Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 254-1614-1594-152G-068G-066


Naastliggers vanBrouwersstraat 25
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBrouwersstraat 27
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 23


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0254v van 15 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerck wever


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0071r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111v van 7 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: Oude Kimswerdervaart]627‑00‑00 gghuis waar de Blauwe Troffel uitsteekt met daarachter een dwarskamer
koperLaes Dircks, gehuwd metmr. metselaarde Blauwe Troffel
koperJetske Goverts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen van Eysinga 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat, waarnaar een uitgang
naastligger ten zuidenJentke Seyes
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJoost Minckes
verkoperBenno Freercks, gehuwd met
verkoperBauck Agges
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaes Dircks, mr. metselaar x Jetske Goverts kopen een huis met een dwarskamer erachter, waar 'de Blauwe Troffel' uitsteekt, oz. van de Oude Kimswerdervaart (Brouwersstraat?). Ten Z. Jentke Seyes, ten N. Joost Minckes. Vrij uitgang, achter, naar de Mullenersteyg (Pieter Molentjessteeg?). Grondpacht 3 cg aan Eysinga erfenamen. Gekocht van Benne Freercks x Bauck Agges, voor 627 gg.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0128r van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLaes Dircx


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0163r van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLaes Dircxs


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0201r van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLaes Dircxen c.u.mr. metselaar


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0042v van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLaes Dircx


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0046v van 9 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp aan de OZ van het diept]600‑00‑00 gghuis met een ledige plaats er achter
koperburgemeester Dirck Gerryts, gehuwd met
koperTyetske Oentkes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenSytse Jochums bakker
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Eelcke Ypes
verkoperLaas Dircks, gehuwd metmr. metselaar
verkoperJetske Goverts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Gerryts, burgemeester x Tyetske Oenthes kopen een huis met ledige plaats daarachter bij en omtrent daer d'olde Kimserterpijp plachte te staen aan de oostsijde vant diept. Ten Z. bakker Sytse Jochums en een steeg in eigendom, ten N. wed. en erven Eelcke Ipes. Grondpacht 25 st. aan de erven Frans van Eysinga. Gekocht van mr. metselaar Laas Dircks x Jetske Goverts voor 600 GG.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0149r van 19 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Dirck Gerryts


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0232r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Dirck Gerryts
naastligger ten noordenburgemeester Dirck Gerryts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0155r van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0155r van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0032r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirck Gerrits


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0032r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0054r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166r van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Broer Hartmans


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024r van 15 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Dirk Gerrits


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0160v van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: waar de oude Kimswerderpijp placht te staan en aan de oostkant van het diept]350‑00‑00 cghuis en ledige plaats
koper door niaarJohannes Jansen volle susterling van de verkoper te Workum
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 cg
afgewezen niaarnemerTrijn Gerryts, gehuwd met
afgewezen niaarnemerDirck Piters
protesteert vanwege vermeende fraudede eerste niaarnemer Trijn Gerryts
geniaarde koperRogier Jansen de Kock c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSydtse Jochums bakker
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes
verkoperDirck Gerryts, voor zich en voor
verkoperwijlen Lijsbet Gerryts, erfgenamen van
erflaterwijlen burgemeester Dirk Gerryts


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0170r van 16 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sicke Gerryts


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0005r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp OZ van het diept]550‑00‑00 cghuis met een ledige plaats erachter
koperLolke Aelties, gehuwd met
koperEdske Botes
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSydtse Jochums bakker
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes
verkoperJohannis Jansen c.u.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0113v van 18 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0149v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0205v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLolcke Aelties


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0220v van 2 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerder Pijp]964‑08‑00 gghuis
koperCornelis Jansen c.u.kuiper
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 cg
naastligger ten oostende kamer van Harmen Groyer
naastligger ten zuidenJacob Heeres
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
verkoperLolcke Aelkeskoopman
verkoperPeter Aebeskoopman


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0266v van 25 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Jans kuiper


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171r van 2 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Jans


