Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 22(niet bekend)(niet bekend)B-148B-196


Naastliggers vanAnjelierstraat 22
ten oostenAnjelierstraat 24
ten zuidenAchterstraat 29
ten westenAnjelierstraat 20
ten noordende Anjelierstraat


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-148Anjelierstraat 22Berend Johannes Pol... 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-147, wafelbakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-148; gebruiker Jelle C. Overdijk, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk B-160; gebruiker Pieter ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-148Anjelierstraat 22Jelle Klases Overdijk... Oenes vd Form, kind: Oene Jelles O, geb 1790 HRL; BS ovl 1817; 1829 overlijdens, ovl 1831; gebruiker wijk B-148 in 1814, (B-204); J.C.O. van HRL. ende Aafke Oenes van Parrega, zijnde wegens de bruid geweest Oene ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-148Anjelierstraat 22Berend Pol Jelle C Overdijk gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 55Anjelierstraat 22Berend PolkramerHarlingenerf (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-148Anjelierstraat 22Cornelis J Woortmanoud 48 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-148; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-148Anjelierstraat 22Ingeltie Drevisoud 46 jaar, geb Avenhorn en wonende te HRL. 1839, wijk B-148; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-148Cornelis J Woortman48 jAmelandm, protestant, gehuwd
B-148Ingeltie C Drevis46 jAvenhornv, protestant, gehuwd
B-148Sijke C Woordman12 jSexbierumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-148Anjelierstraat 22Lodewijk Pieters Werner... arbeider in 1853, zv Pieter W, en Nieskje Rintjes Bakker; BS huw 1821, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-148; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-237; VT1839; geb 2 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 55Liemendijk B-148Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3954*Achterstraat B-176Ulbe Jans Strikwerdawoonhuis
Sectie A nr. 3954*Anjelierstraat B-196Ulbe Jans Strikwerdaschool


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3954Anjelierstraat 22 (B-196)Herre Sondervanschool
  terug