Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 21(niet bekend)(niet bekend)B-154B-206


Naastliggers vanAnjelierstraat 21
ten oostenLiemendijk 12
ten zuidenAnjelierstraat 23
ten noordenAnjelierstraat 19


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-154Anjelierstraat 21Simon Sjoerds Wyma... kind: Sjoerd Simons Wyma, geb 18 jan 1782, ged 29 jan 1782 Grote Kerk HRL; erven S.S. eigenaar van wijk B-154, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk B-163, tuin & zomerhuis; gebruiker Jacobus Schotanus wed; 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-154Anjelierstraat 21Simon Wijma erven ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 33Anjelierstraat 21Sikke Everts WijnaldakoopmanHarlingenpakhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-154Anjelierstraat 21Pieter ten Brug... B-068, wijk D-182, wijk F-153; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-154; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-154KarremanstraatPieter ten Brug42 jschippersknegtFranekerm, rooms katholiek, gehuwd
B-154KarremanstraatJohanna Farro26 jSexbierumv, protestant, gehuwd
B-154KarremanstraatHeerd ten Brug10 jFranekerm, rooms katholiek, ongehuwd
B-154KarremanstraatHermanus ten Brug5 jFranekerm, rooms katholiek, ongehuwd
B-154KarremanstraatTrijntie ten Brug3 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-154Anjelierstraat 21Geertje Westerhoek, overleden op 3 april 18411 jr, overleden Liemensdijk B 154. (CzOG nr. 68) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-154Anjelierstraat 21Antje Gerbens Wielinga... Klases W, en Liesbet Luitjes vd Zee; BS ovl 1812; 1828 huwelijken, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk B-154; A.G.W. huisvrouw van Joh. Pieters Weezen, eigenaresse van perceel nr. 60 te HRL, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-154Anjelierstraat 21Johannes Pieters Weezen... 1828, boendermakersknecht, zv Pieter W, en Gezina Harmens; BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk B-154 oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-149; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 33Liemendijk B-154Grietje Wijnalda vrouw van B.J. Hoffingawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3477Anjelierstraat B-206Erven Geertje Wijnalda, vrouw van Brant Hoffingawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3477Anjelierstraat 21 (B-206)Klaas Schefferwoonhuis


1923 - variabron: Raadsvergadering 8 oktober
adresgegevens
Anjelierstraat 21Onbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire
  terug