Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 383-1503-1503-171G-002G-003


Naastliggers vanFranekereind 38
ten oostenFranekereind 40
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 36
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 38, HarlingenFranekereind 38, Harlingen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0143r van 4 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de franekerpoort aan de ZZ van het diept]huis
aanhandelaarTyerck Jansen, gehuwd met
aanhandelaarSymon Iskes
verpachter grondGerbrandt Diercx te Midlum 1‑00‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekBouue Pyeters te IJlst
protesteert vanwege een hypotheekWybren Jansen, zoon van
protesteert vanwege een hypotheekTaecke Hessels
protesteert vanwege een hypotheekJancke Arents
naastligger ten oostenUulbe Jansen
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidende kamers van Tyalcke Martens
naastligger ten westenMathijs Willems
naastligger ten westenals bewoner Friese Douwes
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verwandelaarJetse Cornelis, gehuwd met
verwandelaarPietrick Nannings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyerck Jans x Symon Ikkedr. Kopen een huis zz. Franekerpijp. Ten O. Uulbe Jans, ten W. het huis van Mathijs Willems waar Friese Douwes in woont. Grondpacht 20 st aan Gerbrant Diercx te Midlum. Door wandel verkregen van Jetse Cornelis x Pietrick Nannings.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0204v van 6 apr 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38bij de Franekerpijp70‑00‑00 gghuis
koperJel Doedes, zuster van
koperFrouck Doedes
verpachter grondN. N. 1‑01‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSipcke Sytses* tafellakenwever
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenUlbe Jans
verkoperHarmen Warners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJel en Frouck Doedes kopen huis bijde franicker pijp. Grondpacht 21 st. Gekocht van Harmen Warners voor 70 gg.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0097r van 8 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]0‑00‑00 gg1/4 huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJantyen Luytyes voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Yske Tyercks


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0107v van 4 feb 1626 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]135‑00‑00 gg1/4 huis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJarich Frieses
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0101v van 10 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen ZZ van het diept]292‑00‑00 gg2/4 huis
koperPyter Sybrants te Leeuwarden
eigenaar van 1/4Pyter Sybrants te Leeuwarden
eigenaar van 1/4de weeskinderen van wijlen Rieme Tiercks
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAntie Freercks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJarich Frieses
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJan Tiercks, broer van
verkoperLieuue Tiercks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sibrants te Leeuwarden koopt 2/4 huis waarvan hijzelf en de weeskinderen van zijn [schoon?]zuster Rieme Tiercks de rechten toebehoren, zz. Franekerpijpen. Ten O. Antie Freerxks, ten W. Jarich Frieses. Grondpacht (voor 1/1) 20 st. Gekocht van gebroeders Jan en Lieuwe Tiercks voor 292 gg 10 1/2 st.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0167r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]1/4 huis
koperN. N.
eigenaar van 3/4Pieter Sybrants te Franeker
verkoper q.q.Johannes Tiessens Tyesma, curator overkoopman te Franeker
verkoperde drie weeskinderen van wijlen Laes Jacobs, gehuwd met
verkoperwijlen Rieme Tiercx


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0030r van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38achterFranekereind ZZ [niet vermeld]66‑03‑00 cgtuin en hof
koperEeke Willems herbergier
toehaakeen rijksdaalder in specie
naastligger ten oostenvroedsman Jacob Sprottinga
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEeke Willems herbergier
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Sprottinga
verkopervroedsman Jacob Sprottinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Gerbens koopt voor Harmen Harmens te Leeuwarden 1/12 deel van een huis op de hoek van de Bredeplaats, met tuin, bomen en plantagie en achteruitgang in de Vijverstraat. Ten O. Sjoerdt Schiere, grootschipper, ten W. de haven en het huis van Akke Doyes, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de Grote Bredeplaats. Gekocht van de crediteuren van Jan Everts Oosterbaan x Auckien Wouters.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0088v van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]180‑00‑00 ggpakhuis, besloten afdak, daarachter een gedeelte van de plaats van de huis van de verkoper
koperHendrik Sopingius winkelier
toehaakeen gouden ducaat
naastligger ten oostenJacob Sprottinga kapitein
naastligger ten zuidenHendrik Sopingius winkelier
naastligger ten westenHendrik Sopingius winkelier
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJacob Sprottinga, voor zich en zijn drie voorkinderenkapitein


