Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Both Apothekerstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBoth Apothekerstraat 44-148 4-141 G-057G-055


Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 4
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBoth Apothekerstraat 6
ten westenBrouwersstraat 5
ten noordenBoth Apothekerstraat 2


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0024v van 9 sep 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013v van 19 jun 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 4Both Apothekerstraat [staat: Molensteeg]160‑00‑00 GGkamer
koperJan Jarichs, gehuwd met
koperTrijntje Ritskes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekersktraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Ballings
naastligger ten westensteeg westwaarts naar de Brouwersstraat [staat: het diept]
naastligger ten noordenWaling Tiaardts
verkoper q.q.Fredrick Croll, diaken
verkoper q.q.Abbe Coenraedts, diakenen van de
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0058v van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Jarichs


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0077v van 2 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: molensteeg]


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0069r van 16 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: steeg]


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0162r van 14 nov 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende achterkamer van Lubbert Pieters


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0277r van 24 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatse Dircks


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0085r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatze Dircks


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0213r van 4 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatse Dirx Harda


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-148Both Apothekerstraat 4huis
eigenaarHarmen Douwes
gebruikerHarmen Douwes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-148Both Apothekerstraat 4huis
eigenaarHarmen Douwes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑5‑1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
aansl. grondp. voldaan21‑3‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120r van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van vroedsman Harda


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-148Both Apothekerstraat 4huis
eigenaarHarmen Douwes
gebruikerHarmen Douwes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0071r van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sybe Ottes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-148Both Apothekerstraat 4huis
eigenaarDirk Fransen
gebruikerDirk Fransen
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG
grondpacht aanerven burgemeester Slooterdijk
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑12‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-148 Both Apothekerstraat 4wed. Sikke Douwes, bestaande uit 2 personen, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-148Both Apothekerstraat 4huis
eigenaarSikke Siderius
gebruikerSikke Siderius
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑16‑06 CG
grondpacht aanburgemr. Sloterdijk erven
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑15‑00 CG


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0085v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOtte Sybes Salverda


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-145 , pag. 61Both Apothekerstraat 4Susanna Anderies


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-141, pag. 88Both Apothekerstraat 4A J Tadema2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-057Both Apothekerstraat 4A. W Tadema... 1814. (GAH204); id. van wijk H-146; gebruiker Paulus H. Houtsma, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-057Both Apothekerstraat 4Susanna Andries... ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-057Both Apothekerstraat 4A W Tadema Susanna Andries winkeliersche


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 119 en 124 van 14 jun 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-057Both Apothekerstraat 4provisionele en finale toewijzinghuis en erf op de Brouwersgracht G-057
 
verkoperAnne Jelles Tadema (ingehouden)


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 33 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-057Both Apothekerstraat 4Wypkje Wybes Tilstra, overleden op 28 augustus 182961 jr, Brouwersgracht G 57, wed. Lieuwe Bangma, moeder van Rintje, huisman Pingjum, Douwe, idem Wons, Klaas, idem Kimswerd, Trijntje (vrouw van Ruurd H. Ploegstra, idem Zurich), Lijsbeth (wed. Cornelis Hayes Blanksma), landbouwersche Pingjum en minderjarige Rients Lieuwes Bangma (voogd is Douwe Klazes Bangma, huisman Wons). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1577Both Apothekerstraat 4Gerhardus Sybrandus GroenewoudkoornmeterHarlingenhuis en erf (119 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-057Both Apothekerstraat 4Hiltie Mennesoud 53 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-057; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-057Both Apothekerstraat 4Janke Baukes Tolsma... G-173, N.H., dv Bauke Pieters en Antje Sakes; BS huw 1822, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-193, wijk G-057, wijk H-167, 234, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-015; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-057Both Apothekerstraat 4Rinse Douwes Lovius... bev.reg. HRL 1851 wijk C-156; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk G-057; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-057Both Apothekerstraat 4Rinse Lovius stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-057BrouwersgragtRinze Lovius54 jzeekapteinLeeuwardenm, protestant, gehuwd
G-057BrouwersgragtHiltie Menners53 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
G-057BrouwersgragtDouwe Lovius28 jzeevarendLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
G-057BrouwersgragtHendrik Lovius23 jzeevarendLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
G-057BrouwersgragtWillem Lovius18 jzeevarendHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-057BrouwersgragtAaltie Lovius21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 116 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-057Both Apothekerstraat 4Willem Jacobs Ploeg, overleden op 28 april 18461/2 jr (geboren 19/10/1845), overleden Brouwersgracht G 57, zoon van Jacob Gooitjes Ploeg, zeeman en Wilhelmina Beyes, broer van minderjarige Renske Jacobs Ploeg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 615 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-057Both Apothekerstraat 4Frederik Pieters de Ruiter, overleden op 26 april 18471 jr (geboren 3/4/1846), overleden Brouwersgracht G 57, zoon van wijlen Pieter Abrahams de Ruiter & Helena-Maria Repko, winkelierster, broer van minderjarige Abraham, Sijke, Janke, Tjietske, Hendrik, Gerritje en Reinder Pieters de Ruiter. Saldo fl. 44,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-057Both Apothekerstraat 4Douwe Loviusgeb 11 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Antje vd Zee, (gk), scheepskapitein, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147-156; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk G-057; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1577Brouwersgracht G-057W. Houtsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1577Gedempte Brouwersgracht G-055Willem en Doetje Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2851Both Apothekerstraat 4 (G-ong)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis




  terug