Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fabrieksstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 22(niet bekend)(niet bekend)G-310G-343


Naastliggers vanFabrieksstraat 22
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 24
ten noordenFabrieksstraat 20


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 123r van nov 1786 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Fabrieksstraat 22Cornelis Jacobs Coster, koopman, koopt een huis tussen Moriaan- en Weverstraat, dat verhuurd is. Ten O. de Stadsvesten, ten W. de tuin van wd. Evert Beva, ten Z. Age Johannes, ten N. wd. Bolman. Gekocht van de gelastigde van erven Trijntie Baukes wv Gerryt Harmens, voor 59 gg.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0122v van 12 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAge Johannes


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0069v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAge Johannes


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0233r van 14 dec 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAge Johannes


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0332v van 5 jun 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: armvoogdij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-310Fabrieksstraat 22Hinke Gerrijtsmogelijk dezelfde als hierboven vermeld; gebruiker van wijk G-310, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-310Fabrieksstraat 22Gereformeerde Diaconie Hinke Gerryts


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 892Fabrieksstraat 22Hervormde DiaconyHarlingenhuis (65 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-310Fabrieksstraat 22Catharina Fonkoud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-310; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-310Fabrieksstraat 22Willem Nolmansgeb 1810 HRL, ovl 2 nov 1879 HRL, huwt met Catharina Vonk, zv Harmen N, en Maria Rekkenburg; BS ovl 1879; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-310; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-310Fabrieksstraat 22Grietje Kloppenburg, overleden op 23 mei 183953 jr, overleden aan't Bolwerk G 310, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-310Willem Nolman28 jweverHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
G-310Catharina Fonk28 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
G-310Willem Nolman3 jLeeuwardenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-310Grietje Nolman6 wHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-310Winder Nolman23 jweverHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-310Fabrieksstraat 22Hermanus Nolman, overleden op 1 oktober 18413 wk (geboren 6/9/1841), overleden Achter de Kerk G 310. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 18) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-310Fabrieksstraat 22Johannes Jans Nijhuis, overleden op 8 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 9/11/1845), overleden bij Bolwerk G 310. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 892Over de gazfabriek G-310Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3679Fabriekstraat G-343Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3679Fabrieksstraat 22 (G-343)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug