Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 84-0234-0224-025F-035F-038


Naastliggers vanBrouwersstraat 8
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 10
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 6


aangrenzende stegen
adresheeft
Brouwersstraat 8naamloze steeg ten noorden


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 8, Harlingen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0126v van 22 okt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0126v van 22 okt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8achter[staat: achter Joucke metselaar]100‑00‑00 cgkamer
koperTyes Lyckles, weduwe van te IJlst
koperwijlen Ruyrd Haayes te IJlst
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJoucke metselaar
naastligger ten westenFoockle pottenbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperElingh Pyeters, gehuwd met
verkoperAnna Wytses


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0138r van 21 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: bij de kimswerderpijp]306‑00‑00 gghuis
kopermr. Clemens Heliae, gehuwd met
koperRicxt Jacobs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJasper de Wael
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGoyck, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Bouwen
verkoper van 1/2Jantye Mintsesmetselaar
verkoper van 1/3 van 1/2Ebel, gehuwd met
verkoper van 1/3 van 1/2Jacob
verkoper van 1/3 van 1/2Dirckien Jantyes
verkoper van 1/3 van 1/2Maicke Jantyes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Clemens Heliae? X Ricxt Jacobs kopen een huis bij de Kimwerderpijp. Ten Z. Jasper d'Wael, ten N. wd. Goyck Bouwens. Geen grondpacht. Gekocht van metselaar Jantye Mintses voor 1/2, en huisvrouw Ebel Jacobs, Dirckien en Maicke Jantyedrs. zijn kinderen elk voor 1/3 van 1/2, voor 306 GG.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0321r van 8 aug 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. Clements


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0412v van 6 mei 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]300‑00‑00 gghuis
koperEvert Tjerx, gehuwd met
koperMary Claes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceeltwee achtergelegen kamers0‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceeleen derde achtergelegen kamer3‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRincke bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Bouwens
verkoperRixt Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen mr. Clemens Elye


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0443r van 3 feb 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJencke metselaar


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0443r van 3 feb 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8achterBrouwersstraat WZ [staat: Kimswerderpijp aan de wz van het diept achter Jencke metseler]55‑00‑00 gghuis of kamer
koperSybrandt Tyaerdts, gehuwd met
koperAnne Jans
verpachter grondSivert Tiercx 0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenJencke metselaar
naastligger ten zuidenJasper de Wael
naastligger ten westen
naastligger ten noordenBauck, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jan Tammes
verkoperFoecke Jetses, gehuwd met
verkoperNiencke Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrandt Tyaerdts x Anne Jans kopen een huis of kamer aan de westzijde vant diept bij de Kimswerter pijp, achter Jemke metselaars huis. Ten O. metselaar Jemke, ten Z. Jasper Dewael?, ten N. Bauck wd. Jan Tammes. Grondpacht 5 st. aan Evert Tiercx. Gekocht van Foockele Jetses x Mencke Annes, voor 55 GG.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]28‑00‑00 ggkamer
koperEvert Tiercx, gehuwd metschipper op Bolsward
koperMary Claes
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAeltie, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Rinse Hessels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerryt Gerts
verkoperde crediteuren van Feycke Luyckes c.u.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0146r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerck Freecks bakker


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0146r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8achterBrouwersstraat WZ [staat: Schritsen WZ van het diept naar de Kimswerderpijp, naast het huis van de kopers]113‑00‑00 gghuis met het vrije gebruik en onderhoud vd steeg ten noorden en westen
koperDirck Willems de Wolff, gehuwd met
koperAeff Gerryts
verpachter grondFreerck Freecks 0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenFreerck Freecks bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerryt Geerts
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoperTziam Hessels, gehuwd met
verkoperNanningh Minnes


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0129r van 3 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerck Freercks bakker


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345r van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerck Freercks bakker


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0348r van 22 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerck Freercks bakker


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0356r van 4 mei 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerck Freercks bakker


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0085v van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0085v van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8achterCarl Visschersteeg OZ [staat: Jan Douwessteeg]0‑00‑00 ggkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJoost Jansen
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: Jan Douuessteeg]
naastligger ten noordenCarel Pouwels
verkoper q.q.Jan Broers, geauthoriseerde curator over
verkoperJan Jans, weeskind van
verkoperJan Haesmetselaar


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0103r van 16 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerck Freercks bakker


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0163r van 21 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFreerck bakker


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0150v van 23 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N. knoopmaker


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0153r van 29 aug 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0153r van 29 aug 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8achterNaast het huis van Tiaedtske Werps (dit verkochte perceel)100‑00‑00 ggkamer
koperTiaedtske Werps, weduwe van
koperwijlen Freerk Freerx
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFocce Focces
naastligger ten westenFocce Focces
naastligger ten noordensteeg
verkoperJan Willems c.u.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0034v van 28 mei 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0059r van 19 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0059r van 23 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0271v van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Freerx bakker
naastligger ten zuidensteeg


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0403v van 24 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen loods


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-023 , folio 65Brouwersstraat 8huis
eigenaarJan Freerks erven
gebruikerMarten Jilles
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-023 , folio 42rBrouwersstraat 8huis
eigenaarJan Freerks erven
gebruikerMarten Gilles
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-023 , folio 42vBrouwersstraat 8huis
eigenaarMarten Gilles
gebruikerMarten Gilles
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑06‑08 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0101r van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMarten Gillis


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0035v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMarten Gilles


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-022 , folio 42vBrouwersstraat 8huis
eigenaarMarten Gilles
gebruikerHans Claver
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0274v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0274v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]0‑00‑00 cgtuintje naast het huis van
aanhandelaarCornelis Jacobs Backer, gehuwd metdistillateur
aanhandelaarTettie Martens Mesdag
aanhandelaarBerber Harmens Gonggrijp, weduwe van
aanhandelaarwijlen Age Clasen
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarBerber Harmens Gonggrijp, weduwe van
verwandelaarwijlen oud burgerhopman Age Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobs Backer, destillateur x Tettie Martens Mesdag doen wandelcoop van een tuintje achter hun huis, staande naast het huis van Berber Harmens Gonggrijp wv Age Clasen, op de wz. Brouwersgracht. Die laatste krijgt daarvoor een stukje erf achter het huis van de eerste. Dat erf loopt door tot aan de Carl Visschersteeg.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0004r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1000‑00‑00 cghuis
koperTettie Martens Mesdag, gehuwd met
koperCornelis Jacobs Bakker distillateur
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen oud burgerhopman Agema
naastligger ten westende weduwe van wijlen oud burgerhopman Agema
naastligger ten noordensteeg in eigendom
naastligger ten noordenAnke Kimstra
naastligger ten noordenRuird Simons
verkoperAachjen Jans Bullart, weduwe van
verkoperwijlen Marten Gillis Mesdagmakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTettie Martens Mesdagh x Cornelis Jacobs Backer, destillateur, koopt huis wz. Brouwersgracht. Ten O. de straat en gracht, ten Z. en W. wd. oud-burgemeester Age Agema, ten N. Antie Kimstra en Ruird Simons. Gekocht van Aeghjen Jans Builart wv makelaar Marten Gilles Mesdagh, voor 1000 cg.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0289v van 17 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]801‑07‑00 gghuis en stokerij
kopervroedsman Rein Sybeda gleibakker
verpachter grond huisde stad Harlingen4‑00‑00 cg
begunstigde van een lijfrentePyttie Jans, laatst weduwe van70‑00‑00 cg
begunstigde van een lijfrentewijlen Harmen Foekes
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe Agema
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenAntie Kimstra e.a.
verkoperCornelis Jacobs Backer, gehuwd metdistillateur
verkoperTettie Martens Mesdag
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyn Sybeda, mede-vroedschap en gleibakker, koopt een deftig huis en stokerij met alle inventaris, wz. Brouwersstraat. Ten O. het diept, ten Z. wd. Agema, ten W. de Carl Visschersteeg, ten N. Antie Kimstra en anderen. Met omschrijving. Er is een steeg ten noorden van het huis. Gekocht van (de hypotheek- en andere crediteuren van) destillateur Cornelis Jacobs Backer x Tettie Martens Mesdagh, voor 801 gg.


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0048v van 22 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Rein Sybeda


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-022 , folio 42vBrouwersstraat 8huis
eigenaarvroedsm. Sybeda
gebruikerDirk Schouwenburg
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-022 , folio 43rBrouwersstraat 8huis
eigenaarvroedsman Sybeda erven
gebruikerTjebbe Spannenburg
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0186v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Sybeda


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-022 , folio 43rBrouwersstraat 8huis
eigenaarvroedsman Sybeda erven
gebruikerFocke Tjeerds
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-025 , folio 77vBrouwersstraat 8huis en stokerij
eigenaarhopman Spannenburg
gebruikerJouke Olinjus
huurwaarde140‑00‑00 cg
af: lasten07‑10‑00 cg
huurwaarde totaal132‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑01‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-025 , folio 77vBrouwersstraat 8huis en stokerij
eigenaarhopman Spannenburg
gebruikerTomas de Haas
huurwaarde totaal110‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑12‑10 cg
af: sint jacobischatting07‑10‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0070r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg koopman


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0165r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Tjallingii n.u.koopman


