-243E-243


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 17
ten oostenGrote Kerkstraat 19
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 15
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 17Tiberiussteeg of Allemanssteeg of Beeresteeg ten oosten


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0141r van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeert Olfers


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036v van 25 mei 1611 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende proclamant Goslyck Freercks c.u.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0076v van 19 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBartel Rintses
naastligger ten oostenBartel Rintses


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0170r van 3 jul 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0080v van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBartel Rynses
naastligger ten oostenBartel Rynses


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBartle Rinses
naastligger ten oostenBartle Rinses


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0123v van 22 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[als bewoner?] Bartel Rinses
naastligger ten oosten[als bewoner?] Bartel Rinses


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0195v van 27 nov 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0281r van 23 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0082v van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0153v van 17 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlemanssteeg


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlemanssteeg


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Harmen Honighmans


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0067r van 23 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Nannes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0102r van 30 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBartel Rinses
naastligger ten oostenBartel Rinses


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0105r van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0176r van 5 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 17Grote Kerkstraat NZ hoek Alemanssteeg310‑00‑00 GGhuis
koper van 1/4Hibbe Eustes
koper van 1/4Jarich Frieses glasmaker
koper van 2/4Hendrick Henrix smid
naastligger ten oostenAlemanssteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenhet huis nu van Hibbe Ustes
naastligger ten westenhet huis eerder van Jan Pibes
verkoperLieuwe Bartels
verkoperRieme Lieuues, weduwe van
verkoperwijlen Ancke Sydtses


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0105r van 19 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 17Grote Kerkstraat NZ305‑00‑00 GGhuis
koperJacob Wybes slotmaker
koperBauck
naastligger ten oostenJeltie Siouckes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHibbe Ustes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Hendrick Hendricxmr. brouwer en smid
verkoper van 1/4Hebbe Ustes
verkoper van 1/4Jarich Frieses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wybes, slotmaker x Bauck ? kopen huis Grote Kerkstraat. Ten O. Jeltie Siouckes, ten W. Hibbe Ustes. Geen grondpacht. Gekocht van mr. brouwer Hendrick Hendricx voor 1/2, en van Hebbe Ustes en Jarich Frieses voor 1/2, voor 305 gg.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0199r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Wytses slotmaker


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0199r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 17achterAllemanssteeg WZ155‑00‑00 GGschuur
koperEygbert Claessen wieldraaier
naastligger ten oostenAllemanssteeg
naastligger ten zuidenJacob Wytses slotmaker
naastligger ten westenEygbert Claessen wieldraaier
naastligger ten noordenhet huis van het kind van Symen van der Piet
verkoperde Gereformeerde Gemeente
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEygbert Claassen, wieldrayer, koopt een schuur in de Allemanssteeg, ten O. die steeg, ten Z. slootmaecker Jacob Wytses, ten W. de koper, ten N. het kind van Symen van der Piet. Geen grondpacht. Gekocht van de Diaconen der Gereformeerde Kerk voor 155 GG.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0049v van 18 nov 1648 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlemanssteeg


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0166v van 16 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 17Grote Kerkstraat NZ hoek Alemanssteeg395‑00‑00 GGhuis
koperDirck Dirckx c.u.
huurder voor 10 jarenN. N. 25‑00‑00 GG
naastligger ten oostenJeltie Siouckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Hibbe Ustes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Wybes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Dirckx c.u. kopen een huis nz. Grote Kerkstraat op de hoek van de Alemanssteeg. De huurders mogen naar gelieven repareren, maken of breken, en de kosten inhouden op de huur. Ten O. Jeltie Siouckes, ten W. Hibbe Ustes. Geen grondpacht. Gekocht van Jacop Wybes c.u. voor 395 gg.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0190r van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Jacops mr. huistimmerman


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0232v van 27 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlemanssteeg waarlangs in- en uitgang


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0044v van 13 okt 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Dircxen Sicx


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0150r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllemanssteeg waarlangs in- en uitgang


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0155v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllemanssteeg


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0169r van 3 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllemanssteeg


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0039v van 18 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlemanssteeg


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0007v van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Six mr. kuiper


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0007v van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 17achterAlemanssteeg WZ130‑00‑00 GGkamer
koper door niaarDirk Six
geniaarde koperMarten Yenses, gehuwd met
geniaarde koperPyttje Jacobs
naastligger ten oostenAlemanssteeg
naastligger ten zuidenDirk Six mr. kuiper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJarich Clasens
verkoperde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllemanssteeg


