Harlingen, boeken

illustratie boeken
Alhoewel het standaardwerk over Harlingen nog niet geschreven is, zijn er al heel wat boeken verschenen met Harlingen als onderwerp. Maar er zijn niet alleen boeken uitgegeven OVER Harlingen, er zijn ook de nodige uitgegeven IN Harlingen. Als nieuwste aanvulling zijn er boeken die niet specifiek over Harlingen gaan, maar waar (iets of iemand uit) Harlingen in voorkomt. Hieronder een lijst met boeken die betrekking hebben op Harlingen, of er gedrukt/(mede-)uitgegeven zijn.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:16Boeken     324 over Harlingen     540 gedrukt/uitgegeven in Harlingen     35 waar Harlingen in voorkomt   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  titel
ondertitel
schrijver drukker/uitgever plaats jaar  

Alle middeleeuwse kerken Alle middeleeuwse kerken
van Harlingen tot Wilhelmshaven
door: Karstkarel, Peter uitg: Friese Pers Kok Leeuwarden 2007

Beknopte geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken Beknopte geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken
bevattende en overzicht van de lotgevallen der Friezen en van de voornaamste gebeurtenissen, gedurende bijna tweeduizend jaren in dit land voorgevallen
door: Eekhoff, W. uitg: Schierbeek, L. Leeuwarden 1851

Bijdrage tot de kennis van het belang der Nederlandsche Spoorwegen
door: Fijnje, J.G.W. uitg: Blussé en van Braam Dordrecht 1858

De club van Pieterjan De club van Pieterjan
door: Zwart, P.J.S. uitg: Goor zonen, G.B. van Gravenhage, 's- 1950

De kerstvacantie van Pieterjan De kerstvacantie van Pieterjan
door: Zwart, P.J.S. uitg: Goor zonen, G.B. van Gravenhage, 's- 1946

Drie eeuwen joods leven in Friesland Drie eeuwen joods leven in Friesland
Monument van de maand oktober 1995
door: Woude en Sj. de Haan, S. v.d. uitg: Wielsma b.v. Leeuwarden 1995

Fries Aardewerk Fries Aardewerk
Een studie in delen
door: Tichelaar, Pieter Jan uitg: Primavera Pers Leiden 2004

Friesland en de Friezen Friesland en de Friezen
gids voor reizenden, schoonheid der steden dorpen en landschappen in de 19e eeuw
door: Andreae e.a., mr. A.J. uitg: Seijen, M.A. van Leeuwarden 1984

Friezen uit vroeger eeuwen Friezen uit vroeger eeuwen
Opschriften uit Friesland, 1280-1811
door: Walle, drs. Hessel de uitg: Wijnen, van Franeker 2007

Frisia Dominium Frisia Dominium
Kaarten van de provincie Friesland tot 1850. Geschiedenis en cartobibliografie.
door: Rijk, P.J. de uitg: Hes & De Graaf publishers Houten 2006

Geschiedenis van Friesland Geschiedenis van Friesland
een volksleesboek
door: Steenstra, H.W. uitg: Seijen, W.A. van Leeuwarden 1974

Grauda of Gesina of...? Harlingse tegels en hun ontwerpers Grauda of Gesina of...? Harlingse tegels en hun ontwerpers
Artikel in: tijdschrift Antiek, jrg. 1998 nr. 4
door: Wassenbergh, dr. A. uitg: Lochem Druk Lochem 1968

Guicciardini Illustratus Guicciardini Illustratus
De kaarten en prenten in Ludovico Guicciardini`s `Beschrijving van de Nederlanden`.
door: Daley en Henk Deys, Koos uitg: Hes & De Graaf publishers Houten 2001

Harns en Harlingen: beide Frysk! Harns en Harlingen: beide Frysk!
Artikel in: Op eigen manneboet op nammen út
door: Molen, S.J. van der uitg: Banda B.V. Kollum 1985

Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 1 Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 1
eerste deel: Algemeene Beschrijving
door: uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1785

Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 2 Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 2
tweede deel: Oostergo en Westergo
door: uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1786

Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 3 Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 3
derde deel: Westergo en Zevenwouden
door: uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1788

Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 4 Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 4
vierde deel: Regering
door: uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1789

Het boek van Pieterjan Het boek van Pieterjan
door: Zwart, P.J.S. uitg: Goor zonen, G.B. van Gravenhage, 's- 1943

In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo
Katholiek leven in Frieslands noordwesthoek onder de Republiek (1580-1795)
door: Oldenhof, H.J. uitg: Van Gorcum & Comp. Assen 1967

Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk der Nederlanden, het
voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten
door: Terwen, J.L. uitg: Foresta Groningen 1979

Modellenboek voor tegels 1, een Modellenboek voor tegels 1, een
Artikel in: tijdschrift Antiek, jrg. 1996 nr. 4
door: Lunsingh Scheurleer, D.F. uitg: Lochem Druk Lochem 1966

Modellenboek voor tegels 2, een Modellenboek voor tegels 2, een
Artikel in: tijdschrift Antiek, jrg. 1996 nr. 5
door: Lunsingh Scheurleer, D.F. uitg: Lochem Druk Lochem 1966

Oud Friesland vanuit de lucht Oud Friesland vanuit de lucht
door: Swierstra, D. uitg: Slingenberg B.V. Hoogeveen 1997

Piet Oving Piet Oving
door: Veen-Bos, M.H. van der uitg: Brouwer & Wielsma Leeuwarden 1997

Pieterjan in het stadje Pieterjan in het stadje
door: Zwart, P.J.S. uitg: Goor zonen, G.B. van Gravenhage, 's- 1946

Pieterjan op het eiland Pieterjan op het eiland
door: Zwart, P.J.S. uitg: Goor zonen, G.B. van Gravenhage, 's- 1951

Pieterjans moeilijke jaar Pieterjans moeilijke jaar
door: Zwart, P.J.S. uitg: Goor zonen, G.B. van Gravenhage, 's- 1953

Proefkolonie, de Proefkolonie, de
Vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig karakter van onze natie
door: Schackmann, Wil uitg: Mouria Amsterdam 2006

Stad aan de Zee Stad aan de Zee
deel 1
door: Broere, Piet uitg: Stabo Groningen 1981

Stad aan de Zee Stad aan de Zee
deel 2
door: Broere, Piet uitg: Stabo Groningen 1981

Stads- en dorpskroniek van Friesland Stads- en dorpskroniek van Friesland
door: Wumkes, dr. G.A. uitg: Eisma Cz., W.A. Leeuwarden 1930

Uit Friesland's volksleven van vroeger en later 1 Uit Friesland's volksleven van vroeger en later 1
Volksoverleveringen, volksgebruiken.
door: Dijkstra, Waling uitg: Seijen, M.A. van Leeuwarden 1984

Uit Friesland's volksleven van vroeger en later 2 Uit Friesland's volksleven van vroeger en later 2
Volksvertellingen, volksbegrippen.
door: Dijkstra, Waling uitg: Seijen, M.A. van Leeuwarden 1984

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst
Deel IX, de provincie Friesland
door: uitg: Algemeene Landsdrukkerij Den Haag 1930