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0228r van 6 jun 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-025 , folio 77vBrouwersstraat 8huis
eigenaarTrijntje Oosterhout
gebruikerTrijntje Oosterhout
huurwaarde totaal88‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
grondpacht vanTrijntje Oosterhout
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0195r van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]1050‑00‑00 cghuis en stokerij
koperTrijntie Oosterhout, weduwe van
koperwijlen Cornelis Watzes
huurderH. Oswald koopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenAntje Jansen
verkoper q.q.Renardus Hessel van Altena, curator namens zijn schoonvaderadvocaat en notaris
verkoperoud hopman Johannes Spannenburg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Oosterhout wv Cornelis Watzes koopt huis en stokerij. Ten O. de straat, ten W. de steeg, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. Antje Jansen. Gekocht van Johannes Spannenburg.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0258v van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] [staat: Brouwersgragt]750‑00‑00 gghuis
koperEeltje Cornelis, gehuwd met
koperGrietje Reyns Akkerboom
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenAntje Jans
verkoper q.q.Ype Roodenhuis, curatormr. bakker
verkoper q.q.Marten Bosch, curatoren overmr. kuiper
verkoperde boedel van wijlen Trijntje Oosterhout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Cornelis x Grietje Reyns Akkerboom koopt huis. Ten O. de straat, ten W. de Carl Visschersteeg, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. Antje Jans. Er is een stokerij met gereedschappen bij. Gekocht van Trijntje Oosterhout.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0186r van 6 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1064‑00‑00 cghuis
koperJacobis J. Germans keurslijfmaker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
bewonerEeltie Cornelis
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen van Bergum
verkoper q.q.Jan Sybrens, curator bonorumreidmaker
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren bonorum overnotaris
verkoperde geabandonneerde boedel van Eeltie Cornelis, gehuwd metmr. wolkammer
verkoperGriettie Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Geermans, keurslijfmaker koopt huis. Ten O. de gracht, ten W. een steeg, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. wd. Bergum. Gekocht van Eelke Cornelis, mr. wolkammer x Grietje Reins. Zie voor Germans ook bij Brouwerstraat 2.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-023, pag. 52Brouwersstraat 8Jacobus Germans


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0268v van 23 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacobus Germans


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0014r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] wijk F-0381536‑00‑00 cghuis en jeneverstokerij
koperJan Claasen Reidsma mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJ. Agema c.u.
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Rinse van Bergum
verkoperRegina Zijlstra, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Ignatius Hubert, kleinkinderenritmeester
verkoperIgnatius Hendrikus Geermans, broer van
verkoperHendrikus Anastarius Geermans, broer van
verkoperCiprianus Regnaldus Geermans, kinderen van
erflaterwijlen Regina Hubert, weduwe van
erflaterwijlen Jacobus Geermansmr. stoker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Claasen Reidsma, mr. bakker koopt kapitaal huis wijk F-038. Ten O. de straat, ten W. de Carl Vissschersteeg, ten Z. J. Agema, ten N. erven Rinse van Bergum. Gekocht van erven Regina Hubert wv Jacobus Geermans, mr. stoker.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-025 , pag. 76Brouwersstraat 8Jan Claasen Reidsma 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-035Brouwersstraat 8Jan Klaasen Reidsma... 1800, 1803, 1806, 1811, BS huw 1814 1815 huwelijken, ovl 1830, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-035, koekbakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-041, pakhuis, 1814. (GAH204); kind: Gerben Jans Reidsma, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Brouwersstraat 8Jan C. Reidsmafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-035Brouwersstraat 8Jan C ReidsmaJan C Reidsmakoekbakker


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 177 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-035Brouwersstraat 8Jan Klazes Reidsma, overleden op 5 december 1827enige dagen oud, zoon van Klaas Jans Reidsma, koekbakker en (reeds 8/12overleden) Hermina Allerts Wiersma, ten huize van aangevers van der op de Brouwersgracht F 35. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 150 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-035Brouwersstraat 8Jan Klazes Reitsma, overleden op 17 december 183060 jr, bakker Brouwersgracht F 35, man van Tjetske Gerbens Rinsma, vader van Klaas, idem en minderjarige Gerben Jans Reitsma. (omslagvel: 19/12) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1541Brouwersstraat 8Jan Reitsma koekbakkerHarlingenhuis en erf (182 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-035Brouwersstraat 8Dirkje Sakes Dijkstra... D, en Marijke Dirks Tadema; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk F-035; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-035; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-035Brouwersstraat 8Klaas Jans Reitsma... Gerbens Rinsma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1827, huw 1831, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk F-035; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk F-035; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-035Brouwersgragt36 jkoek en banketbakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
F-035Brouwersgragt34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-035Brouwersgragt1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-035Brouwersgragt6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-035Brouwersgragt5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-035Brouwersgragt27 jkoek en banketbakkerHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-035Brouwersgragt25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1541Brouwersgracht F-035Johanna Potting en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1541Gedempte Brouwersgracht F-038 Sake Reitsma c.s.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1541Brouwersstraat 8 (F-038)Sake Reitsmawoonhuis


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Koek- en banketbakkerij


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 8J.J. Janzenbanketbakker
Brouwerstraat 8W.D. Janzenbanketbakker


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.723Banketb.


1943 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27280
Brouwersstraat 8Lodewijk Jan Kloprogge


1943 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27280
Brouwerstraat 8Willem Eduard de Ruiter


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Janzen's Banketbakk. en Kokerij723


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Janzen's Banketbakk. en Kokerij723D. Landman


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Janzen's Banketbakk. en Kokerij723D. Landman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 8D. (Durk) Landman


1983 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8J. Kooistrameubelstoffeerderij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 8rijksmonument 20326


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7317Brouwersstraat 8


2023
0.25890803337097


  terug