1659 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 204 folio 24r van 21 nov 1659 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Brouwersstraat 25
inventarisantCornelis Jansen, gehuwd metkuiper
requirant en aangeverClaeske Jans, bijgestaan door
requirant q.q.Pytter Joris Pyphron
requirant q.q.Claes Juriens Fontein, curator over
requirant en aangeverAeltien [staat: Ittie] Cornelis, dochter van
wijlen Maycke Andries, weduwe (1) van
inventarisantCornelis Jansenkuiper
requirant q.q.Gisbert Juriens Fontein, curator over
requirantBauckien Cornelis, dochter van
Siouckien Isbrandts, weduwe (2) van
inventarisantCornelis Jansenkuiper
inleiding bij de boedelinventarisatie[0024r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuise van wijlen Cornelis Jansen cuyper ten overstaen van de burgemeester Joost van Voorde geadsocieert met doctor Dominico Wringer breder vermogens haere commissie de dato den [niet ingevuld] ten versoecke van Pytter Joris Pyphron occuperende voor Claeske Jans naegelaten weduwe (doorgehaald: sampt Claes Juriens) van de voornoemde Cornelis Jansen sampt Claes Juriens Fontein als geauthoriseerde curator over Aeltie [staat: Ittie] Cornelis dochter van wijlen Cornelis Jansen bij sijn eerste huysvrouue Maycke Andries in echte verweckt, ende Gisbert Juriens Fontein geauthoriseerde curator over Bauckien Cornelis mede naegelaten dochter van meer genoemde Cornelis Jansen bij des selffs twede huisvrou Siouckien Isbrandts in echte verweckt, om te maken perfecte inventaris van de naegelatene goederen bij wijlen Cornelis Jansen metter doot ontruimpt ende noch ongedivideert sijnde tusschen desselffs voor kinderen ende desselffs weduue Claeske Jans, waeromme geprocedeert is tot de beschrievinge, opt aengeven van Claeske Jans, desselffs weduue ende Aeltie Cornelis desselffs voordochter voornoemt, na dat sij al voren de belofte van getrouue aengevinge hadde gepresteert in handen van de burgemeester voorgenoempt, desen 21 november 1659
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017va van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelis Jansen kuiper


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183v van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Symons


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0132r van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: oude Kimswerderpijp]745‑00‑00 gghuis, loods en ledige plaats met de eigendom van de steeg ten zuiden
koperHendrick Rienx, gehuwd metgrootschipper
koperRinske Gosses
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van oud gemeensman Bavius Ziricus
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Heres kistmaker
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en het diept]
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Sioerdt Rinses
verkoperAeltie Cornelis, gehuwd met
verkoperJan Symenstrekschipper op Leeuwarden


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]300‑00‑00 gggrondpacht van 1-05-00 cg
koperJacob Claessen koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Cornelis Jansen1‑05‑00 cg
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd met te Minnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (a) Cornelis Jansen. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004r van 13 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015v van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Riencks


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0196v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0164v van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Rienx koopman


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0333r van 16 nov 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Rienks


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0366v van 8 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Riencks Vlasbloem c.u.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0388r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis en tuin van Hendrick Rienx


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0148v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]481‑00‑00 gghuis met hof, loods en plaats
koperJan Rintjes van Arum, gehuwd met
koperMaartie Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
huurderRinske Gosses
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis stoker
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Tytte Tyttes* commandeur
verkoper q.q.Bauke Fockes Agricola, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahiu, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Douwe Clasen, gelastigden vanmr. brouwer en koopman
verkoperRinske Gosses, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Rienx Vlasbloem


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-161 , folio 79Brouwersstraat 25huis
eigenaarJan Rinties
gebruikerJan Jansen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal01‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑12 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-161 , folio 51vBrouwersstraat 25huis
eigenaarHarmen Uiftes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑6‑1720
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal01‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑12 cg
aansl. grondp. voldaan21‑3‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0191v van 23 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Uitses


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0211v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van Harmen Uiftes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-161 , folio Brouwersstraat 25huis
eigenaarHarmen Uiftes
gebruikerHarmen Uiftes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal01‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0080v van 23 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk IJsbrands


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-159 , folio 51vBrouwersstraat 25huis
eigenaarDirk IJsbrands
gebruikerRinske Jans
gebruikerClaaske Jans
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Slooterdijk erven
grondpacht totaal01‑05‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0356v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenVelthuis koopman


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0270v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLaas Spannenburg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0289r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk IJsbrands


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-159 , folio 51vBrouwersstraat 25huis
eigenaarwed. Dirk IJsbrands
gebruikerwed. Dirk IJsbrands
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemr. Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑05‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-159 , folio 52rBrouwersstraat 25huis
eigenaarDirk IJsbrands wed.
gebruikerDirk IJsbrands wed.
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑05‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-159 , folio 52rBrouwersstraat 25huis
eigenaarDirk IJsbrands wed.
gebruikerDirk IJsbrands wed.
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
grondpacht vanD. IJsbrands
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑05‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑04 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0001r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Alberts


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0148v van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerrit Alberts


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-152 , folio 91vBrouwersstraat 25huis
eigenaar van 1/2Gerryt Alberts
gebruikerGerryt Alberts
huurwaarde44‑00‑00 cg
grondpacht vanGerryt Alberts
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑05‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑04 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0151v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Alberts


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-152 , folio 91vBrouwersstraat 25huis
eigenaarGerr. Alberts
gebruikerGerr. Alberts
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑05‑00 cg
huurwaarde totaal41‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑10‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-152 , folio 91vBrouwersstraat 25huis
eigenaarGerryt Alberts
gebruikerH. R. Binksma q.q.
huurwaarde56‑00‑00 cg
af: afgeloste grondpacht01‑05‑00 cg
huurwaarde totaal54‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑19‑02 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0223r van 21 sep 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerrit Alberts


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0349r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0143r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Helmers, gehuwd mettimmerman
naastligger ten zuidenClaaske Zeilmaker


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-156, pag. 62Brouwersstraat 25H. Helmer


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0267r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenH. Helmer


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0306v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenH. Helmer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-152 , pag. 89Brouwersstraat 25Hendrik Helmer 3‑00‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0122v van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenH. Helmer koopman


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Harmanus Schuman... (gk), vader ovl Almenum 25 aug 1813, moeder ovl Muiden 27 jul 1795; BS huw 1825; gebruiker van wijk G-068, winkelknegt; eigenaar en medegebruiker is Hend. Helmer, drogist, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Brouwersstraat 25H. Helmerfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-068Brouwersstraat 25Hendrik HelmerHendrik Helmerdrogist
G-068Brouwersstraat 25Hendrik HelmerFredrik Schumenwinkelknegt


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 180 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-068Brouwersstraat 25Antje Jans Bretel, overleden op 1 maart 1820vrouw van Hendrik Helmer, drogist (Brouwersgracht G 68), moeder van minderjarige Geertruida Hendriks Helmer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
G-068Brouwersstraat 25Uitmuntende huizinge, waarin eene apothekers winkel, met annexen aan de Brouwersgracht, eigenaar h., helmer. Finaal verkocht op 22 dec 1830 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1563Brouwersstraat 25Hendrik Helmer drogistHarlingenhuis en erf (230 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Alida Hendriks Klein... Ariaantje Swanevelt; BS huw 1834, ovl 1843; oud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk G-068; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Anne Sjoerds Foekens... huw 1818, huw 1819, ovl 1840; oud 58 jaar, geb Miedum en wonende te HRL. 1839, schoolonderwijzer, wijk G-068; VT1839; ontvangt van het gemeentebestuur als organist van de Nieuwe Kerk, 31 Lentemaand1809: f. 18:15:0; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Giel Lieuwes Timmerman... Gieles Gorter; BS huw 1834, ovl 1843; oud 33 jaar, geb Vreeland (!) en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk G-068; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Grietje Sjoerds Foekens... 1821, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk C-184; oud 61 jaar, geb Miedum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-068; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Popkje Feenstra... in 1851, N.H., ovl wijk G-072, dv Gooitje F, en Grietje IJsbrands; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk G-068; oud 48 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-072; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-068Brouwersstraat 25A S Foekens stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-068Brouwersgragt58 jschoolonderwijzerMiedumgezin 1, m, protestant, weduwnaar
G-068Brouwersgragt22 jcargadoorHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-068Brouwersgragt21 jkantoorbediendeHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-068Brouwersgragt17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-068Brouwersgragt12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-068Brouwersgragt23 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-068Brouwersgragt61 jMiedumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-068Brouwersgragt25 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-068Brouwersgragt33 jzeemanVlielandgezin 2, m, protestant, gehuwd
G-068Brouwersgragt37 jAmsterdamgezin 2, v, protestant, gehuwd


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 150, 154 en 160 van 12 nov 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-068Brouwersstraat 25provisionele en finale toewijzingfl. 1060huis aan de Brouwersgracht G-068
 
verkoperKlaas Jans Gonggrijp
koperSteffen Lamberts Brug


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-068Brouwersstraat 25Hendrik Jans Olivier, overleden op 7 maart 1843(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 1/2/1839), overleden Hofstraat G 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2256Gedempte Brouwersgracht G-066 Jan Besseling woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2256Brouwersstraat 25 (G-066)Jan Besselingwoonhuis


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 25P. v.d. Werf199Handelsag.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 25P. v.d. Werf Azn.199Handelsag.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 25P. v.d. Werf Azn.199Handelsag.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 25P. v.d. Werf Azn.199Handelsag.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 25P. v/d Werfkoopman


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.A. v.d. Werf409


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.A. v.d. Werf409


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.A. v.d. Werf409


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 25A. (Anne) v.d. Werf


2023
0.15909194946289


  terug