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0213r van 14 nov 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Dirxen mr. kuiper


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 6vGrote Kerkstraat 17Dirck Sixf. 1000-00-00 (500 + 500)


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0207v van 26 sep 1675 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlemanssteeg


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0011r van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlemans- of Tiberiussteeg


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017r van 10 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlemans- of Tiberisteeg


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0241r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Dircxen sergant en mr. kuiper


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0143r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrote Kerkstraat


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0146r van 24 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkopers IJsbrand Dirx c.s.Franeker


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0149r van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirx Six


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0152v van 28 apr 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllemanssteeg [niet vermeld]


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0306v van 9 mei 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllemanssteeg [staat: steeg]


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0296r van 10 mei 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 17Grote Kerkstraat NZ hoek Alemanssteeg200‑00‑00 CGhuis
koperGryttje Pytters ongehuwde meerderjarige dochter
naastligger ten oostenAlemanssteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenArjen van Hemert
naastligger ten noordende kamer van Bettje Dirx
verkoperIJsbrand Dirx te Franeker
verkoperGeiske Dirx, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen Dirk Reiners te Franeker
verkoperde weduwe Geiske Dirx, recht van scheiding bekomen hebbende van haar zuster
verkoperBettje Dirx, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Edgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGryttie Pytters, ongetrouwde meerderjarige dochter, koopt een huis nz. Grote Kerkstraat op de hoek van de Alemanssteeg. Ten O. de steeg, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. Arjen [Hansen] van Hemert, ten N. Bettje Dirx. Geen grondpacht. Gekocht van IJsbrand Dirx te Franeker, en Geiske Dirx wv Dirk Reiners te Franeker mede namens haar zuster Bettje Dirx wv Cornelis Edgers, [zijnde de erfgenamen van mr. kuiper Dirck Sikkes], voor 200 CG.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0314v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrietie Pieters


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0001v van 21 nov 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBotte Dirx


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0254v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 17Grote Kerkstraat NZ hoek Alemanssteeg325‑00‑00 CGhuis
koperHessel Hendriks
naastligger ten oostenAlemanssteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenDirk Hendriks mr. schoenmaker
naastligger ten noordende kamer van de erfgenamen van wijlen Bettie Dirks
verkoper q.q.ds. Gregorius Botterwegh, redder van
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen Grietie Pieters te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Hendriks koopt een huis nz. Grote Kerkstraat op de hoek van de Alemanssteeg. Ten O. de Alemanssteeg, ten Z. de Kerkstraat, ten W. mr. schoenmaker Dirck Hendriks, ten N. erven Bettie Dirks. Geen grondpacht. Gekocht van (dr. Fredericus Botterwegh als redder van de boedel en nalatenschap van) Grietie Pieters, laatst gewoond hebbende te Bolsward, voor 325 (CG) keizersguldens.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-042Grote Kerkstraat 17huis
eigenaarHessel Hendrix
gebruikerJan Ulbes cum soc.
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0277v van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeeresteeg waarlangs in- en uitgang


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0031v van 4 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHessel Hendriks


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0031v van 4 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 17achterAlemanssteeg WZ60‑00‑00 CGoude kamer
koperHessel Hendriks
naastligger ten oostenAlemanssteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHessel Hendriks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jarig Claessens
verkoperEdger Cornelis c.u.kooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Dirks koopt een woning in de Kalverstraat. Ten O. Hylke Douwes Hanekuik, ten Z. Jan Hendrix, ten W. de straat, ten N. erven Mayke Jans. Gekocht van (kuiper Simon Jacobs als curator over de kinderen van zijn broer) Dirk Jacobs, voor 40 cg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-042Grote Kerkstraat 17huis
eigenaarHessel Hendriks
gebruikerJan Ulbes cum soc.
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-042Grote Kerkstraat 17huis
eigenaarHessel Hendriks
gebruikerJan Ulbes cum soc.
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-042Grote Kerkstraat 17huis
eigenaarHessel Hendriks
gebruikerTrijntie Jans
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-042Grote Kerkstraat 17huis
eigenaarSjoerdtie Harmens
gebruikerAntie Gerryts cum soc.
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑06‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-042Grote Kerkstraat 17huis
eigenaarSjoerdtje Harmens erv.
gebruikerFeyke Gerrits cum soc.
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑14‑08 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0225r van 7 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Abrahams


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0149v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Abrahams


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0223v van 17 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Abrahams


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0099v van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllemans- of Beeresteeg waarlangs vrije in- en uitgang


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0246v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeeresteeg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0257v van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeeresteeg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0026r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 17Grote Kerkstraat NZ hoek Beeresteeg900‑00‑00 CGhuis
koperBauke Baukes mr. metselaar
naastligger ten oostende koper Bauke Baukes mr. metselaar
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenBenedictus Joseph Elias
naastligger ten noordende verkoperse Hiltje Lex
verkoperHiltje Lex, weduwe van
verkoperwijlen Hans Willem Bouman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Baukes koopt huis nz. Grote Kerkstraat, op de hoek van de Beeresteeg. Ten O. de koper, ten Z. de straat, ten W. Benedictus [Joseph] Elias, ten N. de verkoper. Gekocht van Hiltje Lep wv Hans Willem Bouman.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0250r van 20 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 17Grote Kerkstraat NZ [staat: Lanen]360‑00‑00 GGhuis
koperGeorg Carel Kramp, gehuwd met
koperMaria Catharina Kerstmeyer
huurder benedenHylke Minnes c.u.
huurder bovenHarmen Wassenaar c.u.
naastligger ten oostende heren Laquart
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenBenedictus Joseph joods koopman
naastligger ten noordenHiltje Lex
verkoperNeeltje Baukes ongehuwde dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeorg Carel Kramp x Maria Catharina Kerstmeyer kopen een huis nz Grote Kerkstraat [staat: Lanen], laatst bewoond beneden door Hylke Minnes c.u. en boven door Harmen Wassenaar c.u. Ten O. de heren Laquart en een steeg, ten Z. Hiltje Lex en de Kerkstraat, ten W. joods koopman Benedictus Joseph. Geen grondpacht. Gekocht van ongehuwde dochter Neeltje Baukes, voor 360 GG


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0054r van 11 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. S. Gratama


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0054r van 11 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 17achterBeresteeg15‑00‑00 GGhuis
koperSeerp Gratama advocaat
huurderPieter Durks turfdrager18‑00‑00 CG
naastligger ten oostenS. Laquart, en zijn broer
naastligger ten oostenP. Laquart
naastligger ten zuidendr. S. Gratama
naastligger ten westenCohen koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Jan Hanzen Bouman
verkoper van 1/4Carel Hanzen Bouman
verkoper van 1/4Riemke Wybes, gehuwd met
verkoper van 1/4Jacob van Slooten
verkoper van 1/24Sibrigje Yemes
verkoper van 1/24Hiltje Yemes
verkoper van 1/24Broer Yemes, weeskind
verkoper van 1/24Trijntje Yemes, weeskind
verkoper van 1/24Marijke Yemes, weeskind
verkoper van 1/24Abraham Yemes, weeskinderen van
erflaterwijlen Hans Abrahams, gehuwd met
erflaterwijlen Hiltje Jans Lex
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Seerp Gratama, advocaat bij het Hof van Friesland koopt een woning in de Beresteeg, verhuurd aan turfdrager Pieter Durks. Ten O. de gebroeders S. en P. Laquart, ten Z. de koper en anderen, ten W. Cohen. Gekocht van Jan Harmen Bouman voor 1/4, Carel Harmens Bouman voor 1/4, Rimke Wybes x Jacob van Slooten voor 1/4, en hun kinderen in het D.G. Weeshuis voor 1/4, voor 15 gg.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0063v van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 17Grote Kerkstraat NZ hoek ten westen van de Beeresteeg478‑16‑00 CGhuis
koperSeerp Gratema advocaat
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.S. Gratema, curator over
verkoperGeorg Carel Kramp, gehuwd metschoenmaker
verkoperAnna Catharina Kerstmeyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Gratama, advocaat te Harlingen, koopt een huis op de westhoek v.d. Beresteeg in de Kerkstraat. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van schoenmaker Georg Carel Kramp x Anna Catharina Kerstmeyer, voor 478 cg.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0289r van 15 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Tjepke Gratama


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0187v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenT. Gratema
naastligger ten oostenS. Gratema


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0283r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeeresteeg


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 31 van 20 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-243Grote Kerkstraat 17koopaktefl. 285huis in de Kleine Kerkstraat
 
verkoperTjepke Gratama
koperAntje Jacobs


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0327v van 10 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 17Grote Kerkstraat NZ wijk E-243285‑00‑00 CGhuis
kopermeerderjarige vrijster Antje Jacobs
huurderAntje Jacobs
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenElkan Levy
naastligger ten noordenEli Wijga
verkoperprofessor S. Gratama te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Jacobs [van Ackeren], vrijster, koopt huis wijk E-243. Ten O. een doorlopende steeg, ten W. Elkan [Ysack] Levy, ten Z. de straat, ten N. Enne Wyga. Gekocht van Seerp Gratama.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-037, pag. 106Grote Kerkstraat 17Antje Jacobs1‑10‑00 cghuis, stond: s gratama


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-243Grote Kerkstraat 17Antje Jacobs van Ackerengeb 1777 HRL, ovl 14 okt 1828 HRL, koopvrouw, ongehuwd, dv Jacob vA., en Sijntje Dirks; BS ovl 1828; eigenaar en gebruikster van wijk E-243, uitdraagster, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-243Grote Kerkstraat 17Jacob van Slooten... 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stadsbode, wijk E-243; VT1839; woont in 7e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650); kind: Sipke ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-243Grote Kerkstraat 17Antje Jacobs van Ackeren Antje Jacobs van Ackeren uitdraagster


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 27 van 9 feb 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-243Grote Kerkstraat 17koopaktefl. 250huis in de Groote Kerkstraat E-243
 
verkoperDirk Jacobs van Akkeren
koperSjoerd Hendriks Muller
koperSjeuwke Thomas van der Werff


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1016Grote Kerkstraat 17Sjoerd Hendriks MullerkleermakerHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-243Grote Kerkstraat 17Adolf Benjamin Mancq... ovl in Duitsland; BS huw 1833; oud 28 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-243; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-243Grote Kerkstraat 17Geert Gerrits Fabriek... (gk), op 6 dec 1838 HRL, schippersknecht, wonende te HRL, schipper in 1866 en wonende te HRL, ovl wijk E-243, zv Gerrit Geerts F, en Ietje Sibes Krol; BS huw 1838, ovl 1866; oud 32 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-243Grote Kerkstraat 17Rinske Rintjesmogelijk dezelfde als hierboven vermeld; oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-243; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-243Grote KerkstraatAdolf Benj. Manck [Mank]28 jzeemanRotterdamgezin 1, m, protestant, gehuwd
E-243Grote KerkstraatJohanna Smid27 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-243Grote KerkstraatAnne Adolf Manck1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-243Grote KerkstraatReinskje Rintjes68 jgeenHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-243Grote KerkstraatJacob van Slooten74 jstadsbodeHarlingengezin 2, m, protestant, weduwnaar


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 357 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-243Grote Kerkstraat 17Jan J. Jans Riddersma, overleden op 23 september 1841J.=Johannes, 7 wk (geboren 1/8/1841), overleden Kerkstraat E 243, zoon van Jan Johannes Riddersma, werkman en Maria J. Ros, broer van minderjarige Johannes, Anna, Sybastiana en Cicilia Jans Riemersma. (in akte met patroniem 'Johannes', maar van der tekent zelf 'Jan Joh's Riddersma') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-243Grote Kerkstraat 17Foppe Jans van der Wijk, overleden op 28 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 1 jr (11/2/1845), overleden Kerkstraat E 243. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49042 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 194 van 20 nov 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-243Grote Kerkstraat 17koopaktefl. 325huis in de Groote Kerkstraat F-243
 
verkoperJelle Jans Horjus
koperHarmen de Graaf


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1727 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-243Grote Kerkstraat 17Antonius Scholtens, overleden op 7 juni 1849wafelbakker, eerder wonend in Monnikendam/NH, overleden Dordrecht, man van Gallina-Gatske Hilardus Overmeer, idem (Kerkstraat E 243: enige testamentair erfgenaam), ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest Wiebe, Martijs en Alieda Overmeer. Saldo fl. 155,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-243Grote Kerkstraat 17Roelofke Caspers... winkelierse in 1851, dv Casper Jans en Joukje Jans; BS ovl 1857; 1859 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-243; oud 55 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-205; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1016Kerkstraat E-243Harmen de Graafwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1016Kerkstraat E-243Janna Harmens de Graafwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4389Grote Kerkstraat 17 (E-243)Yde Terpstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 17Sj. Jornabootwerker


2003 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Grote Kerkstraat 17Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2003
  terug