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-150Franekereind 38pakhuis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerburgemeester Sopingius
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-150Franekereind 38pakhuis
eigenaarHendrick Sopingius
gebruikerHendrick Sopingius
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142r van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: diept bij de Franekerpijpen]300‑00‑00 cgpakhuis
koperburgemeester Claes Rinnerts Winsma c.u.
naastligger ten oostenMarten Andries
naastligger ten zuidende weduwe Janke Reins
naastligger ten westende weduwe Janke Reins
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJanke Reins met toestemming van haar zonen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Sopingius


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-150Franekereind 38pakhuis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-150Franekereind 38pakhuis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-150Franekereind 38pakhuis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-150Franekereind 38pakhuis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-150Franekereind 38pakhuis
eigenaarSjoerd Talma erven
gebruikerSjoerd Talma erven
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171Franekereind 38pakhuis
eigenaarS. Talma erven
gebruikerDouwe Gabes
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJan Bolman
huurwaarde38‑00‑00 cg
huurwaarde totaal58‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171Franekereind 38pakhuis [staat: grondpacht]
eigenaarS. Talma erven
gebruikerBroer Wybrnes
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerJan Bolman
huurwaarde38‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑18‑02 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0087r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]425‑00‑00 cgpakhuis
koperAlbert Bolman, gehuwd metkoopman
koperAntje Rijkes
huurder bovenSteenveld bakker
huurder benedenAlbert Bolman
huurder benedenAntje Rijkes
naastligger ten oostenJan* Akkringa
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marijke Lex
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Marijke Lex
verkoperGeertruida Talma, gehuwd met
verkoperJohan D. Toussaint


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-171 , pag. 66Franekereind 38A. Bolman 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-002Franekereind 38Albert Jans Bolman... (GAH204); id. van wijk F-064; stal en wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-002, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-005, pakhuis, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 45:0:0 aan de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-002Franekereind 38A BolmanA Bolmanpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 860Franekereind 38 Albert Bolman koopmanHarlingenpakhuis (70 m²)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 860Franekereind 38 Jan BolmanHarlingeneen halve nieuwe gevel


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-002Bij de gewezen FranekerpijpJan A Bolman26 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpSjoerdtje de Boer27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpAlbert Bolman6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpTheunis Bolman9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpKlaaske Bolman7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpGeert Bolman20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpHarmanus Bolman17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpTrijntie de Beer22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-002Franekereind 38Eva Fontein... huwt met Hendrik Jans Westra, DG, dv Dirk F, en Catharina Stinstra; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-002; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-017; VT1839; geb 26 feb 1773, weduwe van Hendrik Westra, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-002Franekereind 38Oeke Johannes van der Werf... BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 860Franekereinde G-002wed. Jan Jaspers pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 860Franekereinde G-003 Reinder Doris de Jong woonhuis


1890 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 23-04-1890
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 38, HarlingenFranekereind 38Jan J. de Grootverkoop van sterke drank in wijk G-003


1892 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 20-04-1892
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 38, HarlingenFranekereind 38Jan J. de Grootverkoop van sterke drank in wijk G-003


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 860Franekereind 38 (G-003)Jan de Groot (Jzn.)woonhuis en pakhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Franekereind 38Vergunning tot het houden van een tapperij


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Caf&ecaute;, Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën"


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot 'Twee Provincien'


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot 'Twee Provincien'


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Franekereind 38 Jan J. de Groottapper en winkelierf. 1300f. 1300


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën"


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën"


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 38J. de Grootcafehouder
Franekereind 38J. de Grootzeeman


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 38H. (Hermanus) Zwaan


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 38rijksmonument 20351


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 860Franekereind 38  terug